Mệnh đề ing mệnh đề ed trong tiếng anh

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:55

Mệnh đề ing, mệnh đề ed trong tiếng Anh (V) Trang trước Trang sau A. Ví dụ mệnh đề ing, mệnh đề ed trong tiếng AnhMệnh đề là một phần của câu. Một số mệnh đề bắt đầu với ing hay ed. Ví dụ: Do you know the woman talking to Tom? | mệnh đề ing |Bạn có biết người phụ nữ đang nói chuyện với Tom không? The boy injured in the accident was taken to hospital. | mệnh đề ed |Cậu bé bị thương trong vụ tai nạn đã được chở đến bệnh viện.B. Cách sử dụng mệnh đề ing (ing clause) trong tiếng AnhChúng ta sử dụng mệnh đề ing để nói một người nào đó đang làm (hay đã làm) cái gì tại một thời điểm cụ thể.Ví dụ: Do you know the woman talking to Tom? (The woman is talking to Tom) Bạn có biết người phụ nữ nói chuyện với Tom không? (người phụ nữ đang nói chuyện với Tom) Police investigating the crime are looking for three men. (police are investigating the crime) Cảnh sát điều tra đang tìm kiếm ba người đàn ông. (cảnh sát đang điều tra tội phạm) Who were those people waiting outside? (they were waiting) Những người đang chờ ở ngoài là ai vậy? (họ đã chờ) I was woken up by a bell ringing. (a bell was ringing) Tôi bị thức giấc vì tiếng chuông kêu. (tiếng chuông đã kêu) Khi bạn đang nói về một sự việc (và đôi khi người), bạn có thể dùng mệnh đề ing để ám chỉ tính chất kéo dài, không phải là nhất thời, của sự việc.Ví dụ: The road joining the two villages is very narrow. (the road joins the two villages) Con đường nối hai làng rất hẹp. I live in a pleasant room overlooking the garden. (the room overlooks the garden) Tôi sống trong một căn phòng thoáng mát trông ra vườn. Can you think of the name of a flower beginning with T? (the name begins with T) Anh có thể nhớ tên của loài hoa mà bắt đầu bằng chữ T không?C. Cách sử dụng mệnh đề ed (ed clause) trong tiếng AnhCác mệnh đề ed mang nghĩa bị động (Passive):Ví dụ: The boy injured in the accident was taken to hospital. (the boy was injured in the accident) Cậu bé bị thương trong vụ tai nạn đã được chở đi bệnh viện. Some of the people invited to the party cant come. (the poeple have been invited to the party) Một số người được mời dự tiệc không thể đến được.Injured và invited là những quá khứ phân từ (past participles). Nhiều động từ có quá khứ phân từ không kết thúc bởi ed (made, bought, stolen, ...) : Most of the goods made in this factory are exported. (the goods are made...) Phần lớn hàng hóa sản xuất ở nhà máy này được xuất khẩu. The police never found the money stolen in the robbery. (the money was stolen) Cảnh sát không bao giờ tìm thấy số tiền bị mất trong vụ cướp.Bạn có thể sử dụng left theo cách này, với nghĩa not use, still there: Weve spent nearly all our money. Weve only a litte left. Chúng tôi đã tiêu xài hầu như tất cả tiền của chúng tôi. Chúng tôi chỉ còn lại một ít tiền. D. Sử dụng mệnh đề ing và ed sau there isthere was...Chúng ta thường sử dụng các mệnh đề ing và ed sau there isthere was... There were some children swimming in the river.Có mấy đứa trẻ đang bơi trên sông. Is there anybody waiting?Có ai đang đợi không? There was a big red car parked outside the house.Có một chiếc xe hơi lớn màu đỏ đậu bên ngoài ngôi nhà.Bài tập Mệnh đề ing và mệnh đề edĐể làm bài tập Mệnh đề ing và mệnh đề ed, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mệnh đề ing và mệnh đề ed.Các loạt bài khác:Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) IMệnh đề quan hệ (Relative Clause) IIMệnh đề quan hệ (Relative Clause) IIIMệnh đề quan hệ (Relative Clause) IVMệnh đề quan hệ (Relative Clause) VMệnh đề ing, mệnh đề edTính từ tận cùng bằng ing edThứ tự tính từ: tính từ trước danh từTính từ Trạng từ (I) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụ Mệnh đề ing mệnh đề ed tiếng Anh (V) Trang trước Trang sau A Ví dụ mệnh đề -ing, mệnh đề -ed tiếng Anh Mệnh đề phần câu Một số mệnh đề bắt đầu với -ing hay -ed Ví dụ: - Do you know the woman talking to Tom? | mệnh đề -ing | Bạn có biết người phụ nữ nói chuyện với Tom không? - The boy injured in the accident was taken to hospital | mệnh đề -ed | Cậu bé bị thương vụ tai nạn chở đến bệnh viện B Cách sử dụng mệnh đề -ing (-ing clause) tiếng Anh Chúng ta sử dụng mệnh đề -ing để nói người làm (hay làm) thời điểm cụ thể Ví dụ: - Do you know the woman talking to Tom? (The woman is talking to Tom) Bạn có biết người phụ nữ nói chuyện với Tom khơng? (người phụ nữ nói chuyện với Tom) - Police investigating the crime are looking for three men (police are investigating the crime) Cảnh sát điều tra tìm kiếm ba người đàn ông (cảnh sát điều tra tội phạm) - Who were those people waiting outside? (they were waiting) Những người chờ vậy? (họ chờ) - I was woken up by a bell ringing (a bell was ringing) Tơi bị thức giấc tiếng chng kêu (tiếng chng kêu) Khi bạn nói việc (và đơi người), bạn dùng mệnh đề -ing để ám tính chất kéo dài, khơng phải thời, việc Ví dụ: - The road joining the two villages is very narrow (the road joins the two villages) Con đường nối hai làng hẹp - I live in a pleasant room overlooking the garden (the room overlooks the garden) Tôi sống phòng thống mát trơng vườn - Can you think of the name of a flower beginning with "T"? (the name begins with 'T') Anh nhớ tên loài hoa mà bắt đầu chữ T không? C Cách sử dụng mệnh đề -ed (-ed clause) tiếng Anh Các mệnh đề -ed mang nghĩa bị động (Passive): Ví dụ: - The boy injured in the accident was taken to hospital (the boy was injured in the accident) Cậu bé bị thương vụ tai nạn chở bệnh viện - Some of the people invited to the party can't come (the poeple have been invited to the party) Một số người mời dự tiệc đến Injured invited khứ phân từ (past participles) Nhiều động từ có q khứ phân từ khơng kết thúc -ed (made, bought, stolen, ) : - Most of the goods made in this factory are exported (the goods are made ) Phần lớn hàng hóa sản xuất nhà máy xuất - The police never found the money stolen in the robbery (the money was stolen) Cảnh sát khơng tìm thấy số tiền bị vụ cướp Bạn sử dụng left theo cách này, với nghĩa "not use, still there": - We've spent nearly all our money We've only a litte left Chúng tiêu xài tất tiền chúng tơi Chúng tơi lại tiền D Sử dụng mệnh đề -ing -ed sau there is/there was Chúng ta thường sử dụng mệnh đề -ing -ed sau there is/there was/ - There were some children swimming in the river Có đứa trẻ bơi sơng - Is there anybody waiting? Có đợi khơng? - There was a big red car parked outside the house Có xe lớn màu đỏ đậu bên ngồi ngơi nhà Bài tập Mệnh đề -ing mệnh đề -ed Để làm tập Mệnh đề -ing mệnh đề -ed, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mệnh đề -ing mệnh đề -ed Các loạt khác: • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - I • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - II • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - III • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - IV • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - V • Mệnh đề -ing, mệnh đề -ed • Tính từ tận -ing & -ed • Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ • Tính từ & Trạng từ (I) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụ ... there anybody waiting? Có đợi khơng? - There was a big red car parked outside the house Có xe lớn màu đỏ đậu bên nhà Bài tập Mệnh đề -ing mệnh đề -ed Để làm tập Mệnh đề -ing mệnh đề -ed, mời bạn click... chương: Bài tập Mệnh đề -ing mệnh đề -ed Các loạt khác: • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - I • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - II • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - III • Mệnh đề quan hệ... C Cách sử dụng mệnh đề -ed ( -ed clause) tiếng Anh Các mệnh đề -ed mang nghĩa bị động (Passive): Ví dụ: - The boy injured in the accident was taken to hospital (the boy was injured in the accident)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mệnh đề ing mệnh đề ed trong tiếng anh, Mệnh đề ing mệnh đề ed trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay