Cách sử dụng all everybody everyone trong tiếng anh

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:50

Cách sử dụng all, everybody, everyone trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng all và everybodyeveryone trong tiếng AnhChúng ta thường không sử dụng all với nghĩa everybodyeveryone:Ví dụ: Everybody enjoyed the party. (All enjoyed...) Mọi người đều đã hài lòng với bữa tiệc.Nhưng lưu ý rằng chúng ta nói all of usyouthem, không nói everybody of...: All of us enjoyed the party. (không nói everybody of us)Tất cả chúng tôi đều đã hài lòng với bữa tiệc. B. Cách sử dụng all và everything trong tiếng AnhĐôi khi bạn có thể sử dụng all và everything với nghĩa như nhau:Ví dụ: Ill do all I can to help. hoặc Ill do everything I can to help.Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể giúp.Bạn có thể nói all I can all you need ... nhưng all thường không đứng một mình: He thinks he knows everything. (he knows all) Anh ta nghĩ anh ta biết hết mọi thứ. Our holiday was a disaster. Everything went wrong. (không nói All went wrong) Kỳ nghỉ của chúng tôi thật khủng khiếp. Mọi thứ đều tồi tệ.Chúng ta sử dụng all trong thành ngữ all about: They told us all about their holiday.Họ kể với chúng tôi tất cả về kỳ nghỉ của họ.Ta cũng dùng all (không dùng everything) với nghĩa the only thing(s): All Ive eaten today is a sandwich. (= the only thing Ive eaten today) Tất cả những cái gì tôi đã ăn ngày hôm nay chỉ là một cái bánh sandwich.C. Chia động từ với Every everybody everythingEvery everybody everything là những từ số ít, vì vậy ta chia động từ ở số ít.Ví dụ: Every seat in the theatre was taken.Mọi chỗ ngồi trong rạp hát đều đã có người. Everybody has arrived. (không nói have arrived) Mọi người đều đã tới.Nhưng chúng ta thường sử dụng theythemtheir sau everybodyeveryone:Ví dụ: Everybody said they enjoyed themselves. (= he or she enjoyed himself or herself) Mọi đều đã nói họ hài lòng. D. So sánh all và whole trong tiếng AnhWhole = hoàn toàn, toàn bộ. Chúng ta rất thường sử dụng whole với các danh từ số ít.Ví dụ: Did you read the whole book?Anh đã đọc quyển sách này chưa? (= cả quyển sách không phải chỉ một phần) She has lived her whole life in Scotland.Cô ấy đã sống cả cuộc đời mình ở Scotland.Chúng ta thường sử dụng themyher... trước whole. Dưới đây là ví dụ để so sánh whole và all: the whole book all the book: toàn bộ quyển sách her whole life all her life: cả cuộc đời cô ấyBạn cũng có thể nói a whole... Jack was so hungry, he ate a whole packet of biscuits. (= complete packet) Jack đói quá, cậu ấy đã ăn cả gói bánh bích quy.Chúng ta thường không sử dụng whole với các danh từ không đếm được.Ví dụ: Ive spent all the money you gave me. (không nói the whole money) Tôi đã tiêu hết toàn bộ số tiền anh đưa cho tôi.E. Sử dụng Everyallwhole với các từ chỉ thời gianChúng ta thường sử dụng every để chỉ mức độ thường xuyên của sự việc. Vì vậy chúng ta nói every day every Monday every ten minutes every three weeks ...Ví dụ: When we were on holiday, we went to the beach every day. (không dùng all days) Khi chúng tôi đang trong kỳ nghỉ, chúng tôi đã đi ra bãi biển hàng ngày. The bus service is very good. Theres a bus every ten minutes.Dịch vụ xe buýt rất tốt. Cứ mười phút lại có một chuyến xe buýt. Ann gets paid every four weeks.Ann lãnh lương bốn tuần một lần.All day the whole day = suốt cả ngày, trọn một ngàyVí dụ: We spent all day the whole day on the beach.Chúng tôi đã chơi ở bãi biển suốt cả ngày. He was very quiet. He didnt say a word all evening the whole evening.Anh ấy rất ít nói. Anh ấy đã không nói lấy một lời suốt cả buổi chiều.Ghi chú: Lưu ý rằng ta nói all day (không nói all the day), all week (không nói all the week) ...Ví dụ so sánh all the time và every time: They never go out. They are at home all the time.Họ không bao giờ ra ngoài. Họ luôn luôn ở nhà. (= always — không nói every time) Every time I see you, you look different.Mỗi lần tôi gặp anh, trông anh mỗi khác. (= each time, on every occasion).Bài tập All, everybody và everyoneĐể làm bài tập All, everybody và everyone, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập All, everybody và everyone.Các loạt bài khác:Cách sử dụng own, mineĐại từ phản thânCách sử dụng there và itCách sử dụng some và anyno, none, nothing, nobodyCách sử dụng much, many, little, fewAllall of mostsomemany ...Bothboth of, neitherneither of, eithereither ofAll, everybody, và everyoneCách sử dụng each và every Cách sử dụng all everybody everyone tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng all everybody/everyone tiếng Anh Chúng ta thường không sử dụng all với nghĩa everybody/everyone: Ví dụ: - Everybody enjoyed the party ('All enjoyed ') Mọi người hài lòng với bữa tiệc Nhưng lưu ý nói all of us/you/them, khơng nói 'everybody of ': - All of us enjoyed the party (khơng nói 'everybody of us') Tất chúng tơi hài lòng với bữa tiệc B Cách sử dụng all everything tiếng Anh Đơi bạn sử dụng all everything với nghĩa nhau: Ví dụ: - I'll all I can to help I'll everything I can to help Tơi làm tất tơi giúp Bạn nói all I can/ all you need all thường không đứng mình: - He thinks he knows everything ('he knows all') Anh ta nghĩ biết hết thứ - Our holiday was a disaster Everything went wrong (khơng nói 'All went wrong') Kỳ nghỉ thật khủng khiếp Mọi thứ tồi tệ Chúng ta sử dụng all thành ngữ all about: - They told us all about their holiday Họ kể với tất kỳ nghỉ họ Ta dùng all (không dùng 'everything') với nghĩa the only thing(s): - All I've eaten today is a sandwich (= the only thing I've eaten today) Tất tơi ăn ngày hôm bánh sandwich C Chia động từ với Every / everybody / everything Every / everybody / everything từ số ít, ta chia động từ số Ví dụ: - Every seat in the theatre was taken Mọi chỗ ngồi rạp hát có người - Everybody has arrived (khơng nói 'have arrived') Mọi người tới Nhưng thường sử dụng they/them/their sau everybody/everyone: Ví dụ: - Everybody said they enjoyed themselves (= he or she enjoyed himself or herself) Mọi nói họ hài lòng D So sánh all whole tiếng Anh Whole = hoàn toàn, toàn Chúng ta thường sử dụng whole với danh từ số Ví dụ: - Did you read the whole book? Anh đọc sách chưa? (= sách phần) - She has lived her whole life in Scotland Cô sống đời Scotland Chúng ta thường sử dụng the/my/her trước whole Dưới ví dụ để so sánh whole all: - the whole book / all the book: toàn sách - her whole life / all her life: đời cô Bạn nói a whole - Jack was so hungry, he ate a whole packet of biscuits (= complete packet) Jack đói quá, cậu ăn gói bánh bích quy Chúng ta thường khơng sử dụng whole với danh từ không đếm Ví dụ: - I've spent all the money you gave me (khơng nói 'the whole money') Tơi tiêu hết tồn số tiền anh đưa cho tơi E Sử dụng Every/all/whole với từ thời gian Chúng ta thường sử dụng every để mức độ thường xuyên việc Vì nói every day / every Monday / every ten minutes / every three weeks Ví dụ: - When we were on holiday, we went to the beach every day (không dùng 'all days') Khi kỳ nghỉ, bãi biển hàng ngày - The bus service is very good There's a bus every ten minutes Dịch vụ xe buýt tốt Cứ mười phút lại có chuyến xe buýt - Ann gets paid every four weeks Ann lãnh lương bốn tuần lần All day / the whole day = suốt ngày, trọn ngày Ví dụ: - We spent all day / the whole day on the beach Chúng chơi bãi biển suốt ngày - He was very quiet He didn't say a word all evening / the whole evening Anh nói Anh khơng nói lấy lời suốt buổi chiều Ghi chú: Lưu ý ta nói all day (khơng nói 'all the day'), all week (khơng nói 'all the week') Ví dụ so sánh all the time every time: - They never go out They are at home all the time Họ khơng ngồi Họ ln ln nhà (= always — khơng nói 'every time') - Every time I see you, you look different Mỗi lần gặp anh, trông anh khác (= each time, on every occasion) Bài tập All, everybody everyone Để làm tập All, everybody everyone, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập All, everybody everyone Các loạt khác: • Cách sử dụng own, mine • Đại từ phản thân • Cách sử dụng there it • Cách sử dụng some any • no, none, nothing, nobody • Cách sử dụng much, many, little, few • All/all of most/some/many • Both/both of, neither/neither of, either/either of • All, everybody, everyoneCách sử dụng each every ... All, everybody everyone Để làm tập All, everybody everyone, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập All, everybody everyone Các loạt khác: • Cách sử dụng own, mine • Đại từ phản thân • Cách sử. .. sử dụng there it • Cách sử dụng some any • no, none, nothing, nobody • Cách sử dụng much, many, little, few • All/ all of most/some/many • Both/both of, neither/neither of, either/either of • All, ... thường không sử dụng whole với danh từ không đếm Ví dụ: - I've spent all the money you gave me (khơng nói 'the whole money') Tơi tiêu hết tồn số tiền anh đưa cho tơi E Sử dụng Every /all/ whole với
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng all everybody everyone trong tiếng anh, Cách sử dụng all everybody everyone trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay