Giống của danh từ trong tiếng anh

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:37

Giống của danh từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Danh từ (tiếng Anh là noun) là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.Trong bất kỳ ngôn ngữ nào, danh từ rất dễ xác định giống dựa vào ý nghĩa của từ. Trong tiếng Anh cũng vậy, việc xác định giống của danh từ cũng khá quan trọng khi bạn sử dụng các đại từ để thay thế cho chúng. Việc xác định sai có thể gây ra sự nhầm lẫn tai hại.Phân loại danh từ chỉ giống trong tiếng AnhCác danh từ chỉ giống trong tiếng Anh có thể được phân loại thành các dạng sau:Danh từ chỉ giống đực (Masculine Noun) men, boys và male animals (Đại từ là hethey)Danh từ để chỉ giống cái (Ferminine Noun) women, girls, và female animals (Đại từ là shethey)Danh từ để chỉ giống chung (Common Noun): Đó là những danh từ chung cho cả giống đực và giống cái. person, child, parents, sheep, … Danh từ lưỡng tính (Neuter Noun): Những danh từ dạng này dùng để chỉ những vật vô tính, những loài động vật mà bạn không biết giới tính của chúng. table, chair, house, … (Đại từ itthey).Ngoại trừ: Các danh từ ships và đôi khi danh từ cars và một số danh từ để chỉ các phương tiện xe cộ (vehicles) thường được xem như là danh từ dạng Ferminine Noun. Ví dụ: The ship struck an iceberg, which tore a huge hole in her side.Các danh từ để chỉ tên các quốc gia thường cũng được xem như là danh từ dạng Ferminine Noun. Ví dụ: Scotland lost many of her bravest men in two great rebellions.Các danh từ trừu tượng, danh từ chỉ chất liệu, danh từ tập hợp bao giờ cũng thuộc loại vô tính. kindnees, rice, water, team, … Danh từ chỉ người1. Các danh từ chỉ người mà có liên quan đến giống đực hay giống cái có các form khác nhau. Ví dụ:Giống đựcGiống cáiboygirlgentlemanladysondaughterbachelorspinsterhusbandwifeuncleauntbridegroombridemanwomanwidowerwidowfathermothernephewnieceNgoại trừ một số trường hợp: baby infant relative child parent spouse cousin relation teenagerCác danh từ chỉ tước vị, danh hiệu phong kiến cũng có các form khác nhau để chỉ giống đực và giống cái. Ví dụ: duke, duchess king, queen prince, princess earl, countess lord, lady2. Phần lớn các danh từ chỉ nghề nghiệp có cùng form. Ví dụ: artist cook driver guide assistant dancer doctor ….Ngoại trừ, một số danh từ giống đực có thể được biến đổi bất qui tắc thành một danh từ giống cái. Ví dụ:Giống đựcGiống cáiWaiterwaitressManagermanageressConductorconductressActoractressHosthostessHeroheroineStewardstewardessSalesmansaleswomanTuy nhiên, đôi khi –person được sử dụng thay thế cho –man và woman: salesperson, spokesperson.3. Một số danh từ chỉ các loài động vật nội địa và động vật hoang dã có các form khác nhau. Ví dụ:Giống đựcGiống cáibullcowduckdrakeramewestallionmarecockhengandergoosestagdoetigertigresstigressbitchlionlioness Còn lại, các danh từ chỉ các loài động vật khác có cùng form.Danh từ ghép chỉ giống trong tiếng AnhMột danh từ hay đại từ thuộc giống đực hoặc giống cái có thể được cộng thêm một danh từ giống chung. Ví dụ: shewolf, boycousinMạo từ: Định nghĩa Phân loạiCách sử dụng mạo từ aanSo sánh mạo từ aan và oneCách sử dụng littlea little, fewa fewCách sử dụng mạo từ the (I)Cách sử dụng mạo từ the (II)Cách sử dụng mạo từ the (III)Cách sử dụng mạo từ the (IV)Cách sử dụng mạo từ the (V)Tên riêng cókhông có mạo từ THE (I)Tên riêng cókhông có mạo từ THE (II)Các trường hợp bỏ qua mạo từ theCác trường hợp bỏ qua mạo từ the (tiếp)Cách sử dụng thisthese, thatthose Giống danh từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Danh từ (tiếng Anh noun) từ nhóm từ dùng để người, vật, việc, tình trạng hay cảm xúc Trong ngôn ngữ nào, danh từ dễ xác định giống dựa vào ý nghĩa từ Trong tiếng Anh vậy, việc xác định giống danh từ quan trọng bạn sử dụng đại từ để thay cho chúng Việc xác định sai gây nhầm lẫn tai hại Phân loại danh từ giống tiếng Anh Các danh từ giống tiếng Anh phân loại thành dạng sau: • Danh từ giống đực (Masculine Noun) • men, boys male animals (Đại từ he/they) • Danh từ để giống (Ferminine Noun) • women, girls, female animals (Đại từ she/they) • Danh từ để giống chung (Common Noun): Đó danh từ chung cho giống đực giống • person, child, parents, sheep, … • Danh từ lưỡng tính (Neuter Noun): Những danh từ dạng dùng để vật vơ tính, lồi động vật mà bạn khơng biết giới tính chúng • table, chair, house, … (Đại từ it/they) Ngoại trừ: Các danh từ ships danh từ cars số danh từ để phương tiện xe cộ (vehicles) thường xem danh từ dạng Ferminine Noun Ví dụ: The ship struck an iceberg, which tore a huge hole in her side Các danh từ để tên quốc gia thường xem danh từ dạng Ferminine Noun Ví dụ: Scotland lost many of her bravest men in two great rebellions Các danh từ trừu tượng, danh từ chất liệu, danh từ tập hợp thuộc loại vơ tính kindnees, rice, water, team, … Danh từ người Các danh từ người mà có liên quan đến giống đực hay giống có form khác Ví dụ: Giống đực Giống boy girl gentleman lady son daughter bachelor spinster husband wife uncle aunt bridegroom bride man woman widower widow father mother nephew niece Ngoại trừ số trường hợp: baby infant relative child parent spouse cousin relation teenager Các danh từ tước vị, danh hiệu phong kiến có form khác để giống đực giống Ví dụ: duke, duchess king, queen prince, princess earl, countess lord, lady Phần lớn danh từ nghề nghiệp có form Ví dụ: artist cook driver guide assistant dancer doctor … Ngoại trừ, số danh từ giống đực biến đổi bất qui tắc thành danh từ giống Ví dụ: Giống đực Giống Waiter waitress Manager manageress Conductor conductress Actor actress Host hostess Hero heroine Steward stewardess Salesman saleswoman Tuy nhiên, –person sử dụng thay cho –man woman: salesperson, spokesperson Một số danh từ loài động vật nội địa động vật hoang dã có form khác Ví dụ: Giống đực Giống bull cow duck drake ram ewe stallion mare cock hen gander goose stag doe tiger tigress tigress bitch lion lioness Còn lại, danh từ lồi động vật khác có form Danh từ ghép giống tiếng Anh Một danh từ hay đại từ thuộc giống đực giống cộng thêm danh từ giống chung Ví dụ: she-wolf, boy-cousin • Mạo từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách sử dụng mạo từ a/an • So sánh mạo từ a/an one • Cách sử dụng little/a little, few/a few • Cách sử dụng mạo từ the (I) • Cách sử dụng mạo từ the (II) • Cách sử dụng mạo từ the (III) • Cách sử dụng mạo từ the (IV) • Cách sử dụng mạo từ the (V) • Tên riêng có/khơng có mạo từ THE (I) • Tên riêng có/khơng có mạo từ THE (II) • Các trường hợp bỏ qua mạo từ the • Các trường hợp bỏ qua mạo từ the (tiếp) • Cách sử dụng this/these, that/those ... Còn lại, danh từ lồi động vật khác có form Danh từ ghép giống tiếng Anh Một danh từ hay đại từ thuộc giống đực giống cộng thêm danh từ giống chung Ví dụ: she-wolf, boy-cousin • Mạo từ: Định... side Các danh từ để tên quốc gia thường xem danh từ dạng Ferminine Noun Ví dụ: Scotland lost many of her bravest men in two great rebellions Các danh từ trừu tượng, danh từ chất liệu, danh từ tập... relation teenager Các danh từ tước vị, danh hiệu phong kiến có form khác để giống đực giống Ví dụ: duke, duchess king, queen prince, princess earl, countess lord, lady Phần lớn danh từ nghề nghiệp có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giống của danh từ trong tiếng anh, Giống của danh từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay