Danh từ đếm được với a an và some trong tiếng anh

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:39

Danh từ đếm được với aan và some trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Danh từ (tiếng Anh là noun) là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.A. Danh từ đếm được: dạng số ítsố nhiềuCác danh từ đếm được có thể có dạng số ít (singular) hay dạng số nhiều (plural). a dog a childthe evening this partyan umbrella dogssome children the eveningsthese parties two umbrellas B. Sử dụng aan trước danh từ đếm được số ítTrước danh từ đếm được số ít bạn có thể sử dụng mạo từ aan. Goodbye Have a nice evening.Chào tạm biệt Chúc một buổi tối tốt lành. Do you need an umbrella?Bạn có cần dù không?Bạn không thể sử dụng danh từ đếm được số ít một mình (không kèm athemy...) She never wears a hat. (KHÔNG nói ...wears hat)Cô ấy không bao giờ đội mũ. Be careful of the dog. (KHÔNG nói ...of dog)Hãy coi chừng con chó đó. What a beautiful dayThật là một ngày đẹp trời Ive got a headache.Tôi bị đâu đầu.C.Chúng ta sử dụng mạo từ aan để nói rằng vật gì đó hay ai đó là giống gì, làm gì, loại gì hay như thế nào ... A dog is an animal.Chó là một loại động vật. Im an optimist.Tôi là một người lạc quan. Tims father is a doctor.Cha của Tim là một bác sĩ. Are you a good driver?Bạn là một tài xế giỏi phải không? Jill is a really nice person.Jill thực sự là một người tử tế. What a lovely dressBộ áo váy này mới dễ thương làm saoChúng ta nói một người nào đó có a long nose (một cái mũi dài)a nice face (một khuôn mặt đẹp)a strong heart (một trái tim dũng cảm) ... Jack has got a long nose. (KHÔNG dùng the long nose)Jack có cái mũi dài.Trong các ví dụ dưới đây, chúng ta sử dụng các danh từ số nhiều đứng một mình (không sử dụng some): Dogs are animals.Chó là loài vật. Most of my friends are students.Hầu hết bạn của tôi là sinh viên. Jills parents are really nice people.Cha mẹ của Jill là những người thực sự tử tế. What awful shoesThật là một đôi giày đáng ghét Jack has got blue eyes. (KHÔNG nói the blue eyes)Jack có đôi mắt xanh.Bạn nhớ sử dụng aan khi bạn nói về nghề nghiệp của người nào đó. Sandra is a nurse. (KHÔNG nói Sandra is nurse)Sandra là một hộ lý. Would you like to be an English teacher?Bạn có muốn trở thành giáo viên tiếng Anh không? D. Danh từ đếm được số nhiều và someBạn có thể sử dụng some với các danh từ đếm được số nhiều. Chúng ta sử dụng some theo hai cách:some = một vài, một đôi, một phần Ive seen some good films recently. (KHÔNG dùng Ive seen good films.)Thời gian gần đây tôi đã được xem một vài phim hay. Some friends of mine are coming to stay at the weekend.Một vài người bạn của tôi sẽ đến nghỉ cuối tuần. I need some new suglasses. (= một đôi kính mát mới)Tôi cần đôi kính mát mới.Không dùng some khi bạn nói về sự vật một cách tổng quát. I love bananas. (KHÔNG nói some bananas)Tôi thích chuối. My aunt is a writer. She writes books. (KHÔNG nói some books)Cô tôi là một nhà văn. Cô ấy viết sách.Đôi khi bạn có thể sử dụng some hay bỏ nó đi cũng được. There are (some) eggs in the fidge if youre hungry.Có (vài quả) trứng trong tủ lạnh đó nếu bạn cảm thấy đói. some = một vài, nhưng không phải tất cả Some children learn very quickly. (but not all children)Một số đứa trẻ học rất nhanh. (nhưng không phải tất cả bọn trẻ) Some police officers in Britain carry guns, but most of them dont.Một vài cảnh sát Anh có mang theo súng, nhưng phần lớn thì không.Bài tập Danh từ đếm được với a, an và someĐể làm bài tập Danh từ đếm được với a, an và some, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Danh từ đếm được với a, an và some.Các loạt bài khác:Danh từ: Định nghĩa Phân loạiGiống của danh từDanh từ số nhiều Danh từ số ítDanh từ đếm được Danh từ không đếm được (I)Danh từ đếm được Danh từ không đếm được (II)Danh từ đếm được với aan và someSở hữu cáchSở hữu cách Cấu trúc of + danh từDanh từ ghép (I)Danh từ ghép (II) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhất208 bài học Javascript có giải hay nhất Danh từ đếm với a an some tiếng Anh Trang trước Trang sau Danh từ (tiếng Anh noun) từ nhóm từ dùng để người, vật, việc, tình trạng hay cảm xúc A Danh từ đếm được: dạng số ít/số nhiều Các danh từ đếm có dạng số (singular) hay dạng số nhiều (plural) a dog a child the evening this party an umbrella dogs some children the evenings these parties two umbrellas B Sử dụng a/an trước danh từ đếm số  Trước danh từ đếm số bạn sử dụng mạo từ a/an   - Goodbye! Have a nice evening  Chào tạm biệt! Chúc buổi tối tốt lành   - Do you need an umbrella? Bạn có cần dù khơng?  Bạn khơng thể sử dụng danh từ đếm số (khơng kèm a/the/my )   - She never wears a hat (KHƠNG nói wears hat)  Cơ không đội mũ   - Be careful of the dog (KHƠNG nói of dog) Hãy coi chừng chó    - What a beautiful day!  Thật ngày đẹp trời!  - I've got a headache  Tôi bị đâu đầu C Chúng ta sử dụng mạo từ a/an để nói vật giống gì, làm gì, loại hay - A dog is an animal Chó loại động vật - I'm an optimist Tôi người lạc quan - Tim's father is a doctor Cha Tim bác sĩ - Are you a good driver? Bạn tài xế giỏi phải không? - Jill is a really nice person Jill thực người tử tế - What a lovely dress! Bộ áo váy dễ thương làm sao! Chúng ta nói người có a long nose (một mũi dài)/a nice face (một khuôn mặt đẹp)/a strong heart (một trái tim dũng cảm) - Jack has got a long nose (KHƠNG dùng the long nose) Jack có mũi dài Trong ví dụ đây, sử dụng danh từ số nhiều đứng (khơng sử dụng some): - Dogs are animals Chó loài vật - Most of my friends are students Hầu hết bạn sinh viên - Jill's parents are really nice people Cha mẹ Jill người thực tử tế - What awful shoes! Thật đôi giày đáng ghét! - Jack has got blue eyes (KHƠNG nói the blue eyes) Jack có đơi mắt xanh Bạn nhớ sử dụng a/an bạn nói nghề nghiệp người - Sandra is a nurse (KHƠNG nói Sandra is nurse) Sandra hộ lý - Would you like to be an English teacher? Bạn có muốn trở thành giáo viên tiếng Anh không? D Danh từ đếm số nhiều some Bạn sử dụng some với danh từ đếm số nhiều Chúng ta sử dụng some theo hai cách:  some = vài, đôi, phần   - I've seen some good films recently (KHÔNG dùng 'I've seen good films.')  Thời gian gần xem vài phim hay   - Some friends of mine are coming to stay at the weekend  Một vài người bạn đến nghỉ cuối tuần   - I need some new suglasses (= đơi kính mát mới) Tơi cần đơi kính mát Khơng dùng some bạn nói vật cách tổng quát - I love bananas (KHƠNG nói 'some bananas') Tơi thích chuối - My aunt is a writer She writes books (KHƠNG nói 'some books') Cô nhà văn Cô viết sách Đơi bạn sử dụng some hay bỏ - There are (some) eggs in the fidge if you're hungry Có (vài quả) trứng tủ lạnh bạn cảm thấy đói  some = vài, tất   - Some children learn very quickly (but not all children)  Một số đứa trẻ học nhanh (nhưng tất bọn trẻ)   - Some police officers in Britain carry guns, but most of them don't Một vài cảnh sát Anh có mang theo súng, phần lớn khơng Bài tập Danh từ đếm với a, an some Để làm tập Danh từ đếm với a, an some, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Danh từ đếm với a, an some Các loạt khác:  Danh từ: Định nghĩa & Phân loại  Giống danh từDanh từ số nhiều & Danh từ số  Danh từ đếm & Danh từ không đếm (I)  Danh từ đếm & Danh từ không đếm (II)  Danh từ đếm với a/an some  Sở hữu cách  Sở hữu cách & Cấu trúc of + danh từDanh từ ghép (I)  Danh từ ghép (II) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng Việt hay  247 học CSS tiếng Việt hay  197 thẻ HTML  297 học PHP  85 học C# hay  101 học C++ hay  97 tập C++ có giải hay  208 học Javascript có giải hay ... tập Danh từ đếm với a, an some Các loạt khác:  Danh từ: Định ngh a & Phân loại  Giống danh từ  Danh từ số nhiều & Danh từ số  Danh từ đếm & Danh từ không đếm (I)  Danh từ đếm & Danh từ không... Britain carry guns, but most of them don't Một vài cảnh sát Anh có mang theo súng, phần lớn khơng Bài tập Danh từ đếm với a, an some Để làm tập Danh từ đếm với a, an some, mời bạn click chuột vào... từ không đếm (II)  Danh từ đếm với a/ an some  Sở hữu cách  Sở hữu cách & Cấu trúc of + danh từ  Danh từ ghép (I)  Danh từ ghép (II) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh từ đếm được với a an và some trong tiếng anh, Danh từ đếm được với a an và some trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay