Sở hữu cách và cấu trúc of danh từ trong tiếng anh

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:40

Sở hữu cách và cấu trúc of + danh từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Danh từ (tiếng Anh là noun) là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.Chắc các bạn đã biết đến khái niệm tính từ sở hữu trong tiếng Anh (ví dụ my, your, hisher, …) để chỉ vật gì đó thuộc quyền sở hữu của ai đó. Vậy ngoài tính từ sở hữu ra, trong tiếng Anh còn có cách diễn đạt nào khác để chỉ quyền sở hữu không. Trong chương này, chúng ta cùng tìm hiểu về Sở hữu cách trong tiếng Anh, một cách khác để chỉ sự sở hữu. Vậy sở hữu cách trong tiếng Anh là gì?Sở hữu cách là gì ?Sở hữu cách là một hình thức chỉ sự sở hữu của một người, một loài vật, hoặc một quốc gia, … đối với một người hay một vật nào đó. Cụm từ sự sở hữu ở đây được hiểu với ý nghĩa rất rộng rãi. Chẳng hạn, mẹ của Tom là khác với Tom sở hữu mẹ của anh ấy.Trong tiếng Anh, từ of có nghĩa là của. Và để nói về chiếc bút của Tom chúng ta có hai cách diễn đạt. Đó là:Cách 1: sử dụng cấu trúc of + danh từ the pen of TomCách 2: sử dụng Sở hữu cách Toms bookTrong chương này, mình tiếp tục trình bày về sở hữu cách trong tiếng Anh và cách sử dụng của cấu trúc of + danh từ để chỉ sự sở hữu.Nếu bạn chưa quen thuộc cách thành lập sở hữu cách của danh từ trong tiếng Anh, bạn có thể tham khảo chương trước (click chuột vào Trang trước).Cách sử dụng của sở hữu cách trong tiếng AnhNhư phần định nghĩa đã nhắc đến, Sở hữu cách được sử dụng chủ yếu để chỉ sự sở hữu của người, của các loài vật, của các quốc gia. Ngoài ra, Sở hữu cách còn được sử dụng để chỉ sự sở hữu của:ships và boats (tàu thuyền) the ships bell. the yachts mastplane (máy bay), train (tàu lửa), car (xe ô tô) và một số phương tiện vận chuyển khác. Mặc dù việc sử dụng cấu trúc of + danh từ là an toàn hơn. a gliders wings hoặc the wings of a glider the trains heating system hoặc the heating system of the trainDanh từ chỉ thời gian a weeks holiday todays paper tomorrows weather in two years time ten minutes break two hours delayNgoài ra bạn cũng có thể sử dụng a tenminute break, a twohour delay, … We have ten minutes breaka tenminute breakBiểu diễn tiền tệ £1 s worth of stamps ten dollars worth of icecreamCấu trúc for + noun + sake for heavens sake, for goodness sakeMột số trường hợp khác a stones throw Journeys end the waters edgeChúng ta có thể sử dụng Sở hữu cách trong: a winters day hoặc a winter day và a summers day hoặc a summer day nhưng không thể sử dụng với các mùa spring hoặc autumn. Ngoại trừ Autumns return.Đôi khi, một số danh từ có thể được sử dụng trong dạng Sở hữu cách mà không cần đến danh từ bị sở hữu theo sau. athe bakersbutcherschemistsfloristsYou can buy it at the chemists. Hes going to the dentists.Một số danh từ chỉ tên người đôi khi cũng có thể được sử dụng trong dạng sở hữu cách như trên và mang ý nghĩa s house (tức là ngôi nhà của ai). We had lunch at Bills. We met at Anns. Cách sử dụng của cấu trúc of + danh từNhư phần đầu đã trình bày, cấu trúc of + danh từ cũng được sử dụng để chỉ sự sở hữu của ai, sự vật nào đó.1. Khi danh từ chỉ sở hữu chủ được theo sau bởi một cụm từ hoặc một mệnh đề: The boys ran about, obeying the directions of a man with a whistle. I took the advice of a couple I met (in the train and hired a car2. Với các danh từ chỉ sở hữu chủ là danh từ dạng vô tính: the walls of the town the roof of the church the keys of the carCác loạt bài khác:Danh từ: Định nghĩa Phân loạiGiống của danh từDanh từ số nhiều Danh từ số ítDanh từ đếm được Danh từ không đếm được (I)Danh từ đếm được Danh từ không đếm được (II)Danh từ đếm được với aan và someSở hữu cáchSở hữu cách Cấu trúc of + danh từDanh từ ghép (I)Danh từ ghép (II) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Sở hữu cách cấu trúc of danh từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Danh từ (tiếng Anh noun) từ nhóm từ dùng để người, vật, việc, tình trạng hay cảm xúc Chắc bạn biết đến khái niệm tính từ sở hữu tiếng Anh (ví dụ my, your, his/her, …) để vật thuộc quyền sở hữu Vậy ngồi tính từ sở hữu ra, tiếng Anhcách diễn đạt khác để quyền sở hữu không Trong chương này, tìm hiểu Sở hữu cách tiếng Anh, cách khác để sở hữu Vậy sở hữu cách tiếng Anh gì? Sở hữu cách ? Sở hữu cách hình thức "sự sở hữu" người, loài vật, quốc gia, … người hay vật Cụm từ "sự sở hữu" hiểu với ý nghĩa rộng rãi Chẳng hạn, mẹ Tom khác với Tom "sở hữu" mẹ anh Trong tiếng Anh, từ of có nghĩa để nói "chiếc bút Tom" có hai cách diễn đạt Đó là:  Cách 1: sử dụng cấu trúc of + danh từ  the pen of Tom  Cách 2: sử dụng Sở hữu cách  Tom's book Trong chương này, tiếp tục trình bày sở hữu cách tiếng Anh cách sử dụng cấu trúc of + danh từ để sở hữu Nếu bạn chưa quen thuộc cách thành lập sở hữu cách danh từ tiếng Anh, bạn tham khảo chương trước (click chuột vào Trang trước) Cách sử dụng sở hữu cách tiếng Anh Như phần định nghĩa nhắc đến, Sở hữu cách sử dụng chủ yếu để sở hữu người, loài vật, quốc gia Ngồi ra, Sở hữu cách sử dụng để sở hữu của:  ships boats (tàu thuyền)  the ship's bell the yacht's mast  plane (máy bay), train (tàu lửa), car (xe ô tô) số phương tiện vận chuyển khác Mặc dù việc sử dụng cấu trúc of + danh từ an toàn     a glider's wings the wings of a glider the train's heating system the heating system of the train Danh từ thời gian   a week's holiday today's paper tomorrow's weather in two years' time ten minutes' break two hours' delay Ngồi bạn sử dụng a ten-minute break, a two-hour delay, … We have ten minutes' break/a ten-minute break  Biểu diễn tiền tệ  £1 's worth of stamps ten dollars' worth of ice-cream  Cấu trúc for + noun + sake  for heaven's sake, for goodness' sake  Một số trường hợp khác  a stone's throw Journey's end the water's edge  Chúng ta sử dụng Sở hữu cách trong: a winter's day a winter day a summer's day a summer day sử dụng với mùa spring autumn Ngoại trừ Autumn's return  Đơi khi, số danh từ sử dụng dạng Sở hữu cách mà không cần đến danh từ bị sở hữu theo sau   a/the baker's/butcher's/chemist's/florist's  You can buy it at the chemist's  He's going to the dentist's Một số danh từ tên người đơi sử dụng dạng sở hữu cách mang ý nghĩa " 's house" (tức nhà ai) We had lunch at Bill's We met at Ann's Cách sử dụng cấu trúc of + danh từ Như phần đầu trình bày, cấu trúc of + danh từ sử dụng để sở hữu ai, vật Khi danh từ sở hữu chủ theo sau cụm từ mệnh đề: The boys ran about, obeying the directions of a man with a whistle I took the advice of a couple I met (in the train and hired a car Với danh từ sở hữu chủ danh từ dạng vô tính: the walls of the town the roof of the church the keys of the car Các loạt khác:  Danh từ: Định nghĩa & Phân loại  Giống danh từDanh từ số nhiều & Danh từ sốDanh từ đếm & Danh từ không đếm (I)  Danh từ đếm & Danh từ không đếm (II)  Danh từ đếm với a/an some  Sở hữu cáchSở hữu cách & Cấu trúc of + danh từDanh từ ghép (I)  Danh từ ghép (II) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước ... Danh từ: Định nghĩa & Phân loại  Giống danh từ  Danh từ số nhiều & Danh từ số  Danh từ đếm & Danh từ không đếm (I)  Danh từ đếm & Danh từ không đếm (II)  Danh từ đếm với a/an some  Sở hữu. .. at Bill's We met at Ann's Cách sử dụng cấu trúc of + danh từ Như phần đầu trình bày, cấu trúc of + danh từ sử dụng để sở hữu ai, vật Khi danh từ sở hữu chủ theo sau cụm từ mệnh đề: The boys ran...  Sở hữu cách  Sở hữu cách & Cấu trúc of + danh từ  Danh từ ghép (I)  Danh từ ghép (II) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Sở hữu cách và cấu trúc of danh từ trong tiếng anh, Sở hữu cách và cấu trúc of danh từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay