Danh từ ghép trong tiếng anh

5 2 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:41

Danh từ ghép trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Danh từ (tiếng Anh là noun) là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.Chắc bạn đã từng biết đến khái niệm danh từ ghép và đã từng sử dụng hay từng làm bài tập mà có một số từ chẳng hạn như football, swimming pool, software, … Các danh từ này là các danh từ ghép. Và trong tiếng Việt thường ngày, chúng ta cũng hay sử dụng, ví dụ: nhà cửa, ruộng vườn, máy bay, …Trong chương này chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm danh từ ghép trong tiếng Anh và các cách cấu thành danh từ ghép khác nhau.Danh từ ghép là gì ?Danh từ ghép là danh từ được tạo thành từ 2 hay nhiều từ.Một số ví dụ: Football software swimming poolCác cấu trúc cấu thành danh từ ghép trong tiếng AnhCấu trúc danh từ + danh từ petrol tank London Transport skyjacker river bank kitchen table winter clothesCấu trúc danh từ + danh động từ fruit picking lorry driving coalmining weightlifting birdwatching surfridingCấu trúc danh động từ + danh từ waiting list divingboard driving licence landing card diningroom swimming poolCấu trúc tính từ + danh từ SoftwareblackboardCấu trúc động từ + giới từ checkoutCấu trúc danh từ + cụm giới từ motherinlawCấu trúc giới từ + danh từ underworldCấu trúc danh từ + tính từ truckfulQui tắc cấu thành danh từ ghép trong tiếng Anh1. Khi danh từ thứ hai thuộc sở hữu hay là một phần của danh từ thứ nhất shop window picture frame college library church bell garden gate gear lever Ghi chú: các danh từ biểu thị lượng: lump, part, piece, slice, … không thể sử dụng theo cách này. Bạn phải sử dụng cấu trúc of + danh từ. a piece of cake a slice of bread2. Khi danh từ đầu tiên có thể chỉ rõ địa điểm hay vị trí của danh từ thứ hai city street comer shop country lane street market3. Khi danh từ đầu tiên có thể chỉ rõ thời gian của danh từ thứ hai summer holiday Sunday paper November fogs spring flowers4. Khi danh từ đầu tiên có thể biểu thị chất liệu tạo ra danh từ thứ hai steel door rope ladder gold medal stone wall Các danh từ wool và wood không được sử dụng trong dạng này, bởi vì chúng có dạng tính từ cho riêng hai danh từ này, đó là woolen và wooden.Danh từ gold có dạng tính từ là golden, và tính từ này chỉ được sử dụng trong các câu dạng như sau: a golden handshakea golden opportunitygolden hairKhi danh từ đầu tiên có thể biểu thị nguồn nhiên liệu được sử dụng cho danh từ thứ hai hoạt động Gas fire petrol engineoil stow5. Khi danh từ đầu tiên có thể chỉ rõ mục đích của danh từ thứ hai coffee cup escape hatch chess board reading lamp skating rink golf club6. Các danh từ chỉ khu vực làm việc, chẳng hạn như factory, farm, mine, … có thể được đặt trước bởi một danh từ chỉ tên sản phẩm mà nhà máy, khu mỏ, … đó tạo ra. fishfarm goldmine oilrig7. Các danh từ ghép thường đươc sử dụng để chỉ các nghề nghiệp, các môn thể thao và người thực hiện chúng. sheep farming sheep farmer pop singer wind surfing water skier disc jockeyvà cho các môn thể thao đối kháng giữa 2 vận động viên hoặc hai đội, …. football match tennis tournament beauty contest car rall8. Khi danh từ thứ nhất có thể diễn đạt những gì mà danh từ thứ hai liên quan tới.Ví dụ một tiểu thuyết hư cấu có thể là: detectivemurdermysteryghostterrorspy storyVí dụ chúng ta có thể mua các vé: bustrainplane ticketsVí dụ chúng ta có thể trả các hóa đơn, lệ phí, phí: fuellaundry milktelephone bills, entry fees, income tax, car insurance, water rates, parking fines.Tương tự, với các danh từ liên quan tới hội nghị, phòng, ban, khoa, … housing committee, education department, peace talksCách phát âm đối với danh từ ghépVới các danh từ ghép có cấu trúc danh từ + danh động từ và danh động từ + danh từ thì trọng âm rơi vào từ đầu tiên trong danh từ ghép.Với các danh từ ghép được sử dụng để chỉ tên vị trí của một vật cụ thể (ví dụ tên đường, tên cầu, …) thì hai từ trong danh từ ghép đều có trọng âm là như nhau. Kings Road Waterloo Bridge Leicester SquareNhưng có một trường hợp ngoại lệ bạn cần ghi nhớ. Với các danh từ ghép mà từ cuối cùng là STREET thì trọng âm sẽ rơi vào từ STREET này. Bond Street Oxford Street Bài tập Danh từ ghépĐể làm bài tập Danh từ ghép, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Danh từ ghép.Các loạt bài khác:Danh từ: Định nghĩa Phân loạiGiống của danh từDanh từ số nhiều Danh từ số ítDanh từ đếm được Danh từ không đếm được (I)Danh từ đếm được Danh từ không đếm được (II)Danh từ đếm được với aan và someSở hữu cáchSở hữu cách Cấu trúc of + danh từDanh từ ghép (Phần 1) Danh từ ghép tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Danh từ (tiếng Anh noun) từ nhóm từ dùng để người, vật, việc, tình trạng hay cảm xúc Chắc bạn biết đến khái niệm danh từ ghép sử dụng hay làm tập mà có số từ chẳng hạn football, swimming pool, software, … Các danh từ danh từ ghéptiếng Việt thường ngày, hay sử dụng, ví dụ: nhà cửa, ruộng vườn, máy bay, … Trong chương tìm hiểu khái niệm danh từ ghép tiếng Anh cách cấu thành danh từ ghép khác Danh từ ghép ? Danh từ ghép danh từ tạo thành từ hay nhiều từ Một số ví dụ: Football software swimming pool Các cấu trúc cấu thành danh từ ghép tiếng Anh • Cấu trúc danh từ + danh từ • • petrol tank river bank • London Transport kitchen table sky-jacker winter clothes Cấu trúc danh từ + danh động từ • • fruit picking lorry driving coal-mining weight-lifting • bird-watching surf-riding Cấu trúc danh động từ + danh từ • • waiting list landing card • diving-board dining-room driving licence swimming pool Cấu trúc tính từ + danh từ • • Software blackboard • Cấu trúc động từ + giới từ • check-out • Cấu trúc danh từ + cụm giới từ • mother-in-law • Cấu trúc giới từ + danh từ • underworld • Cấu trúc danh từ + tính từ • truckful Qui tắc cấu thành danh từ ghép tiếng Anh Khi danh từ thứ hai thuộc sở hữu phần danh từ thứ shop window picture frame church bell garden gate college library gear lever Ghi chú: danh từ biểu thị lượng: lump, part, piece, slice, … sử dụng theo cách Bạn phải sử dụng cấu trúc of + danh từ a piece of cake a slice of bread Khi danh từ rõ địa điểm hay vị trí danh từ thứ hai city street comer shop country lane street market Khi danh từ rõ thời gian danh từ thứ hai summer holiday Sunday paper November fogs spring flowers Khi danh từ biểu thị chất liệu tạo danh từ thứ hai steel door rope ladder gold medal stone wall • Các danh từ wool wood không sử dụng dạng này, chúng có dạng tính từ cho riêng hai danh từ này, woolen wooden • Danh từ gold có dạng tính từ golden, tính từ sử dụng câu dạng sau: • • a golden handshake • a golden opportunity golden hair • Khi danh từ biểu thị nguồn nhiên liệu sử dụng cho danh từ thứ hai hoạt động • • Gas fire • petrol engine oil stow Khi danh từ rõ mục đích danh từ thứ hai coffee cup escape hatch reading lamp chess board skating rink golf club Các danh từ khu vực làm việc, chẳng hạn factory, farm, mine, … đặt trước danh từ tên sản phẩm mà nhà máy, khu mỏ, … tạo fish-farm gold-mine oil-rig Các danh từ ghép thường đươc sử dụng để nghề nghiệp, môn thể thao người thực chúng sheep farming wind surfing sheep farmer water skier pop singer disc jockey cho môn thể thao đối kháng vận động viên hai đội, … football match tennis tournament beauty contest car rall Khi danh từ thứ diễn đạt mà danh từ thứ hai liên quan tới • Ví dụ tiểu thuyết hư cấu là: • detective/murder/mystery/ghost/terror/spy story • Ví dụ mua vé: • bus/train/plane tickets • Ví dụ trả hóa đơn, lệ phí, phí: • • fuel/laundry/ milk/telephone bills, entry fees, income tax, car insurance, water rates, parking fines • • Tương tự, với danh từ liên quan tới hội nghị, phòng, ban, khoa, … housing committee, education department, peace talks Cách phát âm danh từ ghép • Với danh từ ghép có cấu trúc danh từ + danh động từ danh động từ + danh từ trọng âm rơi vào từ danh từ ghép • Với danh từ ghép sử dụng để tên vị trí vật cụ thể (ví dụ tên đường, tên cầu, …) hai từ danh từ ghéptrọng âm • King's Road • Waterloo Bridge Leicester Square Nhưng có trường hợp ngoại lệ bạn cần ghi nhớ Với danh từ ghéptừ cuối STREET trọng âm rơi vào từ STREET • • Bond Street Oxford Street Bài tập Danh từ ghép Để làm tập Danh từ ghép, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Danh từ ghép Các loạt khác: • Danh từ: Định nghĩa & Phân loại • Giống danh từDanh từ số nhiều & Danh từ số • Danh từ đếm & Danh từ khơng đếm (I) • Danh từ đếm & Danh từ khơng đếm (II) • Danh từ đếm với a/an some • Sở hữu cách • Sở hữu cách & Cấu trúc of + danh từDanh từ ghép (Phần 1) ... loạt khác: • Danh từ: Định nghĩa & Phân loại • Giống danh từ • Danh từ số nhiều & Danh từ số • Danh từ đếm & Danh từ không đếm (I) • Danh từ đếm & Danh từ khơng đếm (II) • Danh từ đếm với a/an... • Cấu trúc danh từ + cụm giới từ • mother-in-law • Cấu trúc giới từ + danh từ • underworld • Cấu trúc danh từ + tính từ • truckful Qui tắc cấu thành danh từ ghép tiếng Anh Khi danh từ thứ hai... với danh từ liên quan tới hội nghị, phòng, ban, khoa, … housing committee, education department, peace talks Cách phát âm danh từ ghép • Với danh từ ghép có cấu trúc danh từ + danh động từ danh
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh từ ghép trong tiếng anh, Danh từ ghép trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay