Cách sử dụng in case trong tiếng anh

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:14

Cách sử dụng in case trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Ví dụ cách sử dụng in case trong tiếng AnhBạn xét tình huống sau: Geoff is a fooball referee. He always wears two watches during a game because it is possible that one watch will stop.Geoff là một trọng tài bóng đá. Ông thường mang hai đồng hồ trong một trận đấu vì rất có thể một cái bị hỏng. He wears two watches in case one of them stops.Ông đeo hai cái đồng hồ phòng khi một cái trục trặc.In case one of them stops = bởi vì có khả năng một trong hai cái sẽ ngưng chạy.Thêm vài ví dụ về in case: Ann might phone tonight. I dont want to go out in case she phones. (= because it is possible she will phone)Tối nay có thể Ann sẽ gọi điện thoại. Tôi không muốn đi đâu phòng khi Ann gọi tới. Ill draw a map for you in case you cant find our house. (= because it is possible you wont be able to find it)Tôi sẽ cho anh một sơ đồ phòng khi anh không tìm ra nhà chúng tôi.Ta sử dụng just in case khi khả năng xảy ra điều phỏng đoán là rất nhỏ:Ví dụ: I dont think it will rain but Ill take an umbrella just in case. (= just in case it rain)Tôi không nghĩ là trời sẽ mưa tuy nhiên tôi sẽ mang ô phòng hờ. (chỉ khi trời mưa)Bạn ĐỪNG sử dụng will sau in case. Hãy dùng thì hiện tại đơn — present tense khi đề cập tới tương lai.Bạn tham khảo: Thì hiện tại mang nghĩa tương lai trong tiếng Anh. I dont want to go out tonight in case Ann phones. (không nói in case Ann will phone)Tôi không muốn đi chơi tối nay vì Ann có thể gọi điện. B. So sánh in case và if trong tiếng AnhIn case khác với if. Ta dùng in case để nói tại sao một người làm hay không làm điều gì đó: ta làm một việc bây giờ để đề phòng một việc khác xảy ra sau đó.in caseif 1. Well buy some more food in case Tom comes. (= Perhaps Tom will come; Well buy some food now, whether he comes or not; then well already have the food if he comes.)Chúng tôi mua thêm đồ ăn để phòng khi Tom đến. (= Tom có thể đến; chúng tôi sẽ mua thêm đồ ăn, dù anh ta có đến hay không; vậy chúng tôi đã có thức ăn nếu anh ta đến.)2. Ill give you my phone number in case you need to contact me.Tôi sẽ cho anh số điện thoại của tôi phòng khi anh cần liên lạc với tôi.3. You should insure your bicycle in case it is stolen.Bạn nên bảo hiểm xe đạp của bạn phòng khi nó bị mất trộm. Well buy some more food if Tom comes. (Perhaps Tom will come; if he comes, well buy some more food; if he doesnt come, we wont buy any more food.)Chúng tôi sẽ mua thêm đồ ăn nếu Tom đến. (= Có thể Tom đến, nếu anh ta đến, chúng tôi sẽ mua thêm đồ ăn; nếu anh ta không đến chúng tôi sẽ không mua thêm đồ ăn.)2. You can phone me at the hotel if you need to contact me.Anh có thể gọi điện tới khách sạn nếu anh muốn liên lạc với tôi.3. You should inform the police if your bicycle is stolen.Bạn nên báo cảnh sát nếu xe đạp của bạn bị mất trộm. C. Cấu trúc in case + thì quá khứBạn có thể dùng in case (+ thì quá khứ) để giải thích vì sao một người nào đó đã làm điều gì đó:Ví dụ: We bought some more food in case Tom came. (= because it was possible that Tom would come)Chúng tôi đã mua thêm đồ ăn phòng khi Tom đến. (= bởi có thể Tom sẽ đến) I drew a map for Sarah in case she couldnt find the house.Tôi vẽ cho Sarah sơ đồ phòng khi cô ấy không tìm được nhà. We rang the bell again in case they hadnt heard it the first time.Chúng tôi nhấn chuông một lần nữa phòng khi cô ấy không nghe thấy lần đầu.D. So sánh in case of và in case trong tiếng AnhIn case of... là khác với in case. in case of... mang nghĩa là if there is... (nếu có ...) thường được sử dụng chủ yếu trong các thông báo như trong ví dụ sau: In case of fire, please leave the building as quickly as possible. (= if there is a fire)Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, xin hãy rời khỏi tòa nhà càng nhanh càng tốt. In case of emergency, telephone this number. (= if there is an emergency)Trường hợp khẩn cấp, hãy quay số điện thoại này.Bài tập cách sử dụng in caseĐể làm bài tập cách sử dụng in case, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử dụng in case.Các loạt bài khác:Tính từ tận cùng bằng ing edThứ tự tính từ: tính từ trước danh từTính từ Trạng từ (I)Tính từ Trạng từ (II)Cách sử dụng so suchCách sử dụng enough tooCách sử dụng quite ratherSo sánh hơn (I)So sánh hơn (II)So sánh không bằngSo sánh nhấtThứ tự từ (I)Thứ tự từ (II)Still, yet, already any more ... Cách sử dụng in case tiếng Anh Trang trước Trang sau A Ví dụ cách sử dụng in case tiếng Anh Bạn xét tình sau: - Geof is a fooball referee He always wears two watches during a game because it is possible that one watch will stop Geof trọng tài bóng đá Ơng thường mang hai đồng hồ trận đấu bị hỏng - He wears two watches in case one of them stops Ông đeo hai đồng hồ phòng trục trặc In case one of them stops = có khả hai ngưng chạy Thêm vài ví dụ in case: - Ann might phone tonight I don't want to go out in case she phones (= because it is possible she will phone) Tối Ann gọi điện thoại Tơi khơng muốn đâu phòng Ann gọi tới - I'll draw a map for you in case you can't find our house (= because it is possible you won't be able to find it) Tôi cho anh sơ đồ phòng anh khơng tìm nhà chúng tơi Ta sử dụng just in case khả xảy điều đốn nhỏ: Ví dụ: - I don't think it will rain but I'll take an umbrella just in case (= just in case it rain) Tôi không nghĩ trời mưa nhiên mang phòng hờ (chỉ trời mưa) Bạn ĐỪNG sử dụng will sau in case Hãy dùng đơn — present tense đề cập tới tương lai Bạn tham khảo: Thì mang nghĩa tương lai tiếng Anh - I don't want to go out tonight in case Ann phones (khơng nói 'in case Ann will phone') Tôi không muốn chơi tối Ann gọi điện B So sánh in case if tiếng Anh In case khác với if Ta dùng in case để nói người làm hay khơng làm điều đó: ta làm việc để đề phòng việc khác xảy sau in case if - We'll buy some more food if Tom comes - We'll buy some more food in case Tom comes (Perhaps Tom will come; if he comes, we'll buy some more food; (= Perhaps Tom will come; We'll buy some food now, whether he comes or not; if he doesn't come, we won't buy any more food.) then we'll already have the food if he comes.) Chúng mua thêm đồ ăn Tom đến Chúng mua thêm đồ ăn để phòng Tom đến (= Có thể Tom đến, đến, mua thêm đồ ăn; (= Tom đến; chúng tơi mua thêm đồ ăn, dù có đến hay khơng; chúng tơi có thức ăn đến.) không đến không mua thêm đồ ăn.) 2 You can phone me at the hotel if you need to contact me - I'll give you my phone number in case you need to contact me Anh gọi điện tới khách sạn anh muốn liên lạc với Tôi cho anh số điện thoại tơi phòng anh cần liên lạc với You should inform the police if your bicycle is stolen 3 You should insure your bicycle in case it is stolen Bạn nên bảo hiểm xe đạp bạn phòng bị trộm Bạn nên báo cảnh sát xe đạp bạn bị trộm C Cấu trúc in case + q khứ Bạn dùng in case (+ q khứ) để giải thích người làm điều đó: Ví dụ: - We bought some more food in case Tom came (= because it was possible that Tom would come) Chúng mua thêm đồ ăn phòng Tom đến (= Tom đến) - I drew a map for Sarah in case she couldn't find the house Tôi vẽ cho Sarah sơ đồ phòng khơng tìm nhà - We rang the bell again in case they hadn't heard it the first time Chúng nhấn chng lần phòng khơng nghe thấy lần đầu D So sánh in case of in case tiếng Anh In case of khác với in case in case of mang nghĩa if there is (nếu có ) thường sử dụng chủ yếu thông báo ví dụ sau: - In case of fire, please leave the building as quickly as possible (= if there is a fire) Trong trường hợp xảy hỏa hoạn, xin rời khỏi tòa nhà nhanh tốt - In case of emergency, telephone this number (= if there is an emergency) Trường hợp khẩn cấp, quay số điện thoại Bài tập cách sử dụng in case Để làm tập cách sử dụng in case, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử dụng in case Các loạt khác:  Tính từ tận -ing & -ed  Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ  Tính từ & Trạng từ (I)  Tính từ & Trạng từ (II)  Cách sử dụng so & such  Cách sử dụng enough & too  Cách sử dụng quite & rather  So sánh (I)  So sánh (II)  So sánh không  So sánh  Thứ tự từ (I)  Thứ tự từ (II)  Still, yet, already & any more ... the bell again in case they hadn't heard it the first time Chúng tơi nhấn chng lần phòng không nghe thấy lần đầu D So sánh in case of in case tiếng Anh In case of khác với in case in case of mang... tập cách sử dụng in case Các loạt khác:  Tính từ tận -ing & -ed  Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ  Tính từ & Trạng từ (I)  Tính từ & Trạng từ (II)  Cách sử dụng so & such  Cách sử dụng. .. nhanh tốt - In case of emergency, telephone this number (= if there is an emergency) Trường hợp khẩn cấp, quay số điện thoại Bài tập cách sử dụng in case Để làm tập cách sử dụng in case, mời bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng in case trong tiếng anh, Cách sử dụng in case trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay