V + to v trong tiếng anh

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:18

V + TO V (V + To V) Trang trước Trang sau A. V + TO V trong tiếng Anh offer tặng | manage xoay xởdecide quyết định | afford cố gắnghope hy vọng | refuse từ chốideserve xứng đáng | threaten đe dọaattempt cố gắng | arrange sắp đặtpromise hứa | learn học tậpagree đồng ý | forget quênplan dự định | fail thất bạiaim nhằm mục đích | Nếu các động từ trên đươc theo sau bởi một động từ khác thì cấu trúc thường là:V + to + V (động từ nguyên mẫu)Ví dụ: It was late, so we decided to take a taxi home.Lúc đó đã trễ rồi, nên chúng tôi quyết định đi taxi về nhà. Simon was in a difficult situation, so I agreed to lend him some money.Simon đã ở trong một tình huống khó khăn, nên tôi đã đồng ý cho anh ấy mượn tiền. How old were you when you learn to drive? (hoặc learn how to drive)Bạn đã học lái xe khi bạn bao nhiêu tuổi? I waved to Karen but failed to attract her attention.Tôi đã vẫy Karen nhưng không thu hút được sự chú ý của cô ấy.Khi được chuyển sang dạng phủ định, cấu trúc là:V + not + to + V (động từ nguyên mẫu)Ví dụ: We decided not to go out because of the weather.Chúng tôi đã quyết định không đi chơi bởi thời tiết xấu. I promised not to be late.Tôi đã hứa sẽ không trễ.Với một số động từ (ví dụ: enjoythinksuggest) chúng ta không thể sử dụng to + V theo sau.Ví dụ: I enjoy dancing. (KHÔNG nói enjoy to dance)Tôi thích khiêu vũ. Ian suggested going to the cinema. (KHÔNG nói suggested to go)Ian đã đề nghị đi xem phim. Are you thinking of buying a car? (KHÔNG nói thinking to buy)Bạn đang nghĩ đến chuyện mua một chiếc xe hơi phải không? B.Chúng ta cũng có thể sử dụng to sau các động từ seem (dường như); appear (xuất hiện); tend (có khuynh hướng); pretend (giả vờ); claim (phàn nàn)Ví dụ: They seem to have plenty of money.Dường như họ có khá nhiều tiền. I like George but I think he tends to talk too much.Tôi mến George nhưng tôi cho rằng anh ấy hay nói quá nhiều.Với một số động từ này, bạn cũng có thể sử dụng hình thức Continuous Verb (to be reading) và Perfect Verb (to have done):Ví dụ: I pretended to be reading the newspaper. (=I pretended that I was reading)Tôi đã giả vờ đang đọc một tờ báo. You seem to have lost weight. (=it seems that you have lost weight)Anh ấy dường như đã giảm cân.C.Chúng ta có thể nói decide to do something, promise to do something .... Một cách tương tự, ta có thể nói a decision to do something, a promise to do something... (noun+to...)Ví dụ: I think his decision to give up his job was stupid.Tôi cho rằng quyết định bỏ việc của anh ấy là dại dột. George has a tendency to talk too much.George có khuynh hướng nói quá nhiều. D. Cách sử dụng dare, dare not trong tiếng AnhSau dare, bạn có thể sử dụng động từ nguyên thể (Infinitive) có hay không có to đều được. I wouldnt dare to tell him hoặc I wouldnt dare tell him.Tôi sẽ không dám nói với anh ta.Nhưng sau darent (dare not), bạn phải sử dụng động từ nguyên thể (Infinitive) có to. I darent tell him what happened. (KHÔNG nói I darent to tell him)Tôi không dám nói với anh ấy những gì đã xảy ra.E.Sau các động từ sau, bạn có thể sử dụng một từ để hỏi (whatwhetherhow ...) + to... ask hỏi | decide quyết địnhknow biết | remember nhớforget quên | explain giải thíchlearn hiểu, biết | understand hiểuwonder ngạc nhiên, tự hỏi|Ví dụ: We asked how to get to the station.Chúng tôi đã hỏi đường tới nhà ga. Have you decided where to go for your holiday?Bạn đã quyết định đi nghỉ ở đâu chưa? I dont know whether to apply for the job or not.Tôi không biết có nên nộp đơn xin việc hay không. Do you understand what to do?Bạn có hiểu phải làm gì không?Tương tự: showtellaskadviseteach + somebody + whathowwhere + to do something.Ví dụ: Can somebody show me how to change the film in this camera?Có ai có thể chỉ cho tôi biết cách thay phim cho chiếc máy ảnh này không? Ask Jack. Hell tell you what to do.Hãy hỏi Jack. Anh ấy sẽ nói cho bạn phải làm gì.Bài tập V + To VĐể làm bài tập V + To V, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập V + To V.Các loạt bài khác:Câu điều kiện loại 1 và 2Cấu trúc I wishCâu điều kiện loại 3Cách sử dụng wishCâu bị động (I)Câu bị động (II)Câu bị động (III)Mẫu câu It is said that, He is said toMẫu câu Have something doneCâu tường thuật Reported Speech (I)Câu tường thuật Reported Speech (II)Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (I)Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (II) V + TO V (V + To V) Trang trước Trang sau A V + TO V tiếng Anh offer tặng | manage decide định hope hy vọng deserve xứng đáng attempt cố gắng promise hứa agree đồng ý xoay xở | afford cố gắng | refuse từ chối | threaten đe dọa | arrange đặt | learn học tập | forget quên plan dự định | fail aim nhằm mục đích | thất bại Nếu động từ đươc theo sau động từ khác cấu trúc thường là: V + to + V (động từ nguyên mẫu) Ví dụ: - It was late, so we decided to take a taxi home Lúc trễ rồi, nên chúng tơi định taxi nhà - Simon was in a difficult situation, so I agreed to lend him some money Simon tình khó khăn, nên tơi đồng ý cho anh mượn tiền - How old were you when you learn to drive? (hoặc "learn how to drive") Bạn học lái xe bạn tuổi? - I waved to Karen but failed to attract her attention Tôi vẫy Karen không thu hút ý cô Khi chuyển sang dạng phủ định, cấu trúc là: V + not + to + V (động từ nguyên mẫu) Ví dụ: - We decided not to go out because of the weather Chúng định không chơi thời tiết xấu - I promised not to be late Tôi hứa không trễ Với số động từ (ví dụ: enjoy/think/suggest) khơng thể sử dụng to + V theo sau Ví dụ: - I enjoy dancing (KHƠNG nói 'enjoy to dance') Tơi thích khiêu vũ - Ian suggested going to the cinema (KHƠNG nói 'suggested to go') Ian đề nghị xem phim - Are you thinking of buying a car? (KHƠNG nói 'thinking to buy') Bạn nghĩ đến chuyện mua xe phải khơng? B Chúng ta sử dụng to sau động từ seem (dường như); appear (xuất hiện);tend (có khuynh hướng); pretend (giả vờ); claim (phàn nàn) Ví dụ: - They seem to have plenty of money Dường họ có nhiều tiền - I like George but I think he tends to talk too much Tôi mến George cho anh hay nói nhiều Với số động từ này, bạn sử dụng hình thức Continuous Verb (to be reading) Perfect Verb (to have done): Ví dụ: - I pretended to be reading the newspaper (=I pretended that I was reading) Tôi giả vờ đọc tờ báo - You seem to have lost weight (=it seems that you have lost weight) Anh dường giảm cân C Chúng ta nói "decide to something", "promise to something" Một cách tương tự, ta nói "a decision to something", "a promise to something" (noun+to ) Ví dụ: - I think his decision to give up his job was stupid Tôi cho định bỏ việc anh dại dột - George has a tendency to talk too much George có khuynh hướng nói nhiều D Cách sử dụng dare, dare not tiếng Anh  Sau dare, bạn sử dụng động từ nguyên thể (Infinitive) có hay khơng có to   - I wouldn't dare to tell him I wouldn't dare tell him Tơi khơng dám nói với  Nhưng sau daren't (dare not), bạn phải sử dụng động từ nguyên thể (Infinitive) có to   - I daren't tell him what happened (KHƠNG nói 'I daren't to tell him') Tơi khơng dám nói với anh xảy E Sau động từ sau, bạn sử dụng từ để hỏi (what/whether/how ) + to ask hỏi know biết | decide định | remember nhớ forget quên | explain giải thích learn hiểu, biết | understand hiểu wonder ngạc nhiên, tự hỏi| Ví dụ: - We asked how to get to the station Chúng hỏi đường tới nhà ga - Have you decided where to go for your holiday? Bạn định nghỉ đâu chưa? - I don't know whether to apply for the job or not Tơi khơng biết có nên nộp đơn xin việc hay không - Do you understand what to do? Bạn có hiểu phải làm khơng? Tương tự: show/tell/ask/advise/teach + somebody + what/how/where + to something Ví dụ: - Can somebody show me how to change the film in this camera? Có cho tơi biết cách thay phim cho máy ảnh không? - Ask Jack He'll tell you what to Hãy hỏi Jack Anh nói cho bạn phải làm Bài tập V + To V Để làm tập V + To V, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập V + To V Các loạt khác:  Câu điều kiện loại  Cấu trúc I wish  Câu điều kiện loại  Cách sử dụng wish  Câu bị động (I)  Câu bị động (II)  Câu bị động (III)  Mẫu câu It is said that, He is said to  Mẫu câu Have something done  Câu tường thuật - Reported Speech (I)  Câu tường thuật - Reported Speech (II)  Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I)  Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II) ... không? - Ask Jack He'll tell you what to Hãy hỏi Jack Anh nói cho bạn phải làm Bài tập V + To V Để làm tập V + To V, mời bạn click chuột v o chương: Bài tập V + To V Các loạt khác:  Câu điều kiện... Continuous Verb (to be reading) Perfect Verb (to have done): V dụ: - I pretended to be reading the newspaper (=I pretended that I was reading) Tôi giả v đọc tờ báo - You seem to have lost weight...Tôi v y Karen không thu hút ý cô Khi chuyển sang dạng phủ định, cấu trúc là: V + not + to + V (động từ nguyên mẫu) V dụ: - We decided not to go out because of the weather
- Xem thêm -

Xem thêm: V + to v trong tiếng anh, V + to v trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay