Mệnh đề ing ving clause trong tiếng anh

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:27

Mệnh đề ing (Ving Clause) trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Ví dụ Mệnh đề ing (ing clause) trong tiếng AnhMột mệnh đề (Clause) là một phần của câu. Một câu có thể có hai hay nhiều mệnh đề.Ví dụ: 1. Mệnh đề chính Mệnh đề phụ (Mệnh đề Ving) Jim hurt his arm | playing tennisJim bị đau tay khi đang chơi tennis.2. Mệnh đề Ving Mệnh đề chính Feeling tired, I went to bed early.Cảm thấy mệt, tôi đã đi ngủ sớm.Trong hai ví dụ trên, playing tennis và feeling tired là những mệnh đề ingNếu mệnh đề ing đứng ở đầu câu (như trong ví dụ thứ hai), chúng ta sử dụng dấu phảy (,) giữa hai mệnh đề. B. Cách sử dụng mệnh đề ing (ing clause) trong tiếng AnhKhi hai sự việc xảy ra ở cùng một thời điểm, bạn có thể sử dụng Ving cho một trong các động từ. Mệnh đề chính thường đứng ở đầu câu.Ví dụ: Ive just seen Carol. Shes in the bar having a drink.Tôi vừa nhìn thấy Carol. Cô ấy đang uống rượu trong quán,(= cô ấy đang ở trong quán rượu và đang uống rượu) A man ran out of the house shouting. Một người đàn ông đã chạy ra khỏi nhà và la to.(Anh ấy đã chạy ra khỏi nhà và đang la) Do something Dont just stand there doing nothingHãy làm cái gì đi Đừng có đứng đấy mà không làm gì cảChúng ta cũng sử dụng mệnh đề ving khi một hành động xảy ra trong khi đang xảy ra một hành động khác. Chúng ta sử dụng mệnh đề ing cho hành động dài hơn.Ví dụ: Jim hurt his arm playing tennis. (= trong khi anh ấy đang chơi tennis)Jim bị đau tay khi đang chơi tennis. Did you cut yourself shaving? (= trong khi đang cạo râu)Anh bị xước khi cạo râu à?Bạn cũng có thể sử dụng mệnh đề ing sau while và when. Ví dụ: Jim hurt his arm while playing tennis.Jim bị đau tay trong lúc đang chơi tennis. Be careful when crossing the road.Hãy cẩn thận khi sang đường.C. Trường hợp khác của mệnh đề VingKhi một hành động xảy ra trước một hành động khác, chúng ta sử dụng having (done) cho hành động đầu tiên.Ví dụ: Having found a hotel, we looked for somewhere to have dinner.Sau khi đã tìm được khách sạn, chúng tôi tìm nơi nào đó để ăn chiều. Having finished her work, she went home.Sau khi hoàn tất công việc, cô ấy đã đi về nhà.Bạn cũng có thể sử dụng after + Ving: After finishing her work, she went home.Nếu một hành động ngắn theo sau một hành động ngắn khác, bạn có thể sử dụng dạng Ving đơn giản (doing thay cho having done) cho hành động đầu:Ví dụ: Taking a key out of his pocket, he opened the door.Lấy chìa khóa ra khỏi túi, anh ấy mở cửa.Các cấu trúc này thường được sử dụng nhiều trong văn viết hơn là trong văn nói của tiếng Anh.D. Cách sử dụng mệnh đề Ving để giải thích điều gì đóBạn có thể sử dụng mệnh đề Ving để giải thích một sự việc hay để nói tại sao ai đó làm một công việc nào đó. Mệnh đề ing thường đứng trước.Ví dụ: Feeling tired, I went to bed early. Cảm thấy mệt, tôi đã đi ngủ sớm.(=vì tôi thấy mệt) Being unemployed, he hasnt got much money. Bị thất nghiệp, anh ấy không có nhiều tiền.(=vì anh ta đang thất nghiệp) Not having a car, she finds it difficult to get around. Không có xe, cô ấy thấy khó khăn để đi đâu đó.(=bởi vì cô ấy không có xe hơi) Having already seen the film twice, I didnt want to go to the cinema. Đã xem phim đó hai lần, tôi không muốn đi xem nữa.(=vì tôi đã xem phim đó hai lần)Các cấu trúc này thường được sử dụng nhiều trong văn viết hơn là trong văn nói của tiếng Anh.Bài tập Mệnh đề ingĐể làm bài tập Mệnh đề ing, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mệnh đề ing.Các loạt bài khác:Beget used to + VingV + giới từ + VingThành ngữ + VingGiới từ to, for và so thatTính từ + to VAfraid toof và giới từ + VingSee sb do và see sb doingMệnh đề Ving (ing Clause)Mạo từ: Định nghĩa Phân loạiCách sử dụng mạo từ aanSo sánh mạo từ aan và one Follow https:www.facebook.comh Mệnh đề ing Ving Clause tiếng Anh Trang trước Trang sau A Ví dụ Mệnh đề -ing (-ing clause) tiếng Anh Một mệnh đề (Clause) phần câu Một câu có hai hay nhiều mệnh đề Ví dụ: Mệnh đề - Jim hurt his arm Mệnh đề phụ (Mệnh đề V-ing) | playing tennis Jim bị đau tay chơi tennis Mệnh đề V-ing - Feeling tired, Mệnh đề I went to bed early Cảm thấy mệt, ngủ sớm Trong hai ví dụ trên, "playing tennis" "feeling tired" mệnh đề -ing Nếu mệnh đề -ing đứng đầu câu (như ví dụ thứ hai), sử dụng dấu phảy (,) hai mệnh đề B Cách sử dụng mệnh đề -ing (-ing clause) tiếng Anh Khi hai việc xảy thời điểm, bạn sử dụng V-ing cho động từ Mệnh đề thường đứng đầu câu Ví dụ: - I've just seen Carol She's in the bar having a drink Tơi vừa nhìn thấy Carol Cơ uống rượu quán, (= cô quán rượu uống rượu) - A man ran out of the house shouting Một người đàn ông chạy khỏi nhà la to (Anh chạy khỏi nhà la) - Do something! Don't just stand there doing nothing! Hãy làm đi! Đừng có đứng mà khơng làm cả! Chúng ta sử dụng mệnh đề v-ing hành động xảy xảy hành động khác Chúng ta sử dụng mệnh đề -ing cho hành động dài Ví dụ: - Jim hurt his arm playing tennis (= anh chơi tennis) Jim bị đau tay chơi tennis - Did you cut yourself shaving? (= cạo râu) Anh bị xước cạo râu à? Bạn sử dụng mệnh đề -ing sau while when Ví dụ: - Jim hurt his arm while playing tennis Jim bị đau tay lúc chơi tennis - Be careful when crossing the road Hãy cẩn thận sang đường C Trường hợp khác mệnh đề V-ing Khi hành động xảy trước hành động khác, sử dụng having (done)cho hành động Ví dụ: - Having found a hotel, we looked for somewhere to have dinner Sau tìm khách sạn, chúng tơi tìm nơi để ăn chiều - Having finished her work, she went home Sau hồn tất cơng việc, nhà Bạn sử dụng after + V-ing: - After finishing her work, she went home Nếu hành động ngắn theo sau hành động ngắn khác, bạn sử dụng dạng V-ing đơn giản (doing thay cho having done) cho hành động đầu: Ví dụ: - Taking a key out of his pocket, he opened the door Lấy chìa khóa khỏi túi, anh mở cửa Các cấu trúc thường sử dụng nhiều văn viết văn nói tiếng Anh D Cách sử dụng mệnh đề V-ing để giải thích điều Bạn sử dụng mệnh đề V-ing để giải thích việc hay để nói làm cơng việc Mệnh đề -ing thường đứng trước Ví dụ: - Feeling tired, I went to bed early Cảm thấy mệt, tơi ngủ sớm (=vì tơi thấy mệt) - Being unemployed, he hasn't got much money Bị thất nghiệp, anh khơng có nhiều tiền (=vì thất nghiệp) - Not having a car, she finds it difficult to get around Khơng có xe, thấy khó khăn để (=bởi khơng có xe hơi) - Having already seen the film twice, I didn't want to go to the cinema Đã xem phim hai lần, tơi khơng muốn xem (=vì tơi xem phim hai lần) Các cấu trúc thường sử dụng nhiều văn viết văn nói tiếng Anh Bài tập Mệnh đề -ing Để làm tập Mệnh đề -ing, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mệnh đề -ing Các loạt khác: • Be/get used to + V-ing • V + giới từ + V-ing • Thành ngữ + V-ing • Giới từ to, for so that • Tính từ + to V • Afraid to/of giới từ + V-ing • See sb see sb doing • Mệnh đề V-ing (-ing Clause) • Mạo từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách sử dụng mạo từ a/an • So sánh mạo từ a/an one Follow https://www.facebook.com/h ... tiếng Anh Bài tập Mệnh đề -ing Để làm tập Mệnh đề -ing, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mệnh đề -ing Các loạt khác: • Be/get used to + V -ing • V + giới từ + V -ing • Thành ngữ + V -ing •... viết văn nói tiếng Anh D Cách sử dụng mệnh đề V -ing để giải thích điều Bạn sử dụng mệnh đề V -ing để giải thích việc hay để nói làm cơng việc Mệnh đề -ing thường đứng trước Ví dụ: - Feeling tired,... shouting Một người đàn ông chạy khỏi nhà la to (Anh chạy khỏi nhà la) - Do something! Don't just stand there doing nothing! Hãy làm đi! Đừng có đứng mà khơng làm cả! Chúng ta sử dụng mệnh đề v-ing
- Xem thêm -

Xem thêm: Mệnh đề ing ving clause trong tiếng anh, Mệnh đề ing ving clause trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay