Cách sử dụng each và every trong tiếng anh

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:51

Cách sử dụng each và every trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng each và every trong tiếng AnhEach và every giống nhau về nghĩa. Thường thì việc dùng each hay every là như nhau.Ví dụ: Each time (hoặc every time) I see you, you look different.Mỗi lần tôi gặp anh, trông anh mỗi khác. Theres a telephone in each room (hoặc every room) of the house.Mỗi phòng của căn nhà này có một cái điện thoại.Nhưng each và every không phải giống nhau một cách tuyệt đối. Chúng ta cùng tìm hiểu sự khác nhau:Cách sử dụng của eachChúng ta thường sử dụng each khi chúng ta nghĩ tới các vật, sự việc như những phần tử rời rạc, từng cái một: Study each sentences carefully (= study the sentences one by one)Hãy nghiên cứu từng câu một cách cẩn thận.Each thường được dùng hơn với số lượng nhỏ: There were four books on the table. Each book was a different colour.Có bốn quyển sách ở trên bàn. Mỗi quyển có một màu khác nhau. (in a card game) At the beginning of the game, each players has three cards.(trong cuộc chơi bài) Tại lúc bắt đầu cuộc chơi, mỗi người chơi có ba quân bài.Cách sử dụng everyChúng ta sử dụng every khi ta nghĩ tới các vật, sự việc như một nhóm. Nghĩa tương tự như all. Every sentence must have verb. (all sentences in general).Mỗi câu đều phải có động từ.Every thường dùng cho số lớn: Carol loves readings. She has read every book in the library.Carol thích đọc sách. Cô ấy đã đọc mọi quyển sách trong thư viện. I would like to visit every country in the world. (= all the countries)Tôi muốn đi thăm mọi nước trên thế giới.Sử dụngkhông sử dụng eacheveryEach (không phải every) có thể được dùng cho hai vật, sự việc...:Ví dụ: In a football match, each team has 11 players. (không nói every team) Trong một trận đấu bóng đá, mỗi đội gồm 11 cầu thủ.Chúng ta sử dụng every (không dùng each) để nói việc nào đó xảy ra thường xuyên như thế nào:Ví dụ: How often do you go shopping? Every day. (không nói each day) Bạn đi mua hàng thường xuyên như thế nào? Hàng ngày. Theres a bus every ten minutes. (không nói each ten minutes) Cứ mười phút có một chuyến xe buýt. B. So sánh cấu trúc sử dụng với each và everyCấu trúc sử dụng với eachCó thể sử dụng each cùng với danh từ: each book each studentCó thể sử dụng each một mình (không kèm danh từ) : None of the rooms was the same. Each was different. (= each room)Không có phòng nào giống nhau. Mỗi phòng mỗi khác.Hoặc bạn có thể sử dụng each one: Each one was different.Bạn có thể nói each of (the...these...) : Read each of these sentences carefully.Hãy đọc mỗi câu này một cách cẩn thận. Each of the books is a different colour.Mỗi quyển sách có một màu khác nhau.Tương tự với each of usyouthem: Each of them is a different colour. Mỗi cái trong chúng có màu khác nhau. Cấu trúc sử dụng với everyCó thể sử dụng every với danh từ: Có thể nói every one (nhưng không dùng every một mình): Have you read all these books? Yes, every one.Bạn đã đọc tất cả những quyển sách này? Vâng, tất cả.Bạn có thể nói every one of... (nhưng không nói every of...) Ive read every one of those books. (không nói every of those books). Ive read every one of them.Tôi đã đọc tất cả chúng. C. Vị trí của each: ở giữa hay cuối câuBạn có thể sử dụng each ở giữa hay ở cuối câuVí dụ: The students were each given a book. (= Each student was given a book) Sinh viên mỗi người được phát một quyển sách. These oranges cost 25 pence each.Những quả cam này giá 25 xu một quả.D. So sánh everyone và every oneEveryone (một từ) chỉ sử dụng cho người (= everybody).Every one (hai từ) sử dụng được cho cả người và vật. Tương tự với each one.Ví dụ: Everyone enjoyed the party. (= Everybody...) Mọi người đều hài lòng với bữa tiệc. He is invited to lots of parties and he goes to every one. (= to every party) Anh ấy được mời dự nhiều buổi tiệc và anh ấy tới dự từng bữa tiệc một.Bài tập Each và EveryĐể làm bài tập Each và Every, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Each và Every.Các loạt bài khác:Cách sử dụng own, mineĐại từ phản thânCách sử dụng there và itCách sử dụng some và anyno, none, nothing, nobody Cách sử dụng each every tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng each every tiếng Anh Each every giống nghĩa Thường việc dùng each hay every Ví dụ: - Each time (hoặc every time) I see you, you look different Mỗi lần gặp anh, trông anh khác - There's a telephone in each room (hoặc every room) of the house Mỗi phòng nhà có điện thoại Nhưng each every giống cách tuyệt đối Chúng ta tìm hiểu khác nhau: Cách sử dụng each  Chúng ta thường sử dụng each nghĩ tới vật, việc phần tử rời rạc, một:   - Study each sentences carefully (= study the sentences one by one) Hãy nghiên cứu câu cách cẩn thận  Each thường dùng với số lượng nhỏ:   - There were four books on the table Each book was a different colour  Có bốn sách bàn Mỗi có màu khác   - (in a card game) At the beginning of the game, each players has three cards (trong chơi bài) Tại lúc bắt đầu chơi, người chơi có ba quân Cách sử dụng every Chúng ta sử dụng every ta nghĩ tới vật, việc nhóm Nghĩa tương tự all   - Every sentence must have verb (all sentences in general)  Mỗi câu phải có động từ Every thường dùng cho số lớn:    - Carol loves readings She has read every book in the library  Carol thích đọc sách Cơ đọc sách thư viện  - I would like to visit every country in the world (= all the countries)  Tôi muốn thăm nước giới Sử dụng/không sử dụng each/every Each (không phải every) dùng cho hai vật, việc : Ví dụ: - In a football match, each team has 11 players (khơng nói 'every team') Trong trận đấu bóng đá, đội gồm 11 cầu thủ Chúng ta sử dụng every (khơng dùng each) để nói việc xảy thường xuyên nào: Ví dụ: - "How often you go shopping?" "Every day." (khơng nói 'each day') "Bạn mua hàng thường xuyên nào?" "Hàng ngày." - There's a bus every ten minutes (khơng nói 'each ten minutes') Cứ mười phút có chuyến xe buýt B So sánh cấu trúc sử dụng với each every Cấu trúc sử dụng với each  Có thể sử dụng each với danh từ:  each book  each student Có thể sử dụng each (khơng kèm danh từ) :   - None of the rooms was the same Each was different (= each room)  Khơng có phòng giống Mỗi phòng khác Hoặc bạn sử dụng each one:   - Each one was different Bạn nói each of (the /these ) :    - Read each of these sentences carefully  Hãy đọc câu cách cẩn thận  - Each of the books is a different colour  Mỗi sách có màu khác Tương tự với each of us/you/them:   - Each of them is a different colour  Mỗi chúng có màu khác Cấu trúc sử dụng với every Có thể sử dụng every với danh từ:   -  Có thể nói every one (nhưng khơng dùng every mình):   - "Have you read all these books?" "Yes, every one." "Bạn đọc tất sách này?" "Vâng, tất cả"  Bạn nói every one of (nhưng khơng nói 'every of ')   - I've read every one of those books  (khơng nói 'every of those books')  - I've read every one of them  Tơi đọc tất chúng C Vị trí each: hay cuối câu Bạn sử dụng each hay cuối câu Ví dụ: - The students were each given a book (= Each student was given a book) Sinh viên người phát sách - These oranges cost 25 pence each Những cam giá 25 xu D So sánh everyone every one Everyone (một từ) sử dụng cho người (= 'everybody') Every one (hai từ) sử dụng cho người vật Tương tự với each one Ví dụ: - Everyone enjoyed the party (= Everybody ) Mọi người hài lòng với bữa tiệc - He is invited to lots of parties and he goes to every one (= to every party) Anh mời dự nhiều buổi tiệc anh tới dự bữa tiệc Bài tập Each Every Để làm tập Each Every, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Each Every Các loạt khác:  Cách sử dụng own, mine  Đại từ phản thân  Cách sử dụng there it  Cách sử dụng some any  no, none, nothing, nobody ... bus every ten minutes (khơng nói 'each ten minutes') Cứ mười phút có chuyến xe buýt B So sánh cấu trúc sử dụng với each every Cấu trúc sử dụng với each  Có thể sử dụng each với danh từ:  each. .. Every Để làm tập Each Every, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Each Every Các loạt khác:  Cách sử dụng own, mine  Đại từ phản thân  Cách sử dụng there it  Cách sử dụng some any  no,... pence each Những cam giá 25 xu D So sánh everyone every one Everyone (một từ) sử dụng cho người (= 'everybody') Every one (hai từ) sử dụng cho người vật Tương tự với each one Ví dụ: - Everyone
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng each và every trong tiếng anh, Cách sử dụng each và every trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay