Cách sử dụng some và any trong tiếng anh

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:46

Cách sử dụng some và any trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng some và any trong tiếng AnhNói chung, chúng ta dùng some (cũng như somebody someone something) trong các câu khẳng định và any (cũng như anybody ...) trong các câu phủ địnhVí dụ cách sử dụng của some: We bought some flowers.Chúng tôi đã mua ít hoa. Hes busy. Hes got some work to do.Anh ấy bận. Anh ấy có một số việc phải làm. Theres somebody at the door.Có ai đó ở ngoài cửa. Im hungry. I want something to eat.Tôi đói. Tôi muốn ăn cái gì đó.Ví dụ cách sử dụng của any: We didnt buy any flowers.Chúng tôi đã không mua một bông hoa nào. Hes lazy. He never does any work.Cậu ta lười lắm. Cậu ta chẳng bao giờ làm việc gì cả. There isnt anybody at the door.Không có ai ngoài cửa. Im not hungry. I dont want anything to eat.Tôi không đói. Tôi không muốn ăn gì cả.Ta dùng any trong các câu dưới đây vì chúng mang nghĩa phủ định: She went out without any money. (She didnt take any money with her)Cô ấy đi chơi mà không có đồng nào cả. He refused to eat anything. (He didnt eat anything)Anh ta từ chối ăn bất cứ thứ gì. Hardly anybody passed the examination. (= almost nobody passed)Ít có ai vượt qua được kỳ thi. B. Sử dụng any và some trong câu hỏiTrong đa số các câu hỏi chúng ta dùng any: Have you got any luggage? No, I havent.Anh có hành lý gì không? Không, tôi không có. Has anybody seen my bag? Yes, its under the table.Có ai nhìn thấy cái túi của tôi không? Có, nó ở dưới bàn.Nhưng chúng ta dùng some trong các câu hỏi khi chúng ta mong đợi câu trả lời yes: Whats wrong? Have you got something in your eyes?Sao vậy? Có cái gì đó trong mắt anh phải không? (Có vẻ như có cái gì đó trong mắt anh và tôi chờ câu trả lời khẳng định)some cũng dùng trong các câu hỏi khi chúng ta đề nghị hay yêu cầu gì đó:Ví dụ: Would you like something to eat?Anh muốn ăn cái gì đó không? Can I have some sugar, please?Làm ơn cho tôi chút đường.C. Sử dụng any sau ifTa thường dùng any sau if: If there are any letters for me, can you send them on to this address?Nếu có thư của tôi, bạn có thể gửi chúng đến địa chỉ này được không? If anyone has any questions, Ill be pleased to answer them.Nếu ai đó có thắc mắc, tôi xin sẵn lòng giải đáp. Let me know if you need anything.Hãy cho tôi biết nếu như anh cần gì đó.Những câu sau đây mang nét nghĩa như if: Im sorry for any trouble Ive caused. (= if I have caused any trouble)Tôi xin lỗi về những điều khó chịu nào đó nếu tôi đã gây nên. Anyone who wants to do the exam must give me their names today. (= if there is anyone)Bất cứ ai nếu muốn dự kỳ thi phải đăng ký tên với tôi trong ngày hôm nay.D. Sử dụng any với it doesnt matter whichChúng ta cũng dùng any với nghĩa it doesnt matter whichVí dụ: You can catch any bus. They all go to the centre. (= it doesnt matter which bus you catch)Anh có thể đón bất kỳ chiếc xe buýt nào. Tất cả chúng đều chạy vào trung tâm thành phố. Sing a song. Which song shall I sing? Any song. I dont mind. (= it doesnt matter which song)Hãy hát một bài đi. Tôi sẽ hát bài nào đây? Bất kỳ bài nào. Tôi không kén đâu. Come and see me any time you want.Hãy đến gặp tôi bất cứ khi nào anh muốn. Lets go out somewhere. Where shall we go? Anywhere. I dont mind.Mình đi đâu đó đi. Chúng ta sẽ đi đâu? Đâu cũng được. Không hề gì với tôi. We left the door unlocked. Anybody could have come in.Mình đã không khóa cửa. Bất kỳ ai cũng có thể vào được.So sánh something và anything: A: Im hungry. I want something to eat.Tôi đói. Tôi muốn ăn gì đó.B: What would you like?Anh muốn ăn gì?A: I dont mind. Anything.Tôi không bận tâm. Thứ gì cũng được. E. Cách sử dụng Somebody someone anybody anyoneSomebody someone anybody anyone là những từ số ít.Ví dụ: Someone is here to see you.Có người đang đợi gặp anh đấy.Nhưng ta lại thường dùng theythemtheir sau các từ này.Ví dụ: Someone has forgotten their umbrella. (= his or her umbrella)Có người nào đó đã bỏ quên dù (của người đó). If anybody wants to leave early, they can. (= he or she can)Nếu có ai đó muốn đi sớm, người đó có thể đi.Bài tập Some và AnyĐể làm bài tập Some và Any, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Some và Any.Các loạt bài khác:Cách sử dụng own, mineĐại từ phản thânCách sử dụng there và itCách sử dụng some và anyno, none, nothing, nobodyCách sử dụng much, many, little, fewAllall of mostsomemany ...Bothboth of, neitherneither of, eithereither ofAll, everybody, và everyoneCách sử dụng each và every Cách sử dụng some any tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng some any tiếng Anh Nói chung, dùng some (cũng somebody / someone / something) câu khẳng định any (cũng anybody ) câu phủ định  Ví dụ cách sử dụng some:   - We bought some flowers  Chúng mua hoa   - He's busy He's got some work to  Anh bận Anh có số việc phải làm   - There's somebody at the door  Có cửa   - I'm hungry I want something to eat Tơi đói Tơi muốn ăn  Ví dụ cách sử dụng any:   - We didn't buy any flowers  Chúng không mua hoa   - He's lazy He never does any work  Cậu ta lười Cậu ta chẳng làm việc   - There isn't anybody at the door  Khơng có ngồi cửa  - I'm not hungry I don't want anything to eat  Tơi khơng đói Tơi khơng muốn ăn Ta dùng any câu chúng mang nghĩa phủ định: - She went out without any money (She didn't take any money with her) Cô chơi mà đồng - He refused to eat anything (He didn't eat anything) Anh ta từ chối ăn thứ - Hardly anybody passed the examination (= almost nobody passed) Ít có vượt qua kỳ thi B Sử dụng any some câu hỏi Trong đa số câu hỏi dùng any: - "Have you got any luggage?" "No, I haven't." "Anh có hành lý khơng?" "Khơng, tơi khơng có." - "Has anybody seen my bag?" "Yes, it's under the table." "Có nhìn thấy túi tơi khơng?" "Có, bàn." Nhưng dùng some câu hỏi mong đợi câu trả lời "yes": - What's wrong? Have you got something in your eyes? Sao vậy? Có mắt anh phải khơng? (Có vẻ có mắt anh chờ câu trả lời khẳng định) some dùng câu hỏi đề nghị hay u cầu đó: Ví dụ: - Would you like something to eat? Anh muốn ăn khơng? - Can I have some sugar, please? Làm ơn cho chút đường C Sử dụng any sau if Ta thường dùng any sau if: - If there are any letters for me, can you send them on to this address? Nếu có thư tơi, bạn gửi chúng đến địa không? - If anyone has any questions, I'll be pleased to answer them Nếu có thắc mắc, tơi xin sẵn lòng giải đáp - Let me know if you need anything Hãy cho biết anh cần Những câu sau mang nét nghĩa if: - I'm sorry for any trouble I've caused (= if I have caused any trouble) Tôi xin lỗi điều khó chịu tơi gây nên - Anyone who wants to the exam must give me their names today (= if there is anyone) Bất muốn dự kỳ thi phải đăng ký tên với ngày hôm D Sử dụng any với "it doesn't matter which" Chúng ta dùng any với nghĩa it doesn't matter which Ví dụ: - You can catch any bus They all go to the centre (= it doesn't matter which bus you catch) Anh đón xe buýt Tất chúng chạy vào trung tâm thành phố - "Sing a song." "Which song shall I sing?" "Any song I don't mind." (= it doesn't matter which song) "Hãy hát đi." "Tôi hát đây?" "Bất kỳ Tôi không kén đâu." - Come and see me any time you want Hãy đến gặp anh muốn - "Let's go out somewhere." "Where shall we go?" "Anywhere I don't mind." "Mình đi." " Chúng ta đâu?" "Đâu Khơng với tôi." - We left the door unlocked Anybody could have come in Mình khơng khóa cửa Bất kỳ vào So sánh something anything: - A: I'm hungry I want something to eat Tôi đói Tơi muốn ăn B: What would you like? Anh muốn ăn gì? A: I don't mind Anything Tơi khơng bận tâm Thứ E Cách sử dụng Somebody / someone / anybody / anyone Somebody / someone / anybody / anyone từ số Ví dụ: - Someone is here to see you Có người đợi gặp anh Nhưng ta lại thường dùng they/them/their sau từ Ví dụ: - Someone has forgotten their umbrella (= his or her umbrella) Có người bỏ quên dù (của người đó) - If anybody wants to leave early, they can (= he or she can) Nếu có muốn sớm, người Bài tập Some Any Để làm tập Some Any, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Some Any Các loạt khác:  Cách sử dụng own, mine  Đại từ phản thân  Cách sử dụng there it  Cách sử dụng some any  no, none, nothing, nobody  Cách sử dụng much, many, little, few  All/all of most/some/many  Both/both of, neither/neither of, either/either of  All, everybody, everyone  Cách sử dụng each every ... tập Some Any Để làm tập Some Any, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Some Any Các loạt khác:  Cách sử dụng own, mine  Đại từ phản thân  Cách sử dụng there it  Cách sử dụng some any  no,... không bận tâm Thứ E Cách sử dụng Somebody / someone / anybody / anyone Somebody / someone / anybody / anyone từ số Ví dụ: - Someone is here to see you Có người đợi gặp anh Nhưng ta lại thường dùng... refused to eat anything (He didn't eat anything) Anh ta từ chối ăn thứ - Hardly anybody passed the examination (= almost nobody passed) Ít có vượt qua kỳ thi B Sử dụng any some câu hỏi Trong đa số
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng some và any trong tiếng anh, Cách sử dụng some và any trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay