Mệnh đề quan hệ relative clause trong tiếng anh phần 4

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:53

Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) trong tiếng Anh (Phần 4) Trang trước Trang sau A. Hai kiểu mệnh đề quan hệ trong tiếng AnhCó hai kiểu mệnh đề quan hệ. Trong các ví dụ sau, các mệnh đề quan hệ được gạch chân. Bạn theo dõi các ví dụ và so sánh:Kiểu 1Kiểu 2 The woman who lives next door is a doctor.Người phụ nữ sống ở phòng bên cạnh là một bác sĩ. Barbara works for a company that makes washing machines.Barbara làm việc cho một công ty sản xuất máy giặt. We stayed at the hotel (that) Ann recommended to us.Chúng tôi nghỉ ở khách sạn mà Ann đã giới thiệu cho chúng tôi.Ở những ví dụ trên, mệnh đề quan hệ cho ta biết người hay vật nào người nói muốn đề cập tới: The woman who lives next door cho ta biết người phụ nữ nào đang được nói tới. a company that makes washing machines cho ta biết rõ hơn về nhà máy. The hotel (that) Ann recommended cho ta biết rõ hơn khách sạn nào đang được nói tới.Với những mệnh đề loại này ta không sử dụng dấu phẩy (,) : We know a lot of people who lives in London.Chúng tôi quen biết nhiều người sống ở London. My brother Jim, who lives in London, is a doctor.Em trai Jim của tôi, người đang sống ở London, là một bác sĩ. Colin told me about his new job, which hes enjoying very much.Colin nói với tôi về công việc mới của mình mà anh ấy rất thích. We stayed at the Grand Hotel, which Ann recommended to us.Chúng tôi nghỉ ở khách sạn Grand, nơi mà Ann đã giới thiệu với chúng tôi.Ở những ví dụ trên, các mệnh đề quan hệ không cho bạn biết người hay vật nào người nói muốn đề cập tới, bởi chúng ta luôn biết vật hay người nào đang đề cập.Đó là My brother Jim, Colins new job và the Grand Hotel. Mệnh đề quan hệ trong các câu này cung cấp cho chúng ta thông tin đặc biệt nào đó (extra information) về người hay vật đang được nói tới.Ta sử dụng dấu phẩy (,) với các mệnh đề loại này: My brother Jim, who lives in London, is a doctor.Thằng Jim em tôi, hiện sống ở London, là một bác sĩ. B. Sử dụng who để chỉ người, which để chỉ vậtTrong cả hai kiểu mệnh đề quan hệ, chúng ta dùng who để chỉ người và dùng which để chỉ vật. Nhưng:Kiểu 1Kiểu 2Bạn có thể sử dụng that: Do you know anyone whothat speaks French and Italian?Bạn có biết người nào nói được tiếng Pháp và tiếng Ý không? Barbara works for a company whichthat makes washing machines.Barbara làm việc cho một công ty sản xuất máy giặt.Bạn có thể lượt bỏ thatwhowhich khi nó là túc từ We stayed at the hotel (thatwhich) Ann recommended.Chúng tôi nghỉ ở khách sạn mà Ann đã giới thiệu. This morning I met somebody (thatwho) I hadnt seen for ages.Sáng nay tôi gặp mấy người mà tôi đã không gặp trong nhiều năm.Ta thường không sử dụng whom trong các mệnh đề quan hệ loại nàyBạn không thể sử dụng that: John, who (not that) speaks French and Italian, works as a tourist guide.John, người nói được tiếng Pháp và Ý, làm hướng dẫn viên du lịch. Colin told me about his new job, which (not that) hes enjoying very much.Colin nói với tôi về công việc mới của anh ta mà anh ta rất thích.Bạn không thể lược bỏ who hoặc which: We stayed at the Grand Hotel, which Ann recommended to us.Chúng tôi nghỉ ở khách sạn Grand, nơi mà Ann đã giới thiệu cho chúng tôi. This morning I met Diane, who I hadnt seen for ages.Sáng nay tôi gặp Diane, người mà đã nhiều năm nay tôi không gặp.Bạn có thể sử dụng whom cho người (khi nó là túc từ): This morning I met Diane, whom I hadnt seen for ages. Trong cả hai kiểu mệnh đề quan hệ chúng ta có thể sử dụng whose và where. We met some people whose car had broken down.Chúng tôi đã gặp mấy người bị hỏng xe. Whats name of the place where you spent your holiday?Nơi anh đã đi nghỉ có tên là gì vậy? Amy, whose car had broken down, was in a very bad mood.Amy, người bị hỏng xe, đã rất chán nản. Mrs Bond is going to spend a few weeks in Sweden, where her daughter lives.Bà Bond sẽ đi nghỉ vài tuần ở Thụy Điển, nơi con gái bà ấy sống.Bài tập Mệnh đề quan hệĐể làm bài tập Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mệnh đề quan hệ.Các loạt bài khác:Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) IMệnh đề quan hệ (Relative Clause) IIMệnh đề quan hệ (Relative Clause) IIIMệnh đề quan hệ (Relative Clause) IVMệnh đề quan hệ (Relative Clause) VMệnh đề ing, mệnh đề ed Mệnh đề quan hệ Relative Clause tiếng Anh Phần 4) Trang trước Trang sau A Hai kiểu mệnh đề quan hệ tiếng Anh Có hai kiểu mệnh đề quan hệ Trong ví dụ sau, mệnh đề quan hệ gạch chân Bạn theo dõi ví dụ so sánh: Kiểu Kiểu - The woman who lives next door is a doctor - My brother Jim, who lives in London, is a doctor Người phụ nữ sống phòng bên cạnh bác sĩ Em trai Jim tôi, người sống London, bác sĩ - Barbara works for a company that makes washing machines Barbara làm việc cho công ty sản xuất máy giặt - Colin told me about his new job, which he's enjoying very much Colin nói với tơi cơng việc mà anh thích - We stayed at the hotel (that) Ann recommended to us Chúng nghỉ khách sạn mà Ann giới thiệu cho Ở ví dụ trên, mệnh đề quan hệ cho ta biết người hay vật người nói muốn đề cập tới: - We stayed at the Grand Hotel, which Ann recommended to us Chúng nghỉ khách sạn Grand, nơi mà Ann giới thiệu với Ở ví dụ trên, mệnh đề quan hệ khơng cho bạn biết người hay vật người nói muốn đề cập tới, biết vật hay - "The woman who lives next door" cho ta biết người phụ nữ nói tới - "a company that makes washing machines" cho ta biết rõ nhà máy - "The hotel (that) Ann recommended" cho ta biết rõ khách sạn nói tới người đề cập Đó "My brother Jim", "Colin's new job"và "the Grand Hotel" Mệnh đề quan hệ câu cung cấp cho thơng tin đặc biệt (extra information) người Với mệnh đề loại ta không sử dụng hay vật nói tới dấu phẩy (,) : Ta sử dụng dấu phẩy (,) với mệnh đề loại này: - We know a lot of people who lives in London Chúng quen biết nhiều người sống London - My brother Jim, who lives in London, is a doctor Thằng Jim em tôi, sống London, bác sĩ B Sử dụng who để người, which để vật Trong hai kiểu mệnh đề quan hệ, dùng who để người dùng which để vật Nhưng: Kiểu Kiểu Bạn sử dụng that: Bạn khơng thể sử dụng that: - Do you know anyone who/that speaks French and Italian? - John, who (not that) speaks French and Italian, works as a tourist guide Bạn có biết người nói tiếng Pháp tiếng Ý khơng? John, người nói tiếng Pháp Ý, làm hướng dẫn viên du lịch - Barbara works for a company which/that makes washing machines - Colin told me about his new job, which (not that) he's enjoying very much Barbara làm việc cho công ty sản xuất máy giặt Colin nói với tơi cơng việc mà thích Bạn lượt bỏ that/who/which túc từ - We stayed at the hotel (that/which) Ann recommended Chúng nghỉ khách sạn mà Ann giới thiệu - This morning I met somebody (that/who) I hadn't seen for ages Sáng gặp người mà không gặp nhiều năm Bạn lược bỏ who which: - We stayed at the Grand Hotel, which Ann recommended to us Chúng nghỉ khách sạn Grand, nơi mà Ann giới thiệu cho - This morning I met Diane, who I hadn't seen for ages Sáng gặp Diane, người mà nhiều năm không gặp Ta thường không sử dụng whom Bạn sử dụng whom cho người (khi mệnh đề quan hệ loại túc từ): - This morning I met Diane, whom I hadn't seen for ages Trong hai kiểu mệnh đề quan hệ sử dụng whose where - We met some people whose car had broken down - Amy, whose car had broken down, was in a very bad mood Amy, người bị hỏng xe, chán nản Chúng gặp người bị hỏng xe - What's name of the place where you spent your holiday? Nơi anh nghỉ có tên vậy? - Mrs Bond is going to spend a few weeks in Sweden, where her daughter lives Bà Bond nghỉ vài tuần Thụy Điển, nơi gái bà sống Bài tập Mệnh đề quan hệ Để làm tập Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mệnh đề quan hệ Các loạt khác: • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - I • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - II • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - III • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - IV • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - V • Mệnh đề -ing, mệnh đề -ed ... quan hệ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mệnh đề quan hệ Các loạt khác: • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - I • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - II • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) ... II • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - III • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - IV • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - V • Mệnh đề -ing, mệnh đề -ed ... dụng whom Bạn sử dụng whom cho người (khi mệnh đề quan hệ loại túc từ): - This morning I met Diane, whom I hadn't seen for ages Trong hai kiểu mệnh đề quan hệ sử dụng whose where - We met some people
- Xem thêm -

Xem thêm: Mệnh đề quan hệ relative clause trong tiếng anh phần 4, Mệnh đề quan hệ relative clause trong tiếng anh phần 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay