Thứ tự tính từ trong tiếng anh

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:56

Thứ tự tính từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Fact Adjective và Opinion Adjective trong tiếng AnhĐôi khi có hai hay nhiều hơn các tính từ đi với nhau: My brother lives in a nice new house.Anh trai tôi sống trong một ngôi nhà mới và đẹp. In the kitchen there was a beautiful large round wooden table.Trong nhà bếp có một cái bàn gỗ tròn lớn và đẹp.Các tính từ như newlargeroundwooden là những tính từ miêu tả, nêu sự kiện (fact adjectives). Chúng cho ta biết những thông tin khách quan về tuổi tác, kích thước, màu sắc ...Các tính từ như nicebeautiful là những tính từ nêu ý kiến chủ quan (opinion adjectives). Chúng cho ta biết cảm nghĩ của ai đó về một vật hay một người nào đó.Các tính từ nêu ý kiến (opinion adjectives) thường đứng trước các tính từ miêu tả, nêu sự kiện (fact adjectives).Ví dụ: opinion facta nice long summer holidayan interesting young mana | delicioushot vegetale soup | beautifullarge round wooden table B. Thứ tự tính từ khi sử dụng nhiều hơn hai tính từĐôi khi ta dùng hai hay nhiều hơn các tính từ miêu tả (fact adjectives). Rất nhiều khi (nhưng không phải luôn luôn) ta đặt các tính từ miêu tả theo thứ tự sau: 1how big? 2how old? 3what color? 4where from? 5what is it made of? 6NOUNVí dụ: a tall young man (1 > 2) big blue eyes (1 > 3) a small black plastic bag (1 > 3 > 5) a large wooden table (1 > 5) An old Russian song (2 > 4) an old white cotton shirt (2 > 3 > 5) Các tính từ chỉ kích cỡ và độ dài (bigsmalltallshortlong...): a large round table một cái bàn tròn rộnga tall thin girl một cô gái cao gầya long narrow street một con phố dài và hẹpKhi hai tính từ chỉ màu sắc đi cùng nhau, chúng ta dùng and để nối chúng: a black and white dress: bộ quần áo màu đen và trắnga red, white and green flag: lá cờ đỏ, trắng và xanhĐiều này thường không xảy ra với các tính từ khác: a long black dress (không nói a long and black dress) bộ quần áo đen dàiC. Cấu trúc the first two days; the next few weeks ...Chúng ta nói the first two days (hai ngày đầu), the next few weeks (ít tuần tới), the last ten minutes (mười phút cuối), ...:Ví dụ: I didnt enjoy the first two days of the course. (không nói the two first days)Tôi đã không thích hai ngày đầu khóa học. Theyll be away for the next few weeks. (không nói the few next weeks) Họ sẽ đi khỏi trong vài tuần tới. D. Tính từ đặt sau begetbecomeseemTa đặt các tính từ sau be get become seem: Be carefulHãy cẩn thận Im tired and Im getting hungry.Tôi mệt và tôi thấy đói. As the film went on, it became more and more boring.Bộ phim càng về sau càng trở nên chán hơn. Your friend seems very nice.Bạn anh dường như rất tốt bụng.Ta cũng dùng các tính từ để nói một người nào đómột vật nào đó looks, feels, sounds, tastes hay smells như thế nào: You look tired. I feel tired. She sounds tired.Trông anh mệt mỏi. Tôi cảm thấy mệt. Cô ấy có vẻ mệt mỏi. The dinner smells good.Bữa ăn thơm ngon quá. This tea tastes a bit strange.Trà này vị hơi lạ.Nhưng để nói cách thức mà ai đó thực hiện điều gì đó thì bạn phải sử dụng trạng từ. Drive carefully (không nói drive careful) Hãy lái xe cẩn thận Susan plays the piano very well. (không nói plays... very good) Susan chơi piano rất hay.Bài tập thứ tự tính từĐể làm bài tập thứ tự tính từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập thứ tự tính từ.Các loạt bài khác:Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) IMệnh đề quan hệ (Relative Clause) IIMệnh đề quan hệ (Relative Clause) IIIMệnh đề quan hệ (Relative Clause) IVMệnh đề quan hệ (Relative Clause) VMệnh đề ing, mệnh đề edTính từ tận cùng bằng ing edThứ tự tính từ: tính từ trước danh từTính từ Trạng từ (I) Thứ tự tính từ tiếng Anh Trang trước Trang sau A Fact Adjective Opinion Adjective tiếng Anh Đơi có hai hay nhiều tính từ với nhau: - My brother lives in a nice new house Anh trai sống nhà đẹp - In the kitchen there was a beautiful large round wooden table Trong nhà bếp có bàn gỗ tròn lớn đẹp Các tính từ new/large/round/wooden tính từ miêu tả, nêu kiện (fact adjectives) Chúng cho ta biết thông tin khách quan tuổi tác, kích thước, màu sắc Các tính từ nice/beautiful tính từ nêu ý kiến chủ quan (opinion adjectives) Chúng cho ta biết cảm nghĩ vật hay người Các tính từ nêu ý kiến (opinion adjectives) thường đứng trước tính từ miêu tả, nêu kiện (fact adjectives) Ví dụ: opinion a nice fact long summer holiday an interesting young a | delicious | beautiful man hot vegetale soup large round wooden table B Thứ tự tính từ sử dụng nhiều hai tính từ Đơi ta dùng hai hay nhiều tính từ miêu tả (fact adjectives) Rất nhiều (nhưng khơng phải ln ln) ta đặt tính từ miêu tả theo thứ tự sau: how big? how old? what color? where from? what is it made of? NOUN Ví dụ: a tall young man (1 > 2) big blue eyes (1 > 3) a small black plastic bag (1 > > 5) a large wooden table (1 > 5) An old Russian song (2 > 4) an old white cotton shirt (2 > > 5) Các tính từ kích cỡ độ dài (big/small/tall/short/long/ ): a large round table a tall thin girl bàn tròn rộng gái cao gầy a long narrow street phố dài hẹp Khi hai tính từ màu sắc nhau, dùng and để nối chúng: a black and white dress: quần áo màu đen trắng a red, white and green flag: cờ đỏ, trắng xanh Điều thường không xảy với tính từ khác: a long black dress (khơng nói 'a long and black dress') quần áo đen dài C Cấu trúc the first two days; the next few weeks Chúng ta nói "the first two days" (hai ngày đầu), "the next few weeks" (ít tuần tới), "the last ten minutes" (mười phút cuối), : Ví dụ: - I didn't enjoy the first two days of the course (khơng nói 'the two first days') Tơi khơng thích hai ngày đầu khóa học - They'll be away for the next few weeks (khơng nói 'the few next weeks') Họ khỏi vài tuần tới D Tính từ đặt sau be/get/become/seem • Ta đặt tính từ sau be / get / become / seem: • • - Be careful! • Hãy cẩn thận! • • - I'm tired and I'm getting hungry • Tơi mệt tơi thấy đói • • - As the film went on, it became more and more boring • Bộ phim sau trở nên chán • • - Your friend seems very nice Bạn anh dường tốt bụng • Ta dùng tính từ để nói người đó/một vật looks, feels, sounds, tasteshay smells nào: • • - You look tired / I feel tired / She sounds tired • Trơng anh mệt mỏi / Tơi cảm thấy mệt / Cơ mệt mỏi • • - The dinner smells good • Bữa ăn thơm ngon • • - This tea tastes a bit strange Trà vị lạ • Nhưng để nói cách thức mà thực điều bạn phải sử dụng trạng từ • • - Drive carefully! (khơng nói 'drive careful') • Hãy lái xe cẩn thận! • • - Susan plays the piano very well (khơng nói 'plays very good') Susan chơi piano hay Bài tập thứ tự tính từ Để làm tập thứ tự tính từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập thứ tự tính từ Các loạt khác: • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - I • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - II • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - III • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - IV • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - V • Mệnh đề -ing, mệnh đề -ed • Tính từ tận -ing & -ed • Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từTính từ & Trạng từ (I) ... hệ (Relative Clause) - V • Mệnh đề -ing, mệnh đề -ed • Tính từ tận -ing & -ed • Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ • Tính từ & Trạng từ (I) ... 'plays very good') Susan chơi piano hay Bài tập thứ tự tính từ Để làm tập thứ tự tính từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập thứ tự tính từ Các loạt khác: • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause)...Đơi ta dùng hai hay nhiều tính từ miêu tả (fact adjectives) Rất nhiều (nhưng ln ln) ta đặt tính từ miêu tả theo thứ tự sau: how big? how old? what color? where from? what
- Xem thêm -

Xem thêm: Thứ tự tính từ trong tiếng anh, Thứ tự tính từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay