Giới từ ving trong tiếng anh

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:22

Giới từ + Ving trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Giới từ + Ving trong tiếng AnhNếu một giới từ (inforabout...) có động từ theo sau, thì động từ theo sau này phải có dạng Ving.Cấu trúc: Giới từ (Preposition) + VingVí dụ: Are you interested | in | working for us? Im not very good | at | learning languages? She must be fed up | with | studying What are the advantages| of | having a car? The knife is only | for | cutting bread. How | about | playing tennis tomorrow? I bought a new bicycle | instead of | going away on holiday. Carol went to work | in spite of| feeling ill.Bạn cũng có thể nói interested in somebody (do)ing..., fedup with you (do) ing... ...Ví dụ: Im fed up with you telling me what to do.Tôi không thích anh bảo tôi phải làm những gì. B. Cách sử dụng của một số giới từ + Vingbefore + Ving và after + Ving Before going out, I phoned Sarah. (KHÔNG nói Before to go out)Trước khi đi, tôi đã gọi điện thoại cho Sarah. What did you do after leaving school?Bạn đã làm gì sau khi ra trường?Bạn cũng có thể nói: Before I went out ... và after you left school...by + Ving: để nói một việc nào đó đã xảy ra như thế nào. The burglars got into the house by breaking a window and climbing in.Bọn trộm đã đột nhập bằng cách đập vỡ cửa sổ và chui vào. You can improve your English by reading more.Bạn có thể trau dồi tiếng Anh của bạn bằng cách đọc nhiều hơn nữa. She made herself ill by not eating properly.Cô ấy tự làm mình ốm bởi sự ăn uốn không hợp lý.without + Ving I ran ten kilometres without stopping.Tôi đã chạy 10 km không nghỉ. They climbed through the window without anybody seeing them (hoặc ...without being seen)Chúng đã trèo qua cửa sổ mà không bị ai nhìn thấy.(hoặc ...mà không bị ai phát hiện)She needs to work without people disturbing her (hoặc ... without being disturbed).Cô ấy cần làm việc mà không bị ai quấy rầy.(hoặc ... mà không bị quấy rầy) Its nice to go on holiday without having to worry about money.Thật là tuyệt khi đi nghỉ mát mà không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. C. Giới từ to + Ving trong tiếng Anhto là thành phần của động từ nguyên mẫu (to doto see...).Ví dụ: We decided to go out.Chúng tôi đã quyết định đi dạo. Would you like to play tennis?Bạn muốn chơi quần vợt không?Nhưng to cũng là một giới từ (giống như inforaboutfrom...)Ví dụ: We drove from London to Edinburgh.Chúng tôi đã lái xe từ London tới Edinburgh. I prefer tea to coffee.Tôi thích chè hơn cà phê. Are you looking forward to the weekend?Bạn đang mong tới cuối tuần phải không?Nếu một giới từ được theo sau bởi một động từ, thì động từ đó có dạng Ving. Bởi vậy, khi to là giới từ và theo sau nó là một động từ, bạn phải nói là to + Ving.Ví dụ: I prefer driving to travelling by train. (KHÔNG nói to travel)Tôi thích đi xe hơn là đi tàu. Are you looking forward to seeing Ann again? (KHÔNG nói looking forward to see)Bạn đang mong gặp Ann lắm phải không?Về beget used to + Ving, mời bạn theo dõi chương tiếp theo.Bài tập Giới từ + VingĐể làm bài tập Giới từ + Ving, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Giới từ + Ving.Các loạt bài khác:V + VingV + to infinitiveV + (Object) + to infinitiveV + Ving hay V + to (I)V + Ving hay V + to (II)V + Ving hay V + to (III)Prefer Would Rather Giới từ Ving tiếng Anh Trang trước Trang sau A Giới từ + Ving tiếng Anh Nếu giới từ (in/for/about/ ) có động từ theo sau, động từ theo sau phải có dạng V-ing Cấu trúc: Giới từ (Preposition) + V-ing Ví dụ: - Are you interested | in - I'm not very good | at - | working for us? | learning languages? She must be fed up | with - What are the advantages| of - The knife is only | for - How | about | studying | having a car? | cutting bread | playing tennis tomorrow? - I bought a new bicycle | instead of | going away on holiday - Carol went to work | in spite of| feeling ill Bạn nói ""interested in somebody (do)ing ", "fed-up with you (do) ing " Ví dụ: - I'm fed up with you telling me what to Tơi khơng thích anh bảo tơi phải làm B Cách sử dụng số giới từ + V-ing  before + V-ing after + V-ing   - Before going out, I phoned Sarah (KHÔNG nói 'Before to go out')  Trước đi, tơi gọi điện thoại cho Sarah   - What did you after leaving school? Bạn làm sau trường? Bạn nói: Before I went out after you left school  by + V-ing: để nói việc xảy   - The burglars got into the house by breaking a window and climbing in  Bọn trộm đột nhập cách đập vỡ cửa sổ chui vào   - You can improve your English by reading more  Bạn trau dồi tiếng Anh bạn cách đọc nhiều   - She made herself ill by not eating properly Cơ tự làm ốm ăn uốn không hợp lý  without + V-ing   - I ran ten kilometres without stopping  Tôi chạy 10 km không nghỉ   - They climbed through the window without anybody seeing them  (hoặc without being seen)  Chúng trèo qua cửa sổ mà khơng bị nhìn thấy  (hoặc mà không bị phát hiện)   She needs to work without people disturbing her  (hoặc without being disturbed)  Cô cần làm việc mà không bị quấy rầy  (hoặc mà không bị quấy rầy)   - It's nice to go on holiday without having to worry about money Thật tuyệt nghỉ mát mà lo lắng chuyện tiền bạc C Giới từ to + V-ing tiếng Anh to thành phần động từ nguyên mẫu (to do/to see/ ) Ví dụ: - We decided to go out Chúng định dạo - Would you like to play tennis? Bạn muốn chơi quần vợt không? Nhưng to giới từ (giống in/for/about/from/ ) Ví dụ: - We drove from London to Edinburgh Chúng lái xe từ London tới Edinburgh - I prefer tea to coffee Tôi thích chè cà phê - Are you looking forward to the weekend? Bạn mong tới cuối tuần phải không? Nếu giới từ theo sau động từ, động từ có dạng V-ing Bởi vậy, to giới từ theo sau động từ, bạn phải nói to + V-ing Ví dụ: - I prefer driving to travelling by train (KHƠNG nói 'to travel') Tơi thích xe tàu - Are you looking forward to seeing Ann again? (KHƠNG nói 'looking forward to see') Bạn mong gặp Ann phải không? Về be/get used to + V-ing, mời bạn theo dõi chương Bài tập Giới từ + V-ing Để làm tập Giới từ + V-ing, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Giới từ + V-ing Các loạt khác:  V + V-ing  V + to infinitive  V + (Object) + to infinitive  V + V-ing hay V + to (I)  V + V-ing hay V + to (II)  V + V-ing hay V + to (III)  Prefer & Would Rather ... tới cuối tuần phải không? Nếu giới từ theo sau động từ, động từ có dạng V-ing Bởi vậy, to giới từ theo sau động từ, bạn phải nói to + V-ing Ví dụ: - I prefer driving to travelling by train (KHƠNG... It's nice to go on holiday without having to worry about money Thật tuyệt nghỉ mát mà lo lắng chuyện tiền bạc C Giới từ to + V-ing tiếng Anh to thành phần động từ nguyên mẫu (to do/to see/ ) Ví... be/get used to + V-ing, mời bạn theo dõi chương Bài tập Giới từ + V-ing Để làm tập Giới từ + V-ing, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Giới từ + V-ing Các loạt khác:  V + V-ing  V + to infinitive
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới từ ving trong tiếng anh, Giới từ ving trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay