Cách sử dụng mạo từ a an trong tiếng anh

5 6 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:28

Cách sử dụng mạo từ a, an trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề cập tới loại đối tượng nào, và đối tượng này là xác định hay không xác định.Sử dụng mạo từ xác định the ngụ ý rằng người nói giả sử rằng người nghe biết về đối tượng đang nói đến.Sử dụng mạo từ bất định a hoặc an khi người nói giả sử rằng người nghe không biết đến đối tượng đang nói đến.Mạo từ bất định aan trong tiếng AnhMạo từ a được sử dụng trước một danh từ mà bắt đầu bằng một phụ âm hoặc trước một từ bắt đầu bằng một nguyên âm nhưng có cách phát âm là phụ âm. a man a had a university a European a oneway streetMạo từ an được sử dụng trước các từ bắt đầu với một nguyên âm (a, e, i, o, u) hoặc các từ bắt đầu với âm câm h: an apple an island an uncle an egg an onionan hourhoặc trước các chữ cái riêng lẻ có cách phát âm bắt đầu là nguyên âm: an Lplate an MP an SOS an xMạo từ aan được sử dụng giống nhau với trường hợp các danh từ xác định giới tính: a man a woman an actor an actress a table Cách sử dụng mạo từ aan trong tiếng AnhA. Mạo từ aan được sử dụng trước một danh từ đếm được số ít khi danh từ này được đề cập lần đầu tiên và danh từ này không biểu thị một người hoặc vật cụ thể nào: I need a visa. They live in a flat. He bought an icecream.B. Mạo từ aan được sử dụng trước một danh từ đếm được số ít khi mà danh từ này đươc sử dụng để làm một ví dụ cho một lớp các vật nào đó: A car must be insured All carsAny car must be insured. A child needs love All children needAny child needs love.C. Mạo từ aan được sử dụng trước một danh từ được sử dụng làm bổ ngữ. Danh từ loại này có thể bao gồm tên chỉ nghề nghiệp. It was an earthquake. Shell be a dancer. He is an actor.D. Mạo từ aan được sử dụng trong một số cách diễn đạt để chỉ số lượng: a lot of a couple a great many a dozen (but one dozen is also possible) a great deal ofE. Mạo từ aan được sử dụng với một số cụ thể: a hundred a thousandMạo từ aan đứng trước half khi half theo sau một số nguyên: 1 12 kilos = one and a half kilos or a kilo and a halfNhưng 12 kg = half a kilo (không có a trước half), mặc dù a + half + danh từ đôi khi cũng được sử dụng: a halfholiday a halfportion a halfshareVới 13, 14, 15, ... chúng ta cũng có cách diễn đạt tương đương khi sử dụng mạo từ a như sau: a third, a quarter, …Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng one thay cho mạo từ a trong trường hợp này.F. Mạo từ aan được sử dụng trong các diễn đạt biểu thị giá cả, tốc độ, tỉ lệ, … 5p a kilo £1 a metre sixty kilometres an hour 10 p a dozen four times a dayTrong cách diễn đạt này, mạo từ aan có nghĩa tương đương với per (mỗimột)G. Mạo từ aan được sử dụng trong các câu cảm thán, và hai mạo từ này đứng trước các danh từ đếm được số ít: Such a long queue What a pretty girlVới các danh từ dạng số nhiều, bạn KHÔNG sử dụng hai mạo từ aan: But Such long queues What pretty girlsH. Mạo từ a có thể được đặt trước MrMrsMiss + tên họ: a Mr Smith a Mrs Smith a Miss Smith a Mr SmithCách diễn đạt này có nghĩa là một người đàn ông gọi là Smith và ngụ ý rằng anh ta là một người xa lạ đối với người nói. Nếu sử dụng Mr Smith (không sử dụng mạo từ a) thì ngụ ý rằng người nói biết Mr Smith hoặc biết đến sự tồn tại của anh ta.Các trường hợp bỏ qua mạo từ aan trong tiếng AnhBạn không sử dụng mạo từ aan trong các trường hợp sau:1. Trước các danh từ số nhiều: Hai mạo từ aan không có mẫu ở dạng số nhiều. Do đó, dạng số nhiều của a dog là dogs và dạng số nhiều của an egg là eggs.2. Trước các danh từ không đếm được.3. Trước tên các bữa ăn, ngoại trừ khi các tên này được đặt trước bởi một tính từ. We have breakfast at eight. He gave us a good breakfast. Hai mạo từ aan cũng được sử dụng khi bữa ăn đó là một bữa ăn đặc biệt (ví dụ để kỷ niệm hoặc ăn mừng, chào mừng ai đó): I was invited to dinner (mời ăn tại nhà họ, không sử dụng mạo từ) I was invited to a dinner given to welcome the new ambassador. (bữa ăn để chào mừng => sử dụng mạo từ)Bài tập mạo từ aanĐể làm bài tập mạo từ aan, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập mạo từ aan.Các loạt bài khác:Beget used to + VingV + giới từ + VingThành ngữ + Ving Cách sử dụng mạo từ a an tiếng Anh Trang trước Trang sau Mạo từ tiếng Anh từ đứng trước danh từ để rõ danh từ đề cập tới loại đối tượng nào, đối tượng xác định hay không xác định Sử dụng mạo từ xác định the ngụ ý người nói giả sử người nghe biết đối tượng nói đến Sử dụng mạo từ bất định a an người nói giả sử người nghe khơng biết đến đối tượng nói đến Mạo từ bất định a/an tiếng Anh Mạo từ a sử dụng trước danh từ mà bắt đầu phụ âm trước từ bắt đầu nguyên âm có cách phát âm phụ âm a man a had a university a European a one-way street Mạo từ an sử dụng trước từ bắt đầu với nguyên âm (a, e, i, o, u) từ bắt đầu với âm câm h: an apple an island an uncle an egg an onion an hour trước chữ riêng lẻ có cách phát âm bắt đầu nguyên âm: an L-plate an MP an SOS an 'x' Mạo từ a/an sử dụng giống với trường hợp danh từ xác định giới tính: a man a woman an actor an actress a table Cách sử dụng mạo từ a/an tiếng Anh A Mạo từ a/an sử dụng trước danh từ đếm số danh từ đề cập lần danh từ không biểu thị người vật cụ thể nào: I need a visa They live in a flat He bought an ice-cream B Mạo từ a/an sử dụng trước danh từ đếm số mà danh từ đươc sử dụng để làm ví dụ cho lớp vật đó: A car must be insured All cars/Any car must be insured A child needs love All children need/Any child needs love C Mạo từ a/an sử dụng trước danh từ sử dụng làm bổ ngữ Danh từ loại bao gồm tên nghề nghiệp It was an earthquake She'll be a dancer He is an actor D Mạo từ a/an sử dụng số cách diễn đạt để số lượng: a lot of a couple a great many a dozen (but one dozen is also possible) a great deal of E Mạo từ a/an sử dụng với số cụ thể: a hundred a thousand Mạo từ a/an đứng trước half half theo sau số nguyên: 1/2 kilos = one and a half kilos or a kilo and a half Nhưng 1/2 kg = half a kilo (khơng có a trước half), a + half + danh từ sử dụng: a half-holiday a half-portion a half-share Với 1/3, 1/4, 1/5, có cách diễn đạt tương đương sử dụng mạo từ a sau: a third, a quarter, …Ngồi ra, bạn sử dụng one thay cho mạo từ a trường hợp F Mạo từ a/an sử dụng diễn đạt biểu thị giá cả, tốc độ, tỉ lệ, … 5p a kilo £1 a metre sixty kilometres an hour 10 p a dozen four times a day Trong cách diễn đạt này, mạo từ a/an có nghĩa tương đương với per (mỗi/một) G Mạo từ a/an sử dụng câu cảm thán, hai mạo từ đứng trước danh từ đếm số ít: Such a long queue! What a pretty girl! Với danh từ dạng số nhiều, bạn KHÔNG sử dụng hai mạo từ a/an: But Such long queues! What pretty girls! H Mạo từ a đặt trước Mr/Mrs/Miss + tên họ: a Mr Smith a Mrs Smith a Miss Smith a Mr Smith Cách diễn đạt có nghĩa "một người đàn ơng gọi Smith" ngụ ý người xa lạ người nói Nếu sử dụng Mr Smith (khơng sử dụng mạo từ a) ngụ ý người nói biết Mr Smith biết đến tồn Các trường hợp bỏ qua mạo từ a/an tiếng Anh Bạn không sử dụng mạo từ a/an trường hợp sau: • Trước danh từ số nhiều: Hai mạo từ a/an mẫu dạng số nhiều Do đó, dạng số nhiều a dog dogs dạng số nhiều an egg eggs • Trước danh từ khơng đếm • Trước tên bữa ăn, ngoại trừ tên đặt trước tính từ • • We have breakfast at eight He gave us a good breakfast Hai mạo từ a/an sử dụng bữa ăn bữa ăn đặc biệt (ví dụ để kỷ niệm ăn mừng, chào mừng đó): I was invited to dinner (mời ăn nhà họ, không sử dụng mạo từ) I was invited to a dinner given to welcome the new ambassador (bữa ăn để chào mừng => sử dụng mạo từ) Bài tập mạo từ a/an Để làm tập mạo từ a/an, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập mạo từ a/an Các loạt khác: • Be/get used to + V-ing • V + giới từ + V-ing • Thành ngữ + V-ing ... có cách phát âm bắt đầu nguyên âm: an L-plate an MP an SOS an 'x' Mạo từ a/ an sử dụng giống với trường hợp danh từ xác định giới tính: a man a woman an actor an actress a table Cách sử dụng mạo. .. mạo từ a/ an tiếng Anh A Mạo từ a/ an sử dụng trước danh từ đếm số danh từ đề cập lần danh từ không biểu thị người vật cụ thể nào: I need a visa They live in a flat He bought an ice-cream B Mạo từ. .. needs love C Mạo từ a/ an sử dụng trước danh từ sử dụng làm bổ ngữ Danh từ loại bao gồm tên nghề nghiệp It was an earthquake She'll be a dancer He is an actor D Mạo từ a/ an sử dụng số cách diễn đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng mạo từ a an trong tiếng anh, Cách sử dụng mạo từ a an trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay