Cách sử dụng giới từ in at on chỉ nơi chốn trong tiếng anh phần 1

5 6 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:20

Cách sử dụng giới từ in, at, on (chỉ nơi chốn) trong tiếng Anh Phần 1 Trang trước Trang sau A. Giới từ in chỉ nơi chốn trong tiếng AnhGiới từ in khi được dùng để chỉ nơi chốn, địa điểm hay vị trí thì thường được sử dụng với các khoảng không gian:Với các khoảng không gian lớn như vũ trụ, thành phố, thị trấn, quốc gia: in spacein a towncountryin the citycentreVới các khoảng không gian chứa nước: in a poolin the seain a riverVới các hàng, đường thẳng: in a linein a rowin a queueVới khoảng không gian khép kín như phòng, tòa nhà, cái hộp, ...: in a roomin a buildingin a boxVới khoảng không gian mở như vườn, công viên, ...: in a parkin a gardenBạn xét các ví dụ sau: Theres no one in the room in the building in the garden.Không có ai trong phòng trong tòa nhà trong vườn. What have you got in your hand in your mouth?Bạn có cái gì trên tay trong miệng vậy? When we were in Italy, we spent a few days in Venice. (không nói at Venice)Lúc chúng tôi bên Ý, chúng tôi ở Venice vài ngày. I have a friend who lives in a small village in the mountains.Tôi có người bạn sống tại một làng nhỏ ở trên núi. Look at those people swimming in the pool in the sea in the river.Hãy quan sát những người đang bơi trong bể bơi trên biển trên sông. B. Giới từ at chỉ nơi chốn trong tiếng AnhGiới từ at khi được dùng để chỉ nơi chốn thường được sử dụng để chỉ một địa điểm cụ thể. Chẳng hạn như: at the bus topat the doorat the windowat receptionMột số ví dụ: Who is that man standing at the bus stop at the door at the window?Người đàn ông đang đứng chỗ chờ xe buýt nơi cửa ở cửa sổ kia là ai vậy? Turn left at the traffic lights at the church at the roundabout.Hãy rẽ trái chỗ đèn giao thông chỗ nhà thờ tại bùng binh. Write your name at the top at the bottom of the page.Hãy viết tên bạn lên đầu xuống cuối trang giấy. Angelas house is the white one at the end of the street.Nhà của Angela là ngôi nhà màu trắng nơi cuối phố đó. When you leave the hotel, please leave your key at reception.Khi bạn ra khỏi khách sạn, làm ơn để chìa khóa tại bàn tiếp tân. C. Giới từ on chỉ nơi chốn trong tiếng AnhGiới từ on khi được dùng để chỉ nơi chốn thì thường được sử dụng để chỉ các vị trí trên các bề mặt (bức tường, sàn nhà, trang sách, ...) hoặc trên đường, vỉa hè, ... hoặc chỉ hướng (trái, phải, ...) hoặc trên hòn đảo, ... hoặc trên một bộ phận của cơ thể, ... I sat on the floor on the ground on the grass on a chair on the beach.Tôi ngồi trên sàn trên mặt đất trên bãi cỏ trên ghế trên bãi biển. Theres dirty mark on the wall on the ceilling on your nose on your shirt.Có một vết bẩn trên tường trên trần nhà trên mũi bạn trên áo bạn. Have you seen the notice on the notice board on the door?Bạn đã đọc thông báo trên bảng thông báo trên cửa chưa? Youll find details of TV programes on page seven (of the newpaper).Bạn sẽ tìm thấy chi tiết của các chương trình truyền hình ở trang 7 (trên tờ báo).D. Phân biệt các giới từ in, at và on trong tiếng AnhSo sánh in và at: 1. There were a lot of people in the shop. It was very crowded.Có nhiều người trong cửa hàng. Nơi đó rất đông đúc. Go along this road, then turn left at the shop. (ai đó chỉ đường)Hãy đi theo con đường này, rồi rẽ trái chỗ cửa hàng.2. Ill meet you in the hotel lobby.Tôi sẽ gặp bạn trong hành lang khách sạn. Ill meet you at the entrance to the hotel.Tôi sẽ gặp bạn tại lối vào khách sạn.So sánh at và on: There is somebody at the door. Shall I go and see who it is?Có người nào đó nơi cửa. Tôi ra xem là ai nhé? There is a notice on the door. It says Do not disturb.Có một ghi chú trên cửa. Trên đó ghi Không làm phiền.So sánh in và on: There is some water in the bottle.Có một chút nước ở trong chai. There is a label on the bottle.Trên chai có một nhãn hiệu.Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách sử dụng của các giới từ in, at, on khi được dùng để chỉ nơi chốn trong chương tiếp theo. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn)Để làm bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn), mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn).Các loạt bài khác:Giới từ atonin (thời gian)Phân biệt on time và in time; at the end và in the endGiới từ inaton (nơi chốn) IGiới từ inaton (nơi chốn) IIGiới từ inaton (nơi chốn) IIIGiới từ toatinintoCách sử dụng khác của oninatGiới từ byDanh từ + giới từTính từ + giới từ (I)Tính từ + giới từ (II)Động từ + giới từ (I)Động từ + giới từ (II)Động từ + giới từ (III)Động từ + giới từ (IV)Động từ + giới từ (V)Cụm động từ (Phrasal Verb) Cách sử dụng giới từ in at on nơi chốn tiếng Anh Phần Trang trước Trang sau A Giới từ in nơi chốn tiếng Anh Giới từ in dùng để nơi chốn, địa điểm hay vị trí thường sử dụng với khoảng khơng gian: • Với khoảng khơng gian lớn vũ trụ, thành phố, thị trấn, quốc gia: • • in space • in a town/country in the city/centre • Với khoảng khơng gian chứa nước: • • in a pool • in the sea in a river • Với hàng, đường thẳng: • • in a line • in a row in a queue • Với khoảng khơng gian khép kín phòng, tòa nhà, hộp, : • • in a room • in a building in a box • Với khoảng khơng gian mở vườn, cơng viên, : • • in a park in a garden Bạn xét ví dụ sau: - There's no one in the room / in the building / in the garden Khơng có phòng / tòa nhà / vườn - What have you got in your hand / in your mouth? Bạn có tay / miệng vậy? - When we were in Italy, we spent a few days in Venice (khơng nói 'at Venice') Lúc chúng tơi bên Ý, Venice vài ngày -I have a friend who lives in a small village in the mountains Tơi có người bạn sống làng nhỏ núi - Look at those people swimming in the pool / in the sea / in the river Hãy quan sát người bơi bể bơi / biển / sông B Giới từ at nơi chốn tiếng Anh Giới từ at dùng để nơi chốn thường sử dụng để địa điểm cụ thể Chẳng hạn như: at the bus top at the door at the window at reception Một số ví dụ: - Who is that man standing at the bus stop / at the door / at the window? Người đàn ông đứng chỗ chờ xe buýt / nơi cửa / cửa sổ vậy? - Turn left at the traffic lights / at the church / at the roundabout Hãy rẽ trái chỗ đèn giao thông / chỗ nhà thờ / bùng binh - Write your name at the top / at the bottom of the page Hãy viết tên bạn lên đầu / xuống cuối trang giấy - Angela's house is the white one at the end of the street Nhà Angela nhà màu trắng nơi cuối phố - When you leave the hotel, please leave your key at reception Khi bạn khỏi khách sạn, làm ơn để chìa khóa bàn tiếp tân C Giới từ on nơi chốn tiếng Anh Giới từ on dùng để nơi chốn thường sử dụng để vị trí bề mặt (bức tường, sàn nhà, trang sách, ) đường, vỉa hè, hướng (trái, phải, ) đảo, phận thể, - I sat on the floor / on the ground / on the grass / on a chair / on the beach Tôi ngồi sàn / mặt đất / bãi cỏ / ghế / bãi biển - There's dirty mark on the wall / on the ceilling / on your nose / on your shirt Có vết bẩn tường / trần nhà / mũi bạn / áo bạn - Have you seen the notice on the notice board / on the door? Bạn đọc thông báo bảng thông báo / cửa chưa? - You'll find details of TV programes on page seven (of the newpaper) Bạn tìm thấy chi tiết chương trình truyền hình trang (trên tờ báo) D Phân biệt giới từ in, at on tiếng Anh • • So sánh in at: • • - There were a lot of people in the shop It was very crowded • Có nhiều người cửa hàng Nơi đơng đúc • - Go along this road, then turn left at the shop (ai đường) • Hãy theo đường này, rẽ trái chỗ cửa hàng • • • - I'll meet you in the hotel lobby • Tơi gặp bạn hành lang khách sạn • • - I'll meet you at the entrance to the hotel Tôi gặp bạn lối vào khách sạn • So sánh at on: • • - There is somebody at the door Shall I go and see who it is? • Có người nơi cửa Tơi xem nhé? • • - There is a notice on the door It says "Do not disturb" Có ghi cửa Trên ghi "Khơng làm phiền" • So sánh in on: • • - There is some water in the bottle • Có chút nước chai • • - There is a label on the bottle Trên chai có nhãn hiệu Chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách sử dụng giới từ in, at, on dùng để nơi chốn chương Mời bạn tiếp tục theo dõi Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) Để làm tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn), mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) Các loạt khác: • Giới từ at/on/in (thời gian) • Phân biệt on time in time; at the end in the end • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II • Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III • Giới từ to/at/in/into • Cách sử dụng khác on/in/at • Giới từ by • Danh từ + giới từ • Tính từ + giới từ (I) • Tính từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (I) • Động từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (III) • Động từ + giới từ (IV) • Động từ + giới từ (V) • Cụm động từ (Phrasal Verb) ... end in the end • Giới từ in/ at/ on (nơi chốn) - I • Giới từ in/ at/ on (nơi chốn) - II • Giới từ in/ at/ on (nơi chốn) - III • Giới từ to /at /in/ into • Cách sử dụng khác on /in/ at • Giới từ by • Danh từ. .. tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) , mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) Các loạt khác: • Giới từ at/ on /in (thời gian) • Phân biệt on time in time; at. .. Danh từ + giới từ • Tính từ + giới từ (I) • Tính từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (I) • Động từ + giới từ (II) • Động từ + giới từ (III) • Động từ + giới từ (IV) • Động từ + giới từ (V) •
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng giới từ in at on chỉ nơi chốn trong tiếng anh phần 1, Cách sử dụng giới từ in at on chỉ nơi chốn trong tiếng anh phần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay