Danh từ đếm được và danh từ không đếm được trong tiếng anh phần 2

5 6 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:39

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được trong tiếng Anh (Phần 2) Trang trước Trang sau Danh từ (tiếng Anh là noun) là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.A. Danh từ vừa đếm được vừa không đếm được trong tiếng AnhNhiều danh từ có thể được sử dụng như là danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được, thường là với nghĩa khác nhau.Bạn so sánh các danh từ loại này qua các ví dụ sau:Khi là danh từ đếm được: Did you hear a noise just now? (=một tiếng động có thực)Anh có nghe thấy tiếng động gì không? I bought a paper to read. (=một tờ báo)Tôi đã mua một tờ báo để đọc. Theres a hair in my soup (=một sợi tóc)Có một sợi tóc trong đĩa súp của tôi You can stay with us. There is a spare room. (=một phòng trong nhà)Bạn có thể ở với chúng tôi. Có một phòng trống. I had some interesting experiences while I was away. (=những việc xảy ra với tôi)Tôi đã có một vài kinh nghiệm thú vị trong khi tôi đi xa. Enjoy your holiday. Have a good timeChúc anh một kì nghỉ vui vẻ.Khi là danh từ không đếm được: I cant work here. Theres too much noise. (KHÔNG dùng too many noises)Tôi không thể làm việc ở đây, có nhiều tiếng ồn quá. I need some paper to write on.(= Material for writing on)Tôi cần ít giấy để viết. Youve got very long hair. (KHÔNG dùng hairs)Bạn có mái tóc rất dài. You cant sit here. There isnt room. (=space)Anh không thể ngồi ở đây được. Ở đây không có chỗ trống. They offered me the job because I had a lot of experience. (KHÔNG dùng experiences)Họ cho tôi làm công việc này vì tôi đã có nhiều kinh nghiệm. I cant wait. I havent got timeTôi không thể chờ đợi. Tôi không có thời gian. B. Các danh từ chỉ đồ uốngCác danh từ chỉ đồ uống coffeeteabeerjuice... thường là các danh từ không đếm được.Ví dụ I dont drink coffee very often.Tôi không uống cà phê thường xuyên. Nhưng chúng có thể là danh từ đếm được khi bạn nói tới một cốc, một chén, ... (In a restaurant) Two coffees and an orange juice, please.(Trong nhà hàng) Xin hai cốc cà phê và một cốc nước cam.C. Một số danh từ không đếm được trong tiếng Anh nhưng là đếm được trong ngôn ngữ khác accomodation | behaviourdamage | luckpermission | trafficadvice | breadfurniture | luggageprogress | weatherbaggage | chaosinformation | newsscenery | workNhững danh từ này thường là không đếm được, vì vậy:Bạn không thể sử dụng mạo từ aan với chúng.Chúng không có dạng thức số nhiều.Ví dụ Im going to buy some bread hoặc ... a loaf of bread. (KHÔNG dùng a bread)Tôi sẽ đi mua một ít bánh mì hoặc ... một ổ bánh mì. Enjoy your holiday I hope you have good weather. (KHÔNG dùng a good weather)Chúc kì nghỉ thú vị Tôi hy vọng anh gặp thời tiết tốt. Where are you going to put all your furniture? (KHÔNG dùng furnitures)Anh sẽ đặt tất cả đồ đạc của anh ở đâu?news là danh từ không đếm được, không phải là dạng số nhiều: The news was very depressing. (KHÔNG dùng the news were)Tin tức rất đáng buồn.travel (khi là danh từ) có nghĩa là travelling nói chung. Bạn không thể nói a travel với nghĩa là a journey hay a trip (một chuyến đi). We had a very good journey. (KHÔNG nói a good travel)Chúng tôi đã có một chuyến đi thú vị. Hãy so sánh các danh từ đếm được và không đếm được qua các ví dụ sau:Danh từ đếm được (Countable Noun): Im looking for a job.Tôi đang tìm một chỗ làm. What a beautiful viewMột cảnh đẹp làm sao Its a nice day today.Hôm nay thật là một ngày đẹp trời We had a lot of bags and cases.Chúng tôi có nhiều túi xách và hộp. These chairs are mine.Những chiếc ghế này là của tôi. It was a good suggestion.Đó là một đề nghị tốt.Danh từ không đếm được (Uncountable Noun): Im looking for work. (KHÔNG dùng a work)Tôi đang tìm việc làm. What beautiful sceneryPhong cảnh đẹp làm sao Its nice weather today.Hôm nay thời tiết thật đẹp. We had a lot of luggage. (KHÔNG dùng luggages)Chúng tôi có nhiều hành lý. This furniture is mine.Đồ đạc này là của tôi. It was good advice.Đó là một lời khuyên tốt.Bài tập Danh từ không đếm được và danh từ đếm đượcĐể làm bài tập Danh từ không đếm được và danh từ đếm được, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Danh từ không đếm được và danh từ đếm được.Các loạt bài khác:Danh từ: Định nghĩa Phân loạiGiống của danh từDanh từ số nhiều Danh từ số ítDanh từ đếm được Danh từ không đếm được (I)Danh từ đếm được Danh từ không đếm được (II)Danh từ đếm được với aan và someSở hữu cáchSở hữu cách Cấu trúc of + danh từDanh từ ghép (I)Danh từ ghép (II) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Danh từ đếm danh từ không đếm tiếng Anh Phần 2) Trang trước Trang sau Danh từ (tiếng Anh noun) từ nhóm từ dùng để người, vật, việc, tình trạng hay cảm xúc A Danh từ vừa đếm vừa không đếm tiếng Anh Nhiều danh từ sử dụng danh từ đếm danh từ không đếm được, thường với nghĩa khác Bạn so sánh danh từ loại qua ví dụ sau: • Khi danh từ đếm được: • • - Did you hear a noise just now? (=một tiếng động có thực) • Anh có nghe thấy tiếng động khơng? • • • - I bought a paper to read (=một tờ báo) • Tơi mua tờ báo để đọc • • - There's a hair in my soup! (=một sợi tóc) • Có sợi tóc đĩa súp tơi! • • - You can stay with us There is a spare room (=một phòng nhà) • Bạn với chúng tơi Có phòng trống • • - I had some interesting experiences while I was away (=những việc xảy với tơi) • Tơi có vài kinh nghiệm thú vị tơi xa • • - Enjoy your holiday Have a good time! Chúc anh kì nghỉ vui vẻ • Khi danh từ khơng đếm được: • • I can't work here There's too much noise (KHƠNG dùng too many noises) • Tơi khơng thể làm việc đây, có nhiều tiếng ồn q • • - I need some paper to write on • (= Material for writing on) • Tơi cần giấy để viết • • - You've got very long hair (KHƠNG dùng hairs) • Bạn có mái tóc dài • • - You can't sit here There isn't room (=space) • Anh khơng thể ngồi Ở khơng có chỗ trống • • - They offered me the job because I had a lot of experience (KHƠNG dùng experiences) • Họ cho tơi làm cơng việc tơi có nhiều kinh nghiệm • • - I can't wait I haven't got time Tôi chờ đợi Tơi khơng có thời gian B Các danh từ đồ uống Các danh từ đồ uống coffee/tea/beer/juice/ thường danh từ không đếm Ví dụ - I don't drink coffee very often Tơi khơng uống cà phê thường xun Nhưng chúng danh từ đếm bạn nói tới cốc, chén, - (In a restaurant) Two coffees and an orange juice, please (Trong nhà hàng) Xin hai cốc cà phê cốc nước cam C Một số danh từ không đếm tiếng Anh đếm ngôn ngữ khác accomodation | behaviour damage | luck permission | traffic advice | bread furniture | luggage progress | weather baggage | chaos information | news scenery | work Những danh từ thường khơng đếm được, vậy: • Bạn khơng thể sử dụng mạo từ a/an với chúng • Chúng khơng có dạng thức số nhiều Ví dụ - I'm going to buy some bread a loaf of bread (KHƠNG dùng a bread) Tơi mua bánh mì ổ bánh mì - Enjoy your holiday! I hope you have good weather (KHÔNG dùng a good weather) Chúc kì nghỉ thú vị! Tơi hy vọng anh gặp thời tiết tốt - Where are you going to put all your furniture? (KHÔNG dùng furnitures) Anh đặt tất đồ đạc anh đâu? news danh từ không đếm được, dạng số nhiều: - The news was very depressing (KHÔNG dùng the news were) Tin tức đáng buồn travel (khi danh từ) có nghĩa travelling nói chung Bạn khơng thể nói a travel với nghĩa a journey hay a trip (một chuyến đi) - We had a very good journey (KHƠNG nói a good travel) Chúng tơi có chuyến thú vị Hãy so sánh danh từ đếm không đếm qua ví dụ sau: • Danh từ đếm (Countable Noun): • • - I'm looking for a job • Tơi tìm chỗ làm • • - What a beautiful view! • Một cảnh đẹp làm sao! • • - It's a nice day today • Hôm thật ngày đẹp trời! • • - We had a lot of bags and cases • Chúng tơi có nhiều túi xách hộp • • - These chairs are mine • Những ghế tơi • • - It was a good suggestion Đó đề nghị tốt • Danh từ khơng đếm (Uncountable Noun): • • - I'm looking for work (KHƠNG dùng a work) • Tơi tìm việc làm • • - What beautiful scenery! • Phong cảnh đẹp làm sao! • • - It's nice weather today • Hôm thời tiết thật đẹp • • - We had a lot of luggage (KHƠNG dùng luggages) • Chúng tơi có nhiều hành lý • • - This furniture is mine • Đồ đạc tơi • • - It was good advice Đó lời khuyên tốt Bài tập Danh từ không đếm danh từ đếm Để làm tập Danh từ không đếm danh từ đếm được, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Danh từ không đếm danh từ đếm Các loạt khác: • Danh từ: Định nghĩa & Phân loại • Giống danh từDanh từ số nhiều & Danh từ số • Danh từ đếm & Danh từ khơng đếm (I) • Danh từ đếm & Danh từ khơng đếm (II) • Danh từ đếm với a/an some • Sở hữu cách • Sở hữu cách & Cấu trúc of + danh từDanh từ ghép (I) • Danh từ ghép (II) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước ... số • Danh từ đếm & Danh từ khơng đếm (I) • Danh từ đếm & Danh từ không đếm (II) • Danh từ đếm với a/an some • Sở hữu cách • Sở hữu cách & Cấu trúc of + danh từ • Danh từ ghép (I) • Danh từ ghép... từ không đếm danh từ đếm được, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Danh từ không đếm danh từ đếm Các loạt khác: • Danh từ: Định nghĩa & Phân loại • Giống danh từ • Danh từ số nhiều & Danh từ. .. B Các danh từ đồ uống Các danh từ đồ uống coffee/tea/beer/juice/ thường danh từ khơng đếm Ví dụ - I don't drink coffee very often Tôi không uống cà phê thường xuyên Nhưng chúng danh từ đếm bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh từ đếm được và danh từ không đếm được trong tiếng anh phần 2, Danh từ đếm được và danh từ không đếm được trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay