Sở hữu cách của danh từ trong tiếng anh

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:40

Sở hữu cách của danh từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Danh từ (tiếng Anh là noun) là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.Chắc các bạn đã biết đến khái niệm tính từ sở hữu trong tiếng Anh (ví dụ my, your, hisher, …) để chỉ vật gì đó thuộc quyền sở hữu của ai đó. Vậy ngoài tính từ sở hữu ra, trong tiếng Anh còn có cách diễn đạt nào khác để chỉ quyền sở hữu không. Trong chương này, chúng ta cùng tìm hiểu về Sở hữu cách trong tiếng Anh, một cách khác để chỉ sự sở hữu. Vậy sở hữu cách trong tiếng Anh là gì?Sở hữu cách là gì ?Sở hữu cách là một hình thức chỉ sự sở hữu của một người, một loài vật, hoặc một quốc gia, … đối với một người hay một vật nào đó. Cụm từ sự sở hữu ở đây được hiểu với ý nghĩa rất rộng rãi. Chẳng hạn, mẹ của Tom là khác với Tom sở hữu mẹ của anh ấy.Trong tiếng Anh, từ of có nghĩa là của. Và để nói về chiếc bút của Tom chúng ta có hai cách diễn đạt. Đó là:Cách 1: sử dụng cấu trúc of + danh từ the pen of TomCách 2: sử dụng Sở hữu cách Toms bookTrong chương này, Mình trình bày về sở hữu cách trong tiếng Anh và chương tiếp theo mình sẽ trình bày cách sử dụng của cấu trúc of + danh từ để chỉ sự sở hữu.Qui tắc viết sở hữu cách trong tiếng AnhA, Đối với các danh từ số ít và danh từ số nhiều mà không tận cùng là s: Thêm s vào sau a mans job the peoples choice mens work the crews quarters a womans intuition the horses mouth the butchers (shop) the bulls horns a childs voice womens clothes the childrens room Russias exports B, Đối với các danh từ số nhiều tận cùng là s: Chỉ thêm dấu nháy vào sau a girls school the students hostel the eagles nest the Smiths carC, Đối với danh từ chỉ tên riêng cổ điển tận cùng là s: Chỉ thêm dấu nháy vào sau Pythagoras Theorem Archimedes Law Sophocles playsD, Đối với các danh từ chỉ tên riêng khác: có thể thêm s hoặc vào sau Mr Joness (w Mr Jones house) Yeatss (or Yeats) poemsE, Đối với danh từ ghép (là danh từ được cấu thành bởi hai hay nhiều từ): thêm s vào sau từ cuối cùng của danh từ đó my brotherinlaws guitarĐối với các danh từ chỉ tên mà được cấu thành bởi hai hay nhiều từ: bạn áp dụng qui tắc tương tự đó là thêm s vào sau từ cuối cùng của danh từ đó. Henry the Eighths wives the Prince of Waless helicopterĐối với các danh từ viết tắt (ví dụ như danh từ VIP, MP, …): thêm s vào sau danh từ này the PMs secretary the MPs briefcase the VIPs escort Bài tập sở hữu cáchĐể làm bài tập sở hữu cách, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập sở hữu cách.Chương tiếp theo trình bày về vấn đề gì trong tiếng Anh?Chương sau chúng ta tiếp tục tìm hiểu Sở hữu cách và cấu trúc of + danh từ để chỉ sự sở hữu trong tiếng Anh. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.Các loạt bài khác:Danh từ: Định nghĩa Phân loạiGiống của danh từDanh từ số nhiều Danh từ số ítDanh từ đếm được Danh từ không đếm được (I)Danh từ đếm được Danh từ không đếm được (II)Danh từ đếm được với aan và someSở hữu cáchSở hữu cách Cấu trúc of + danh từDanh từ ghép (I)Danh từ ghép (II) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Sở hữu cách danh từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Danh từ (tiếng Anh noun) từ nhóm từ dùng để người, vật, việc, tình trạng hay cảm xúc Chắc bạn biết đến khái niệm tính từ sở hữu tiếng Anh (ví dụ my, your, his/her, …) để vật thuộc quyền sở hữu Vậy ngồi tính từ sở hữu ra, tiếng Anhcách diễn đạt khác để quyền sở hữu không Trong chương này, tìm hiểu Sở hữu cách tiếng Anh, cách khác để sở hữu Vậy sở hữu cách tiếng Anh gì? Sở hữu cách ? Sở hữu cách hình thức "sự sở hữu" người, loài vật, quốc gia, … người hay vật Cụm từ "sự sở hữu" hiểu với ý nghĩa rộng rãi Chẳng hạn, mẹ Tom khác với Tom "sở hữu" mẹ anh Trong tiếng Anh, từ of có nghĩa Và để nói "chiếc bút Tom" có hai cách diễn đạt Đó là: • Cách 1: sử dụng cấu trúc of + danh từ • the pen of Tom • Cách 2: sử dụng Sở hữu cách • Tom's book Trong chương này, Mình trình bày sở hữu cách tiếng Anh chương trình bày cách sử dụng cấu trúc of + danh từ để sở hữu Qui tắc viết sở hữu cách tiếng Anh A, Đối với danh từ số danh từ số nhiều mà khơng tận s: Thêm 's vào sau a man's job the people's choice men's work the crew's quarters a woman's intuition the horse's mouth the butcher's (shop) the bull's horns a child's voice women's clothes the children's room Russia's exports B, Đối với danh từ số nhiều tận s: Chỉ thêm dấu nháy ' vào sau a girls' school the students' hostel the eagles' nest the Smiths' car C, Đối với danh từ tên riêng cổ điển tận s: Chỉ thêm dấu nháy ' vào sau Pythagoras' Theorem Archimedes' Law Sophocles' plays D, Đối với danh từ tên riêng khác: thêm 's ' vào sau Mr Jones's (w Mr Jones' house) Yeats's (or Yeats') poems E, Đối với danh từ ghép (là danh từ cấu thành hai hay nhiều từ): thêm 's vào sau từ cuối danh từ my brother-in-law's guitar • Đối với danh từ tên mà cấu thành hai hay nhiều từ: bạn áp dụng qui tắc tương tự thêm 's vào sau từ cuối danh từ • Henry the Eighth's wives the Prince of Wales's helicopter • • Đối với danh từ viết tắt (ví dụ danh từ VIP, MP, …): thêm 's vào sau danh từ the PM's secretary the MP's briefcase the VIP's escort Bài tập sở hữu cách Để làm tập sở hữu cách, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập sở hữu cách Chương trình bày vấn đề tiếng Anh? Chương sau tiếp tục tìm hiểu Sở hữu cách cấu trúc of + danh từ để sở hữu tiếng Anh Mời bạn tiếp tục theo dõi Các loạt khác: • Danh từ: Định nghĩa & Phân loại • Giống danh từDanh từ số nhiều & Danh từ sốDanh từ đếm & Danh từ khơng đếm (I) • Danh từ đếm & Danh từ khơng đếm (II) • Danh từ đếm với a/an some • Sở hữu cáchSở hữu cách & Cấu trúc of + danh từDanh từ ghép (I) • Danh từ ghép (II) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau ... danh từ • Danh từ số nhiều & Danh từ số • Danh từ đếm & Danh từ khơng đếm (I) • Danh từ đếm & Danh từ khơng đếm (II) • Danh từ đếm với a/an some • Sở hữu cách • Sở hữu cách & Cấu trúc of + danh. .. Bài tập sở hữu cách Chương trình bày vấn đề tiếng Anh? Chương sau tiếp tục tìm hiểu Sở hữu cách cấu trúc of + danh từ để sở hữu tiếng Anh Mời bạn tiếp tục theo dõi Các loạt khác: • Danh từ: Định... helicopter • • Đối với danh từ viết tắt (ví dụ danh từ VIP, MP, …): thêm 's vào sau danh từ the PM's secretary the MP's briefcase the VIP's escort Bài tập sở hữu cách Để làm tập sở hữu cách, mời bạn click
- Xem thêm -

Xem thêm: Sở hữu cách của danh từ trong tiếng anh, Sở hữu cách của danh từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay