Mệnh đề quan hệ relative clause trong tiếng anh phần 3

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:53

Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) trong tiếng Anh (Phần 3) Trang trước Trang sau A. Mệnh đề quan hệ whose trong tiếng AnhChúng ta sử dụng whose trong mệnh đề quan hệ thay cho hishertheir: we saw some people — their car had broken down. | We saw some people whose car had broken down. Chúng tôi thấy mấy người bị hỏng xe.Whose chủ yếu được sử dụng với người: A widow is a woman whose husband is dead. (her husband is dead) Một quả phụ là một người phụ nữ có chồng bị chết. Whats the name of the man whose car you borrowed? (you borrowed his car) Người đàn ông mà bạn mượn xe tên là gì? A few days ago I met someone whose brother I went to school with. (I went to school with hisher brother) Vài ngày trước đây tôi gặp một người có em trai từng học chung với tôi.So sánh whose và who: I met a man who knows you. (he knows you) Tôi đã gặp một người đàn ông có biết anh. I met a man whose sister knows you (his sister knows you) Tôi gặp một người đàn ông có người em gái biết anh. B. Cách sử dụng của whom trong tiếng AnhWhom có thể thay cho who khi nó là túc từ của động từ trong mệnh đề quan hệ.Ví dụ: The woman whom I wanted to see was away on holiday. (I wanted to see her) Người phụ nữ mà tôi muốn gặp đã đi nghỉ hè.Bạn cũng có thể sử dụng whom với một giới từ (to whomfrom whom ...):Ví dụ: The woman with whom he fell in love left him after a few weeks. (he fell in love with her) .Cô gái mà anh ta yêu đã bỏ anh ta sau vài tuần.Nhưng ta không thường sử dụng whom. Trong khẩu ngữ tiếng Anh, ta thường dùng who hoặc that, hay không dùng cả hai.Ví dụ: The man I saw... hoặc The man whothat I saw... (Người đàn ông tôi đã thấy...) The woman he fell in love with... hoặc The woman whothat he fell in love with (Người phụ nữ mà anh ta yêu...) C. Cách sử dụng where trong tiếng AnhBạn có thể sử dụng where trong các mệnh đề quan hệ để nói tới một địa điểm. the hotel — we stayed there — it wasnt very clean. | The hotel where we stayed wasnt very clean. Khách sạn nơi chúng tôi đã ở không sạch sẽ lắm.Ví dụ: I recenttly went back to the town where I was born. (hoặc ...the town I was born in. hoặc the town that I was born in.) Mới đây tôi có trở về thị trấn nơi mà tôi đã sinh ra. I would like to live in a country where there is plenty of sunshine.Tôi thích sống ở vùng quê nơi có nhiều ánh nắng mặt trời. D. the daythe yearthe time ... something happens: thời gian cái gì đó xảy raChúng ta sử dụng: the day the year the time (...) something happens hoặc that something happens: Do you still remember the day (that) we first met?Bạn còn nhớ ngày chúng mình gặp nhau lần đầu tiên không? The last time (that) I saw her, she looked very well.Lần cuối cùng mà tôi thấy cô ấy, cô ấy trông rất khỏe. I havent seen them since the year (that) they got married.Tôi chưa gặp họ từ năm họ cưới nhau.E. The reason something happens: lý do cái gì đó xảy raChúng ta nói: the reason something happens hoặc thatwhy something happens: The reason Im phoning you is to invite you to a party. (hoặc The reason that Im phoning... The reason why Im phoning...) Lý do tôi đã gọi điện thoại cho anh là để mời anh đến dự tiệc.Bài tập Mệnh đề quan hệĐể làm bài tập Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mệnh đề quan hệ.Các loạt bài khác:Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) IMệnh đề quan hệ (Relative Clause) IIMệnh đề quan hệ (Relative Clause) IIIMệnh đề quan hệ (Relative Clause) IVMệnh đề quan hệ (Relative Clause) VMệnh đề ing, mệnh đề ed Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất Mệnh đề quan hệ Relative Clause tiếng Anh Phần 3) Trang trước Trang sau A Mệnh đề quan hệ whose tiếng Anh Chúng ta sử dụng whose mệnh đề quan hệ thay cho his/her/their: we saw some people — their car had broken down | We saw some people whose car had broken down Chúng thấy người bị hỏng xe Whose chủ yếu sử dụng với người: - A widow is a woman whose husband is dead (her husband is dead) Một phụ người phụ nữ có chồng bị chết - What's the name of the man whose car you borrowed? (you borrowed his car) Người đàn ông mà bạn mượn xe tên gì? - A few days ago I met someone whose brother I went to school with (I went to school with his/her brother) Vài ngày trước tơi gặp người có em trai học chung với So sánh whose who: - I met a man who knows you (he knows you) Tôi gặp người đàn ơng có biết anh - I met a man whose sister knows you (his sister knows you) Tơi gặp người đàn ơng có người em gái biết anh B Cách sử dụng whom tiếng Anh Whom thay cho who túc từ động từ mệnh đề quan hệ Ví dụ: - The woman whom I wanted to see was away on holiday (I wanted to see her) Người phụ nữ mà muốn gặp nghỉ Bạn sử dụng whom với giới từ (to whom/from whom ): Ví dụ: - The woman with whom he fell in love left him after a few weeks (he fell in love with her) Cô gái mà yêu bỏ sau vài tuần Nhưng ta không thường sử dụng whom Trong ngữ tiếng Anh, ta thường dùng who that, hay khơng dùng hai Ví dụ: - The man I saw The man who/that I saw (Người đàn ông thấy ) - The woman he fell in love with The woman who/that he fell in love with (Người phụ nữ mà yêu ) C Cách sử dụng where tiếng Anh Bạn sử dụng where mệnh đề quan hệ để nói tới địa điểm the hotel — we stayed there — it wasn't very clean | The hotel where we stayed wasn't very clean Khách sạn nơi không Ví dụ: - I recenttly went back to the town where I was born (hoặc the town I was born in the town that I was born in.) Mới tơi có trở thị trấn nơi mà sinh - I would like to live in a country where there is plenty of sunshine Tôi thích sống vùng q nơi có nhiều ánh nắng mặt trời D the day/the year/the time something happens: thời gian xảy Chúng ta sử dụng: the day/ the year/ the time ( ) something happens that something happens: - Do you still remember the day (that) we first met? Bạn nhớ ngày gặp lần khơng? - The last time (that) I saw her, she looked very well Lần cuối mà thấy cô ấy, cô trông khỏe - I haven't seen them since the year (that) they got married Tôi chưa gặp họ từ năm họ cưới E The reason something happens: lý xảy Chúng ta nói: the reason something happens that/why something happens: - The reason I'm phoning you is to invite you to a party (hoặc The reason that I'm phoning / The reason why I'm phoning ) Lý gọi điện thoại cho anh để mời anh đến dự tiệc Bài tập Mệnh đề quan hệ Để làm tập Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mệnh đề quan hệ Các loạt khác:  Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - I  Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - II  Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - III  Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - IV  Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - V  Mệnh đề -ing, mệnh đề -ed Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay ... I  Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - II  Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - III  Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - IV  Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - V  Mệnh đề -ing, mệnh đề -ed... thoại cho anh để mời anh đến dự tiệc Bài tập Mệnh đề quan hệ Để làm tập Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mệnh đề quan hệ Các loạt khác:  Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) ... sister knows you) Tơi gặp người đàn ơng có người em gái biết anh B Cách sử dụng whom tiếng Anh Whom thay cho who túc từ động từ mệnh đề quan hệ Ví dụ: - The woman whom I wanted to see was away on holiday
- Xem thêm -

Xem thêm: Mệnh đề quan hệ relative clause trong tiếng anh phần 3, Mệnh đề quan hệ relative clause trong tiếng anh phần 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay