Mệnh đề quan hệ relative clause trong tiếng anh

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:51

Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau A. Ví dụ mệnh đề quan hệ trong tiếng AnhBạn theo dõi mẫu câu sau: The woman who lives next door is a doctor. | Mệnh đề quan hệ (Relative Clause)Người phụ nữ sống phòng bên cạnh là một bác sĩ.Mệnh đề là một thành phần của câu. Mệnh đề quan hệ (relative clause) cho chúng ta biết rõ hơn người hay vật mà người nói muốn nói tới.Ví dụ: The woman who lives next door ... (who lives next door cho chúng ta biết cụ thể hơn người phụ nữ nào đang được nói tới — người phụ nữ sống ở bên cạnh) People who live in London ... (who live in London cho ta biết rõ hơn nhóm người nào đang được nói tới — những người sống ở London) Chúng ta sử dụng who trong các mệnh đề quan hệ khi nói về người (không phải về vật), who khi đó thay cho heshethey.Ví dụ: the women — she lives next door — is a doctor. | The women who lives next door is the doctor.Người sống ở phòng bên cạnh là bác sỹ. We know a lot of people — they live in London. | We know a lot of people who live in London.Chúng tôi quen biết nhiều người sống ở Luân đôn. An architect is someone who designs buildings.Kiến trúc sư là người thiết kế các công trình xây dựng. What was the name of the man who lent you the money?Người đàn ông đã cho bạn mượn tiền tên là gì vậy? Anyone who wants to do the exam must enter before next Friday.Ai muốn dự thi phải đăng ký trước thứ sáu tuần tới.Bạn cũng có thể sử dụng that thay vì sử dụng who:Ví dụ: The man that lives next door is very friendly.Người đàn ông sống ở phòng bên cạnh rất thân thiện.Nhưng đôi khi bạn phải dùng who (không dùng that) để chỉ người.B. Sử dụng that hoặc which trong tiếng AnhKhi chúng ta nói về đồ vật, ta sử dụng that hoặc là which (không dùng who) trong mệnh đề quan hệ. where is the cheese? — it was in the fridge. | Where is the cheese thatwhich was in the fridge?Miếng phô mát ở đâu? — nó ở trong tủ lạnh.Miếng phô mát trong tủ lạnh đâu rồi? Ví dụ: I dont like stories that have unhappy endings. (hoặc ...stories which have...) Tôi không thích những câu chuyện có kết thúc buồn. Barbara works for a company that makes washing machines. (hoặc... a company which makes...) Barbara làm việc cho một công ty sản xuất máy giặt. The machine that broke down has now been repaired. (hoặc ...the machine which broke down...) Cái máy hỏng giờ đây đã được sửa.That thường được sử dụng nhiều hơn which. Nhưng đôi khi bạn phải sử dụng which (không dùng that)C. Trường hợp không thể sử dụng whatwhat = the thing(s) that. Bạn so sánh what và that qua các ví dụ sau: What happened was my fault. (= the thing that happened) Những gì đã xảy ra là do lỗi của tôi. Everything that happened was my fault. (không dùng Everything what happened...) Mọi việc đã xảy ra là do lỗi của tôi. The machine that broke down is now working again. (không dùng The machine what broke down)Cái máy mà đã bị hỏng thì bây giờ đang làm việc trở lại. D. whothatwhich thay cho heshetheyitBạn hãy nhớ rằng trong các mệnh đề quan hệ chúng ta sử dụng whothatwhich thay cho heshetheyit.Ví dụ: Do you know the woman who lives next door? (không dùng ...the woman she kives next door) Anh có quen người phụ nữ sống phòng bên cạnh không?Bài tập Mệnh đề quan hệĐể làm bài tập Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mệnh đề quan hệ.Các loạt bài khác:Cách sử dụng own, mineĐại từ phản thânCách sử dụng there và itCách sử dụng some và anyno, none, nothing, nobodyCách sử dụng much, many, little, fewAllall of mostsomemany ...Bothboth of, neitherneither of, eithereither ofAll, everybody, và everyoneCách sử dụng each và everyMệnh đề quan hệ (Relative Clause) IMệnh đề quan hệ (Relative Clause) IIMệnh đề quan hệ (Relative Clause) III Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Mệnh đề quan hệ Relative Clause tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau A Ví dụ mệnh đề quan hệ tiếng Anh Bạn theo dõi mẫu câu sau: - The woman who lives next door is a doctor | Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) Người phụ nữ sống phòng bên cạnh bác sĩ Mệnh đề thành phần câu Mệnh đề quan hệ (relative clause) cho biết rõ người hay vật mà người nói muốn nói tới Ví dụ: - The woman who lives next door ('who lives next door' cho biết cụ thể người phụ nữ nói tới — người phụ nữ sống bên cạnh) - People who live in London ('who live in London' cho ta biết rõ nhóm người nói tới — người sống London) Chúng ta sử dụng who mệnh đề quan hệ nói người (khơng phải vật), who thay cho he/she/they Ví dụ: - the women — she lives next door — is a doctor | The women who lives next door is the doctor Người sống phòng bên cạnh bác sỹ - We know a lot of people — they live in London | We know a lot of people who live in London Chúng quen biết nhiều người sống Luân đôn - An architect is someone who designs buildings Kiến trúc sư người thiết kế cơng trình xây dựng - What was the name of the man who lent you the money? Người đàn ông cho bạn mượn tiền tên vậy? - Anyone who wants to the exam must enter before next Friday Ai muốn dự thi phải đăng ký trước thứ sáu tuần tới Bạn sử dụng that thay sử dụng who: Ví dụ: - The man that lives next door is very friendly Người đàn ơng sống phòng bên cạnh thân thiện Nhưng bạn phải dùng who (không dùng that) để người B Sử dụng that which tiếng Anh Khi nói đồ vật, ta sử dụng that which (không dùng who) mệnh đề quan hệ - where is the cheese? — it was in the fridge | Where is the cheese that/which was in the fridge? Miếng phô mát đâu? — tủ lạnh Miếng phơ mát tủ lạnh đâu rồi? Ví dụ: - I don't like stories that have unhappy endings (hoặc stories which have ) Tơi khơng thích câu chuyện có kết thúc buồn - Barbara works for a company that makes washing machines (hoặc a company which makes ) Barbara làm việc cho công ty sản xuất máy giặt - The machine that broke down has now been repaired (hoặc the machine which broke down ) Cái máy hỏng sửa That thường sử dụng nhiều which Nhưng bạn phải sử dụng which(không dùng that) C Trường hợp sử dụng what what = 'the thing(s) that' Bạn so sánh what that qua ví dụ sau: - What happened was my fault (= the thing that happened) Những xảy lỗi - Everything that happened was my fault (không dùng 'Everything what happened ') Mọi việc xảy lỗi - The machine that broke down is now working again (không dùng 'The machine what broke down') Cái máy mà bị hỏng làm việc trở lại D who/that/which thay cho he/she/they/it Bạn nhớ mệnh đề quan hệ sử dụng who/that/which thay cho he/she/they/it Ví dụ: - Do you know the woman who lives next door? (không dùng ' the woman she kives next door') Anh có quen người phụ nữ sống phòng bên cạnh khơng? Bài tập Mệnh đề quan hệ Để làm tập Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mệnh đề quan hệ Các loạt khác: • Cách sử dụng own, mine • Đại từ phản thân • Cách sử dụng there it • Cách sử dụng some any • no, none, nothing, nobody • Cách sử dụng much, many, little, few • All/all of most/some/many • Both/both of, neither/neither of, either/either of • All, everybody, everyone • Cách sử dụng each every • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - I • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - II • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - III Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau ... everybody, everyone • Cách sử dụng each every • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - I • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - II • Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) - III Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/... người phụ nữ sống phòng bên cạnh không? Bài tập Mệnh đề quan hệ Để làm tập Mệnh đề quan hệ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mệnh đề quan hệ Các loạt khác: • Cách sử dụng own, mine • Đại... dùng who (không dùng that) để người B Sử dụng that which tiếng Anh Khi nói đồ vật, ta sử dụng that which (không dùng who) mệnh đề quan hệ - where is the cheese? — it was in the fridge | Where
- Xem thêm -

Xem thêm: Mệnh đề quan hệ relative clause trong tiếng anh, Mệnh đề quan hệ relative clause trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay