Tính từ và trạng từ trong tiếng anh phần 2

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:01

Tính từ và trạng từ trong tiếng Anh (Phần 2) Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng goodwell trong tiếng Anhgood là một tính từ. Trạng từ của nó là well: Your English is good. Tiếng Anh của bạn khá lắm. Susan is a good pianist. Susan là nhạc công piano giỏi. Your speak English well. Bạn nói tiếng Anh giỏi lắm. Susan plays piano well. Susan chơi piano giỏi.Ta dùng well (không dùng good) với các quá khứ phân từ (dressedknown ...) : welldressed wellknownwelleducated wellpaidNhưng well còn là một trạng từ mang nghĩa khỏe, mạnh giỏi: How are you today? Im very well, thanks. (không nói Im very good) Hôm nay anh khỏe không? Tôi khỏe, cám ơn. B. Cách sử dụng fasthardlate trong tiếng AnhTính từ Jack is a very fast runner.Jack là người chạy rất nhanh. Ann is a hard woker.Ann là một công nhân chăm chỉ. The train was late.Chuyến xe lửa bị trễ.Trạng từ Jack can run very fast.Jack có thể chạy rất nhanh. Ann works hard. (không nói works hardly)Ann làm việc chăm chỉ. I got up late this morning.Sáng nay tôi dậy trễ.Lately = recently: gần đây Have you seen Tom lately?Gần đây bạn có thấy Tom không?C. Cách sử dụng hardly trong tiếng Anhhardly = rất ít, hầu như không. Ví dụ: Sarah was rather unfriendly to me at the party. She hardly spoke to me. (= She spoke to me very little, almost not at all) Sarah tỏ ra lạnh nhạt với tôi trong bữa tiệc. Cô ấy hầu như không nói chuyện với tôi. Weve only met once or twice. We hardly know each other.Chúng tôi mới chỉ gặp nhau một hay hai lần. Chúng tôi biết rất ít về nhau.hard và hardly là hoàn toàn khác nhau. Hãy so sánh: He tried hard to find a job but he had no luck. (= he tried a lot, with a lot of effort) Anh ấy rất cố gắng tìm việc làm nhưng đã không gặp may. Im not surprised he didnt find a job. He hardly tried to find one. (= he tried very little) Tôi không ngạc nhiên chuyện anh ta vẫn chưa tìm được việc làm. Anh ta hầu như không chịu cố gắng để tìm lấy một chỗ làm.Bạn có thể sử dụng hardly any + any anybodyanyoneanythinganywhere: A: How much money have you got?Bạn có bao nhiêu tiền?B: Hardly any. (= very little, almost none) Hầu như không có. Ill have to go shopping. Weve got hardly any food.Tôi sẽ phải đi chợ. Chúng tôi hầu như chẳng còn thức ăn. The exam results were very bad. Hardly anybody in our class passed. (= very few students passed, almost nobody passed).Kết quả thi rất kém. Lớp ta hầu như chẳng có ai đạt cả.Bạn cũng cần chú ý tới vị trí của hardly. Ví dụ: She ate hardly anything.hoặcShe hardly ate anything. Weve got hardly any food.hoặcWeve hardly got any food.Ta thường dùng cancould + hardly. Cấu trúc I can hardly do something = Việc gì đó đối với tôi hầu như không thể làm được: Your writing is terrible. I can hardly read it. (it is almost impossible for me to read it) Chữ bạn xấu quá. Tôi hầu như không đọc được. My leg was hurting me. I could hardly walk.Chân tôi đau quá. Tôi hầu như không đi nổi.hardly ever = almost never (hầu như chưa bao giờ, không bao giờ) Im nearly always at home in the evenings. I hardly ever go out.Các buổi tối nói chung tôi có ở nhà. Tôi hầu như không đi đâu.hardly = hoàn toàn không Its hardly surprising that youre tired. You havent slept for three days.(its certainly not surprising)Hoàn toàn không ngạc nhiên là bạn bị mệt. Bạn đã không ngủ 3 ngay rồi.Bài tập tính từ và trạng từĐể làm bài tập tính từ và trạng từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập tính từ và trạng từ.Các loạt bài khác:Tính từ tận cùng bằng ing edThứ tự tính từ: tính từ trước danh từTính từ Trạng từ (I)Tính từ Trạng từ (II)Cách sử dụng so suchCách sử dụng enough tooCách sử dụng quite ratherSo sánh hơn (I)So sánh hơn (II)So sánh không bằngSo sánh nhấtThứ tự từ (I)Thứ tự từ (II)Still, yet, already any more ...Cách sử dụng even, event though ... Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Tính từ trạng từ tiếng Anh Phần 2) Trang trước Trang sau A Cách sử dụng good/well tiếng Anh good tính từ Trạng từ well: - Your English is good - Your speak English well Tiếng Anh bạn Bạn nói tiếng Anh giỏi - Susan is a good pianist - Susan plays piano well Susan nhạc công piano giỏi Susan chơi piano giỏi Ta dùng well (không dùng 'good') với khứ phân từ (dressed/known ) : well-dressed well-educated well-known well-paid Nhưng well trạng từ mang nghĩa khỏe, mạnh giỏi: "How are you today?" "I'm very well, thanks." (khơng nói 'I'm very good') "Hôm anh khỏe không?" "Tôi khỏe, cám ơn." B Cách sử dụng fast/hard/late tiếng Anh Tính từ - Jack is a very fast runner Trạng từ - Jack can run very fast Jack người chạy nhanh Jack chạy nhanh - Ann is a hard woker - Ann works hard (khơng nói works hardly) Ann công nhân chăm Ann làm việc chăm - The train was late - I got up late this morning Chuyến xe lửa bị trễ Sáng dậy trễ Lately = recently: gần - Have you seen Tom lately? Gần bạn có thấy Tom không? C Cách sử dụng hardly tiếng Anh • hardly = ít, khơng Ví dụ: • • - Sarah was rather unfriendly to me at the party She hardly spoke to me • (= She spoke to me very little, almost not at all) • Sarah tỏ lạnh nhạt với bữa tiệc • Cơ khơng nói chuyện với tơi • • - We've only met once or twice We hardly know each other Chúng gặp hay hai lần Chúng tơi biết • hard hardly hồn tồn khác Hãy so sánh: • • - He tried hard to find a job but he had no luck • (= he tried a lot, with a lot of effort) • Anh cố gắng tìm việc làm khơng gặp may • • - I'm not surprised he didn't find a job He hardly tried to find one • (= he tried very little) • Tôi không ngạc nhiên chuyện chưa tìm việc làm Anh ta khơng chịu cố gắng để tìm lấy chỗ làm • Bạn sử dụng hardly any + any /anybody/anyone/anything/anywhere: • • - A: How much money have you got? • Bạn có tiền? • B: Hardly any (= very little, almost none) • Hầu khơng có • • - I'll have to go shopping We've got hardly any food • Tơi phải chợ Chúng tơi chẳng thức ăn • • - The exam results were very bad Hardly anybody in our class passed • (= very few students passed, almost nobody passed) Kết thi Lớp ta chẳng có đạt Bạn cần ý tới vị trí hardly Ví dụ: - She ate hardly anything She hardly ate anything - We've got hardly any food We've hardly got any food • Ta thường dùng can/could + hardly Cấu trúc I can hardly something = Việc tơi khơng thể làm được: • • - Your writing is terrible I can hardly read it • (it is almost impossible for me to read it) • Chữ bạn xấu q Tơi khơng đọc • • - My leg was hurting me I could hardly walk Chân đau Tơi khơng • • hardly ever = almost never (hầu chưa bao giờ, không bao giờ) • - I'm nearly always at home in the evenings I hardly ever go out Các buổi tối nói chung tơi có nhà Tơi khơng đâu • hardly = hồn tồn khơng • • - It's hardly surprising that you're tired You haven't slept for three days • (it's certainly not surprising) Hồn tồn khơng ngạc nhiên bạn bị mệt Bạn không ngủ Bài tập tính từ trạng từ Để làm tập tính từ trạng từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập tính từ trạng từ Các loạt khác: • Tính từ tận -ing & -ed • Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từTính từ & Trạng từ (I) • Tính từ & Trạng từ (II) • Cách sử dụng so & such • Cách sử dụng enough & too • Cách sử dụng quite & rather • So sánh (I) • So sánh (II) • So sánh không • So sánh • Thứ tự từ (I) • Thứ tự từ (II) • Still, yet, already & any more • Cách sử dụng even, event though Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... tính từ trạng từ Để làm tập tính từ trạng từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập tính từ trạng từ Các loạt khác: • Tính từ tận -ing & -ed • Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ • Tính từ. .. & Trạng từ (I) • Tính từ & Trạng từ (II) • Cách sử dụng so & such • Cách sử dụng enough & too • Cách sử dụng quite & rather • So sánh (I) • So sánh (II) • So sánh khơng • So sánh • Thứ tự từ. .. (I) • Thứ tự từ (II) • Still, yet, already & any more • Cách sử dụng even, event though Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính từ và trạng từ trong tiếng anh phần 2, Tính từ và trạng từ trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay