Cách sử dụng much many little few trong tiếng anh

5 1 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:47

Cách sử dụng much, many, little, few trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng muchlittle và manyfew trong tiếng AnhTa sử dụng much và little với các danh từ không đếm được:Ví dụ: much timemuch lucklittle energy little moneymany và few được dùng với các danh từ số nhiềuVí dụ: many friends many peoplefew carsfew countriesB. Cách sử dụng a lot of lots of plenty ofChúng ta sử dụng a lot of lots of plenty of với các danh từ không đếm được và các danh từ số nhiều (uncountable and plural nouns).Ví dụ: a lot of lucklots of timeplenty of money a lot of friendslots of people plenty of ideasplenty = nhiều hơn cần thiết: Theres no need to hurry. Were got plenty of time.Không cần phải vội, chúng ta có dư thời gian. Ive had plenty to eat. I dont want any more.Tôi đã ăn quá nhiều rồi. Tôi không muốn ăn thêm nữa. C. Cách sử dụng muchmany trong tiếng AnhChúng ta sử dụng much many đặc biệt trong các câu phủ định và câu hỏi. A lot (of) cũng có thể được sử dụng như vậy.Ví dụ: We didnt spend much money. (hay We didnt spend a lot of money.)Chúng ta đã không tiêu hết nhiều tiền. Do you know many people? (hay Do you know a lot of people?)Bạn có quen biết nhiều người lắm không? I dont go out much. (hay I dont go out a lot.)Tôi không hay đi chơi.Trong các câu khẳng định, a lot (of) thường được sử dụng hơn. Trong tiếng Anh đàm thoại, much ít được sử dụng trong các câu khẳng địnhVí dụ: We spent a lot of money. (không dùng We spent much money)Chúng tôi đã tiêu xài khá nhiều tiền. He goes out a lot. (không dùng He goes out much)Anh ấy hay đi chơi lắm.Bạn có thể sử dụng many trong các câu khẳng định, nhưng a lot (of) thường được sử dụng hơn trong đàm thoại:Ví dụ: A lot of people (hay many people) drive too fast.Có nhiều người lái xe rất nhanh.Nhưng bạn hãy lưu ý rằng chúng ta sử dụng too much và too many trong các câu khẳng định.Ví dụ: We spent too much money.Chúng ta đã tiêu xài khá nhiều tiền. D. Cách sử dụng little và few trong tiếng AnhLittle và few (không có a) có nghĩa phủ định (= not much not many):Ví dụ: We must be quick. There is little time. (= not much, not enough time)Chúng ta phải nhanh lên, còn ít thời gian lắm. He isnt popular. He has few friends. (= not many, not enough friends)Anh ấy không được ưa thích lắm. Anh ấy có ít bạn bè.Bạn có thể nói very little và very few: There is very little time.Còn rất ít thời gian. He has very few friends.Anh ấy có rất ít bạn bè.a little và a few có nghĩa khẳng định hơn.A little = một vài, một số lượng ít: Lets go and have a drink. Were got a little time before the train leaves.Chúng ta đi uống gì đi. Chúng ta còn chút thời gian trước khi tàu chạy.(a little time = chút thời gian, đủ để uống thứ gì đó) Do you speak English? A little. (so we can talk a bit)Bạn nói được tiếng Anh không? Một chút ít thôi.A few = một ít, một số nhỏ: I enjoy my life here. I have a few friends and we meet quite often.Tôi hài lòng với cuộc sống của tôi nơi đây. Tôi có vài người bạn và chúng tôi gặp nhau khá thường xuyên.(a few friends = không nhiều, nhưng đủ để giao lưu, vui chơi) When did you last see Clare? A few days ago. (= some days ago)Anh gặp Clare lần cuối khi nào? Mấy hôm trước.So sánh: 1. little và a little He spoke little English, so it was difficult to communicate with him.Anh ta nói tiếng Anh được ít, cho nên nói chuyện với anh ta rất khó khăn. He spoke a little English, so we were able to communicate with him.Anh ấy nói được chút ít tiếng Anh, cho nên chúng tôi đã có thể nói chuyện với anh ấy.2. few và a few Shes lucky. She has few problems. (= not many problems)Cô ấy thật may mắn. Cô ấy ít gặp chuyện phiền phức. Things are not going so well for her. She has a few problems. (= some problems)Mọi việc không suôn sẻ với cô ấy. Cô ấy gặp một ít chuyện phiền phức.Lưu ý rằng only a little và only a few có nghĩa phủ định: We must be quick. Weve only got a little time.Chúng ta cần phải khẩn trương. Chúng ta chỉ có ít thời gian. The village was very small. There were only a few houses.Ngôi làng rất nhỏ. Nơi đó chỉ có vài ngôi nhà.Bài tập cách sử dụng Much, many, little, fewĐể làm bài tập cách sử dụng Much, many, little, few, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử dụng Much, many, little, few.Các loạt bài khác:Cách sử dụng own, mineĐại từ phản thânCách sử dụng there và itCách sử dụng some và anyno, none, nothing, nobodyCách sử dụng much, many, little, fewAllall of mostsomemany ...Bothboth of, neitherneither of, eithereither ofAll, everybody, và everyoneCách sử dụng each và every Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Cách sử dụng much many little few tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng much/little many/few tiếng Anh Ta sử dụng much little với danh từ khơng đếm được: Ví dụ: much time much luck little energy little money many few dùng với danh từ số nhiều Ví dụ: many friends many people few cars few countries B Cách sử dụng a lot of / lots of / plenty of Chúng ta sử dụng a lot of / lots of / plenty of với danh từ không đếm danh từ số nhiều (uncountable and plural nouns) Ví dụ: a lot of luck plenty of money lots of people lots of time a lot of friends plenty of ideas plenty = nhiều cần thiết: - There's no need to hurry We're got plenty of time Khơng cần phải vội, có dư thời gian - I've had plenty to eat I don't want any more Tôi ăn nhiều Tôi không muốn ăn thêm C Cách sử dụng much/many tiếng Anh Chúng ta sử dụng much / many đặc biệt câu phủ định câu hỏi A lot (of)cũng sử dụng Ví dụ: - We didn't spend much money (hay We didn't spend a lot of money.) Chúng ta không tiêu hết nhiều tiền - Do you know many people? (hay Do you know a lot of people?) Bạn có quen biết nhiều người không? - I don't go out much (hay I don't go out a lot.) Tôi không hay chơi Trong câu khẳng định, a lot (of) thường sử dụng Trong tiếng Anh đàm thoại, much sử dụng câu khẳng định Ví dụ: - We spent a lot of money (khơng dùng 'We spent much money') Chúng tiêu xài nhiều tiền - He goes out a lot (không dùng 'He goes out much') Anh hay chơi Bạn sử dụng many câu khẳng định, a lot (of) thường sử dụng đàm thoại: Ví dụ: - A lot of people (hay many people) drive too fast Có nhiều người lái xe nhanh Nhưng bạn lưu ý sử dụng too much too many câu khẳng định Ví dụ: - We spent too much money Chúng ta tiêu xài nhiều tiền D Cách sử dụng little few tiếng Anh Little few (khơng có a) có nghĩa phủ định (= not much / not many): Ví dụ: - We must be quick There is little time (= not much, not enough time) Chúng ta phải nhanh lên, thời gian - He isn't popular He has few friends (= not many, not enough friends) Anh không ưa thích Anh có bạn bè Bạn nói very little very few: - There is very little time Còn thời gian - He has very few friends Anh có bạn bè a little a few có nghĩa khẳng định  A little = vài, số lượng ít:   - Let's go and have a drink We're got a little time before the train leaves  Chúng ta uống Chúng ta chút thời gian trước tàu chạy  (a little time = chút thời gian, đủ để uống thứ đó)   - "Do you speak English?" "A little." (so we can talk a bit) "Bạn nói tiếng Anh khơng?" "Một chút thơi"  A few = ít, số nhỏ:   - I enjoy my life here I have a few friends and we meet quite often  Tơi hài lòng với sống tơi nơi Tơi có vài người bạn  gặp thường xuyên  (a few friends = không nhiều, đủ để giao lưu, vui chơi)   - "When did you last see Clare?" "A few days ago." (= some days ago) "Anh gặp Clare lần cuối nào?" "Mấy hôm trước." So sánh: little a little - He spoke little English, so it was difficult to communicate with him Anh ta nói tiếng Anh ít, nói chuyện với khó khăn - He spoke a little English, so we were able to communicate with him Anh nói chút tiếng Anh, chúng tơi nói chuyện với anh few a few - She's lucky She has few problems (= not many problems) Cô thật may mắn Cơ gặp chuyện phiền phức - Things are not going so well for her She has a few problems (= some problems) Mọi việc không suôn sẻ với Cơ gặp chuyện phiền phức Lưu ý only a little only a few có nghĩa phủ định: - We must be quick We've only got a little time Chúng ta cần phải khẩn trương Chúng ta có thời gian - The village was very small There were only a few houses Ngơi làng nhỏ Nơi có vài nhà Bài tập cách sử dụng Much, many, little, few Để làm tập cách sử dụng Much, many, little, few, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử dụng Much, many, little, few Các loạt khác:  Cách sử dụng own, mine  Đại từ phản thân  Cách sử dụng there it  Cách sử dụng some any  no, none, nothing, nobody  Cách sử dụng much, many, little, few  All/all of most/some/many  Both/both of, neither/neither of, either/either of  All, everybody, everyone  Cách sử dụng each every Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng ... dụng Much, many, little, few Các loạt khác:  Cách sử dụng own, mine  Đại từ phản thân  Cách sử dụng there it  Cách sử dụng some any  no, none, nothing, nobody  Cách sử dụng much, many, little, ... a few houses Ngơi làng nhỏ Nơi có vài ngơi nhà Bài tập cách sử dụng Much, many, little, few Để làm tập cách sử dụng Much, many, little, few, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử dụng. .. ý sử dụng too much too many câu khẳng định Ví dụ: - We spent too much money Chúng ta tiêu xài nhiều tiền D Cách sử dụng little few tiếng Anh Little few (khơng có a) có nghĩa phủ định (= not much
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng much many little few trong tiếng anh, Cách sử dụng much many little few trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay