Cách sử dụng as trong tiếng anh

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:16

Cách sử dụng As trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Khi as được sử dụng để chỉ lý doas đôi khi mang nét nghĩa của because (bởi vì), và được sử dụng để chỉ lý do.Ví dụ: As it was a public holiday, all the shops were shut. (= because it was a public holiday)Vì đó là ngày lễ, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa. As they live near us we see them quite often.Vì họ sống gần chỗ chúng tôi nên chúng tôi thường trông thấy họ. We watched television all evening as we had nothing better to do.Chúng tôi ngồi xem tivi suốt buổi tối bởi vì không biết làm gì hơn.Ta cũng thường dùng as khi muốn nhấn mạnh rằng hai việc nào đó xảy ra cùng một thời điểm. Mời bạn tiếp tục theo dõi phần dưới. B. Khi as được sử dụng để chỉ thời gianBạn có thể sử dụng as khi hai sự việc nào đó đồng thời xảy ra.Ví dụ: I watched her as she opened the letter. (I watched và she opened xảy ra đồng thời)Tôi quan sát cô ấy khi cô ấy mở lá thư. As they walked along the street, they looked in the shop windows.Trong khi dạo phố, họ ngắm nhìn tủ kính các cửa hàng. Can you turn off the light as you go out, please? (= on your way out of the room)Làm ơn tắt hộ đèn khi bạn ra ngoài nhé?Hoặc bạn dùng để nói rằng sự việc nào đó đã xảy ra trong khi bạn đang làm một việc khác (= in the middle of doing something else).Ví dụ: Jill slipped as she was getting off the bus.Jill bị trượt chân khi cô ấy bước xuống xe buýt. The thief was seen as he was climbing over the wall.Tên trộm bị phát hiện khi đang trèo tường.as rất hay được dùng khi hai hành động ngắn (short action) xảy ra trong cùng thời điểm:Ví dụ: George arrived as Sue left. (= he arrived và Sue left)George đã tới ngay khi Sue bước ra. We all waved goodbye to Liz as she drove away in her car.Chúng tôi chào tạm biệt Liz khi cô ấy lái xe chạy đi.Nhưng as cũng còn được dùng khi hai sự việc cùng xảy ra trong cùng một khoảng thời gian nào đó:Ví dụ: As the day went on, the weather got worse.Khi ngày lên, thời tiết đã trở nên tồi tệ hơn. I began to enjoy the job more as I got used to it.Tôi bắt đầu thích thú với công việc hơn khi quen dần với nó.Để chỉ đích xác thời điểm xảy ra, bạn có thể sử dụng just as: Just as I sat down, the phone rang.Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, điện thoại reo lên. Just as we were going out, it started to rain.Ngay lúc chúng tôi bước ra ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. I had to live just as the conversation was getting interesting.Tôi phải đi đúng vào lúc buổi tọa đàm đang trở nên hào hứng. C. So sánh as với when và while trong tiếng AnhTa chỉ dùng as nếu các việc xảy ra đồng thời. Ta dùng when (không dùng as) khi một sự việc xảy ra sau một sự việc khác. Dưới đây là ví dụ so sánh when và as: When I got home, I had a bath. (không nói as I got home).Khi về tới nhà, tôi đã đi tắm. As I walked into the room, the phone started ringing. (= at the same time)(Ngay khi) tôi vừa mới bước vào trong phòng, điện thoại bắt đầu reo. (= cùng thời điểm)Ta dùng as (chỉ thời gian) khi có các hành động xảy ra. Khi as + một hoàn cảnh, một tình huống... (không phải hành động) thường mang nghĩa because: As we were asleep, we didnt hear the doorbell. (= because we were asleep)Bởi vì chúng tôi ngủ, chúng tôi đã không nghe thấy tiếng chuông cửa. As they live near me, I see them quite often. (= because they live near me)Bởi vì họ sống gần chỗ tôi, nên tôi gặp họ khá thường xuyên.Bạn không thể dùng as (chỉ thời gian) trong các ví dụ dưới đây theo cách như vậy. Bạn hãy dùng while hoặc when: The doorbell rang while we were asleep. (không nói as we asleep)Chuông cửa đã reo khi chúng tôi đang ngủ. Angela got married when she was 23. (không nói as she was 23)Angela lập gia đình khi cô ấy 23 tuổi.Bài tập cách sử dụng AsĐể làm bài tập cách sử dụng As, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử dụng As.Các loạt bài khác:Althoughthougheven though in spite ofdespiteCách sử dụng in caseUnless, as long as, providedprovidingCách sử dụng AsLike AsCách sử dụng As ifFor, during whileBy, Until By the time Cách sử dụng As tiếng Anh Trang trước Trang sau A Khi as sử dụng để lý as mang nét nghĩa because (bởi vì), sử dụng để lý Ví dụ: - As it was a public holiday, all the shops were shut (= because it was a public holiday) Vì ngày lễ, tất cửa hàng đóng cửa - As they live near us we see them quite often Vì họ sống gần chỗ nên thường trông thấy họ - We watched television all evening as we had nothing better to Chúng ngồi xem tivi suốt buổi tối khơng biết làm Ta thường dùng as muốn nhấn mạnh hai việc xảy thời điểm Mời bạn tiếp tục theo dõi phần B Khi as sử dụng để thời gian Bạn sử dụng as hai việc đồng thời xảy Ví dụ: - I watched her as she opened the letter (I watched she opened xảy đồng thời) Tôi quan sát cô cô mở thư - As they walked along the street, they looked in the shop windows Trong dạo phố, họ ngắm nhìn tủ kính cửa hàng - Can you turn off the light as you go out, please? (= on your way out of the room) Làm ơn tắt hộ đèn bạn nhé? Hoặc bạn dùng để nói việc xảy bạn làm việc khác (= in the middle of doing something else) Ví dụ: - Jill slipped as she was getting off the bus Jill bị trượt chân cô bước xuống xe buýt - The thief was seen as he was climbing over the wall Tên trộm bị phát trèo tường as hay dùng hai hành động ngắn (short action) xảy thời điểm: Ví dụ: - George arrived as Sue left (= 'he arrived' 'Sue left') George tới Sue bước - We all waved goodbye to Liz as she drove away in her car Chúng chào tạm biệt Liz lái xe chạy Nhưng as dùng hai việc xảy khoảng thời gian đó: Ví dụ: - As the day went on, the weather got worse Khi ngày lên, thời tiết trở nên tồi tệ - I began to enjoy the job more as I got used to it Tơi bắt đầu thích thú với cơng việc quen dần với Để đích xác thời điểm xảy ra, bạn sử dụng just as: - Just as I sat down, the phone rang Ngay vừa ngồi xuống, điện thoại reo lên - Just as we were going out, it started to rain Ngay lúc chúng tơi bước ngồi, trời bắt đầu đổ mưa - I had to live just as the conversation was getting interesting Tôi phải vào lúc buổi tọa đàm trở nên hào hứng C So sánh as với when while tiếng Anh  Ta dùng as việc xảy đồng thời Ta dùng when (không dùng as) việc xảy sau việc khác Dưới ví dụ so sánh when as:   - When I got home, I had a bath (khơng nói 'as I got home')  Khi tới nhà, tắm   - As I walked into the room, the phone started ringing  (= at the same time)  (Ngay khi) vừa bước vào phòng, điện thoại bắt đầu reo (= thời điểm)  Ta dùng as (chỉ thời gian) có hành động xảy Khi as + hồn cảnh, tình (khơng phải hành động) thường mang nghĩa because:   - As we were asleep, we didn't hear the doorbell (= because we were asleep)  Bởi chúng tơi ngủ, không nghe thấy tiếng chuông cửa   - As they live near me, I see them quite often (= because they live near me) Bởi họ sống gần chỗ tôi, nên gặp họ thường xuyên  Bạn dùng as (chỉ thời gian) ví dụ theo cách Bạn dùng while when:   - The doorbell rang while we were asleep (khơng nói 'as we asleep')  Chuông cửa reo ngủ   - Angela got married when she was 23 (khơng nói 'as she was 23') Angela lập gia đình 23 tuổi Bài tập cách sử dụng As Để làm tập cách sử dụng As, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử dụng As Các loạt khác:  Although/though/even though & in spite of/despite  Cách sử dụng in case  Unless, as long as, provided/providing  Cách sử dụng As  Like & AsCách sử dụng As if  For, during & while  By, Until & By the time ... tập cách sử dụng As Để làm tập cách sử dụng As, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử dụng As Các loạt khác:  Although/though/even though & in spite of/despite  Cách sử dụng in case... though & in spite of/despite  Cách sử dụng in case  Unless, as long as, provided/providing  Cách sử dụng As  Like & As  Cách sử dụng As if  For, during & while  By, Until & By the time ... just as the conversation was getting interesting Tôi phải vào lúc buổi tọa đàm trở nên hào hứng C So sánh as với when while tiếng Anh  Ta dùng as việc xảy đồng thời Ta dùng when (không dùng as)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng as trong tiếng anh, Cách sử dụng as trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay