Tính từ và trạng từ trong tiếng anh

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:00

Tính từ và trạng từ trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau A. Ví dụ tính từ và trạng từ trong tiếng AnhBạn theo dõi các ví dụ: Our holiday was too short — the time went very quickly.Kỳ nghỉ của chúng ta quá ngắn ngủi — thời gian trôi đi thật nhanh. The driver of the car was seriously injured in the accident.Người lái xe bị thương nặng trong vụ tai nạn.quickly và seriously là những trạng từ (adverb). Nhiều trạng từ được tạo thành từ tính từ bằng cách thêm đuôi ly:Ví dụ: Tính từ: quick serious careful quiet heavy badTrạng từ: quickly seriously carefully quietly heavily badlyKhông phải tất cả các từ có đuôi ly đều là trạng từ. Có vài tính từ cũng có đuôi ly, ví dụ; friendly lively elderlylonely silly lovely B. Sử dụng tính từ hay trạng từCác tính từ (quickcareful ...) đi với danh từ. Ta đặt tính từ trước các danh từ và sau một vài động từ, nhất là sau be. Tom is a careful driver. (không dùng a careful driver)Tom là một tài xế cẩn thận. We didnt go out because of the heavy rain.Chúng tôi không đi chơi vì mưa to.Các trạng từ (quicklycarefully ...) đi với động từ. Một trạng từ cho ta biết cách thức ai đó làm một điều gì như thế nào hay một điều gì đó xảy ra như thế nào. Tom drove carefully along the narrow road. (không nói drove careful)Tom lái xe thận trọng trên con đường hẹp. We didnt go out because it was raining heavily. (không nói raining heavy).Chúng tôi đã không đi chơi vì trời mưa to. So sánh: | |She speaks perfect English. tính từ + danh từCô ấy nói tiếng Anh chuẩn. | |She speaks English perfectly. động từ + túc từ + trạng từCô ấy nói tiếng Anh thật hoàn hảo.Chẳng hạn, với động từ look, chúng ta có các ví dụ: Tom looked sad when I saw him. (= he seemed sad, his expression was sad)Tom trông buồn bã khi tôi nhìn thấy cậu ấy. (= Cậu ấy có vẻ buồn bã, cậu ấy có biểu hiện buồn bã) Tom looked at me sadly. (= he looked at me in a sad way.)Tom buồn bã nhìn tôi.Chúng ta cũng sử dụng các tính từ sau một số động từ, đặc biệt là be, và cũng có thể là các động từ lookfeelsound...So sánh: Please be quiet Làm ơn hãy im lặng I was disappointed that my exam results were so bad.Tôi thấy thất vọng rằng các kết quả thi của tôi lại tồi tệ đến vậy. Why do you always look so serious?Sao trông bạn luôn nghiêm nghị quá vậy? Please speak quietly (không nói speak quiet)Làm ơn nói khẽ thôi I was unhappy that I did so badly in the exam (không nói did so bad).Tôi thất vọng vì đã làm bài thi quá tồi tệ. Why do you never take me seriously?Vì sao bạn không bao giờ tỏ ra nghiêm túc với tôi?C. Sử dụng trạng từ trước tính từ và trạng từ khácTa cũng dùng trạng từ trước các tính từ và các trạng từ khác: reasonably cheap(trạng từ + tính từ) terribly sorry (trạng từ + tính từ) incredibly quickly(trạng từ + tính từ) Ví dụ: Its a reasonably cheap restaurant and the food is extremely good.Đó là một nhà hàng giá cả phải chăng và đồ ăn thì ngon hết sức. Oh, Im terribly sorry. I didnt mean to push you.Ồ, hết sức xin lỗi. Tôi không định xô vào anh. (không nói terrible sorry) Maria learns languages incredibly quickly.Maria học ngoại ngữ nhanh một cách khó tin. The examination was surprising easy.Kỳ thi dễ một cách đáng ngạc nhiên.Bạn cũng có thể dùng một trạng từ trước một quá khứ phân từ (injured organised written ...): Two people were seriously injured in the accident.Hai người bị thương nặng trong một vụ tai nạn. (không nói serious injured) The meeting was very badly organised.Cuộc họp đã được tổ chức rất tồi.Bài tập tính từ và trạng từĐể làm bài tập tính từ và trạng từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập tính từ và trạng từ.Các loạt bài khác:Tính từ tận cùng bằng ing edThứ tự tính từ: tính từ trước danh từTính từ Trạng từ (I)Tính từ Trạng từ (II)Cách sử dụng so suchCách sử dụng enough tooCách sử dụng quite ratherSo sánh hơn (I)So sánh hơn (II)So sánh không bằngSo sánh nhấtThứ tự từ (I)Thứ tự từ (II)Still, yet, already any more ...Cách sử dụng even, event though ... Tính từ trạng từ tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau A Ví dụ tính từ trạng từ tiếng Anh Bạn theo dõi ví dụ: - Our holiday was too short — the time went very quickly Kỳ nghỉ ngắn ngủi — thời gian trôi thật nhanh - The driver of the car was seriously injured in the accident Người lái xe bị thương nặng vụ tai nạn quickly seriously trạng từ (adverb) Nhiều trạng từ tạo thành từ tính từ cách thêm -ly: Ví dụ: Tính từ: quick serious careful quiet heavy bad Trạng từ: quickly seriously carefully quietly heavily badly Khơng phải tất từ có -ly trạng từ Có vài tính từ có -ly, ví dụ; friendly lively lonely silly elderly lovely B Sử dụng tính từ hay trạng từ Các tính từ (quick/careful ) với danh Các trạng từ (quickly/carefully ) với động từ Một từ Ta đặt tính từ trước danh từ trạng từ cho ta biết cách thức làm điều sau vài động từ, sau be như hay điều xảy - Tom is a careful driver (không dùng 'a careful driver') Tom tài xế cẩn thận - We didn't go out because of the heavy rain - Tom drove carefully along the narrow road (khơng nói 'drove careful') Tom lái xe thận trọng đường hẹp Chúng tơi khơng chơi mưa to - We didn't go out because it was raining heavily (khơng nói 'raining heavy') Chúng tơi khơng chơi trời mưa to So sánh: | | She speaks perfect English | She speaks English perfectly tính từ + danh từ Cơ nói tiếng Anh chuẩn | động từ + túc từ + trạng từ Cơ nói tiếng Anh thật hoàn hảo Chẳng hạn, với động từ look, có ví dụ: - Tom looked sad when I saw him (= he seemed sad, his expression was sad) Tom trơng buồn bã tơi nhìn thấy cậu (= Cậu buồn bã, cậu có biểu buồn bã) - Tom looked at me sadly (= he looked at me in a sad way.) Tom buồn bã nhìn tơi Chúng ta sử dụng tính từ sau số động từ, đặc biệt be, động từ look/feel/sound/ So sánh: - Please be quiet! - Please speak quietly! (khơng nói 'speak quiet') Làm ơn im lặng! Làm ơn nói khẽ thơi! - I was disappointed that my exam results were so bad - I was unhappy that I did so badly in the exam (khơng nói 'did so bad') Tôi thấy thất vọng kết thi lại tồi tệ đến Tôi thất vọng làm thi tồi tệ - Why you never take me seriously? - Why you always look so serious? Vì bạn khơng tỏ nghiêm túc với tôi? Sao trông bạn nghiêm nghị vậy? C Sử dụng trạng từ trước tính từ trạng từ khác Ta dùng trạng từ trước tính từ trạng từ khác: reasonably cheap (trạng từ + tính từ) terribly sorry (trạng từ + tính từ) incredibly quickly (trạng từ + tính từ) Ví dụ: - It's a reasonably cheap restaurant and the food is extremely good Đó nhà hàng giá phải đồ ăn ngon - Oh, I'm terribly sorry I didn't mean to push you Ồ, xin lỗi Tôi khơng định xơ vào anh (khơng nói 'terrible sorry') - Maria learns languages incredibly quickly Maria học ngoại ngữ nhanh cách khó tin - The examination was surprising easy Kỳ thi dễ cách đáng ngạc nhiên Bạn dùng trạng từ trước khứ phân từ (injured / organised / written ): - Two people were seriously injured in the accident Hai người bị thương nặng vụ tai nạn (khơng nói 'serious injured') - The meeting was very badly organised Cuộc họp tổ chức tồi Bài tập tính từ trạng từ Để làm tập tính từ trạng từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập tính từ trạng từ Các loạt khác:  Tính từ tận -ing & -ed  Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từTính từ & Trạng từ (I)  Tính từ & Trạng từ (II)  Cách sử dụng so & such  Cách sử dụng enough & too  Cách sử dụng quite & rather  So sánh (I)  So sánh (II)  So sánh không  So sánh  Thứ tự từ (I)  Thứ tự từ (II)  Still, yet, already & any more  Cách sử dụng even, event though ... dụng trạng từ trước tính từ trạng từ khác Ta dùng trạng từ trước tính từ trạng từ khác: reasonably cheap (trạng từ + tính từ) terribly sorry (trạng từ + tính từ) incredibly quickly (trạng từ + tính. .. tính từ trạng từ Để làm tập tính từ trạng từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập tính từ trạng từ Các loạt khác:  Tính từ tận -ing & -ed  Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ  Tính từ. .. English | She speaks English perfectly tính từ + danh từ Cơ nói tiếng Anh chuẩn | động từ + túc từ + trạng từ Cơ nói tiếng Anh thật hoàn hảo Chẳng hạn, với động từ look, có ví dụ: - Tom looked sad
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính từ và trạng từ trong tiếng anh, Tính từ và trạng từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay