See somebody do và see somebody doing trong tiếng anh

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:27

See somebody do và See somebody doing trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Ví dụ tình huống see sb do trong tiếng AnhVí dụ có một tình huống là: Tom lên xe của mình và lái đi. Bạn đã nhìn thấy điều này. Bạn có thể nói: I saw Tom get into his car and drive away.Tôi đã nhìn thấy Tom lên xe của mình và lái đi.Trong cấu trúc này chúng ta sử dụng động từ getdrivedo... (nguyên mẫu không to). Khi mà: Somebody did something + I saw this | | |Bạn sử dụng cấu trúc: I saw somebody do somethingLưu ý trong cấu trúc trên chúng ta sử dụng động từ nguyên mẫu không có to.Nhưng sau một thể bị động (Passive) chúng ta sử dụng giới từ to.Ví dụ: They were seen to go out. Họ đã bị nhìn thấy đi ra ngoài. B. Ví dụ tình huống see sb doing trong tiếng AnhNgày hôm qua bạn đã nhìn thấy Ann. Cô ấy đang chờ xe buýt. Bạn có thể nói: I saw Ann waiting for a bus.Tôi đã nhìn thấy Ann đang chờ xe buýt.Trong cấu trúc này, chúng ta sử dụng Ving (waiting). Khi mà: Somebody was doing something + I saw this | | |Bạn sử dụng cấu trúc: I saw somebody doing somethingC. Sự khác nhau giữa See sb do và See sb doingI saw him do something = Tôi đã nhìn thấy anh ấy làm việc gì đó anh ấy đã làm xong một việc (quá khứ đơn) và tôi nhìn thấy điều này. Tôi đã nhìn thấy toàn bộ sự việc từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. He fell off the wall. I saw this,> I saw him fall off the wall.Anh ấy ngã từ bức tường xuống. Tôi đã nhìn thấy điều này.> Tôi đã nhìn thấy anh ấy ngã từ tường xuống. The accident happened. Did you see this? > Did you see the accident happen?Tai nạn đã xảy ra. Anh có nhìn thấy điều đó không?> Anh có nhìn thấy tai nạn xảy ra không?I saw him doing something = Tôi đã nhìn thấy anh ấy đang làm gì đó anh ấy đang làm điều gì đó (quá khứ tiếp diễn) vào lúc tôi nhìn thấy điều này. Tôi đã nhìn thấy anh ấy khi anh ấy đang ở giữa chừng công việc. Điều này không có nghĩa là tôi nhìn thấy toàn bộ sự việc. He was walking along the street.I saw this when I drove past in my car.Anh ấy đang đi dọc theo con phố.Tôi đã nhìn thấy điều này khi tôi chạy xe ngang qua.> I saw him walking along the street.Tôi nhìn thấy anh ấy đang đi trên phố. Đôi khi sự khác biệt về mặt ý nghĩa không quan trọng và bạn có thể sử dụng cấu trúc nào cũng được.Ví dụ: Ive never seen her dance hoặc Ive never seen her dancing. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy khiêu vũ.D. Sử dụng cấu trúc trên với See, Hear và một số động từ khácVí dụ: I didnt hear you come in.Tôi không nghe thấy anh bước vào. Liz suddenly felt something touch her on the shoulder.Liz chợt cảm thấy một vật gì đó chạm vào vai. Did you notice anyone go out?Anh có để ý thấy ai đi ra không? I could hear it raining.Tôi có thể nghe thấy rằng trời đang mưa. The missing boys were last seen playing near the river.Các cậu bé bị mất tích được nhìn thấy lần cuối cùng khi đang chơi bên sông. Listen to the birds singingHãy lắng nghe tiếng chim hót Can you smell something burning?Anh có cảm thấy điều gì đó đang cháy không? I found Sue in my room reading my letters.Tôi đã nhìn thấy Sue đang đọc những bức thư của tôi trong phòng tôi.Bài tập See sb + VingĐể làm bài tập See sb + Ving, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập See sb + Ving.Các loạt bài khác:V + VingV + to infinitiveV + (Object) + to infinitiveV + Ving hay V + to (I)V + Ving hay V + to (II)V + Ving hay V + to (III)Prefer Would RatherGiới từ + VingBeget used to + VingV + giới từ + VingThành ngữ + VingGiới từ to, for và so thatTính từ + to VAfraid toof và giới từ + VingSee sb do và see sb doingMệnh đề Ving (ing Clause) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhất208 bài học Javascript có giải hay nhấtHọc tiếng Anh tại vietjack.com:160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC See somebody See somebody doing tiếng Anh Trang trước Trang sau A Ví dụ tình see sb tiếng Anh Ví dụ có tình là: Tom lên xe lái Bạn nhìn thấy điều Bạn nói: - I saw Tom get into his car and drive away Tơi nhìn thấy Tom lên xe lái Trong cấu trúc sử dụng động từ get/drive/do (nguyên mẫu không to) Khi mà: Somebody did something | + I saw this | | Bạn sử dụng cấu trúc: I saw somebody something Lưu ý cấu trúc sử dụng động từ ngun mẫu khơng có to Nhưng sau thể bị động (Passive) sử dụng giới từ to Ví dụ: - They were seen to go out Họ bị nhìn thấy ngồi B Ví dụ tình see sb doing tiếng Anh Ngày hơm qua bạn nhìn thấy Ann Cơ chờ xe buýt Bạn nói: - I saw Ann waiting for a bus Tơi nhìn thấy Ann chờ xe buýt Trong cấu trúc này, sử dụng V-ing (waiting) Khi mà: Somebody was doing something | + I saw this | | Bạn sử dụng cấu trúc: I saw somebody doing something C Sự khác See sb See sb doing • "I saw him something" = Tơi nhìn thấy anh làm việc - anh làm xong việc (quá khứ đơn) nhìn thấy điều Tơi nhìn thấy tồn việc từ lúc bắt đầu đến kết thúc • • - He fell off the wall I saw this, • > I saw him fall off the wall • Anh ngã từ tường xuống Tơi nhìn thấy điều • > Tơi nhìn thấy anh ngã từ tường xuống • • - The accident happened Did you see this? • > Did you see the accident happen? • Tai nạn xảy Anh có nhìn thấy điều khơng? • "I saw him doing something" = Tơi nhìn thấy anh > Anh có nhìn thấy tai nạn xảy khơng? làm - anh làm điều (q khứ tiếp diễn) vào lúc tơi nhìn thấy điều Tơi nhìn thấy anh anh chừng cơng việc Điều khơng có nghĩa tơi nhìn thấy tồn việc • • - He was walking along the street • I saw this when I drove past in my car • Anh dọc theo phố • Tơi nhìn thấy điều tơi chạy xe ngang qua • • > I saw him walking along the street Tơi nhìn thấy anh phố Đôi khác biệt mặt ý nghĩa không quan trọng bạn sử dụng cấu trúc Ví dụ: - I've never seen her dance I've never seen her dancing Tơi chưa nhìn thấy cô khiêu vũ D Sử dụng cấu trúc với See, Hear số động từ khác Ví dụ: - I didn't hear you come in Tôi không nghe thấy anh bước vào - Liz suddenly felt something touch her on the shoulder Liz cảm thấy vật chạm vào vai - Did you notice anyone go out? Anh có để ý thấy khơng? - I could hear it raining Tơi nghe thấy trời mưa - The missing boys were last seen playing near the river Các cậu bé bị tích nhìn thấy lần cuối chơi bên sông - Listen to the birds singing! Hãy lắng nghe tiếng chim hót! - Can you smell something burning? Anh có cảm thấy điều cháy không? - I found Sue in my room reading my letters Tơi nhìn thấy Sue đọc thư tơi phòng tơi Bài tập See sb + V-ing Để làm tập See sb + V-ing, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập See sb + V-ing Các loạt khác: • V + V-ing • V + to infinitive • V + (Object) + to infinitive • V + V-ing hay V + to (I) • V + V-ing hay V + to (II) • V + V-ing hay V + to (III) • Prefer & Would Rather • Giới từ + V-ing • Be/get used to + V-ing • V + giới từ + V-ing • Thành ngữ + V-ing • Giới từ to, for so that • Tính từ + to V • Afraid to/of giới từ + V-ing • See sb see sb doing • Mệnh đề V-ing (-ing Clause) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C+ +,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng Việt hay • 247 học CSS tiếng Việt hay • 197 thẻ HTML • 297 học PHP • 85 học C# hay • 101 học C++ hay • 97 tập C++ có giải hay • 208 học Javascript có giải hay Học tiếng Anh vietjack.com: • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC ... Somebody was doing something | + I saw this | | Bạn sử dụng cấu trúc: I saw somebody doing something C Sự khác See sb See sb doing • "I saw him something" = Tơi nhìn thấy anh làm việc - anh làm xong... khơng? • "I saw him doing something" = Tơi nhìn thấy anh > Anh có nhìn thấy tai nạn xảy khơng? làm - anh làm điều (q khứ tiếp diễn) vào lúc tơi nhìn thấy điều Tơi nhìn thấy anh anh chừng cơng việc... pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: See somebody do và see somebody doing trong tiếng anh, See somebody do và see somebody doing trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay