Danh từ là gì và phân loại chức năng danh từ trong tiếng anh

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:36

Danh từ là gì và phân loạichức năng danh từ trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Trong phần trước, chúng ta ta cùng nhau tìm hiểu về Mạo từ là gì và cách sử dụng của Mạo từ trong tiếng Anh. Xin nhắc lại: Mạo từ là từ đứng trước danh từ và cho biết danh từ đó đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định. Vậy Danh từ là gì và cách sử dụng của Danh từ trong tiếng Anh. Chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về điều này.Danh từ là gì?Danh từ (tiếng Anh là noun) là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.Phân loại Danh từ trong tiếng AnhNói chung, có 4 loại danh từ trong tiếng Anh:1. Danh từ chung: là những danh từ chỉ người, sự việc và địa điểm. Ví dụ: dog, man, table2. Danh từ trừu tượng: là một danh từ chung nhằm gọi tên một ý tưởng hoặc một phẩm chất. Các danh từ trừu tượng thường không được xem, ngửi, tiếp xúc hoặc nếm. Ví dụ: beauty, chanty, courage, joyDanh từ trừu tượng có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều, ở dạng đếm được hoặc không đếm được.3. Danh từ tập hợp: là một danh từ để chỉ một nhóm người, sự vật, nơi chốn. Ví dụ: crowd, flock, group, team Một danh từ tập hợp thường đi với các động từ ở dạng số ít bởi nhóm này hoạt động cùng nhau dưới hình thức một đơn vị. Một danh từ tập hợp đi với một động từ ở dạng số nhiều khi thành phần của nhóm hoạt động dưới dạng các cá nhân. Ví dụ: Our team is practicing three nights a weeks.(Đội cả chúng tôi tập luyện ba đêm một tuần => đội đang hoạt động dưới tư cách một đơn vị)The team were talking among themselves.(Nhóm đang tự nói về họ => các thành viên của nhóm hoạt động dưới hình thức là nhiều cá nhân)Nếu tại đây bạn chưa hiểu gì về động từ, bạn có thể tìm hiểu tại: Động từ trong tiếng Anh.4. Danh từ chỉ tên riêng: Là các danh từ chỉ tên riêng của người, quốc gia, thành phố, ... France, Madrid, Mrs Smith, Tom Chức năng của danh từ trong tiếng AnhDanh từ được sử dụng để làm chủ ngữ trong câu: Mary arrived.Danh từ được sử dụng để làm tân ngữ trực tiếp: Tom ate some apples.Danh từ được sử dụng để làm tân ngữ gián tiếp: Tom gave Mary some apples.Danh từ cũng có thể làm tân ngữ gián tiếp cho một giới từ: I spoke to Tom.Danh từ được sử dụng để làm bổ ngữ cho các động từ be, become, seem: Tom is an actor.Danh từ được sử dụng làm bổ ngữ cho tân ngữ: People consider him a teacher.Danh từ cũng có thể trong dạng sở hữu cách: Tomes books.Mạo từ: Định nghĩa Phân loạiCách sử dụng mạo từ aanSo sánh mạo từ aan và oneCách sử dụng littlea little, fewa fewCách sử dụng mạo từ the (I)Cách sử dụng mạo từ the (II)Cách sử dụng mạo từ the (III)Cách sử dụng mạo từ the (IV)Cách sử dụng mạo từ the (V)Tên riêng cókhông có mạo từ THE (I)Tên riêng cókhông có mạo từ THE (II)Các trường hợp bỏ qua mạo từ theCác trường hợp bỏ qua mạo từ the (tiếp)Cách sử dụng thisthese, thatthoseDanh từ: Định nghĩa Phân loạiGiống của danh từDanh từ số nhiều Danh từ số ít Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP Danh từ phân loại chức danh từ tiếng Anh Trang trước Trang sau Trong phần trước, ta tìm hiểu Mạo từ cách sử dụng Mạo từ tiếng Anh Xin nhắc lại: Mạo từ từ đứng trước danh từ cho biết danh từ đề cập đến đối tượng xác định hay không xác định Vậy Danh từ cách sử dụng Danh từ tiếng Anh Chương tìm hiểu điều Danh từ gì? Danh từ (tiếng Anh noun) từ nhóm từ dùng để người, vật, việc, tình trạng hay cảm xúc Phân loại Danh từ tiếng Anh Nói chung, có loại danh từ tiếng Anh:  Danh từ chung: danh từ người, việc địa điểm Ví dụ:  dog, man, table  Danh từ trừu tượng: danh từ chung nhằm gọi tên ý tưởng phẩm chất Các danh từ trừu tượng thường không xem, ngửi, tiếp xúc nếm Ví dụ:  beauty, chanty, courage, joy Danh từ trừu tượng dạng số số nhiều, dạng đếm không đếm  Danh từ tập hợp: danh từ để nhóm người, vật, nơi chốn Ví dụ:  crowd, flock, group, team Một danh từ tập hợp thường với động từ dạng số nhóm hoạt động hình thức đơn vị Một danh từ tập hợp với động từ dạng số nhiều thành phần nhóm hoạt động dạng cá nhân Ví dụ: Our team is practicing three nights a weeks (Đội tập luyện ba đêm tuần => đội hoạt động cách đơn vị) The team were talking among themselves (Nhóm tự nói họ => thành viên nhóm hoạt động hình thức nhiều cá nhân) Nếu bạn chưa hiểu động từ, bạn tìm hiểu tại: Động từ tiếng AnhDanh từ tên riêng: danh từ tên riêng người, quốc gia, thành phố,  France, Madrid, Mrs Smith, Tom Chức danh từ tiếng AnhDanh từ sử dụng để làm chủ ngữ câu:  Mary arrived  Danh từ sử dụng để làm tân ngữ trực tiếp:  Tom ate some apples  Danh từ sử dụng để làm tân ngữ gián tiếp:  Tom gave Mary some apples  Danh từ làm tân ngữ gián tiếp cho giới từ:  I spoke to Tom  Danh từ sử dụng để làm bổ ngữ cho động từ be, become, seem:  Tom is an actor  Danh từ sử dụng làm bổ ngữ cho tân ngữ:  People consider him a teacher  Danh từ dạng sở hữu cách:  Tome's books  Mạo từ: Định nghĩa & Phân loại  Cách sử dụng mạo từ a/an  So sánh mạo từ a/an one  Cách sử dụng little/a little, few/a few  Cách sử dụng mạo từ the (I)  Cách sử dụng mạo từ the (II)  Cách sử dụng mạo từ the (III)  Cách sử dụng mạo từ the (IV)  Cách sử dụng mạo từ the (V)  Tên riêng có/khơng có mạo từ THE (I)  Tên riêng có/khơng có mạo từ THE (II)  Các trường hợp bỏ qua mạo từ the  Các trường hợp bỏ qua mạo từ the (tiếp)  Cách sử dụng this/these, that/those  Danh từ: Định nghĩa & Phân loại  Giống danh từDanh từ số nhiều & Danh từ số Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng Việt hay  247 học CSS tiếng Việt hay  197 thẻ HTML  297 học PHP ... động từ, bạn tìm hiểu tại: Động từ tiếng Anh  Danh từ tên riêng: Là danh từ tên riêng người, quốc gia, thành phố,  France, Madrid, Mrs Smith, Tom Chức danh từ tiếng Anh  Danh từ sử dụng để làm... the  Các trường hợp bỏ qua mạo từ the (tiếp)  Cách sử dụng this/these, that/those  Danh từ: Định nghĩa & Phân loại  Giống danh từ  Danh từ số nhiều & Danh từ số Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/... arrived  Danh từ sử dụng để làm tân ngữ trực tiếp:  Tom ate some apples  Danh từ sử dụng để làm tân ngữ gián tiếp:  Tom gave Mary some apples  Danh từ làm tân ngữ gián tiếp cho giới từ:  I
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh từ là gì và phân loại chức năng danh từ trong tiếng anh, Danh từ là gì và phân loại chức năng danh từ trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay