Cách sử dụng mạo từ the trong tiếng anh phần 5

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:32

Cách sử dụng mạo từ the trong tiếng Anh (Phần 5) Trang trước Trang sau Mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề cập tới loại đối tượng nào, và đối tượng này là xác định hay không xác định.Sử dụng mạo từ xác định the ngụ ý rằng người nói giả sử rằng người nghe biết về đối tượng đang nói đến.Sử dụng mạo từ bất định a hoặc an khi người nói giả sử rằng người nghe không biết đến đối tượng đang nói đến.A. Cách sử dụng mạo từ the trong tiếng Anh (Phần 5)Ví dụ: The giraffe is the tallest of all animals.Hươu cao cổ cao nhất trong tất cả các loài động vật. The bicycle is an excellent means of transport.Xe đạp là một phương tiện giao thông tuyệt vời. When was the telephone invented?Điện thoại được phát minh khi nào? The dollar is the currency (=money) of the United States.Đồng đô la là đồng tiền của Hoa Kỳ.Trong các ví dụ trên, mạo từ the không có ý chỉ đích xác một vật nào. The giraffe là một loài động vật, không phải để chỉ một con hươu cụ thể. Chúng ta sử dụng mạo từ the (+một danh từ đếm được số ít) theo cách này để nói về một loại động vật, máy móc, ...Theo cách tương tự, chúng ta sử dụng mạo từ the với các loại nhạc cụ. Can you play the guitar?Anh biết chơi ghi ta không? The piano is my favourite instrument.Piano là nhạc cụ ưa thích của tôi.So sánh với mạo từ a: Id like to have a guitar.Tôi muốn có một cây ghi ta. We saw a giraffe at the zoo.Chúng tôi đã nhìn thấy một con hươu cao cổ ở sở thú.Lưu ý rằng, chúng ta sử dụng man (=con người với nghĩa tổng quát, nhân loại) không có the: What do you know about the origins of man? (KHÔNG nói the man)Anh biết gì về nguồn gốc của con người? B. Mạo từ the + tính từ trong tiếng AnhChúng ta sử dụng cấu trúc mạo từ the + tính từ (không có danh từ đi kèm) khi nói về những nhóm người.Ví dụ: the young the oldthe elderly the richthe poor the unemployedthe homeless the sickthe disabled the injuredthe deadthe young = những người trẻ tuổi, thanh niên.the rich = những người giàu....Ví dụ: Do you think the rich should pay more taxes to help the poor?Anh có nghĩ những người giàu phải đóng thuế nhiều hơn để giúp người nghèo không? The homeless need more help from the government.Người vô gia cư cần sự giúp đỡ lớn hơn của Chính phủ.Các thành ngữ này luôn có nghĩa như các danh từ số nhiều. Bạn không thể nói a young hay an unemployed. Bạn phải nói a young man (một người trẻ tuổi), an unemployed woman (một phụ nữ thất nghiệp) ...Bạn cũng cần lưu ý rằng: chúng ta nói the poor (không nói the poors), the young (không nói the youngs), ... C. Mạo từ the + Quốc tịch trong tiếng AnhBạn có thể sử dụng mạo từ the với một số tính từ chỉ Quốc tịch với nghĩa những người của quốc gia đó.Ví dụ: The French are famous for their food. (= the people of France)Người Pháp nổi tiếng về các món ăn của họ. (=những người Pháp) Why do the English think they are so wonderful? (= the people of England)Vì sao người Anh lại nghĩ rằng họ tuyệt vời như vậy? (=những người Anh)Tương tự như vậy, bạn có thể nói: the Spanish the Dutch the British the Irish the Welsh ...Lưu ý rằng the Frenchthe English... mang nghĩa số nhiều. Bạn không thể nói a Frenchan English .... Bạn phải nói a French manan English woman ...Bạn cũng có thể sử dụng cấu trúc the + tính từ chỉ Quốc tịch tận cùng là es (the Chinesethe Sudanese...) The Chinese invented printing.Người Trung Quốc đã phát minh ra sự in ấn.Những từ này cũng có thể được sử dụng ở dạng số ít (a Japanese, a Sudanese)Tương tự với the Swissa Swiss (số nhiềusố ít)Đối với các từ chỉ Quốc tịch khác, danh từ số nhiều tận cùng bằng s.Ví dụ: an Italian > Italiansa Mexican > Mexicansa Turk > TurksVới các từ chỉ Quốc tịch này, chúng ta không thường sử dụng mạo từ theđể chỉ con người chung chung.Bài tập mạo từ TheĐể làm bài tập mạo từ The, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập mạo từ The.Các loạt bài khác:Mạo từ: Định nghĩa Phân loạiCách sử dụng mạo từ aanSo sánh mạo từ aan và oneCách sử dụng littlea little, fewa fewCách sử dụng mạo từ the (I)Cách sử dụng mạo từ the (II)Cách sử dụng mạo từ the (III)Cách sử dụng mạo từ the (IV)Cách sử dụng mạo từ the (V)Tên riêng cókhông có mạo từ THE (I) Cách sử dụng mạo từ the tiếng Anh Phần 5) Trang trước Trang sau Mạo từ tiếng Anh từ đứng trước danh từ để rõ danh từ đề cập tới loại đối tượng nào, đối tượng xác định hay không xác định Sử dụng mạo từ xác định the ngụ ý người nói giả sử người nghe biết đối tượng nói đến Sử dụng mạo từ bất định a an người nói giả sử người nghe khơng biết đến đối tượng nói đến A Cách sử dụng mạo từ the tiếng Anh (Phần 5) Ví dụ: - The giraffe is the tallest of all animals Hươu cao cổ cao tất loài động vật - The bicycle is an excellent means of transport Xe đạp phương tiện giao thông tuyệt vời - When was the telephone invented? Điện thoại phát minh nào? - The dollar is the currency (=money) of the United States Đồng đô la đồng tiền Hoa Kỳ Trong ví dụ trên, mạo từ the khơng có ý đích xác vật The giraffe lồi động vật, để hươu cụ thể Chúng ta sử dụng mạo từ the (+một danh từ đếm số ít) theo cách để nói loại động vật, máy móc, Theo cách tương tự, sử dụng mạo từ the với loại nhạc cụ - Can you play the guitar? Anh biết chơi ghi ta không? - The piano is my favourite instrument Piano nhạc cụ ưa thích So sánh với mạo từ a: - I'd like to have a guitar Tơi muốn có ghi ta - We saw a giraffe at the zoo Chúng tơi nhìn thấy hươu cao cổ sở thú Lưu ý rằng, sử dụng man (=con người với nghĩa tổng qt, nhân loại) khơng có the: - What you know about the origins of man? (KHƠNG nói 'the man') Anh biết nguồn gốc người? B Mạo từ the + tính từ tiếng Anh Chúng ta sử dụng cấu trúc mạo từ the + tính từ (khơng có danh từ kèm) nói nhóm người Ví dụ: the young the old the elderly the rich the poor the unemployed the homeless the sick the disabled the injured the dead the young = người trẻ tuổi, niên the rich = người giàu Ví dụ: - Do you think the rich should pay more taxes to help the poor? Anh có nghĩ người giàu phải đóng thuế nhiều để giúp người nghèo không? - The homeless need more help from the government Người vô gia cư cần giúp đỡ lớn Chính phủ Các thành ngữ ln có nghĩa danh từ số nhiều Bạn khơng thể nói a young hay an unemployed Bạn phải nói a young man (một người trẻ tuổi), an unemployed woman (một phụ nữ thất nghiệp) Bạn cần lưu ý rằng: nói the poor (khơng nói "the poors"), the young (khơng nói "the youngs"), C Mạo từ the + Quốc tịch tiếng Anh Bạn sử dụng mạo từ the với số tính từ Quốc tịch với nghĩa "những người quốc gia đó" Ví dụ: - The French are famous for their food (= the people of France) Người Pháp tiếng ăn họ (=những người Pháp) - Why the English think they are so wonderful? (= the people of England) Vì người Anh lại nghĩ họ tuyệt vời vậy? (=những người Anh) Tương tự vậy, bạn nói: the Spanish the British the Welsh the Dutch the Irish Lưu ý the French/the English mang nghĩa số nhiều Bạn nói a French/an English Bạn phải nói a French man/an English woman Bạn sử dụng cấu trúc the + tính từ Quốc tịch tận es (the Chinese/the Sudanese/ ) - The Chinese invented printing Người Trung Quốc phát minh in ấn Những từ sử dụng dạng số (a Japanese, a Sudanese) Tương tự với the Swiss/a Swiss (số nhiều/số ít) Đối với từ Quốc tịch khác, danh từ số nhiều tận s Ví dụ: an Italian > Italians a Mexican a Turk > Mexicans > Turks Với từ Quốc tịch này, không thường sử dụng mạo từ the để người chung chung Bài tập mạo từ The Để làm tập mạo từ The, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập mạo từ The Các loạt khác:  Mạo từ: Định nghĩa & Phân loại  Cách sử dụng mạo từ a/an  So sánh mạo từ a/an one  Cách sử dụng little/a little, few/a few  Cách sử dụng mạo từ the (I)  Cách sử dụng mạo từ the (II)  Cách sử dụng mạo từ the (III)  Cách sử dụng mạo từ the (IV)  Cách sử dụng mạo từ the (V)  Tên riêng có/khơng có mạo từ THE (I) ... dụng mạo từ a/an  So sánh mạo từ a/an one  Cách sử dụng little/a little, few/a few  Cách sử dụng mạo từ the (I)  Cách sử dụng mạo từ the (II)  Cách sử dụng mạo từ the (III)  Cách sử dụng mạo. .. Anh biết nguồn gốc người? B Mạo từ the + tính từ tiếng Anh Chúng ta sử dụng cấu trúc mạo từ the + tính từ (khơng có danh từ kèm) nói nhóm người Ví dụ: the young the old the elderly the rich the. .. sử dụng mạo từ the để người chung chung Bài tập mạo từ The Để làm tập mạo từ The, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập mạo từ The Các loạt khác:  Mạo từ: Định nghĩa & Phân loại  Cách sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng mạo từ the trong tiếng anh phần 5, Cách sử dụng mạo từ the trong tiếng anh phần 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay