Cách sử dụng a little a few và litte few trong tiếng anh

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:30

Cách sử dụng a littlea few và littefew trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Chương này chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng của littlea little, fewa few trong tiếng Anh.A, Cách sử dụng a littlelittle và a fewfew (tính từ)a littlelittle (tính từ) được sử dụng trước các danh từ không đếm được: a little saltlittle salta fewfew (tính từ) được sử dụng trước các danh từ số nhiều: a few peoplefew peopleTất cả các từ trên cũng có thể được sử dụng để làm đại từ, hoặc sử dụng một mình hoặc sử dụng kết hợp với of: Sugar? ~ A little, please. Only a few of these are any good.B, Cách sử dụng a little, a few (tính từ và đại từ)a little, chỉ một lượng nhỏ, hoặc khi mà người nói xem xét lượng của cái gì đó là một lượng nhỏ. a few, chỉ một số nhỏ, hoặc khi mà người nói xem xét số lượng của cái gì đó là một số lượng nhỏ.Từ only có thể được đặt trước a littlea few để nhấn mạnh rằng lượng hoặc số lượng của cái gì đó là thực sự nhỏ theo ý kiến của người nói: Only a few of our customers have accounts.Nhưng khi sử dụng quite trước a few thì làm tăng số lượng một cách đáng kể: I have quite a few books on art. (quite a lot of books) C, Cách sử dụng little và few (tính từ và đại từ)little và few được sử dụng để chỉ sự khan hiếm, thiếu thốn và thường mang nghĩa phủ định. There was little time for consultationSự sử dụng của little và few chủ yếu giới hạn trong tiếng Anh viết. Trong hội thoại, little và few thường được thay thế bởi hardly any. Trong trường hợp này, cấu trúc động từ ở dạng phủ định + muchmany cũng có thể được sử dụng: We saw little = We saw hardly anythingWe didnt see much. Tourists come here but few stay overnight = Tourists come here but hardly any stay overnight.little và few có thể được sử dụng rộng rãi hơn khi đi kèm với so, very, too, extremely, comparatively, relatively, … Dạng so sánh hơn của few là fewer cũng có thể được sử dụng rộng rãi: Im unwilling to try a drug I know so little about. They have too many technicians, we have too few. There are fewer butterflies every year.D, Cách sử dụng a littlelittle (trạng từ)1. a little có thể được sử dụng:(a)Với các động từ: It rained a little during the night. They grumbled a little about having to wait.(b)Với các tính từ và trạng từ diễn tả sự tiêu cực: a little anxious a little unwillingly a little annoyed a little impatiently(c)Với các tính từ hoặc trạng từ ở dạng so sánh hơn: The paper should be a little thicker. Cant you walk a little faster?rather có thể thay thế cho a little trong trường hợp (b) và cũng có thể được sử dụng trước các dạng so sánh dù rằng a little trong trường hợp này thường sử dụng hơn. Trong tiếng Anh thông tục, cụm từ a bit có thể thay thế cho a little trong tất cả các ví dụ trên.2. little được sử dụng chủ yếu với better và more: His second suggestion was little (= not much) better than his first. He was little (= not much) more than a child when his father diedTrong tiếng Anh trang trọng, little có thể được đặt trước một số động từ cụ thể, ví dụ expect, know, suspect, think: He little expected to find himself in prison. He little thought that one day ... Bạn cũng nên chú ý các tính từ littleknown và littleused: a littleknown painter (một họa sỹ ít được biết đến)a littleused footpath (một con đường đất ít được sử dụng)Các loạt bài khác:Mạo từ: Định nghĩa Phân loạiCách sử dụng mạo từ aanSo sánh mạo từ aan và oneCách sử dụng littlea little, fewa fewCách sử dụng mạo từ the (I)Cách sử dụng mạo từ the (II)Cách sử dụng mạo từ the (III)Cách sử dụng mạo từ the (IV)Cách sử dụng mạo từ the (V)Tên riêng cókhông có mạo từ THE (I) Cách sử dụng a little a few litte few tiếng Anh Trang trước Trang sau Chương tìm hiểu cách sử dụng little/a little, few/a few tiếng Anh A, Cách sử dụng a little/little a few/few (tính từ) a little/little (tính từ) sử dụng trước danh từ không đếm được: a little salt/little salt a few/few (tính từ) sử dụng trước danh từ số nhiều: a few people/few people Tất từ sử dụng để làm đại từ, sử dụng sử dụng kết hợp với of: Sugar? ~ A little, please Only a few of these are any good B, Cách sử dụng a little, a few (tính từ đại từ) a little, lượng nhỏ, mà người nói xem xét lượng lượng nhỏ a few, số nhỏ, mà người nói xem xét số lượng số lượng nhỏ Từ only đặt trước a little/a few để nhấn mạnh lượng số lượng thực nhỏ theo ý kiến người nói: Only a few of our customers have accounts Nhưng sử dụng quite trước a few làm tăng số lượng cách đáng kể: I have quite a few books on art (quite a lot of books) C, Cách sử dụng little few (tính từ đại từ) little few sử dụng để khan hiếm, thiếu thốn thường mang nghĩa phủ định There was little time for consultation Sự sử dụng little few chủ yếu giới hạn tiếng Anh viết Trong hội thoại, little fewthường thay hardly any Trong trường hợp này, cấu trúc động từ dạng phủ định + much/many sử dụng: We saw little = We saw hardly anything/We didn't see much Tourists come here but few stay overnight = Tourists come here but hardly any stay overnight little few sử dụng rộng rãi kèm với so, very, too, extremely, comparatively, relatively, … Dạng so sánh few fewer sử dụng rộng rãi: I'm unwilling to try a drug I know so little about They have too many technicians, we have too few There are fewer butterflies every year D, Cách sử dụng a little/little (trạng từ) a little sử dụng: • (a) Với động từ: • • It rained a little during the night They grumbled a little about having to wait • (b) Với tính từ trạng từ diễn tả tiêu cực: • a little anxious a little unwillingly a little annoyed a little impatiently • (c) Với tính từ trạng từ dạng so sánh hơn: • • The paper should be a little thicker Can't you walk a little faster? rather thay cho a little trường hợp (b) sử dụng trước dạng so sánh a little trường hợp thường sử dụng Trong tiếng Anh thông tục, cụm từ a bit thay cho a little tất ví dụ little sử dụng chủ yếu với better more: His second suggestion was little (= not much) better than his first He was little (= not much) more than a child when his father died Trong tiếng Anh trang trọng, little đặt trước số động từ cụ thể, ví dụ expect, know, suspect, think: He little expected to find himself in prison He little thought that one day Bạn nên ý tính từ little-known little-used: a little-known painter (một họa sỹ biết đến) a little-used footpath (một đường đất sử dụng) Các loạt khác: • Mạo từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách sử dụng mạo từ a/an • So sánh mạo từ a/an one • Cách sử dụng little/a little, few/a fewCách sử dụng mạo từ the (I) • Cách sử dụng mạo từ the (II) • Cách sử dụng mạo từ the (III) • Cách sử dụng mạo từ the (IV) • Cách sử dụng mạo từ the (V) • Tên riêng có/khơng có mạo từ THE (I) ... đất sử dụng) Các loạt khác: • Mạo từ: Định ngh a & Phân loại • Cách sử dụng mạo từ a/ an • So sánh mạo từ a/ an one • Cách sử dụng little /a little, few /a few • Cách sử dụng mạo từ the (I) • Cách sử. .. faster? rather thay cho a little trường hợp (b) sử dụng trước dạng so sánh a little trường hợp thường sử dụng Trong tiếng Anh thơng tục, cụm từ a bit thay cho a little tất ví dụ little sử dụng chủ... butterflies every year D, Cách sử dụng a little/ little (trạng từ) a little sử dụng: • (a) Với động từ: • • It rained a little during the night They grumbled a little about having to wait • (b) Với
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng a little a few và litte few trong tiếng anh, Cách sử dụng a little a few và litte few trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay