Các trường hợp bỏ qua mạo từ the trong tiếng anh

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:34

Các trường hợp bỏ qua mạo từ the trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề cập tới loại đối tượng nào, và đối tượng này là xác định hay không xác định.Sử dụng mạo từ xác định the ngụ ý rằng người nói giả sử rằng người nghe biết về đối tượng đang nói đến.Sử dụng mạo từ bất định a hoặc an khi người nói giả sử rằng người nghe không biết đến đối tượng đang nói đến.Trong chương trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu cách sử dụng mạo từ the trong tiếng Anh. Chương này mình sẽ trình bày các trường hợp không sử dụng mạo từ xác định the.Các trường hợp không sử dụng mạo từ the trong tiếng AnhMạo từ xác định the không được sử dụng:1, Trước các tên chỉ nơi chốn (ngoại trừ các tên đã được liệt kê trong chương trước) hoặc trước các tên chỉ người.2, Trước các danh từ mang nghĩa trừu tượng, ngoại trừ khi chúng được sử dụng trong một tình huống cụ thể: Men fear death but The death athe Prime Minister left his party without a leader.3, Sau một danh từ trong dạng sở hữu cách, hoặc một tính từ sở hữu: the boys uncle = the uncle of the boy It is my (blue) book = The (blue) book is mine4, Trước tên các bữa ăn ngoại trừ khi đó là các bữa ăn đặc biệt (ăn mừng, bữa tiệc chào mừng ai đó): The Scots have porridgeor breakfast nhưng The wedding breakfast was held in herothers house.5, Trước tên các trò chơi: He plays golf6, Trước các phần của cơ thể con người và quần áo khi chúng đi kèm với tính từ sở hữu: Raise your right hand. Nhưng các câu: She seized the childs collar. I patted his shoulder. The brick hit Johns face.Cũng có thể được diễn đạt như sau bởi sử dụng mạo từ the: She seized the child by the collar. I patted him on the shoulder. The brick hit John in the face.Tương tự trong câu bị động: He was hit on the head.He was cut in the hand.Các loạt bài khác:Mạo từ: Định nghĩa Phân loạiCách sử dụng mạo từ aanSo sánh mạo từ aan và oneCách sử dụng littlea little, fewa fewCách sử dụng mạo từ the (I)Cách sử dụng mạo từ the (II)Cách sử dụng mạo từ the (III)Cách sử dụng mạo từ the (IV)Cách sử dụng mạo từ the (V)Tên riêng cókhông có mạo từ THE (I)Tên riêng cókhông có mạo từ THE (II)Các trường hợp bỏ qua mạo từ theCác trường hợp bỏ qua mạo từ the (tiếp)Cách sử dụng thisthese, thatthose Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất Các trường hợp bỏ qua mạo từ the tiếng Anh Trang trước Trang sau Mạo từ tiếng Anh từ đứng trước danh từ để rõ danh từ đề cập tới loại đối tượng nào, đối tượng xác định hay không xác định Sử dụng mạo từ xác định the ngụ ý người nói giả sử người nghe biết đối tượng nói đến Sử dụng mạo từ bất định a an người nói giả sử người nghe khơng biết đến đối tượng nói đến Trong chương trước, tìm hiểu cách sử dụng mạo từ the tiếng Anh Chương trình bày trường hợp khơng sử dụng mạo từ xác định the Các trường hợp không sử dụng mạo từ the tiếng Anh Mạo từ xác định the khơng sử dụng: • 1, Trước tên nơi chốn (ngoại trừ tên liệt kê chương trước) trước tên người • 2, Trước danh từ mang nghĩa trừu tượng, ngoại trừ chúng sử dụng tình cụ thể: • • Men fear death • but The death a/the Prime Minister left his party without a leader • 3, Sau danh từ dạng sở hữu cách, tính từ sở hữu: • • the boy's uncle • = the uncle of the boy It is my (blue) book = The (blue) book is mine • • 4, Trước tên bữa ăn ngoại trừ bữa ăn đặc biệt (ăn mừng, bữa tiệc chào mừng đó): • The Scots have porridge/or breakfast • The wedding breakfast was held in her/other's house • 5, Trước tên trò chơi: • He plays golf • 6, Trước phần thể người quần áo chúng kèm với tính từ sở hữu: • Raise your right hand Nhưng câu: She seized the child's collar I patted his shoulder The brick hit John's face Cũng diễn đạt sau sử dụng mạo từ the: She seized the child by the collar I patted him on the shoulder The brick hit John in the face Tương tự câu bị động: He was hit on the head He was cut in the hand Các loạt khác: • Mạo từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách sử dụng mạo từ a/an • So sánh mạo từ a/an one • Cách sử dụng little/a little, few/a few • Cách sử dụng mạo từ the (I) • Cách sử dụng mạo từ the (II) • Cách sử dụng mạo từ the (III) • Cách sử dụng mạo từ the (IV) • Cách sử dụng mạo từ the (V) • Tên riêng có/khơng có mạo từ THE (I) • Tên riêng có/khơng có mạo từ THE (II) • Các trường hợp bỏ qua mạo từ theCác trường hợp bỏ qua mạo từ the (tiếp) • Cách sử dụng this/these, that/those Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay ... few • Cách sử dụng mạo từ the (I) • Cách sử dụng mạo từ the (II) • Cách sử dụng mạo từ the (III) • Cách sử dụng mạo từ the (IV) • Cách sử dụng mạo từ the (V) • Tên riêng có/khơng có mạo từ THE. .. mạo từ THE (I) • Tên riêng có/khơng có mạo từ THE (II) • Các trường hợp bỏ qua mạo từ the • Các trường hợp bỏ qua mạo từ the (tiếp) • Cách sử dụng this/these, that/those Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/... John in the face Tương tự câu bị động: He was hit on the head He was cut in the hand Các loạt khác: • Mạo từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách sử dụng mạo từ a/an • So sánh mạo từ a/an one • Cách sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Các trường hợp bỏ qua mạo từ the trong tiếng anh, Các trường hợp bỏ qua mạo từ the trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay