Danh từ số nhiều và danh từ số ít trong tiếng anh

7 6 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:38

Danh từ số nhiều và danh từ số ít trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Danh từ (tiếng Anh là noun) là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.Danh từ có thể tồn tại ở dạng số ít hay số nhiều. Việc xác định xem danh từ đó là danh từ số ít hay danh từ số nhiều có ý nghĩa quan trọng trong khi làm một số bài tập liên quan đến chia động từ.Qui tắc đổi danh từ số ít thành danh từ số nhiềuA, Thêm s vào sau danh từ số ít để đổi thành danh từ số nhiềuVí dụ: Day daysDog dogsHouse housesCách phát âm:s được phát âm là s nếu được đặt sau các từ a, p, k, f. Nếu không thì sẽ được phát âm là z.Khi s được đặt sau ce, ge, se hoặc ze thì khi phát âm, bạn thêm âm iz. B, Với các danh từ số ít tận cùng là o, ch, sh, ss hoặc x thì khi chuyển sang dạng danh từ số nhiều, bạn thêm đuôi es.Ví dụ: tomato, tomatoes brush, brushes box, boxes church, churches kiss, kissesNhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ cho một số danh từ mượn và một số danh từ lược danh mà tận cùng là o. Với các trường hợp này, bạn chỉ cần thêm s.Ví dụ: dynamo, dynamos kimono, kimonos piano, pianos kilo, kilos photo, photos soprano, sopranosCách phát âm:Khi es được thêm vào sau ch, sh, ss, hoặc x, bạn thêm âm iz khi phát âm.C, Với danh từ số ít tận cùng là y theo sau một phụ âm, thì khi chuyển sang dạng số nhiều, bạn biến y thành i và thêm es.Ví dụ: baby, babies country, countries fly, flies lady, ladiesVới các danh từ số ít tận cùng là y theo sau một nguyên âm, bạn chỉ cần thêm s khi chuyển sang dạng danh từ số nhiều.Ví dụ: boy, boys day. days donkey, donkeys guy, guysD, Với 12 danh từ số ít tận cùng là f hoặc fe: xóa f hoặc fe và thêm ves.Đó là các danh từ calf, half, knife, leaf. life, loaf, self. sheaf, shelf, thief, wife, wolf.Ví dụ: loaf, loaves wife, wives wolf. wolvesCác danh từ số ít hoof, scarf và wharf có thể được thêm s hoặc ves ở dạng danh từ số nhiều.Ví dụ: hoofs or hooves scarfs or scarves wharfs or wharvesĐối với các danh từ số ít còn lại mà tận cùng là f hoặc fe và không phải là các danh từ trên, thì bạn thêm s khi chuyển sang dạng danh từ số nhiều.Ví dụ: cliff, cliffs handkerchief, handkerchiefs safe, safesE, Một số danh từ có dạng số nhiều bằng cách thay đổi một nguyên âm.Ví dụ: foot. feet louse, lice mouse, mice woman, women goose, geese man, men tooth, teethĐặc biệt, dạng số nhiều của child và ox lần lượt là children và oxen.F, Một số danh từ chỉ loài vật cụ thể có dạng danh từ số ít và danh từ số nhiều là giống nhau.Nói chung, danh từ fish thường không thay đổi ở dạng số ít và số nhiều. Cũng có tồn tại danh từ fishes nhưng không phổ biến. Một số danh từ chỉ các loài cá không thay đổi khi ở dạng danh từ số ít hay danh từ số nhiều.Ví dụ carp pike salmon trout cod plaice squid turbot mackerelCác danh từ deer và sheep không thay đổi ở dạng số ít và dạng số nhiều. Ví dụ: one sheep, two sheepDanh từ game khi được sử dụng với trong câu với danh từ sportsmen mang ý nghĩa là một cuộc đi săn động vật, và danh từ nay luôn luôn ở dạng số ít và do đó động từ chia ở dạng số ít.G, Các danh từ chỉ tập hợp: crew, family, team, … có thể nhận một động từ chia ở dạng số ít hoặc số nhiều.Động từ chia ở dạng số ít nếu chúng ta xem ý nghĩa của danh từ từ đó là để chỉ một nhóm hoặc một đơn vị. Our team is the best.Động từ chia ở dạng số nhiều nếu chúng ta coi danh từ đó là một tập hợp các cá nhân khác nhau. Our team are wearing their new jerseysH, Một số danh từ luôn luôn ở dạng danh từ số nhiều và động từ được chia ở dạng số nhiều.Ví dụ Clothes policeMột số danh từ chỉ quần áo: breeches pants pyjama trousersMột số danh từ chỉ dụng cụ và nhạc cụ: binoculars pliers scissors spectacles glasses scales shearsVà một số danh từ khác: arms (khi nói đến vũ khí) particulars damages (khi nói về sự thiệt hại) premisesquarters earnings riches goodswares savings greens (khi nói đến các loại rau) spirits (khi nói về cồn hoặc rượu mạnh) grounds stairs outskirts surroundings pains (troubleeffort) valuables I, Một số danh từ tận cùng là ics, ví dụ: acoustics, athletics, ethics, hysterics, mathematics, physics, politics, … thường ở dạng số nhiều và nhận một động từ chia ở dạng số nhiều. His mathematics are weakNhưng một số danh từ chỉ tên các nghành khoa học đôi khi có thể xem như ở dạng danh từ số ít. Mathematics is an exact science.J, Một số danh từ ở dạng số nhiều nhưng có ý nghĩa ở dạng số ít.Ví dụ: danh từ news. The news is goodMột số danh từ chỉ bệnh tật mumps rickets shinglesMột số danh từ chỉ tên trò chơi: billiards darts draughts bowls dominoes K, Một số danh từ mượn từ tiếng Hy Lạp và tiếng Latin thì dạng số nhiều của danh từ cũng phải theo qui tắc tương ứng của tiếng Hy Lạp và tiếng Latin. crisis, crisesphenomenon, phenomena erratum, errata radius, radii memorandum, memoranda terminus, termini oasis, oasesNhưng có một số danh từ lại chia theo qui tắc của tiếng Anh: dogma, dogmas gymnasium, gymnasiumsformula, formulas (với danh từ này, các nhà khoa học lại sử dụng formulae)Đôi khi cùng một danh từ nhưng lại có hai dạng số nhiều khác nhau và mang ý nghĩa khác nhau: appendix, appendixes or appendices (trong lĩnh vực y học) appendix, appendices (phần phụ lục của một cuốn sách) index, indexes (mục lục của cuốn sách), indices (chỉ số trong toán học)Danh từ musicians (nhà soạn nhạc) thường ở dạng danh từ số nhiều theo qui tắc của tiếng Ý.Qui tắc biến đổi danh từ số ít thành danh từ số nhiều đối với Danh từ ghép1, Thường thì từ cuối trong danh từ ghép được thêm s khi chuyển sang dạng số nhiều. boyfriends breakins travelagentsNhưng khi man và woman là từ đầu tiên trong danh từ ghép thì cả hai từ trong danh từ ghép đều phải chuyển thành dạng danh từ số nhiều. men drivers women drivers2, Từ đầu tiên được chuyển thành dạng số nhiều:Đối với danh từ có cấu trúc dạng: động từ + er + trạng từ hangerson lookerson runnersupĐối với danh từ có cấu trúc dạng: danh từ + giới từ + danh từ ladiesinwaiting sistersinlaw wards of court3, Các tên viết tắt có thể ở dạng số nhiều MPs (viết tắt của Members of Parliament) VIPs (viết tắt của very important persons) OAPs (viết tắt của old age pensioners) UFOs (viết tắt của unidentified flying objects)Bài tập danh từ số nhiều và danh từ số ítĐể làm bài tập danh từ số nhiều và danh từ số ít, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập danh từ số nhiều và danh từ số ít.Các loạt bài khác:Danh từ: Định nghĩa Phân loạiGiống của danh từDanh từ số nhiều Danh từ số ítDanh từ đếm được Danh từ không đếm được (I)Danh từ đếm được Danh từ không đếm được (II) Danh từ số nhiều danh từ số tiếng Anh Trang trước Trang sau Danh từ (tiếng Anh noun) từ nhóm từ dùng để người, vật, việc, tình trạng hay cảm xúc Danh từ tồn dạng số hay số nhiều Việc xác định xem danh từ danh từ số hay danh từ số nhiều có ý nghĩa quan trọng làm số tập liên quan đến chia động từ Qui tắc đổi danh từ số thành danh từ số nhiều A, Thêm s vào sau danh từ số để đổi thành danh từ số nhiều Ví dụ: Day days Dog dogs House houses Cách phát âm:  s phát âm /s/ đặt sau từ a, p, k, f Nếu không phát âm /z/  Khi s đặt sau ce, ge, se ze phát âm, bạn thêm âm /iz/ B, Với danh từ số tận o, ch, sh, ss x chuyển sang dạng danh từ số nhiều, bạn thêm es Ví dụ: tomato, tomatoes brush, brushes box, boxes church, churches kiss, kisses Nhưng có số trường hợp ngoại lệ cho số danh từ mượn số danh từ lược danh mà tận o Với trường hợp này, bạn cần thêm s Ví dụ: dynamo, dynamos kimono, kimonos piano, pianos kilo, kilos photo, photos soprano, sopranos Cách phát âm: Khi es thêm vào sau ch, sh, ss, x, bạn thêm âm /iz/ phát âm  C, Với danh từ số tận y theo sau phụ âm, chuyển sang dạng số nhiều, bạn biến y thành i thêm es Ví dụ: baby, babies country, countries fly, flies lady, ladies Với danh từ số tận y theo sau nguyên âm, bạn cần thêm s chuyển sang dạng danh từ số nhiều Ví dụ: boy, boys day days donkey, donkeys guy, guys D, Với 12 danh từ số tận f fe: xóa f fe thêm ves Đó danh từ calf, half, knife, leaf life, loaf, self sheaf, shelf, thief, wife, wolf Ví dụ: loaf, loaves wife, wives wolf wolves Các danh từ số hoof, scarf wharf thêm s ves dạng danh từ số nhiều Ví dụ: hoofs or hooves scarfs or scarves wharfs or wharves Đối với danh từ số lại mà tận f fe danh từ trên, bạn thêm s chuyển sang dạng danh từ số nhiều Ví dụ: clif, clifs handkerchief, handkerchiefs safe, safes E, Một số danh từ có dạng số nhiều cách thay đổi nguyên âm Ví dụ: foot feet louse, lice mouse, mice woman, women goose, geese man, men tooth, teeth Đặc biệt, dạng số nhiều child ox children oxen F, Một số danh từ lồi vật cụ thể có dạng danh từ số danh từ số nhiều giống Nói chung, danh từ fish thường khơng thay đổi dạng số số nhiều Cũng có tồn danh từ fishes không phổ biến Một số danh từ lồi cá khơng thay đổi dạng danh từ số hay danh từ số nhiều Ví dụ carp pike salmon trout cod plaice squid turbot mackerel Các danh từ deer sheep không thay đổi dạng số dạng số nhiều Ví dụ: one sheep, two sheep Danh từ game sử dụng với câu với danh từ sportsmen mang ý nghĩa săn động vật, danh từ ln ln dạng số động từ chia dạng số G, Các danh từ tập hợp: crew, family, team, … nhận động từ chia dạng số số nhiều Động từ chia dạng số xem ý nghĩa danh từ từ để nhóm  đơn vị  Our team is the best Động từ chia dạng số nhiều coi danh từ tập hợp cá nhân khác   Our team are wearing their new jerseys H, Một số danh từ luôn dạng danh từ số nhiều động từ chia dạng số nhiều Ví dụ Clothes police  Một số danh từ quần áo:  breeches pants pyjama trousers  Một số danh từ dụng cụ nhạc cụ:  binoculars pliers scissors spectacles glasses scales shears  số danh từ khác:   arms (khi nói đến vũ khí)  particulars  damages (khi nói thiệt hại)  premises/quarters earnings riches goods/wares savings  greens (khi nói đến loại rau)  spirits (khi nói cồn rượu mạnh)  grounds stairs outskirts surroundings  pains (trouble/efort) valuables I, Một số danh từ tận ics, ví dụ: acoustics, athletics, ethics, hysterics, mathematics, physics, politics, … thường dạng số nhiều nhận động từ chia dạng số nhiều His mathematics are weak Nhưng số danh từ tên nghành khoa học đơi xem dạng danh từ số Mathematics is an exact science J, Một số danh từ dạng số nhiều có ý nghĩa dạng số  Ví dụ: danh từ news  The news is good  Một số danh từ bệnh tật  mumps rickets shingles  Một số danh từ tên trò chơi:  billiards darts draughts bowls dominoes K, Một số danh từ mượn từ tiếng Hy Lạp tiếng Latin dạng số nhiều danh từ phải theo qui tắc tương ứng tiếng Hy Lạp tiếng Latin crisis, crises phenomenon, phenomena erratum, errata radius, radii memorandum, memoranda terminus, termini oasis, oases Nhưng có số danh từ lại chia theo qui tắc tiếng Anh: dogma, dogmas gymnasium, gymnasiums formula, formulas (với danh từ này, nhà khoa học lại sử dụng formulae) Đôi danh từ lại có hai dạng số nhiều khác mang ý nghĩa khác nhau: appendix, appendixes or appendices (trong lĩnh vực y học) appendix, appendices (phần phụ lục sách) index, indexes (mục lục sách), indices (chỉ số toán học) Danh từ musicians (nhà soạn nhạc) thường dạng danh từ số nhiều theo qui tắc tiếng Ý Qui tắc biến đổi danh từ số thành danh từ số nhiều Danh từ ghép 1, Thường từ cuối danh từ ghép thêm s chuyển sang dạng số nhiều boy-friends break-ins travel-agents Nhưng man woman từ danh từ ghép hai từ danh từ ghép phải chuyển thành dạng danh từ số nhiều men drivers women drivers 2, Từ chuyển thành dạng số nhiều:  Đối với danh từ có cấu trúc dạng: động từ + er + trạng từ  hangers-on lookers-on runners-up  Đối với danh từ có cấu trúc dạng: danh từ + giới từ + danh từ  ladies-in-waiting sisters-in-law wards of court 3, Các tên viết tắt dạng số nhiều MPs (viết tắt Members of Parliament) VIPs (viết tắt very important persons) OAPs (viết tắt old age pensioners) UFOs (viết tắt unidentified flying objects) Bài tập danh từ số nhiều danh từ số Để làm tập danh từ số nhiều danh từ số ít, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập danh từ số nhiều danh từ số Các loạt khác:  Danh từ: Định nghĩa & Phân loại  Giống danh từDanh từ số nhiều & Danh từ sốDanh từ đếm & Danh từ không đếm (I)  Danh từ đếm & Danh từ không đếm (II) ... objects) Bài tập danh từ số nhiều danh từ số Để làm tập danh từ số nhiều danh từ số ít, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập danh từ số nhiều danh từ số Các loạt khác:  Danh từ: Định nghĩa... dạng số nhiều child ox children oxen F, Một số danh từ loài vật cụ thể có dạng danh từ số danh từ số nhiều giống Nói chung, danh từ fish thường khơng thay đổi dạng số số nhiều Cũng có tồn danh từ. .. khác:  Danh từ: Định nghĩa & Phân loại  Giống danh từ  Danh từ số nhiều & Danh từ số  Danh từ đếm & Danh từ không đếm (I)  Danh từ đếm & Danh từ không đếm (II)
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh từ số nhiều và danh từ số ít trong tiếng anh, Danh từ số nhiều và danh từ số ít trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay