So sánh hơn trong tiếng anh

4 14 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:09

So sánh hơn trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau A. Ví dụ so sánh hơn trong tiếng AnhVí dụ: How shall we travel? By car or by train?Mình sẽ đi cách nào đây? Bằng ô tô hay tàu lửa? Lets go by car. Its cheaper.Hãy đi bằng ô tô. Đi ô tô rẻ hơn. Dont go by train. Its more expensive.Đừng đi xe lửa. Đi xe lửa mắc hơn. cheaper và more expensive là những hình thức so sánh.Với các hình thức so sánh hơn, bạn có thể sử dụng than: Its cheaper to go by car than by train.Đi bằng ô tô rẻ hơn đi bằng xe lửa. Going by train is more expensive than going by car.Đi bằng xe lửa mắc hơn đi bằng ô tô. B. Cách hình thành dạng thức so sánh hơn trong tiếng AnhĐể có dạng thức so sánh, ta thêm er hoặc more... theo qui tắc như trong bảng sau:Chúng ta thêm er cho những từ ngắn (một âm tiết): cheap cheaperfast fasterlarge largerthin thinnerTa cũng dùng er với những từ có hai âm tiết mà tận cùng bởi y (y ier): lucky luckierearly earliereasy easierpretty prettierTa dùng more... với những từ dài (từ hai âm tiết trở lên): more modernmore seriousmore expensivemore comfortablemore... cũng dùng với những trạng từ tận cùng bởi ly: more slowlymore quietlymore seriouslymore carefully Hãy so sánh các câu sau: Youre older than me.Anh lớn tuổi hơn tôi. The exam was quite easy — easier than we expected.Bài thi rất dễ, dễ hơn chúng tôi tưởng. Can you walk a bit faster?Bạn có thể đi nhanh hơn một chút không? Id like to have a bigger car.Tôi muốn có một chiếc xe lớn hơn. Last night I went to bed earlier than usual.Đêm qua tôi đi ngủ sớm hơn bình thường. Youre more patient than me.Anh kiên nhẫn hơn tôi. The exam was quite difficult — more difficult than we expected.Bài rất khó — khó hơn là chúng tôi tưởng. Can you walk a bit more slowly?Bạn có thể đi chậm hơn một chút được không? Id like to have a more reliable car.Tôi muốn có một chiếc xe đáng tin cậy hơn. I dont play tennis much these days. I used to play more often.Dạo này tôi không chơi tenis nhiều. Lúc trước tôi chơi thường xuyên hơn.Bạn có thể dùng er hoặc more... với một số tính từ có hai âm tiết, đặc biệt:quietclevernarrowshallowsimpleVí dụ: Its too noisy here. Can we go somewhere quietermore quiet?Nơi đây ồn quá. Mình có thể đến đâu đó yên tĩnh hơn không?C. Các từ bất qui tắcQui tắc trên áp dụng cho hầu hết các tính từ và trạng từ. Tuy nhiên cũng có những tính từ và trạng từ không theo qui tắc trên, và chúng được gọi là bất qui tắc. Dưới đây là một số tính từtrạng từ bất qui tắc này:goodwell better The garden looks better since you tidied it up.Khu vườn trông đẹp hơn từ khi bạn dọn dẹp lại. I know him well — probably better than anybody else.Tôi biết rõ ông ta — có lẽ là rõ hơn bất kỳ ai khác.badbadly worse Is you headache better? No, its worse.Bạn đỡ đau đầu chưa? Chưa, còn tồi tệ hơn. He did very badly in the exam — worse than expected.Anh ấy đã làm bài thi rất tồi — tồi hơn đã tưởng.far further (hoặc farther): Its a long walk from here to the station — further than I thought. (hoặc ... farther than...)Quãng đường từ đây tới ga khá xa — xa hơn tôi nghĩ.Further (không phải farther) còn có nghĩa hơn nữa, thêm nữa: Let me know if you hear any further news. (= any more news)Hãy cho tôi biết nếu bạn biết thêm tin tức.Bài tập so sánh hơnĐể làm bài tập so sánh hơn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập so sánh hơn.Các loạt bài khác:Tính từ tận cùng bằng ing edThứ tự tính từ: tính từ trước danh từTính từ Trạng từ (I)Tính từ Trạng từ (II)Cách sử dụng so suchCách sử dụng enough tooCách sử dụng quite ratherSo sánh hơn (I)So sánh hơn (II)So sánh không bằngSo sánh nhấtThứ tự từ (I)Thứ tự từ (II)Still, yet, already any more ...Cách sử dụng even, event though ... Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ phá So sánh tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau A Ví dụ so sánh tiếng Anh Ví dụ: - How shall we travel? By car or by train? Mình cách đây? Bằng ô tô hay tàu lửa? - Let's go by car It's cheaper Hãy ô tô Đi ô tô rẻ - Don't go by train It's more expensive Đừng xe lửa Đi xe lửa mắc & cheaper more expensive hình thức so sánh Với hình thức so sánh hơn, bạn sử dụng than: - It's cheaper to go by car than by train Đi ô tô rẻ xe lửa - Going by train is more expensive than going by car Đi xe lửa mắc tơ B Cách hình thành dạng thức so sánh tiếng Anh Để có dạng thức so sánh, ta thêm -er more theo qui tắc bảng sau: Chúng ta thêm -er cho từ ngắn (một âm Ta dùng more với từ dài (từ hai tiết): âm tiết trở lên): cheap & cheaper more modern fast & faster more serious large & larger more expensive thin & thinner more comfortable Ta dùng -er với từ có hai âm tiết mà tận more dùng với trạng từ tận -y (-y & -ier): -ly: lucky & luckier more slowly early & earlier more quietly easy & easier more seriously pretty & prettier more carefully Hãy so sánh câu sau: - You're older than me - You're more patient than me Anh lớn tuổi Anh kiên nhẫn - The exam was quite easy — easier than we expected - The exam was quite difficult — more difficult than we expected Bài thi dễ, dễ tưởng Bài khó — khó chúng tơi tưởng - Can you walk a bit faster? - Can you walk a bit more slowly? Bạn nhanh chút khơng? Bạn chậm chút không? - I'd like to have a bigger car - I'd like to have a more reliable car Tơi muốn có xe lớn Tơi muốn có xe đáng tin cậy - - Last night I went to bed earlier than usual - I don't play tennis much these days I used to play more often Đêm qua ngủ sớm bình thường Dạo tơi khơng chơi tenis nhiều Lúc trước tơi chơi thường xun Bạn dùng -er more với số tính từ có hai âm tiết, đặc biệt: quiet clever narrow shallow simple Ví dụ: - It's too noisy here Can we go somewhere quieter/more quiet? Nơi ồn q Mình đến n tĩnh khơng? C Các từ bất qui tắc Qui tắc áp dụng cho hầu hết tính từ trạng từ Tuy nhiên có tính từ trạng từ khơng theo qui tắc trên, chúng gọi bất qui tắc Dưới số tính từ/trạng từ bất qui tắc này:  good/well & better   - The garden looks better since you tidied it up  Khu vườn trông đẹp từ bạn dọn dẹp lại   - I know him well — probably better than anybody else Tôi biết rõ ông ta — có lẽ rõ khác  bad/badly & worse   - "Is you headache better?" "No, it's worse."  "Bạn đỡ đau đầu chưa?" "Chưa, tồi tệ hơn."   - He did very badly in the exam — worse than expected Anh làm thi tồi — tồi tưởng  far & further (hoặc farther):   - It's a long walk from here to the station — further than I thought  (hoặc farther than ) Quãng đường từ tới ga xa — xa nghĩ   Further (không phải 'farther') có nghĩa nữa, thêm nữa:  - Let me know if you hear any further news (= any more news) Hãy cho biết bạn biết thêm tin tức Bài tập so sánh Để làm tập so sánh hơn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập so sánh Các loạt khác:  Tính từ tận -ing & -ed  Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ  Tính từ & Trạng từ (I)  Tính từ & Trạng từ (II)  Cách sử dụng so & such  Cách sử dụng enough & too  Cách sử dụng quite & rather  So sánh (I)  So sánh (II)  So sánh không  So sánh  Thứ tự từ (I)  Thứ tự từ (II)  Still, yet, already & any more  Cách sử dụng even, event though Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ phá ... dụng so & such  Cách sử dụng enough & too  Cách sử dụng quite & rather  So sánh (I)  So sánh (II)  So sánh không  So sánh  Thứ tự từ (I)  Thứ tự từ (II)  Still, yet, already & any more ... Further (khơng phải 'farther') có nghĩa nữa, thêm nữa:  - Let me know if you hear any further news (= any more news) Hãy cho biết bạn biết thêm tin tức Bài tập so sánh Để làm tập so sánh hơn, mời... vào chương: Bài tập so sánh Các loạt khác:  Tính từ tận -ing & -ed  Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ  Tính từ & Trạng từ (I)  Tính từ & Trạng từ (II)  Cách sử dụng so & such  Cách sử
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh hơn trong tiếng anh, So sánh hơn trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay