Cách sử dụng enough và too trong tiếng anh

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:08

Cách sử dụng enough và too trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Vị trí của enough trong tiếng AnhEnough đứng sau tính từ và trạng từVí dụ: He didnt get the job because he wasnt experienced enough. (không nói enough experienced) Anh ta không được giao công việc đó vì anh ta không đủ kinh nghiệm. You wont pass the examination if you dont work hard enough.Bạn sẽ không thi đậu nếu bạn không chăm chỉ đúng lúc. She shouldnt get married yet. Shes not old enough.Cô ấy chưa nên kết hôn vội. Cô ấy chưa đủ tuổi.So sánh enough và too...: You never stop working. You work too hard.Anh chưa bao giờ ngưng làm việc cả. Anh làm việc quá nhiều.Enough thường đứng trước danh từVí dụ: He didnt get the job because he didnt have enough experience. (không nói experience enough) Anh ta không được giao công việc đó vì anh ta không đủ kinh nghiệm. Id like to go away on holiday but I havent got enough money.Tôi rất muốn đi xa vào kỳ nghỉ nhưng tôi không có đủ tiền. Some of us had to sit on the floor because there werent enough chairs.Vài người trong chúng tôi đã phải ngồi xuống sàn nhà vì ở đó không đủ ghế.Ghi chú: Bạn cần lưu ý cách sử dụng enough ở đây: We didnt have enough time. (không nói: the time wasnt enough) There is enough money. (không nói: the money is enough)Bạn cũng có thể dùng enough một mình (không có danh từ đi cùng): Ill lend you some money if you havent got enough.Tôi sẽ cho anh mượn ít tiền nếu anh không đủ.So sánh enough và too much... too many... We cant go away on holiday. It costs too much (money).Chúng ta không thể đi nghỉ mát được. Đi như vậy tốn kém lắm. There are too many people and not enough chairs.Có quá nhiều người và không có đủ ghế. B. Cấu trúc enoughtoo... for somebodysomethingChúng ta có thể sử dụng cấu trúc: enoughtoo... for somebodysomething để diễn đạt cái gì đó là đủquá ... cho aivật gì đó I havent got enough money for a holiday.Tôi không có đủ tiền để đi nghỉ mát. He wasnt experience enough for the job.Anh ta không đủ kinh nghiệm để làm công việc đó. This shirt is too big for me. I need a smaller size.Chiếc sơ mi này quá to với tôi. Tôi cần cỡ nhỏ hơn.Ngoài ra, chúng ta còn có thể sử dụng cấu trúc: enoughtoo... to do something để diễn đạt nghĩa đủquá... để làm điều gì I havent got enough money to go on holiday. (không nói for going) Tôi không có đủ tiền để đi nghỉ mát. He wasnt experienced enough to do the job.Anh ta không đủ kinh nghiệm làm công việc đó. Shes not old enough to get married.hoặcShes too young to get married.Cô ấy chưa đủ tuổi để lập gia đình. Lets get a taxi. Its too far to walk home from here.Gọi taxi đi. Khoảng cách quá xa để có thể đi bộ về nhà. There werent enough chairs for everyone to sit down.Không có đủ ghế cho tất cả mọi người ngồi. They spoke too quickly for us to understand.Họ nói quá nhanh làm chúng tôi không thể hiểu được. C. Cấu trúc too ... to trong tiếng AnhVí dụ: với một tình huống như dưới đây, chúng ta có thể có các cách diễn đạt khác nhau. The food was very hot. We couldnt eat it.Thức ăn rất nóng. Chúng tôi đã không thể ăn được.và The food was so hot that we couldnt eat it.Thức ăn nóng tới mức chúng tôi không thể ăn được.nhưng The food was too hot to eat. (không có it) Thức ăn quá nóng để có thể ăn được.Một số ví dụ tương tự: The wallet was too big to put in my pocket. (không nói too big to put it) Chiếc ví quá to để có thể cho vào túi của tôi. These boxes are too heavy to carry. (không nói too heavy to carry them) Nhũng chiếc hộp này quá nặng để có thể mang theo. The water wasnt clean enough to swim in.Nước không đủ sạch để bơi.Bài tập cách sử dụng Enough và TooĐể làm bài tập cách sử dụng Enough và Too, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử dụng Enough và Too.Các loạt bài khác:Tính từ tận cùng bằng ing edThứ tự tính từ: tính từ trước danh từTính từ Trạng từ (I)Tính từ Trạng từ (II)Cách sử dụng so suchCách sử dụng enough tooCách sử dụng quite ratherSo sánh hơn (I)So sánh hơn (II)So sánh không bằngSo sánh nhấtThứ tự từ (I)Thứ tự từ (II)Still, yet, already any more ...Cách sử dụng even, event though ... Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Cách sử dụng enough too tiếng Anh Trang trước Trang sau A Vị trí enough tiếng Anh Enough đứng sau tính từ trạng từ Ví dụ: - He didn't get the job because he wasn't experienced enough (khơng nói 'enough experienced') Anh ta khơng giao cơng việc khơng đủ kinh nghiệm - You won't pass the examination if you don't work hard enough Bạn không thi đậu bạn không chăm lúc - She shouldn't get married yet She's not old enough Cô chưa nên kết hôn vội Cô chưa đủ tuổi So sánh enough too : - You never stop working You work too hard Anh chưa ngưng làm việc Anh làm việc nhiều Enough thường đứng trước danh từ Ví dụ: - He didn't get the job because he didn't have enough experience (khơng nói 'experience enough') Anh ta khơng giao cơng việc không đủ kinh nghiệm - I'd like to go away on holiday but I haven't got enough money Tôi muốn xa vào kỳ nghỉ tơi khơng có đủ tiền - Some of us had to sit on the floor because there weren't enough chairs Vài người chúng tơi phải ngồi xuống sàn nhà khơng đủ ghế Ghi chú: Bạn cần lưu ý cách sử dụng enough đây: - We didn't have enough time (khơng nói: 'the time wasn't enough') - There is enough money (khơng nói: 'the money is enough') Bạn dùng enough (khơng có danh từ cùng): - I'll lend you some money if you haven't got enough Tơi cho anh mượn tiền anh không đủ So sánh enough too much /too many - We can't go away on holiday It costs too much (money) Chúng ta nghỉ mát Đi tốn - There are too many people and not enough chairs Có q nhiều người khơng có đủ ghế B Cấu trúc enough/too for somebody/something Chúng ta sử dụng cấu trúc: enough/too for somebody/something để diễn đạt đủ/q cho ai/vật - I haven't got enough money for a holiday Tơi khơng có đủ tiền để nghỉ mát - He wasn't experience enough for the job Anh ta khơng đủ kinh nghiệm để làm cơng việc - This shirt is too big for me I need a smaller size Chiếc sơ mi to với Tơi cần cỡ nhỏ Ngồi ra, sử dụng cấu trúc: enough/too to something để diễn đạt nghĩa đủ/quá để làm điều - I haven't got enough money to go on holiday (khơng nói 'for going') Tơi khơng có đủ tiền để nghỉ mát - He wasn't experienced enough to the job Anh ta không đủ kinh nghiệm làm cơng việc - She's not old enough to get married She's too young to get married Cô chưa đủ tuổi để lập gia đình - Let's get a taxi It's too far to walk home from here Gọi taxi Khoảng cách xa để nhà - There weren't enough chairs for everyone to sit down Khơng có đủ ghế cho tất người ngồi - They spoke too quickly for us to understand Họ nói q nhanh làm chúng tơi hiểu C Cấu trúc too to tiếng Anh Ví dụ: với tình đây, có cách diễn đạt khác - The food was very hot We couldn't eat it Thức ăn nóng Chúng tơi ăn - The food was so hot that we couldn't eat it Thức ăn nóng tới mức ăn nhưng - The food was too hot to eat (khơng có 'it') Thức ăn nóng để ăn Một số ví dụ tương tự: - The wallet was too big to put in my pocket (khơng nói 'too big to put it') Chiếc ví q to vào túi - These boxes are too heavy to carry (khơng nói 'too heavy to carry them') Nhũng hộp nặng để mang theo - The water wasn't clean enough to swim in Nước không đủ để bơi Bài tập cách sử dụng Enough Too Để làm tập cách sử dụng Enough Too, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử dụng Enough Too Các loạt khác:  Tính từ tận -ing & -ed  Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ  Tính từ & Trạng từ (I)  Tính từ & Trạng từ (II)  Cách sử dụng so & such  Cách sử dụng enough & tooCách sử dụng quite & rather  So sánh (I)  So sánh (II)  So sánh không  So sánh  Thứ tự từ (I)  Thứ tự từ (II)  Still, yet, already & any more  Cách sử dụng even, event though Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau ... Too Để làm tập cách sử dụng Enough Too, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử dụng Enough Too Các loạt khác:  Tính từ tận -ing & -ed  Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ  Tính từ... trước danh từ  Tính từ & Trạng từ (I)  Tính từ & Trạng từ (II)  Cách sử dụng so & such  Cách sử dụng enough & too  Cách sử dụng quite & rather  So sánh (I)  So sánh (II)  So sánh không... lưu ý cách sử dụng enough đây: - We didn't have enough time (khơng nói: 'the time wasn't enough' ) - There is enough money (không nói: 'the money is enough' ) Bạn dùng enough (khơng có danh từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng enough và too trong tiếng anh, Cách sử dụng enough và too trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay