Cách sử dụng there và it trong tiếng anh

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:44

Cách sử dụng there, it trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng there và it trong tiếng AnhCách sử dụng thereVí dụ: Theres a new restaurant in King street.Có một nhà hàng mới ở phố King. Yes, I know. I went there last night. Its very good.Vâng tôi biết, tôi đã đến đó tối qua. Nó rất tốt.Ta dùng there... khi chúng ta lần đầu tiên nói về một vật nào đó, để nói rằng nó tồn tại:Ví dụ: Theres a new restaurant in King street. (không nói A new restaurant is in King street)Có một nhà hàng mới ở phố King. The journey took a long time. There was a lot of traffic. (không nói It was a lot of traffic)Chuyến đi mất nhiều thời gian. Có nhiều xe cộ trên đường quá. Things are much more expensive now. There has been a big rise in the cost of living.Hiện giờ mọi thứ đắt hơn nhiều. Đã có sự gia tăng lớn về giá cả sinh hoạt.Cách sử dụng itIt = một vật, địa điểm, hành động, hoàn cảnh cụ thể...Ví dụ: We went to a new restaurant. Its very good. (it = restaurant)Chúng tôi đã tới nhà hàng mới. Nó rất tốt. Was the traffic bad? Yes, it was terrible. (it = the traffic)Giao thông tồi lắm không? Có, rất tồi tệ. I wasnt expecting them to come. It (= that they came) was the complete surprise.Tôi đã không mong chờ họ tới. Điều đó quả thật bất ngờ.Hãy so sánh: I dont like this town. Theres nothing to do here. Its a boring place.Tôi không thích thị trấn này. Không có việc gì để làm ở đây cả. Thật là một nơi chán ngắt.Lưu ý rằng there cũng có nghĩa toatin that place: The new restaurant is very good. I went there (= to the restaurant) last night.Nhà hàng mới rất tốt. Tôi đã tới đó tối qua. When we arrived at the party, there were already a lot of people there.Khi chúng tôi đến bữa tiệc, đã có nhiều người ở đó. (= tại bữa tiệc) B. Cách sử dụng khác của thereBạn có thể nói there will be, there must be, there used to be, ...: Will there be many people at the party?Sẽ có nhiều người tới dự tiệc chứ? Is there a flight to Paris this evening? There might be. Ill phone the airport.Tối nay có chuyến bay tới Pari chứ? Có thể có. Tôi sẽ gọi điện thoại tới sân bay. If people drove more carefully, there wouldnt be so many accidents.Nếu mọi người lái xe cẩn thận hơn, có lẽ sẽ không có nhiều tai nạn như vậy.Tương tự: there must have been, there should have been, ... There was a flight on. There must have been somebody at home.Có ánh sáng đèn. Chắc phải có ai đó ở nhà.C. So sánh there và it trong tiếng AnhBạn theo dõi các ví dụ sau từ đó phân biệt sự khác nhau giữa there và it: They live on a busy road. There must be a lot of noise from the traffic.Họ sống ở một đường phố đông đúc. Chắc xe cộ ồn ào lắm. They live on a busy main road. It must be very noisy.Họ sống ở một đường phố chính đông đúc. Nơi đó chắc rất ồn ào. There used to be a cinema in King street but it closed a few years ago. That buiding is now a supermarket. It used to be a cinema.Trước kia có một rạp chiếu phim ở phố King nhưng nó đã bị đóng cửa cách đây vài năm. Tòa nhà đó bây giờ là siêu thị. Nơi đó trước kia từng là rạp chiếu phim.Bạn cũng có thể nói there is sure certain likely to be something như trong ví dụ: There is sure to be a flight to Paris this evening.Chắc chắn có một chuyến bay tới Pari tối nay. D. Cách sử dụng it trong tiếng AnhChúng ta dùng it trong các câu như sau đây:: Its dangerous to walk in the road. (It = to walk in the road)Đi bộ dưới lòng đường rất nguy hiểm.Thường chúng ta không nói to walk in the road is dangerous mà thường bắt đầu bằng It...Ví dụ: It didnt take us long to get here. (It = to get here)Chúng ta đã không mất nhiều thời gian để tới đây. Its a pity (that) Sandra cant come to the party. (It = that Sarah cant come)Thật đáng tiếc là Sandra không thể tới dự tiệc được. Lets go. Its not worth waiting any longer. (It = waiting any longer)Mình đi thôi. Chờ đợi thêm chẳng ích gì đâu.Ta dùng it để nói về khoảng cách thời gian và thời tiết:Ví dụ: Its a long way from here to the airport.Từ đây tới sân bay là một quãng đường dài.How far is it to the airport?Đường tới sân bay bao xa? What day is it today?Hôm nay là ngày thứ mấy? Its a long time since I last saw you.Cũng đã lâu từ khi tôi thấy anh lần cuối. Its going to be a nice day.Sẽ là một ngày tuyệt vời. It was windy. (nhưng There was a cold wind.)Trời có gió. (Nhưng có gió lạnh).Bài tập cách sử dụng There và ItĐể làm bài tập cách sử dụng There và It, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử dụng There và It.Các loạt bài khác:Cách sử dụng own, mineĐại từ phản thânCách sử dụng there và itCách sử dụng some và anyno, none, nothing, nobodyCách sử dụng much, many, little, fewAllall of mostsomemany ...Bothboth of, neitherneither of, eithereither ofAll, everybody, và everyoneCách sử dụng each và every Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản Cách sử dụng there it tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng there it tiếng Anh Cách sử dụng there Ví dụ: - There's a new restaurant in King street Có nhà hàng phố King - Yes, I know I went there last night It's very good Vâng biết, tơi đến tối qua Nó tốt Ta dùng there lần nói vật đó, để nói tồn tại: Ví dụ: - There's a new restaurant in King street (khơng nói 'A new restaurant is in King street') Có nhà hàng phố King - The journey took a long time There was a lot of traffic (khơng nói 'It was a lot of traffic') Chuyến nhiều thời gian Có nhiều xe cộ đường - Things are much more expensive now There has been a big rise in the cost of living Hiện thứ đắt nhiều Đã có gia tăng lớn giá sinh hoạt Cách sử dụng it It = vật, địa điểm, hành động, hồn cảnh cụ thể Ví dụ: - We went to a new restaurant It's very good (it = restaurant) Chúng tơi tới nhà hàng Nó tốt - "Was the traffic bad?" "Yes, it was terrible." (it = the traffic) "Giao thơng tồi khơng?" "Có, tồi tệ." - I wasn't expecting them to come It (= that they came) was the complete surprise Tôi khơng mong chờ họ tới Điều thật bất ngờ Hãy so sánh: - I don't like this town There's nothing to here It's a boring place Tôi khơng thích thị trấn Khơng có việc để làm Thật nơi chán ngắt Lưu ý there có nghĩa to/at/in that place: - The new restaurant is very good I went there (= to the restaurant) last night Nhà hàng tốt Tơi tới tối qua - When we arrived at the party, there were already a lot of people there Khi chúng tơi đến bữa tiệc, có nhiều người (= bữa tiệc) B Cách sử dụng khác there Bạn nói there will be, there must be, there used to be, : - Will there be many people at the party? Sẽ có nhiều người tới dự tiệc chứ? - "Is there a flight to Paris this evening?" "There might be I'll phone the airport." "Tối có chuyến bay tới Pari chứ?" "Có thể có Tơi gọi điện thoại tới sân bay." - If people drove more carefully, there wouldn't be so many accidents Nếu người lái xe cẩn thận hơn, có lẽ khơng có nhiều tai nạn Tương tự: there must have been, there should have been, - There was a flight on There must have been somebody at home Có ánh sáng đèn Chắc phải có nhà C So sánh there it tiếng Anh Bạn theo dõi ví dụ sau từ phân biệt khác there it: - They live on a busy road There must be a lot of noise from the traffic Họ sống đường phố đông đúc Chắc xe cộ ồn - They live on a busy main road It must be very noisy Họ sống đường phố đơng đúc Nơi ồn - There used to be a cinema in King street but it closed a few years ago That buiding is now a supermarket It used to be a cinema Trước có rạp chiếu phim phố King bị đóng cửa cách vài năm Tòa nhà siêu thị Nơi trước rạp chiếu phim Bạn nói there is sure / certain / likely to be something ví dụ: - There is sure to be a flight to Paris this evening Chắc chắn có chuyến bay tới Pari tối D Cách sử dụng it tiếng Anh Chúng ta dùng it câu sau đây:: - It's dangerous to walk in the road (It = to walk in the road) Đi lòng đường nguy hiểm Thường khơng nói "to walk in the road is dangerous" mà thường bắt đầu It Ví dụ: - It didn't take us long to get here (It = to get here) Chúng ta không nhiều thời gian để tới - It's a pity (that) Sandra can't come to the party (It = that Sarah can't come) Thật đáng tiếc Sandra tới dự tiệc - Let's go It's not worth waiting any longer (It = waiting any longer) Mình thơi Chờ đợi thêm chẳng ích đâu Ta dùng it để nói khoảng cách thời gian thời tiết: Ví dụ: - It's a long way from here to the airport Từ tới sân bay quãng đường dài -How far is it to the airport? Đường tới sân bay bao xa? - What day is it today? Hôm ngày thứ mấy? - It's a long time since I last saw you Cũng lâu từ thấy anh lần cuối - It's going to be a nice day Sẽ ngày tuyệt vời - It was windy (nhưng "There was a cold wind.") Trời có gió (Nhưng 'có gió lạnh') Bài tập cách sử dụng There It Để làm tập cách sử dụng There It, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử dụng There It Các loạt khác: • Cách sử dụng own, mine • Đại từ phản thân • Cách sử dụng there itCách sử dụng some any • no, none, nothing, nobody • Cách sử dụng much, many, little, few • All/all of most/some/many • Both/both of, neither/neither of, either/either of • All, everybody, everyone • Cách sử dụng each every Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng Việt hay • 247 học CSS tiếng Việt hay • 197 thẻ HTML ... cách sử dụng There It Các loạt khác: • Cách sử dụng own, mine • Đại từ phản thân • Cách sử dụng there it • Cách sử dụng some any • no, none, nothing, nobody • Cách sử dụng much, many, little,... It was windy (nhưng "There was a cold wind.") Trời có gió (Nhưng 'có gió lạnh') Bài tập cách sử dụng There It Để làm tập cách sử dụng There It, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử. .. (= bữa tiệc) B Cách sử dụng khác there Bạn nói there will be, there must be, there used to be, : - Will there be many people at the party? Sẽ có nhiều người tới dự tiệc chứ? - "Is there a flight
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng there và it trong tiếng anh, Cách sử dụng there và it trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay