Cách sử dụng no none nothing nobody trong tiếng anh

5 1 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:47

Cách sử dụng no, none, nothing, nobody trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. No, none, nothing, nobody no one, nowhereBạn có thể dùng các từ phủ định này ở đầu câu hoặc một mình.Ví dụ: No cars are allowed in the city centre.Không chiếc xe hơi nào được phép vào trung tâm thành phố. None of this money is mine.Không có đồng nào trong chỗ tiền này là của tôi cả. What did you say? Nothing.Bạn đã nói gì vậy? Đâu có nói gì. Nobody (hay no one) came to visit me while I was in hospital.Không có ai đến thăm tôi khi tôi nằm viện. Where are you going? Nowhere. Im staying here.Bạn sẽ đi đâu? Không đi đâu cả, tôi sẽ ở lại đây.Bạn cũng có thể dùng các từ này sau động từ, đặc biệt sau be và have: Ví dụ: The house is empty. Theres nobody living there.Ngôi nhà này bỏ trống. Không có ai sống ở đây cả. She had no difficulty finding a job.Cô ấy đã tìm được việc làm không mấy khó khăn.NoNothingNobody ... = not + anyanythinganybody ... (không có aithứ gìvật gì)Ví dụ: We havent got any money. (= Weve got no money)Chúng tôi không có đồng nào cả. I didnt say anything. (= I say nothing)Tôi đã không nói gì cả. She didnt tell anybody about her plans. (She told nobody...)Cô ấy đã không nói với bất cứ ai về những dự định của cô ấy. The station isnt anywhere near here. (is nowhere near here)Quanh đây không có nhà ga nào cả.Khi dùng nonothingnobody ... ta không sử dụng động từ ở dạng phủ định (isnt, didnt, cant...).Ví dụ: I said nothing. (không nói I didnt say nothing)Tôi đã không nói gì cả. Nobody tells me anything. (không nói Nobody doesnt tell...)Không có ai nói với tôi điều gì cả.B. So sánh no và any trong tiếng AnhChúng ta cũng dùng any anything anybody ... (không dùng not) với nghĩa It doesnt matter which what who.Bạn tham khảo cách sử dụng này trong chương Cách sử dụng some và anySo sánh no và any: What do you want to eat? Nothing. Im not hungry.Bạn muốn ăn gì nào? Không muốn gì cả. Tôi không đói. Im so hungry. I could eat anything.Tôi đói quá. Tôi có thể ăn bất cứ thứ gì. (= thứ gì cũng được) The exam was extremely difficult. Nobody passed. (= mọi người đều trượt)Kỳ thi thực khó quá. Không có ai vượt qua được. The exam was very easy. Anybody could have passed.Kỳ thi rất dễ. Bất cứ ai cũng có thể thi đậu. (= bất kể là ai) C. Cách sử dụng no và none trong tiếng AnhChúng ta sử dụng cấu trúc no + danh từ.Trong đó, no = not a hoặc not any (không có mộtkhông có bất kỳ)Ví dụ: We had to walk home because there was no bus. (= there wasnt a bus)Chúng tôi đã phải đi bộ về nhà vì không có xe buýt. I cant talk to you now. Ive got no time. (= I havent got any time)Tôi không thể nói chuyện với bạn bây giờ được. Tôi không có thời gian. There was no shops open. (= there werent any shops open)Không cửa hàng nào còn mở cửa.Chúng ta sử dụng none một mình không có danh từ đi theo.Ví dụ: How much money have you got? None. (= no money)Bạn có bao nhiêu tiền? Không có đồng nào. All the tickets have been sold. There are none left. (= no tickets left)Tất cả vé đã được bán hết. Không còn lại cái nào.Hoặc sử dụng none of...none of these shopsnone of my moneynone of itthemusyouSau none of + một danh từ số nhiều (ví dụ: none of the shops, none of them ...) bạn có thể dùng động từ chia ở số ít hoặc số nhiều. Tuy nhiên, động từ chia ở số nhiều thường được dùng hơn.Ví dụ: None of the shops were (hoặc was) open.Không cửa hàng nào còn mở cửa.D. nobodynoone mang nghĩa số nhiềuSau nobody no one bạn có thể dùng theythemtheir.Ví dụ: Nobody phoned, did they? (= did he or she)Không có ai gọi điện thoại đến phải không? The party was a disaster. Nobody enjoyed themselves. (= himself or herself)Bữa tiệc thật thảm hại. Không ai thích thú cả. No one in the class did their homework. (= his or her homework)Không một ai trong lớp làm bài tập cả.Bài tập No, none, nothing, nobodyĐể làm bài tập No, none, nothing, nobody, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập No, none, nothing, nobody.Các loạt bài khác:Cách sử dụng own, mineĐại từ phản thânCách sử dụng there và itCách sử dụng some và anyno, none, nothing, nobodyCách sử dụng much, many, little, fewAllall of mostsomemany ...Bothboth of, neitherneither of, eithereither ofAll, everybody, và everyoneCách sử dụng each và every Cách sử dụng no none nothing nobody tiếng Anh Trang trước Trang sau A No, none, nothing, nobody / no one, nowhere Bạn dùng từ phủ định đầu câu Ví dụ: - No cars are allowed in the city centre Không xe phép vào trung tâm thành phố - None of this money is mine Khơng có đồng chỗ tiền - "What did you say?" "Nothing." "Bạn nói vậy?" "Đâu có nói gì." - Nobody (hay no one) came to visit me while I was in hospital Không có đến thăm tơi tơi nằm viện - "Where are you going?" "Nowhere I'm staying here." "Bạn đâu?" "Không đâu cả, lại đây." Bạn dùng từ sau động từ, đặc biệt sau be have: Ví dụ: - The house is empty There's nobody living there Ngôi nhà bỏ trống Khơng có sống - She had no difficulty finding a job Cô tìm việc làm khơng khó khăn No/Nothing/Nobody = not + any/anything/anybody (khơng có ai/thứ gì/vật gì) Ví dụ: - We haven't got any money (= We've got no money) Chúng tơi khơng có đồng - I didn't say anything (= I say nothing) Tơi khơng nói - She didn't tell anybody about her plans (She told nobody ) Cô khơng nói với dự định cô - The station isn't anywhere near here (is nowhere near here) Quanh khơng có nhà ga Khi dùng no/nothing/nobody ta không sử dụng động từ dạng phủ định (isn't, didn't, can't ) Ví dụ: - I said nothing (khơng nói 'I didn't say nothing') Tơi khơng nói - Nobody tells me anything (khơng nói 'Nobody doesn't tell ') Khơng có nói với tơi điều B So sánh no- any- tiếng Anh Chúng ta dùng any / anything / anybody (không dùng not) với nghĩa "It doesn't matter which / what / who" Bạn tham khảo cách sử dụng chương Cách sử dụng some any So sánh no- any-: - "What you want to eat?" "Nothing I'm not hungry." "Bạn muốn ăn nào?" "Khơng muốn Tơi khơng đói." - I'm so hungry I could eat anything Tơi đói q Tơi ăn thứ (= thứ được) - The exam was extremely difficult Nobody passed (= người trượt) Kỳ thi thực khó q Khơng có vượt qua - The exam was very easy Anybody could have passed Kỳ thi dễ Bất thi đậu (= ai) C Cách sử dụng no none tiếng Anh Chúng ta sử dụng cấu trúc no + danh từ Trong đó, no = not a not any (khơng có một/khơng có bất kỳ) Ví dụ: - We had to walk home because there was no bus (= there wasn't a bus) Chúng phải nhà khơng có xe bt - I can't talk to you now I've got no time (= I haven't got any time) Tơi khơng thể nói chuyện với bạn Tơi khơng có thời gian - There was no shops open (= there weren't any shops open) Khơng cửa hàng mở cửa Chúng ta sử dụng none khơng có danh từ theo Ví dụ: - How much money have you got?" "None." (= no money) "Bạn có tiền?" "Khơng có đồng nào." - All the tickets have been sold There are none left (= no tickets left) Tất vé bán hết Khơng lại Hoặc sử dụng none of • none of these shops • none of my money • none of it/them/us/you Sau none of + danh từ số nhiều (ví dụ: 'none of the shops', 'none of them' ) bạn dùng động từ chia số số nhiều Tuy nhiên, động từ chia số nhiều thường dùng Ví dụ: - None of the shops were (hoặc was) open Khơng cửa hàng mở cửa D nobody/no-one mang nghĩa số nhiều Sau nobody / no one bạn dùng they/them/their Ví dụ: - Nobody phoned, did they? (= did he or she) Không có gọi điện thoại đến phải khơng? - The party was a disaster Nobody enjoyed themselves (= himself or herself) Bữa tiệc thật thảm hại Khơng thích thú - No one in the class did their homework (= his or her homework) Không lớp làm tập Bài tập No, none, nothing, nobody Để làm tập No, none, nothing, nobody, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập No, none, nothing, nobody Các loạt khác: • Cách sử dụng own, mine • Đại từ phản thân • Cách sử dụng there it • Cách sử dụng some any • no, none, nothing, nobodyCách sử dụng much, many, little, few • All/all of most/some/many • Both/both of, neither/neither of, either/either of • All, everybody, everyone • Cách sử dụng each every ... nothing, nobody Để làm tập No, none, nothing, nobody, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập No, none, nothing, nobody Các loạt khác: • Cách sử dụng own, mine • Đại từ phản thân • Cách sử dụng there... bán hết Khơng lại Hoặc sử dụng none of • none of these shops • none of my money • none of it/them/us/you Sau none of + danh từ số nhiều (ví dụ: 'none of the shops', 'none of them' ) bạn dùng... có nhà ga Khi dùng no/ nothing/ nobody ta không sử dụng động từ dạng phủ định (isn't, didn't, can't ) Ví dụ: - I said nothing (khơng nói 'I didn't say nothing' ) Tơi khơng nói - Nobody tells me anything
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng no none nothing nobody trong tiếng anh, Cách sử dụng no none nothing nobody trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay