Các trường hợp bỏ qua mạo từ the

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:35

Các trường hợp bỏ qua mạo từ the trong tiếng Anh (tiếp) Trang trước Trang sau Mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề cập tới loại đối tượng nào, và đối tượng này là xác định hay không xác định.Sử dụng mạo từ xác định the ngụ ý rằng người nói giả sử rằng người nghe biết về đối tượng đang nói đến.Sử dụng mạo từ bất định a hoặc an khi người nói giả sử rằng người nghe không biết đến đối tượng đang nói đến.Chương này, mình sẽ tiếp tục liệt kê các trường hợp có thể bỏ qua không sử dụng the trước các từ home, church, hospital, prison, school, … và trước các từ work, sea và town.A, Sử dụngkhông sử dụng mạo từ the với homeKhi home đứng một mình thì nó có thể được đặt trực tiếp sau một động từ chỉ sự chuyển động. Trong trường hợp này home được xem như là trạng từ và không được sử dụng the ở đây. He went home. I arrived home after dark.Một trường hơp khác khi home đứng một mình và không có từ hoặc cụm từ diễn tả nào về home đó thì bạn cũng không được sử dụng the ở đây: He is at home.Tuy nhiên, nếu home được đặt trước hoặc được theo sau bởi một từ hoặc cụm từ miêu tả về home đó thì khi đó home được xem giống như một danh từ và có thể sử dụng the ở đây: They went to their new home. We arrived at the brides home. B, Sử dụngkhông sử dụng mạo từ the với bed, church, court, hospital, prison, schoolcollegeuniversityMạo từ the không được sử dụng trước các danh từ được liệt kê ở trên khi các danh từ chỉ nơi chốn này được đến thăm hoặc được sử dụng cho mục đích nguyên thủy của người dùng. Chúng ta tới: to bed to sleep to hospital as patients to church to pray to prison as prisoners to court as litigants etc. to schoolcollegeuniversity to studyTương tự, chúng ta có thể: in bed, sleeping or resting in hospital as patients at church as worshippers at school etc. as students in court as witnesses etcWe can beget back (or beget home) from schoolcollegeuniversity. We can leave school, leave hospital, be released from prison.Khi các danh từ chỉ nơi chốn này được thăm hoặc được sử dụng cho mục đích khác thì bạn cần sử dụng mạo từ the: I went to the church to see the stained glass. He goes to the prison sometimes to give lectures.C, Sử dụngkhông sử dụng mạo từ the với seaWe go to sea (sử dụng go to sea khi chúng ta là các thủy thủ sailors).Sử dụng be at sea khi chúng ta đang trong một cuộc du lịch xa trên biển và chúng ta là hành khách hoặc thủy thủNhưng, bạn có thể sử dụng the để nói to go tobe at the sea thì có nghĩa tương đương với to go tobe at the seaside. (đến hoặc tại bờ biển)Bạn cũng có thể sử dụng mạo từ the khi nói rằng bạn sống gầnngay cạnh bãi biển đó: We live bynear the sea. D, Sử dụngkhông sử dụng mạo từ the với work và officeWork khi được sử dụng để nói về nơi làm việc thì được sử dụng không có the: Hes on his way to work. He is at work. He isnt back from work yet.Bạn cũng nên ghi nhớ rằng cụm từ at work cũng có nghĩa là đang làm việc; cụm từ hard at work = work hard (làm việc chăm chỉ): Hes hard at work on a new picture.Không giống work, từ office (nơi làm việc) cần sử dụng mạo từ the: He is atin the office.Cụm từ to be in office (không có the) nghĩa là giữ một vị trí chính thức (trong văn phòng chính quyền).Cụm từ to be out of office nghĩa là không làm việc trong chính quyền nữa.E, Sử dụngkhông sử dụng mạo từ the với townMạo từ the có thể được bỏ qua khi người nói hoặc chủ ngữ đang nói về cái thị trấnthị xã riêng của người đó (ví dụ bạn là người dân ở huyện A, trong huyện có một thị trấn là B thì khi bạn nói về B thì mạo từ the có thể được bỏ qua). We go to town sometimes to buy clothes. We were in town last MondayCác loạt bài khác:Mạo từ: Định nghĩa Phân loạiCách sử dụng mạo từ aanSo sánh mạo từ aan và oneCách sử dụng littlea little, fewa fewCách sử dụng mạo từ the (I)Cách sử dụng mạo từ the (II)Cách sử dụng mạo từ the (III)Cách sử dụng mạo từ the (IV)Cách sử dụng mạo từ the (V)Tên riêng cókhông có mạo từ THE (I) Các trường hợp bỏ qua mạo từ the tiếng Anh tiếp) Trang trước Trang sau Mạo từ tiếng Anh từ đứng trước danh từ để rõ danh từ đề cập tới loại đối tượng nào, đối tượng xác định hay không xác định Sử dụng mạo từ xác định the ngụ ý người nói giả sử người nghe biết đối tượng nói đến Sử dụng mạo từ bất định a an người nói giả sử người nghe đến đối tượng nói đến Chương này, tiếp tục liệt kê trường hợp bỏ qua khơng sử dụng the trước từ home, church, hospital, prison, school, … trước từ work, sea town A, Sử dụng/không sử dụng mạo từ the với home Khi home đứng đặt trực tiếp sau động từ chuyển động Trong trường hợp home xem trạng từ không sử dụng the He went home I arrived home after dark Một trường hơp khác home đứng khơng có từ cụm từ diễn tả home bạn không sử dụng the đây: He is at home Tuy nhiên, home đặt trước theo sau từ cụm từ miêu tả home home xem giống danh từ sử dụng the đây: They went to their new home We arrived at the bride's home B, Sử dụng/không sử dụng mạo từ the với bed, church, court, hospital, prison, school/college/university Mạo từ the không sử dụng trước danh từ liệt kê danh từ nơi chốn đến thăm sử dụng cho mục đích nguyên thủy người dùng Chúng ta tới: to bed to sleep to hospital as patients to church to pray to prison as prisoners to court as litigants etc to school/college/university to study Tương tự, có thể: in bed, sleeping or resting in hospital as patients at church as worshippers at school etc as students in court as witnesses etc We can be/get back (or be/get home) from school/college/university We can leave school, leave hospital, be released from prison Khi danh từ nơi chốn thăm sử dụng cho mục đích khác bạn cần sử dụng mạo từ the: I went to the church to see the stained glass He goes to the prison sometimes to give lectures C, Sử dụng/không sử dụng mạo từ the với sea We go to sea (sử dụng go to sea thủy thủ - sailors) Sử dụng be at sea du lịch xa biển hành khách thủy thủ Nhưng, bạn sử dụng the để nói to go to/be at the sea có nghĩa tương đương với to go to/be at the seaside (đến bờ biển) Bạn sử dụng mạo từ the nói bạn sống gần/ngay cạnh bãi biển đó: We live by/near the sea D, Sử dụng/không sử dụng mạo từ the với work office Work sử dụng để nói "nơi làm việc" sử dụng khơng có the: He's on his way to work He is at work He isn't back from work yet Bạn nên ghi nhớ cụm từ at work có nghĩa "đang làm việc"; cụm từ hard at work = work hard (làm việc chăm chỉ): He's hard at work on a new picture Không giống work, từ office (nơi làm việc) cần sử dụng mạo từ the: He is at/in the office Cụm từ to be in office (khơng có the) nghĩa giữ vị trí thức (trong văn phòng quyền) Cụm từ to be out of office nghĩa khơng làm việc quyền E, Sử dụng/không sử dụng mạo từ the với town Mạo từ the bỏ qua người nói chủ ngữ nói thị trấn/thị xã riêng người (ví dụ bạn người dân huyện A, huyện có thị trấn B bạn nói B mạo từ the bỏ qua) We go to town sometimes to buy clothes We were in town last Monday Các loạt khác:  Mạo từ: Định nghĩa & Phân loại  Cách sử dụng mạo từ a/an  So sánh mạo từ a/an one  Cách sử dụng little/a little, few/a few  Cách sử dụng mạo từ the (I)  Cách sử dụng mạo từ the (II)  Cách sử dụng mạo từ the (III)  Cách sử dụng mạo từ the (IV)  Cách sử dụng mạo từ the (V)  Tên riêng có/khơng có mạo từ THE (I) ... Cách sử dụng mạo từ the (I)  Cách sử dụng mạo từ the (II)  Cách sử dụng mạo từ the (III)  Cách sử dụng mạo từ the (IV)  Cách sử dụng mạo từ the (V)  Tên riêng có/khơng có mạo từ THE (I) ... dụng/khơng sử dụng mạo từ the với town Mạo từ the bỏ qua người nói chủ ngữ nói thị trấn/thị xã riêng người (ví dụ bạn người dân huyện A, huyện có thị trấn B bạn nói B mạo từ the bỏ qua) We go to town... buy clothes We were in town last Monday Các loạt khác:  Mạo từ: Định nghĩa & Phân loại  Cách sử dụng mạo từ a/an  So sánh mạo từ a/an one  Cách sử dụng little/a little, few/a few  Cách sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Các trường hợp bỏ qua mạo từ the, Các trường hợp bỏ qua mạo từ the

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay