Mệnh đề quan hệ relative clause trong tiếng anh phần 5

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:54

Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) trong tiếng Anh (Phần 5) Trang trước Trang sau A. Giới từ + whomwhich trong tiếng AnhBạn có thể sử dụng giới từ trước whom (chỉ người) và which (chỉ vật).Vậy bạn có thể nói: to whomwith whomabout whichfor which ...Ví dụ: Mr Carter, to who I spoke on the phone last night, is very interested in our plan.Ông Carter, người đã cùng tôi nói chuyện điện thoại tối qua, rất quan tâm đến kế hoạch của chúng ta. Fortunately we had a map, without which me would have got lost.May mắn là chúng tôi đã có một cái bản đồ, bằng không chắc chúng tôi đã bị lạc.Trong tiếng Anh đàm thoại, chúng ta thường đặt giới từ sau động từ trong mệnh đề quan hệ. Khi đó ta thường dùng who (không dùng whom).Ví dụ: This is Mr Carter, who I was telling you about.Đây là ông Carter, người mà tôi đã nói với anh. Yesterday we visited the City Museum, which Id never been to before.Hôm qua chúng tôi đã tới thăm bảo tàng thành phố, nơi trước đó tôi chưa bao giờ tới. B. All of most of... + whom whichBạn theo dõi ví dụ: 1. Mary has three brothers. All of them are married. (2 câu) |>Mary has three brothers, all of whom are married. (1 câu) Mary có ba anh em mà tất cả đã lấy vợ.2.They asked me a lot of questions. I couldnt answer most of them. (2 câu) | > They asked me a lot of questions, most of which I couldnt answer.(1 câu) Họ đã hỏi tôi nhiều câu hỏi mà phần lớn tôi đã không trả lời được.Tương tự bạn có thể nói: none of neither of any of either of |some of many of much of (a) few of | + whom (chỉ người) both of half of each of one of two of ... | + which (chỉ vật) Ví dụ: Tom tried in three jackets, none of which fitted him.Tom đã thử ba cái áo vét, không cái nào trong số đó vừa với anh ấy cả. Two men, neither of whom I had ever seen before, came into my office.Hai người đàn ông, cả hai người trước đây tôi chưa từng thấy, đã bước vào văn phòng của tôi. Theyve got three cars, two of which they never use.Họ có ba cái xe hơi, hai cái trong số đó họ chưa dùng tới bao giờ. Sue has a lot of friends, many of whom she was at school with.Sue có đông bạn bè, nhiều người trong số họ từng học cùng trường với cô ấy.C. Trường hợp sử dụng which (không sử dụng what)Ví dụ: | | Jim passed his driving test. This surprised everybody. (2 câu) | | Jim passed his driving test, which surprised everybody. (1 câu) | | Relative Clause Jim đã đậu kỳ thi lái xe. Điều này đã làm ngạc nhiên mọi người.Việc Jim đã đậu kỳ thi lái xe, đã làm ngạc nhiên mọi người.Trong ví dụ này, which = việc anh ấy đã đậu kỳ thi lái xe. Bạn phải sử dụng which (không dùng what) trong các câu giống như vậy: Sheila couldnt come to the party, which was a pity. (không dùng ...what was a pity) Sheila đã không thể đến dự tiệc, đó là điều đáng tiếc. The weather was very good, which we hadnt expected. (không dùng ...what we hadnt expected) Thời tiết rất đẹp, một điều mà chúng tôi đã không mong đợi. Bài tập Mệnh đề quan hệĐể làm bài tập Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mệnh đề quan hệ.Các loạt bài khác:Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) IMệnh đề quan hệ (Relative Clause) IIMệnh đề quan hệ (Relative Clause) IIIMệnh đề quan hệ (Relative Clause) IVMệnh đề quan hệ (Relative Clause) VMệnh đề ing, mệnh đề ed Mệnh đề quan hệ Relative Clause tiếng Anh Phần 5) Trang trước Trang sau A Giới từ + whom/which tiếng Anh Bạn sử dụng giới từ trước whom (chỉ người) which (chỉ vật) Vậy bạn nói: to whom/with whom/about which/for which Ví dụ: - Mr Carter, to who I spoke on the phone last night, is very interested in our plan Ông Carter, người tơi nói chuyện điện thoại tối qua, quan tâm đến kế hoạch - Fortunately we had a map, without which me would have got lost May mắn chúng tơi có đồ, không bị lạc Trong tiếng Anh đàm thoại, thường đặt giới từ sau động từ mệnh đề quan hệ Khi ta thường dùng who (khơng dùng 'whom') Ví dụ: - This is Mr Carter, who I was telling you about Đây ông Carter, người mà nói với anh - Yesterday we visited the City Museum, which I'd never been to before Hôm qua tới thăm bảo tàng thành phố, nơi trước tơi chưa tới B All of / most of + whom / which Bạn theo dõi ví dụ: Mary has three brothers All of them are married (2 câu) | ->Mary has three brothers, all of whom are married (1 câu) Mary có ba anh em mà tất lấy vợ They asked me a lot of questions I couldn't answer most of them (2 câu) | > They asked me a lot of questions, most of which I couldn't answer.(1 câu) Họ hỏi nhiều câu hỏi mà phần lớn tơi khơng trả lời Tương tự bạn nói: none of / neither of / any of / either of some of / many of / much of / (a) few of | | + whom (chỉ người) both of / half of / each of / one of / two of | + which (chỉ vật) Ví dụ: - Tom tried in three jackets, none of which fitted him Tom thử ba áo vét, khơng số vừa với anh - Two men, neither of whom I had ever seen before, came into my office Hai người đàn ông, hai người trước chưa thấy, bước vào văn phòng tơi - They've got three cars, two of which they never use Họ có ba xe hơi, hai số họ chưa dùng tới - Sue has a lot of friends, many of whom she was at school with Sue có đơng bạn bè, nhiều người số họ học trường với cô C Trường hợp sử dụng which (khơng sử dụng what) Ví dụ: | | - Jim passed his driving test This surprised everybody (2 câu) | | - Jim passed his driving test, which surprised everybody (1 câu) | | Relative Clause Jim đậu kỳ thi lái xe Điều làm ngạc nhiên người Việc Jim đậu kỳ thi lái xe, làm ngạc nhiên người Trong ví dụ này, which = việc anh đậu kỳ thi lái xe Bạn phải sử dụng which (không dùng what) câu giống vậy: - Sheila couldn't come to the party, which was a pity (không dùng ' what was a pity') Sheila đến dự tiệc, điều đáng tiếc - The weather was very good, which we hadn't expected (không dùng ' what we hadn't expected') Thời tiết đẹp, điều mà không mong đợi Bài tập Mệnh đề quan hệ Để làm tập Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mệnh đề quan hệ Các loạt khác:  Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - I  Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - II  Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - III  Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - IV  Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - V  Mệnh đề -ing, mệnh đề -ed ... tập Mệnh đề quan hệ Để làm tập Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mệnh đề quan hệ Các loạt khác:  Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - I  Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) ... (Relative Clause) - II  Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - III  Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - IV  Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - V  Mệnh đề -ing, mệnh đề -ed ... surprised everybody (1 câu) | | Relative Clause Jim đậu kỳ thi lái xe Điều làm ngạc nhiên người Việc Jim đậu kỳ thi lái xe, làm ngạc nhiên người Trong ví dụ này, which = việc anh đậu kỳ thi lái xe Bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Mệnh đề quan hệ relative clause trong tiếng anh phần 5, Mệnh đề quan hệ relative clause trong tiếng anh phần 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay