Mệnh đề quan hệ relative clause trong tiếng anh phần 2

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:52

Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) trong tiếng Anh (Phần 2) Trang trước Trang sau A. Ví dụ mệnh đề quan hệ trong tiếng AnhBạn theo dõi ví dụ sau: The woman who lives next door is a doctor. (hoặc the woman that lives...) | The woman lives next door. Ở đây, who (= the woman) là chủ ngữNgười phụ nữ sống ở phòng bên cạnh là bác sĩ. Where is the cheese that was in the fridge? (hoặc ...the cheese which was...) | the cheese was in the fridge.Ở đây, that (= the cheese) là chủ ngữMiếng phô mát ở trong tủ lạnh đâu rồi?Bạn phải sử dụng whothatwhich khi nó là chủ từ (subject) của mệnh đề quan hệ. Bạn không thể nói The woman lives next door is a doctor hoặc Where is the cheese was in the fridge? B. Khi whothatwhich là túc từ (object) của động từĐôi khi whothatwhich là túc từ (object) của động từ. Ví dụ: The woman who I wanted to see was away on holiday. | I wanted to see the womanỞ đây, who (= the woman) là túc từ. I là chủ từNgười phụ nữ mà tôi muốn gặp đã đi nghỉ rồi. Have you found the keys that you lost? | You lost the keysỞ đây, that (= the keys) là túc từ, you là chủ từBạn đã tìm thấy chùm chìa khóa mà bạn đã đánh mất chưa?Khi whothatwhich là túc từ, bạn có thể lược bỏ nó. Vì thế bạn có thể nói: The woman I wanted to see was away. hay The woman who I wanted to see...Người phụ nữ mà tôi muốn gặp đã đi vắng. Have you found the keys you lost? hay ...the keys that you lost?Bạn đã tìm thấy chùm chìa khóa bạn đánh mất chưa ? The dress Ann bought doesnt fit her very well. hay The dress that Ann bought...Chiếc áo Ann đã mua không vừa với cô ấy lắm. Is there anything I can do? hay ... anything that I can do?Có việc gì tôi có thể làm không?Ghi chú: Lưu ý rằng chúng ta nói: the keys you lost (không nói the keys you lost them) the dress Ann bought (không nói bought it) C. Vị trí của giới từ trong mệnh đề quan hệBạn cần chú ý vị trí của các giới từ (inatwith ...) trong các mệnh đề quan hệ: Tom is talking to a woman Do you know the her? > Do you know the woman (whothat) Tom is talking to?Anh có biết người phụ nữ mà Tom đang cùng nói chuyện không ? I slept in a bed last night — it wasnt very comfortable.> The bed (thatwhich) I slept in last night wasnt very comfortable.Chiếc giường tôi nằm ngủ tối qua không được thoải mái lắm.Ví dụ: Are these the keys (thatwhich) you were looking for?Đây có phải là chùm chìa khóa mà bạn đã tìm không ? The woman (whothat) he fell in love with left him after a few weeks.Người phụ nữ mà anh ta yêu đã bỏ anh ta sau vài tuần. The man (whothat) I was sitting next to on the plane talked all the time.Người đàn ông mà tôi ngồi kế bên trên máy bay nói chuyện liên tục.Trong tất cả các ví dụ này, bạn có thể lược bỏ whothatwhich.Ghi chú: Lưu ý rằng chúng ta nói: the books you were looking for (không nói the books you were looking for them)những quyển sách bạn đang tìm D. Trường hợp không sử dụng whatBạn không thể sử dụng what trong các câu giống như sau đây: Everything (that) they said was true. (không dùng Everything what they said...) Mọi điều họ nói đều đúng cả. I gave her all the money (that) I had. (không dùng ...all the money what I had) Tôi đã đưa cô ấy tất cả số tiền mà tôi có.What = the thing(s) that: Did you hear what they said? (= the things that they said) Bạn có nghe được họ đã nói gì không?Bài tập Mệnh đề quan hệĐể làm bài tập Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mệnh đề quan hệ.Các loạt bài khác:Cách sử dụng own, mineĐại từ phản thânCách sử dụng there và itCách sử dụng some và anyno, none, nothing, nobodyCách sử dụng much, many, little, fewAllall of mostsomemany ... Mệnh đề quan hệ Relative Clause tiếng Anh Phần 2) Trang trước Trang sau A Ví dụ mệnh đề quan hệ tiếng Anh Bạn theo dõi ví dụ sau: - The woman who lives next door is a doctor (hoặc the woman that lives ) | The woman lives next door Ở đây, who (= the woman) chủ ngữ Người phụ nữ sống phòng bên cạnh bác sĩ - Where is the cheese that was in the fridge? (hoặc the cheese which was ) | the cheese was in the fridge Ở đây, that (= the cheese) chủ ngữ Miếng phô mát tủ lạnh đâu rồi? Bạn phải sử dụng who/that/which chủ từ (subject) mệnh đề quan hệ Bạn khơng thể nói "The woman lives next door is a doctor" "Where is the cheese was in the fridge?" B Khi who/that/which túc từ (object) động từ Đôi who/that/which túc từ (object) động từ Ví dụ: - The woman who I wanted to see was away on holiday | I wanted to see the woman Ở đây, who (= the woman) túc từ I chủ từ Người phụ nữ mà muốn gặp nghỉ - Have you found the keys that you lost? | You lost the keys Ở đây, that (= the keys) túc từ, you chủ từ Bạn tìm thấy chùm chìa khóa mà bạn đánh chưa? Khi who/that/which túc từ, bạn lược bỏ Vì bạn nói: - The woman I wanted to see was away hay The woman who I wanted to see Người phụ nữ mà muốn gặp vắng - Have you found the keys you lost? hay the keys that you lost? Bạn tìm thấy chùm chìa khóa bạn đánh chưa ? - The dress Ann bought doesn't fit her very well hay The dress that Ann bought Chiếc áo Ann mua không vừa với cô - Is there anything I can do? hay anything that I can do? Có việc tơi làm khơng? Ghi chú: Lưu ý nói: the keys you lost (khơng nói 'the keys you lost them') the dress Ann bought (khơng nói 'bought it') C Vị trí giới từ mệnh đề quan hệ Bạn cần ý vị trí giới từ (in/at/with ) mệnh đề quan hệ: - Tom is talking to a woman - Do you know the her? > Do you know the woman (who/that) Tom is talking to? Anh có biết người phụ nữ mà Tom nói chuyện không ? - I slept in a bed last night — it wasn't very comfortable > The bed (that/which) I slept in last night wasn't very comfortable Chiếc giường nằm ngủ tối qua không thoải mái Ví dụ: - Are these the keys (that/which) you were looking for? Đây có phải chùm chìa khóa mà bạn tìm khơng ? - The woman (who/that) he fell in love with left him after a few weeks Người phụ nữ mà yêu bỏ sau vài tuần - The man (who/that) I was sitting next to on the plane talked all the time Người đàn ông mà ngồi kế bên máy bay nói chuyện liên tục Trong tất ví dụ này, bạn lược bỏ who/that/which Ghi chú: Lưu ý nói: - the books you were looking for (khơng nói 'the books you were looking for them') sách bạn tìm D Trường hợp không sử dụng what Bạn sử dụng what câu giống sau đây: - Everything (that) they said was true (không dùng 'Everything what they said ') Mọi điều họ nói - I gave her all the money (that) I had (không dùng ' all the money what I had') Tôi đưa tất số tiền mà tơi có What = the thing(s) that: - Did you hear what they said? (= the things that they said) Bạn có nghe họ nói khơng? Bài tập Mệnh đề quan hệ Để làm tập Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mệnh đề quan hệ Các loạt khác:  Cách sử dụng own, mine  Đại từ phản thân  Cách sử dụng there it  Cách sử dụng some any  no, none, nothing, nobody  Cách sử dụng much, many, little, few  All/all of most/some/many ... that they said) Bạn có nghe họ nói không? Bài tập Mệnh đề quan hệ Để làm tập Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mệnh đề quan hệ Các loạt khác:  Cách sử dụng own, mine  Đại... giới từ mệnh đề quan hệ Bạn cần ý vị trí giới từ (in/at/with ) mệnh đề quan hệ: - Tom is talking to a woman - Do you know the her? > Do you know the woman (who/that) Tom is talking to? Anh có... next to on the plane talked all the time Người đàn ông mà ngồi kế bên máy bay nói chuyện liên tục Trong tất ví dụ này, bạn lược bỏ who/that/which Ghi chú: Lưu ý nói: - the books you were looking
- Xem thêm -

Xem thêm: Mệnh đề quan hệ relative clause trong tiếng anh phần 2, Mệnh đề quan hệ relative clause trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay