So sánh không bằng trong tiếng anh

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:11

So sánh không bằng trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Ví dụ so sánh không bằng trong tiếng AnhBạn theo dõi ví dụ sau: Shirley, Henry and Arthur are all millionaires. They are all very rich.Shirley has £10 million, Henry has £8 million and Arthur has £2 million. So:Shirley, Henry và Arthur đều là triệu phú. Họ rất giàu có.Shirley có 10 triệu, Henry có 8 triệu và Arthur có 12 triệu. Cho nên: Henry is rich. (Henry rất giàu.) He is richer than Arthur. (Ông ta giàu hơn Arthur.) But he isnt as rich as Shirley. (= Shirley is richer than he is)Nhưng ông ta không giàu bằng ShirleyDưới đây là vài ví dụ khác về not as... (as): Tom isnt as old as he looks. (= he looks older than he is)Tom không lớn tuổi như vẻ bên ngoài đâu. The city centre wasnt as crowded this morning as it usually is. (= it is usually more crowded)Sáng nay ở trung tâm thành phố không đông đúc như mọi khi. Jenny didnt do as well in the exam as she had hoped. (= she had hoped to do better)Jenny làm bài kiểm tra không được tốt như cô ấy từng hy vọng. The weather is better today, isnt it? Yes, its not as cold. (= yesterday was colder)Hôm nay thời tiết tốt hơn phải không? Vâng, trời không lạnh lắm. I dont know as many people as you do. (= you know more people)Tôi không biết nhiều người như anh.Bạn cũng có thể nói not so...(as): Its not warm but it isnt so cold as yesterday. (= ...it isnt as cold as...)Trời không ấm nhưng cũng không lạnh như hôm qua.Less...(than) là tương tự như not as...(as): I spent less money than you. (= I didnt spend as much money...)Tôi đã tiêu tiền ít hơn bạn. The city centre was less crowded than usual. (= it wasnt as crowded...)Trung tâm thành phố không nhộn nhịp như thường lệ. B. as...as và twice as...as trong tiếng AnhBạn có thể dùng as... as (nhưng không nói so... as) trong câu khẳng định và câu hỏi: Im sorry Im late. I got here as fast as I could.Xin lỗi tôi đến muộn. Tôi đã gắng hết sức đến đây thật nhanh. Theres plenty of food. You can have as much as you like.Có rất nhiiều thức ăn. Bạn có thể ăn thỏa thích. Lets walk. Its just as quick as taking the bus.Mình đi bộ thôi. Cũng nhanh như đi xe buýt thôi mà. Can you send me the money as soon as possible, please?Bạn có thể gởi tiền cho tôi thật sớm được không?Cũng có thể nói: twice as... as, three times as... as ...: Petrol is twice as expensive as it was a few years ago.Xăng đắt gấp hai lần so với trước đây mấy năm. Their house is about three times as big as ours.Ngôi nhà của họ lớn khoảng gấp ba lần nhà của chúng tôi.C. Cách sử dụng the same as ... trong tiếng AnhMột cách diễn đạt khác của so sánh bằng là the same as (không nói the same like): Anns salary is the same as mine. Hay Ann gets the same salary as me.Lương của Ann bằng lương của tôi. Tom is the same age as Goerge.Tom bằng tuổi Goerge. What would you like to drink? Ill have the same as you.Bạn muốn uống gì? Mình sẽ uống như bạn. D. Đại từ sau thanas: than methan I am ...Ta thường nói: You are taller than me. (Không nói than I)Bạn cao hơn tôi. He is not clever as her. (không nói as she)Anh ta không thông minh được như cô ấy.Sau thanas ta dùng me him her them us khi không có động từ. Hãy so sánh: You are taller than I am. >< You are taller than me.Bạn cao hơn tôi. They have more money than we have. >< They have more money than us.Họ có nhiều tiền hơn chúng tôi. I cant run as fast as he can. >< I cant run as fast as him.Tôi không thể chạy nhanh như anh ấy.Bài tập so sánh bằng và so sánh không bằngĐể làm bài tập so sánh bằng và so sánh không bằng, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập so sánh bằng và so sánh không bằng.Các loạt bài khác:Tính từ tận cùng bằng ing edThứ tự tính từ: tính từ trước danh từTính từ Trạng từ (I)Tính từ Trạng từ (II)Cách sử dụng so suchCách sử dụng enough tooCách sử dụng quite rather So sánh không tiếng Anh Trang trước Trang sau A Ví dụ so sánh khơng tiếng Anh Bạn theo dõi ví dụ sau: - Shirley, Henry and Arthur are all millionaires They are all very rich Shirley has £10 million, Henry has £8 million and Arthur has £2 million So: Shirley, Henry Arthur triệu phú Họ giàu có Shirley có 10 triệu, Henry có triệu Arthur có 12 triệu Cho nên: - Henry is rich (Henry giàu.) - He is richer than Arthur (Ông ta giàu Arthur.) - But he isn't as rich as Shirley (= Shirley is richer than he is) Nhưng ông ta không giàu Shirley Dưới vài ví dụ khác not as (as): - Tom isn't as old as he looks (= he looks older than he is) Tom không lớn tuổi vẻ bên đâu - The city centre wasn't as crowded this morning as it usually is (= it is usually more crowded) Sáng trung tâm thành phố không đông đúc - Jenny didn't as well in the exam as she had hoped (= she had hoped to better) Jenny làm kiểm tra không tốt cô hy vọng - "The weather is better today, isn't it?" "Yes, it's not as cold." (= yesterday was colder) "Hôm thời tiết tốt phải không?" "Vâng, trời không lạnh lắm." - I don't know as many people as you (= you know more people) Tôi nhiều người anh Bạn nói not so (as): - It's not warm but it isn't so cold as yesterday (= it isn't as cold as ) Trời không ấm không lạnh hôm qua Less (than) tương tự not as (as): - I spent less money than you (= I didn't spend as much money ) Tơi tiêu tiền bạn - The city centre was less crowded than usual (= it wasn't as crowded ) Trung tâm thành phố không nhộn nhịp thường lệ B as as twice as as tiếng Anh Bạn dùng as as (nhưng khơng nói so as) câu khẳng định câu hỏi: - I'm sorry I'm late I got here as fast as I could Xin lỗi đến muộn Tôi gắng đến thật nhanh - There's plenty of food You can have as much as you like Có nhiiều thức ăn Bạn ăn thỏa thích - Let's walk It's just as quick as taking the bus Mình Cũng nhanh xe buýt mà - Can you send me the money as soon as possible, please? Bạn gởi tiền cho tơi thật sớm khơng? Cũng nói: twice as as, three times as as : - Petrol is twice as expensive as it was a few years ago Xăng đắt gấp hai lần so với trước năm - Their house is about three times as big as ours Ngôi nhà họ lớn khoảng gấp ba lần nhà C Cách sử dụng the same as tiếng Anh Một cách diễn đạt khác so sánh the same as (khơng nói 'the same like'): - Ann's salary is the same as mine Hay Ann gets the same salary as me Lương Ann lương - Tom is the same age as Goerge Tom tuổi Goerge - "What would you like to drink?" "I'll have the same as you." "Bạn muốn uống gì?" "Mình uống bạn." D Đại từ sau than/as: than me/than I am Ta thường nói: - You are taller than me (Khơng nói 'than I') Bạn cao tơi - He is not clever as her (khơng nói 'as she') Anh ta không thông minh cô Sau than/as ta dùng me/ him/ her/ them/ us động từ Hãy so sánh: - You are taller than I am >< You are taller than me Bạn cao - They have more money than we have >< They have more money than us Họ có nhiều tiền - I can't run as fast as he can >< I can't run as fast as him Tôi chạy nhanh anh Bài tập so sánh so sánh không Để làm tập so sánh so sánh không bằng, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập so sánh so sánh không Các loạt khác: • Tính từ tận -ing & -ed • Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ • Tính từ & Trạng từ (I) • Tính từ & Trạng từ (II) • Cách sử dụng so & such • Cách sử dụng enough & too • Cách sử dụng quite & rather ... can't run as fast as him Tôi chạy nhanh anh Bài tập so sánh so sánh không Để làm tập so sánh so sánh không bằng, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập so sánh so sánh khơng Các loạt khác: • Tính... as crowded ) Trung tâm thành phố không nhộn nhịp thường lệ B as as twice as as tiếng Anh Bạn dùng as as (nhưng khơng nói so as) câu khẳng định câu hỏi: - I'm sorry I'm late I got here as fast... tiết tốt phải không? " "Vâng, trời không lạnh lắm." - I don't know as many people as you (= you know more people) Tôi nhiều người anh Bạn nói not so (as): - It's not warm but it isn't so cold as
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh không bằng trong tiếng anh, So sánh không bằng trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay