Cac buoc co ban trong etabs

1 2 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:38

Chọn đơn vị mặc định Tonm2. New model và định nghĩa chiều cao tầng, hệ lưới3. Khai báo đặc trưng vật liệu4. Khai báo tiết diện dầm, cột, sàn và vách, noneline, nonearea, opening5. Mô hình toàn bộ kết cấu từ móng đến mái, lưu ý nếu có sàn tầng trệt thì phảikhai báo thêm 1 đoạn 0.51m cho tầng trệt6. Khai báo các trường hợp tải trọng7. Gán chỉ tĩnh tải và hoạt tải, và khai báo mass sourse = 1xTT+0.5xHT8. Gán tâm cứng theo sàn (shell diaphragms) cho tất cả các tầng9. Gán điều kiện ngàm tại tầng Base10. Định 3 bước trước khi giải: chia nhỏ sàn, autoline constrain, chia nhỏ dầm11.Check model, sau đó định bao nhiêu modes cần xuất ra (thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac buoc co ban trong etabs, Cac buoc co ban trong etabs

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay