Cách sử dụng mạo từ the trong tiếng anh

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:30

Cách sử dụng mạo từ the trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề cập tới loại đối tượng nào, và đối tượng này là xác định hay không xác định.Sử dụng mạo từ xác định the ngụ ý rằng người nói giả sử rằng người nghe biết về đối tượng đang nói đến.Sử dụng mạo từ bất định a hoặc an khi người nói giả sử rằng người nghe không biết đến đối tượng đang nói đến.A, Mạo từ xác định the trong tiếng AnhTrong tiếng Anh, mạo từ the có cùng mẫu cho các danh từ số ít, danh từ số nhiều và danh từ chỉ giới tính: the boy the girl the day the boys the girls the days B, Cách sử dụng mạo từ the trong tiếng Anh (Phần 1)Mạo từ xác định the được sử dụng:1, Khi đối tượng hoặc nhóm các đối tượng là duy nhất hoặc được xem như là duy nhất: the earth the sea the sky the equator the stars2, Trước một danh từ đã trở nên xác định khi danh từ này được nhắc tới lần thứ hai: His car struck a tree; you can still see the mark on the tree.3, Trước một danh từ mà được làm cho là xác định bởi một cụm từ hoặc một mệnh đề theo sau: the girl in blue the man with the banner the boy that I met the place where I met him4, Trước một danh từ có thể biểu diễn một ngườivật duy nhất do vị trí của ngườivật đó: Ann is in the garden, (the garden of this house) Please pass the wine, (the wine on the table) 5, Trước dạng so sánh nhất của tính từtrạng từ và first, second, … the first (week) the best day the only wayC, Cấu trúc the + danh từ số ítCấu trúc the + danh từ số ít có thể biểu diễn một lớp loài vậtsự vật: The whale is in danger of becoming extinct. The deepfreeze has made life easier for housewives.Nhưng khi man được sử dụng để nói về giới tính con người thì không có mạo từ đi kèm. If oil supplies run out, man may have to fall back on the horseMạo từ the có thể được sử dụng trước một thành viên của một nhóm người cụ thể: The small shopkeeper is finding life increasingly difficult.Cấu trúc the + danh từ số ít cũng được sử dụng để nhận một động từ chia ở dạng số ít. Đại từ của nó sẽ là he, she, hoặc it: The firstclass traveller pays more so he expects some comfort.Bạn có thể tham khảo thêm về mẫu câu này trong Mạo từ THE + Tính từ trong tiếng Anh. D, Cấu trúc the + tính từCấu trúc the + tính từ biểu diễn một lớp người nói chung. the old = old people in generalE, Sử dụng mạo từ the trước tên biển, dòng sông, ...Mạo từ the được sử dụng trước tên biển, dòng sông, nhóm các hòn đảo, dãy các ngọn núi, và các tên nước, tên sa mạc, tên khu vực ở dạng số nhiều: the Atlantic the Netherlands the Thames the Sahara the Azores the Crimea the Alps the RivieraMạo từ the cũng được sử dụng trước một số tên sau: the City the Mall the Sudan the Hague the Strand the YemenMạo từ the cũng được sử dụng trước các tên mà được hình thành từ danh từ + of + danh từ: the Bay of Biscay the Gulf of Mexico the Cape of Good Hopethe United States of AmericaMạo từ the được sử dụng trước các tên được hình thành từ tính từ + danh từ (tính từ ở đây không phải là East, West, …) the Arabian Gulf the New Forest the High StreetMạo từ the được sử dụng trước các tính từ EasstWest, … + một danh từ chỉ tên cụ thể: the EastWest End the EastWest Indies the NorthSouth PoleNhưng mạo từ the cũng có thể được bỏ qua trong: South Africa North America West GermanyMạo từ the cũng được sử dụng trước EastWest, … khi các từ này là danh từ: the north of Spain the West (geographical) the Middle East the West (political)Bạn có thể so sánh: Go north (ở đây north là trạng từ, chỉ hướng bắc) Với He lives in the north (ở đây north là danh từ, chỉ một khu vực ở phương bắc).F, Mạo từ the được sử dụng trước các tên riêng có cấu trúc tính từ + danh từ hoặc danh từ + of + danh từ: the National Gallery the Tower of LondonNgoài ra, mạo từ the cũng được sử dụng trước các tên của dàn hợp xướng, dàn nhạc, ban nhạc pop, … the Bach Choir the Philadelphia Orchestra the Beatles (ban nhạc the beatles)và được sử dụng trước tên các tờ báo (The Times) và tên các hãng tàu (the Great Britain)G, Mạo từ the với các tên ngườiMạo từ the với các tên người thường được sử dụng rất hạn chế. Cấu trúc the + tên họ dạng số nhiều có thể được sử dụng để mang nghĩa gia đình nhà …: the Smiths = Mr and Mrs Smith (and children)Cấu trúc mạo từ the + tên dạng số ít + mệnh đềcụm từ có thể được sử dụng để phân biệt một người này với một người cùng tên khác: We have two Mr Smiths. Which do you want? ~ I want the Mr Smith who signed this letterMạo từ the được sử dụng trước tên các tước hiệu có chứa of (ví dụ: the Duke of York), nhưng mạo từ the này không được sử dụng trước các tên tước hiệu khác (ví dụ: Lord Olivier, Captain Cook).Các loạt bài khác:Mạo từ: Định nghĩa Phân loạiCách sử dụng mạo từ aanSo sánh mạo từ aan và oneCách sử dụng littlea little, fewa fewCách sử dụng mạo từ the (I)Cách sử dụng mạo từ the (II)Cách sử dụng mạo từ the (III)Cách sử dụng mạo từ the (IV)Cách sử dụng mạo từ the (V)Tên riêng cókhông có mạo từ THE (I)Tên riêng cókhông có mạo từ THE (II)Các trường hợp bỏ qua mạo từ theCác trường hợp bỏ qua mạo từ the (tiếp)Cách sử dụng thisthese, thatthose Cách sử dụng mạo từ the tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Mạo từ tiếng Anh từ đứng trước danh từ để rõ danh từ đề cập tới loại đối tượng nào, đối tượng xác định hay không xác định Sử dụng mạo từ xác định the ngụ ý người nói giả sử người nghe biết đối tượng nói đến Sử dụng mạo từ bất định a an người nói giả sử người nghe khơng biết đến đối tượng nói đến A, Mạo từ xác định the tiếng Anh Trong tiếng Anh, mạo từ the có mẫu cho danh từ số ít, danh từ số nhiều danh từ giới tính: the boy the girl the day the boys the girls the days B, Cách sử dụng mạo từ the tiếng Anh (Phần 1) Mạo từ xác định the sử dụng:  1, Khi đối tượng nhóm đối tượng xem nhất:  the earth the sea the sky the equator the stars  2, Trước danh từ trở nên xác định danh từ nhắc tới lần thứ hai:  His car struck a tree; you can still see the mark on the tree  3, Trước danh từ mà làm cho xác định cụm từ mệnh đề theo sau:   the girl in blue  the man with the banner  the boy that I met the place where I met him  4, Trước danh từ biểu diễn người/vật vị trí người/vật đó:   Ann is in the garden, (the garden of this house) Please pass the wine, (the wine on the table)  5, Trước dạng so sánh tính từ/trạng từ first, second, …   the first (week)  the best day the only way C, Cấu trúc the + danh từ số Cấu trúc the + danh từ số biểu diễn lớp loài vật/sự vật: The whale is in danger of becoming extinct The deep-freeze has made life easier for housewives Nhưng man sử dụng để nói giới tính người khơng có mạo từ kèm If oil supplies run out, man may have to fall back on the horse Mạo từ the sử dụng trước thành viên nhóm người cụ thể: The small shopkeeper is finding life increasingly difficult Cấu trúc the + danh từ số sử dụng để nhận động từ chia dạng số Đại từ he, she, it: The first-class traveller pays more so he expects some comfort Bạn tham khảo thêm mẫu câu Mạo từ THE + Tính từ tiếng Anh D, Cấu trúc the + tính từ Cấu trúc the + tính từ biểu diễn lớp người nói chung the old = old people in general E, Sử dụng mạo từ the trước tên biển, dòng sông, Mạo từ the sử dụng trước tên biển, dòng sơng, nhóm đảo, dãy núi, tên nước, tên sa mạc, tên khu vực dạng số nhiều: the Atlantic the Netherlands the Thames the Sahara the Azores the Crimea the Alps the Riviera Mạo từ the sử dụng trước số tên sau: the City the Mall the Sudan the Hague the Strand the Yemen Mạo từ the sử dụng trước tên mà hình thành từ danh từ + of + danh từ: the Bay of Biscay the Gulf of Mexico the Cape of Good Hope the United States of America Mạo từ the sử dụng trước tên hình thành từ tính từ + danh từ (tính từ khơng phải East, West, …) the Arabian Gulf the New Forest the High Street Mạo từ the sử dụng trước tính từ Easst/West, … + danh từ tên cụ thể: the East/West End the East/West Indies the North/South Pole ... the Atlantic the Netherlands the Thames the Sahara the Azores the Crimea the Alps the Riviera Mạo từ the sử dụng trước số tên sau: the City the Mall the Sudan the Hague the Strand the Yemen Mạo. .. the Yemen Mạo từ the sử dụng trước tên mà hình thành từ danh từ + of + danh từ: the Bay of Biscay the Gulf of Mexico the Cape of Good Hope the United States of America Mạo từ the sử dụng trước tên... hình thành từ tính từ + danh từ (tính từ khơng phải East, West, …) the Arabian Gulf the New Forest the High Street Mạo từ the sử dụng trước tính từ Easst/West, … + danh từ tên cụ thể: the East/West
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng mạo từ the trong tiếng anh, Cách sử dụng mạo từ the trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay