Thứ tự từ trong tiếng anh phần 2

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:12

Thứ tự từ trong tiếng Anh (Phần 2) Trang trước Trang sau A. Trạng từ và động từ trong tiếng AnhMột số trạng từ (ví dụ always, also, probably) đi với động từ ở giữa câu: Tom always goes to work by car.Tom luôn đi làm bằng ô tô. We were feeling very tired and we were also hungry.Chúng tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi và chúng tôi còn đói nữa. Your car has probably been stolen.Xe hơi của bạn có lẽ đã mất rồi.B. Khi trạng từ ở giữa câuTa hãy xét các quy tắc sau đây về vị trí của trạng từ ở giữa câu. (Đó chỉ là những nguyên tắc chung, bởi vậy vẫn có những ngoại lệ.)1. Nếu chỉ có một động từ (goesfellcooked ...), trạng từ thường đặt trước: trạng từ động từHelen always drives to work.I almost fell as I was going down the stairs.Ví dụ: I cleaned the house and also cooked the dinner. (không nói cooked also)Tôi đã lau nhà và cũng đã nấu bữa tối rồi. Lucy hardly ever watches television and rarely reads newspapers.Lucy hầu như không bao giờ xem ti vi và rất ít khi đọc báo.Ghi chú: Bạn cần lưu ý rằng những trạng từ như alwaysoftenalso ... thường đứng trước have to: We always have to wait a long time for the bus. (không nói we have always to wait)Chúng tôi luôn phải chờ xe buýt rất lâu.2. Nhưng các trạng từ lại đứng sau amisarewaswere:Ví dụ: We were feeling very tired and we were also hungry.Chúng tôi đã cảm thấy rất mỏi mệt và chúng tôi còn đói nữa. Why are you always late? Youve never on time.Tại sao bạn luôn trễ vậy? Bạn chưa bao giờ đúng giờ cả. The traffic isnt usually as bad as it was this morning.Giao thông thường không đến nỗi tệ như lúc sáng nay.3. Nếu trong câu có hai hay nhiều động từ (can rememberdoesnt smokehas been stolen ...) thì trạng từ được đặt sau động từ đầu tiên (candoesnthas ...): động từ 1 trạng từ động từ 2I can never rememver his name.Ann doesnt usually smoke. Are you definitely going to the party tomorrow.Your car has probably been stolen.Ví dụ: My parents have always lived in London.Cha mẹ tôi luôn luôn sống ở London. Jack cant cook. He cant even boil an egg.Jack không biết nấu ăn. Anh ấy thậm chí không biết luộc một quả trứng. The house was only built a year ago and its already falling down.Ngôi nhà đó chỉ mới xây cách đây một năm và đã sập rồi.Ghi chú: Bạn cần lưu ý rằng trạng từ probably thường đứng trước mệnh đề phủ định. Ta nói: I probably wont see you. hoặc I will probably not see you. (nhưng không nói not I wont probably...)Có lẽ tôi không gặp anh nữa. C. Vị trí all và both trong tiếng AnhChúng ta cũng để all và both ở những vị trí như vậy: We all felt ill after the meal. (không nói we felt all ill)Sau bữa ăn đó tất cả chúng tôi đều bệnh. My parents are both teachers. (không nói my parents both are teachers)Cha mẹ tôi đều là giáo viên. Sarah and Jane have both applied for the job.Cả Sarah và Jane đều đã nộp đơn xin việc làm. We are all going out this evening.Tối nay tất cả chúng tôi sẽ đi dạo.D. Khi nói tắtĐôi khi chúng ta sử dụng iswilldid ... thay vì phải nhắc lại một phần của câu. Chú ý vị trí của các trạng từ alwaysnever ... trong những câu sau: He always says he wont be late but he always is. (= he is always late)Anh ta luôn nói sẽ không trễ nữa nhưng anh ta lúc nào cũng trễ. Ive never done it and I never will. (= I will never do it)Tôi chưa bao giờ làm điều đó và sẽ không bao giờ làm. (điều đó)Chúng ta thường đặt các trạng từ alwaysnever ... trước trạng từ ở trong câu.Bài tập thứ tự từĐể làm bài tập thứ tự từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập thứ tự từ.Các loạt bài khác:Tính từ tận cùng bằng ing edThứ tự tính từ: tính từ trước danh từTính từ Trạng từ (I)Tính từ Trạng từ (II)Cách sử dụng so suchCách sử dụng enough tooCách sử dụng quite ratherSo sánh hơn (I)So sánh hơn (II) Thứ tự từ tiếng Anh Phần 2) Trang trước Trang sau A Trạng từ động từ tiếng Anh Một số trạng từ (ví dụ always, also, probably) với động từ câu: - Tom always goes to work by car Tom làm ô tô - We were feeling very tired and we were also hungry Chúng cảm thấy mệt mỏi chúng tơi đói - Your car has probably been stolen Xe bạn có lẽ B Khi trạng từ câu Ta xét quy tắc sau vị trí trạng từ câu (Đó nguyên tắc chung, có ngoại lệ.) Nếu có động từ (goes/fell/cooked ), trạng từ thường đặt trước: trạng từ Helen I always almost động từ drives fell to work as I was going down the stairs Ví dụ: - I cleaned the house and also cooked the dinner (khơng nói 'cooked also') Tôi lau nhà nấu bữa tối - Lucy hardly ever watches television and rarely reads newspapers Lucy không xem ti vi đọc báo Ghi chú: Bạn cần lưu ý trạng từ always/often/also thường đứng trước have to: - We always have to wait a long time for the bus (khơng nói 'we have always to wait') Chúng phải chờ xe buýt lâu Nhưng trạng từ lại đứng sau am/is/are/was/were: Ví dụ: - We were feeling very tired and we were also hungry Chúng cảm thấy mỏi mệt chúng tơi đói - Why are you always late? You've never on time Tại bạn trễ vậy? Bạn chưa - The traffic isn't usually as bad as it was this morning Giao thông thường không tệ lúc sáng Nếu câu có hai hay nhiều động từ (can remember/doesn't smoke/has been stolen ) trạng từ đặt sau động từ (can/doesn't/has ): động từ I can Ann doesn't Are you Your car has trạng từ never động từ rememver usually definitely probably his name smoke going been to the party tomorrow stolen Ví dụ: - My parents have always lived in London Cha mẹ luôn sống London - Jack can't cook He can't even boil an egg Jack nấu ăn Anh chí khơng biết luộc trứng - The house was only built a year ago and it's already falling down Ngơi nhà xây cách năm sập Ghi chú: Bạn cần lưu ý trạng từ probably thường đứng trước mệnh đề phủ định Ta nói: - I probably won't see you I will probably not see you (nhưng khơng nói 'not I won't probably ') Có lẽ tơi khơng gặp anh C Vị trí all both tiếng Anh Chúng ta để all both vị trí vậy: - We all felt ill after the meal (khơng nói 'we felt all ill') Sau bữa ăn tất chúng tơi bệnh - My parents are both teachers (khơng nói 'my parents both are teachers') Cha mẹ giáo viên - Sarah and Jane have both applied for the job Cả Sarah Jane nộp đơn xin việc làm - We are all going out this evening Tối tất chúng tơi dạo D Khi nói tắt Đơi sử dụng is/will/did/ thay phải nhắc lại phần câu Chú ý vị trí trạng từ always/never câu sau: - He always says he won't be late but he always is (= he is always late) Anh ta ln nói khơng trễ lúc trễ - I've never done it and I never will (= I will never it) Tôi chưa làm điều khơng làm (điều đó) Chúng ta thường đặt trạng từ always/never trước trạng từ câu Bài tập thứ tự từ Để làm tập thứ tự từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập thứ tự từ Các loạt khác: • Tính từ tận -ing & -ed • Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ • Tính từ & Trạng từ (I) • Tính từ & Trạng từ (II) • Cách sử dụng so & such • Cách sử dụng enough & too • Cách sử dụng quite & rather • So sánh (I) • So sánh (II) ... trạng từ always/never trước trạng từ câu Bài tập thứ tự từ Để làm tập thứ tự từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập thứ tự từ Các loạt khác: • Tính từ tận -ing & -ed • Thứ tự tính từ: tính từ. .. hay nhiều động từ (can remember/doesn't smoke/has been stolen ) trạng từ đặt sau động từ (can/doesn't/has ): động từ I can Ann doesn't Are you Your car has trạng từ never động từ rememver usually... Các loạt khác: • Tính từ tận -ing & -ed • Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ • Tính từ & Trạng từ (I) • Tính từ & Trạng từ (II) • Cách sử dụng so & such • Cách sử dụng enough & too • Cách sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Thứ tự từ trong tiếng anh phần 2, Thứ tự từ trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay