Cách sử dụng mạo từ the trong tiếng anh phần 4

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:32

Cách sử dụng mạo từ the trong tiếng Anh (Phần 4) Trang trước Trang sau Mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề cập tới loại đối tượng nào, và đối tượng này là xác định hay không xác định.Sử dụng mạo từ xác định the ngụ ý rằng người nói giả sử rằng người nghe biết về đối tượng đang nói đến.Sử dụng mạo từ bất định a hoặc an khi người nói giả sử rằng người nghe không biết đến đối tượng đang nói đến.A. Sử dụng hay không sử dụng mạo từ theKhi chúng ta nói về một sự vật, một sự việc hay con người một cách chung chung, chúng ta không sử dụng mạo từ the.Ví dụ: Im afraid of dogs. (KHÔNG nói the dogs)Tôi sợ chó. (dogs = chó nói chung, không phải con chó cụ thể nào) Doctors are paid more than teachers.Các bác sĩ được trả lương cao hơn các giáo viên. Do you collect stamps?Anh có sưu tập tem không? Crime is a problem in most big cities. (KHÔNG nói the crime)Tội phạm là một vấn nạn ở hầu hết các thành phố lớn. Life has changed a lot in the last 30 years. (KHÔNG nói the life)Cuộc sống đã thay đổi nhiều trong vòng 30 năm trở lại đây. Do you often listen to classical music? (KHÔNG nói the classical music)Anh có thường nghe nhạc cổ điển không? Do you like Chinese foodFrench cheesesSwiss chocolate?Anh có thích món ăn Trung Quốcpho mát Phápsô cô la Thụy Sĩ không? My favorite sport is footballskiingathletics. (KHÔNG nói the footballthe skiing)Môn thể thao ưa thích của tôi là bóng đátrượt tuyếtđiền kinh. My favourite subject at school was historyphysicsEnglish.Môn học ưa thích của tôi tại trường là lịch sửvật lýtiếng Anh.Chúng ta thường nói most people, most books, most cars ... (không nói the most) Most people like George. (KHÔNG nói the most people)Hầu hết mọi người đều thích George. B. Mạo từ the với sự vật, con người cụ thểChúng ta sử dụng mạo từ the khi muốn ám chỉ đến những sự việc hay con người cụ thể.Bạn so sánh các ví dụ trong bảng sau:Một cách chung chung(không có the)Ngườivật cụ thể(có the) Children learn a lot from playing.Trẻ con học được nhiều từ trò chơi.(=những đứa trẻ nói chung) We took the children to the zoo.Chúng tôi dẫn bọn trẻ đến sở thú.(=một nhóm trẻ con cụ thể, có thể là những đứa con của người nói) I often listen to music.Tôi thường nghe nhạc. The film wasnt very good but I liked the music.Bộ phim này không hay lắm nhưng tôi thích phần nhạc.(nhạc trong phim) All cars have wheels.Tất cả xe hơi đều có bánh xe. All the cars in this car park belong to people who work here.Tất cả những chiếc xe hơi trong bãi đỗ xe này là của những người làm việc ở đây. Sugar isnt very good for you.Đường không có lợi cho anh. Can you pass the sugar, please?Làm ơn đưa tôi lọ đường(=lọ đường ở trên bàn) Do English people work hard?Người Anh có làm việc chăm chỉ không? Do the English people you know work hard?Những người Anh mà anh quen biết có làm việc chăm chỉ không?(=chỉ những người Anh mà anh quen biết, không phải người Anh nói chung) C. Phân biệt giữa tổng quát, chung chung với cụ thểSự khác nhau giữa cái gì đó chung chung với cái gì đó cụ thể không phải lúc nào cũng rõ ràng.Bạn so sánh sự khác biệt này qua ví dụ trong bảng sau:Một cách chung chung(không có the)Ngườivật cụ thể(có the) I like working with people.Tôi thích làm việc với mọi người.(=Mọi người nói chung) I like working with people who are lively.Tôi thích làm việc với người hoạt bát.(=không phải tất cả mọi người, nhưng những người hoạt bát vấn là khái niệm chung chung) I like people I work with.Tôi thích những người cùng làm việc với tôi.(=một nhóm người cụ thể) Do you like coffee?Anh có thích cà phê không? (=cà phê nói chung) Do you like strong black coffee?Anh có thích cà phê đậm không?(=không phải tất cả cà phê, nhưng cà phê đen đậm là một khái niệm chung chung) Did you like the coffee we had after our meal last night?Anh có thích thứ cà phê mình uống sau bữa ăn tối qua không?(=một thứ cà phê cụ thể)Bài tập mạo từ TheĐể làm bài tập mạo từ The, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập mạo từ The.Các loạt bài khác:Mạo từ: Định nghĩa Phân loạiCách sử dụng mạo từ aanSo sánh mạo từ aan và oneCách sử dụng littlea little, fewa fewCách sử dụng mạo từ the (I)Cách sử dụng mạo từ the (II)Cách sử dụng mạo từ the (III)Cách sử dụng mạo từ the (IV)Cách sử dụng mạo từ the (V)Tên riêng cókhông có mạo từ THE (I)Tên riêng cókhông có mạo từ THE (II)Các trường hợp bỏ qua mạo từ theCác trường hợp bỏ qua mạo từ the (tiếp) Cách sử dụng mạo từ the tiếng Anh Phần 4) Trang trước Trang sau Mạo từ tiếng Anh từ đứng trước danh từ để rõ danh từ đề cập tới loại đối tượng nào, đối tượng xác định hay không xác định Sử dụng mạo từ xác định the ngụ ý người nói giả sử người nghe biết đối tượng nói đến Sử dụng mạo từ bất định a an người nói giả sử người nghe khơng biết đến đối tượng nói đến A Sử dụng hay không sử dụng mạo từ the Khi nói vật, việc hay người cách chung chung, khơng sử dụng mạo từ the Ví dụ: - I'm afraid of dogs (KHƠNG nói 'the dogs') Tơi sợ chó (dogs = chó nói chung, khơng phải chó cụ thể nào) - Doctors are paid more than teachers Các bác sĩ trả lương cao giáo viên - Do you collect stamps? Anh có sưu tập tem không? - Crime is a problem in most big cities (KHƠNG nói 'the crime') Tội phạm vấn nạn hầu hết thành phố lớn - Life has changed a lot in the last 30 years (KHÔNG nói 'the life') Cuộc sống thay đổi nhiều vòng 30 năm trở lại - Do you often listen to classical music? (KHƠNG nói 'the classical music') Anh có thường nghe nhạc cổ điển khơng? - Do you like Chinese food/French cheeses/Swiss chocolate? Anh có thích ăn Trung Quốc/pho mát Pháp/sô cô la Thụy Sĩ không? - My favorite sport is football/skiing/athletics (KHƠNG nói 'the football/the skiing') Mơn thể thao ưa thích tơi bóng đá/trượt tuyết/điền kinh - My favourite subject at school was history/physics/English Mơn học ưa thích tơi trường lịch sử/vật lý/tiếng Anh Chúng ta thường nói most people, most books, most cars (khơng nói 'the most') - Most people like George (KHƠNG nói 'the most people') Hầu hết người thích George B Mạo từ the với vật, người cụ thể Chúng ta sử dụng mạo từ the muốn ám đến việc hay người cụ thể Bạn so sánh ví dụ bảng sau: Một cách chung chung Người/vật cụ thể (khơng có the) (có the) - Children learn a lot from playing - We took the children to the zoo Trẻ học nhiều từ trò chơi Chúng dẫn bọn trẻ đến sở thú (=những đứa trẻ nói chung) (=một nhóm trẻ cụ thể, đứa người nói) - I often listen to music - The film wasn't very good but I liked the music Tôi thường nghe nhạc Bộ phim khơng hay tơi thích phần nhạc (nhạc phim) - All cars have wheels Tất xe có bánh xe - All the cars in this car park belong to people who work here Tất xe bãi đỗ xe người làm việc - Sugar isn't very good for you - Can you pass the sugar, please? Đường khơng có lợi cho anh Làm ơn đưa lọ đường! (=lọ đường bàn) - Do English people work hard? - Do the English people you know work hard? Người Anh có làm việc chăm không? Những người Anhanh quen biết có làm việc chăm khơng? (=chỉ người Anhanh quen biết, khơng phải người Anh nói chung) C Phân biệt "tổng quát, chung chung" với "cụ thể" Sự khác "cái chung chung" với "cái cụ thể" khơng phải lúc rõ ràng Bạn so sánh khác biệt qua ví dụ bảng sau: Một cách chung chung Người/vật cụ thể (khơng có the) (có the) - I like working with people Tơi thích làm việc với người (=Mọi người nói chung) - I like working with people who are lively - I like people I work with Tơi thích làm việc với người hoạt bát Tơi thích người làm việc với tơi (=khơng phải tất người, "những người hoạt bát vấn khái niệm chung chung") (=một nhóm người cụ thể) - Do you like coffee? Anh có thích cà phê khơng? (=cà phê nói chung) - Do you like strong black coffee? Anh có thích cà phê đậm khơng? (=khơng phải tất cà phê, "cà phê đen đậm" khái niệm chung chung) - Did you like the coffee we had after our meal last night? Anh có thích thứ cà phê uống sau bữa ăn tối qua không? (=một thứ cà phê cụ thể) Bài tập mạo từ The Để làm tập mạo từ The, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập mạo từ The Các loạt khác: • Mạo từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách sử dụng mạo từ a/an • So sánh mạo từ a/an one • Cách sử dụng little/a little, few/a few • Cách sử dụng mạo từ the (I) • Cách sử dụng mạo từ the (II) • Cách sử dụng mạo từ the (III) • Cách sử dụng mạo từ the (IV) • Cách sử dụng mạo từ the (V) • Tên riêng có/khơng có mạo từ THE (I) • Tên riêng có/khơng có mạo từ THE (II) • Các trường hợp bỏ qua mạo từ the • Các trường hợp bỏ qua mạo từ the (tiếp) ... Cách sử dụng mạo từ the (II) • Cách sử dụng mạo từ the (III) • Cách sử dụng mạo từ the (IV) • Cách sử dụng mạo từ the (V) • Tên riêng có/khơng có mạo từ THE (I) • Tên riêng có/khơng có mạo từ THE. .. tập mạo từ The Các loạt khác: • Mạo từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách sử dụng mạo từ a/an • So sánh mạo từ a/an one • Cách sử dụng little/a little, few/a few • Cách sử dụng mạo từ the (I) • Cách. .. ta sử dụng mạo từ the muốn ám đến việc hay người cụ thể Bạn so sánh ví dụ bảng sau: Một cách chung chung Người/vật cụ thể (khơng có the) (có the) - Children learn a lot from playing - We took the
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng mạo từ the trong tiếng anh phần 4, Cách sử dụng mạo từ the trong tiếng anh phần 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay