V ving trong tiếng anh

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:17

V + Ving trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. V + Ving trong tiếng AnhBạn theo dõi các ví dụ sau: I enjoy dancing. (KHÔNG nói I enjoy to dance)Tôi thích khiêu vũ. Would you mind closing the door? (KHÔNG nói mind to close)Bạn vui lòng đóng giúp cánh cửa được không? I am suggested going to the cinema. (KHÔNG nói suggested to go)Tôi đã đề nghị đi xem phim.Sau các động từ enjoy, mind và suggest ta sử dụng dạng thức Ving của động từ (không có to).Dưới đây liệt kê một số động từ khác cũng có qui luật như trên: được theo sau bởi Ving. stop ngưng |delay trì hoãn |fancy mến thích |consider xem xét, cân nhắc |admit thừa nhận |miss bỏ sót, quên |involve liên quan | + Vingfinish hoàn thành |postpone hoãn |imagine tưởng tượng |avoid tránh |deny chối |risk liều lĩnh |practise thực hành |Ví dụ: Suddenly everybody stopped talking. There was silence.Bỗng nhiên mọi người đều ngưng nói chuyện. Đã có một sự im lặng. Ill do the shopping when Ive finished cleaning the flat.Tôi sẽ đi mua sắm khi tôi hoàn tất việc lau chùi căn hộ. He tried to avoid answering my question.Anh ấy gắng né tránh trả lời câu hỏi của tôi. I dont fancy going out this evening.Tôi chẳng thích thú gì với việc đi chơi tối nay. Have you ever considered going to live in another country?Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc sẽ sinh sống ở một quốc gia khác chưa?Dạng phủ định là not Ving.Ví dụ: When Im on holiday, I enjoy not having to get up early.Trong thời gian đi nghỉ, tôi không thích dậy sớm. B. Cụm động từ + VingMột số cụm động từ cũng được theo sau bởi Ving. Đó là: give up (=stop) từ bỏput off (=postpone) hoẵn lạicarry ongo on (=continue) tiếp tụckeep keep on tiếp tụcVí dụ: Paula has given up smoking.Paula đã bỏ thuốc lá. We must do something. We cant go on living like this (hoặc ... carry on living...)Chúng ta phải làm điều gì thôi. Chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này. Dont keep interrupting me while Im speaking.(hoặc Dont keep on interrupting...)Đừng có ngắt lời khi tôi đang nói.C. Cấu trúc Verb + somebody + VingĐối với một số động từ, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc Verb + somebody + Ving.Ví dụ: I cant imagine George riding a motorbike.Tôi không thể tưởng tượng được chuyện George đi xe máy. You cant stop me doing what I want.Anh không thể ngăn tôi làm những gì tôi muốn làm. Sorry to keep you waiting so long. Thats all right.Rất tiếc đã để anh chờ quá lâu như vậy. Không sao đâu.Bạn cũng cần lưu ý dạng bị động (Passive) của các động từ với cấu trúc này.Ví dụ: I dont mind being kept waiting. (= I dont mind people keeping me...)Tôi không lấy làm phiền khi phải chờ đợi. D. Khi nói về những hành động đã hoàn tất, bạn có thể sử dụng having donestolensaid ...Ví dụ: She admitted having stolen the money.Cô ấy thú nhận việc lấy cắp tiền. I now regret saying (hoặc having said) what I said.Giờ đây tôi ân hận vì những gì tôi đã nói.E. Sau một số động từ trong chương này (đặc biệt là admitdenysugget), bạn có thể sử dụng that...Ví dụ: She denied that she had stolen the money. (hoặc She denied stealing)Cô ấy đã phủ nhận việc lấy cắp tiền. Ian suggested that we went to the cinema. (hoặc Ian suggested going...)Ian đã đề nghị chúng tôi đi xem phim.Bài tập V + VingĐể làm bài tập V + Ving, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập V + Ving.Các loạt bài khác:Câu điều kiện loại 1 và 2Cấu trúc I wishCâu điều kiện loại 3Cách sử dụng wishCâu bị động (I)Câu bị động (II)Câu bị động (III)Mẫu câu It is said that, He is said toMẫu câu Have something doneCâu tường thuật Reported Speech (I)Câu tường thuật Reported Speech (II)Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (I)Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (II)Trợ động từCâu hỏi đuôi (Question Tag)V + VingV + to infinitiveV + (Object) + to infinitive Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau V Ving tiếng Anh Trang trước Trang sau A V + V-ing tiếng Anh Bạn theo dõi ví dụ sau: - I enjoy dancing (KHƠNG nói 'I enjoy to dance') Tơi thích khiêu vũ - Would you mind closing the door? (KHƠNG nói 'mind to close') Bạn vui lòng đóng giúp cánh cửa khơng? - I am suggested going to the cinema (KHƠNG nói 'suggested to go') Tôi đề nghị xem phim Sau động từ enjoy, mind suggest ta sử dụng dạng thức V-ing động từ (khơng có to) Dưới liệt kê số động từ khác có qui luật trên: theo sau V-ing stop ngưng | delay trì hỗn | fancy mến thích | consider xem xét, cân nhắc | admit thừa nhận | miss bỏ sót, quên | involve liên quan | + V-ing finish | hồn thành postpone hỗn | imagine tưởng tượng avoid tránh | | deny risk chối liều lĩnh practise thực hành | | | Ví dụ: - Suddenly everybody stopped talking There was silence Bỗng nhiên người ngưng nói chuyện Đã có im lặng - I'll the shopping when I've finished cleaning the flat Tơi mua sắm tơi hồn tất việc lau chùi hộ - He tried to avoid answering my question Anh gắng né tránh trả lời câu hỏi - I don't fancy going out this evening Tơi chẳng thích thú với việc chơi tối - Have you ever considered going to live in another country? Đã bạn nghĩ đến việc sinh sống quốc gia khác chưa? Dạng phủ định not V-ing Ví dụ: - When I'm on holiday, I enjoy not having to get up early Trong thời gian nghỉ, tơi khơng thích dậy sớm B Cụm động từ + V-ing Một số cụm động từ theo sau V-ing Đó là: give up (=stop) put off (=postpone) từ bỏ hoẵn lại carry on/go on (=continue) tiếp tục keep/ keep on tiếp tục Ví dụ: - Paula has given up smoking Paula bỏ thuốc - We must something We can't go on living like this! (hoặc carry on living ) Chúng ta phải làm điều thơi Chúng ta tiếp tục sống - Don't keep interrupting me while I'm speaking (hoặc Don't keep on interrupting ) Đừng có ngắt lời tơi nói C Cấu trúc Verb + somebody + V-ing Đối với số động từ, sử dụng cấu trúc Verb + somebody + V-ing Ví dụ: - I can't imagine George riding a motorbike Tôi tưởng tượng chuyện George xe máy - You can't stop me doing what I want Anh ngăn tơi làm tơi muốn làm - "Sorry to keep you waiting so long." "That's all right." "Rất tiếc để anh chờ lâu vậy." "Không đâu." Bạn cần lưu ý dạng bị động (Passive) động từ với cấu trúc Ví dụ: - I don't mind being kept waiting (= I don't mind people keeping me ) Tôi không lấy làm phiền phải chờ đợi D Khi nói hành động hồn tất, bạn sử dụng having done/stolen/said Ví dụ: - She admitted having stolen the money Cô thú nhận việc lấy cắp tiền - I now regret saying (hoặc having said) what I said Giờ tơi ân hận tơi nói E Sau số động từ chương (đặc biệt admit/deny/sugget), bạn sử dụng that Ví dụ: - She denied that she had stolen the money (hoặc She denied stealing) Cô phủ nhận việc lấy cắp tiền - Ian suggested that we went to the cinema (hoặc Ian suggested going ) Ian đề nghị xem phim Bài tập V + V-ing Để làm tập V + V-ing, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập V + V-ing Các loạt khác: • Câu điều kiện loại • Cấu trúc I wish • Câu điều kiện loại • Cách sử dụng wish • Câu bị động (I) • Câu bị động (II) • Câu bị động (III) • Mẫu câu It is said that, He is said to • Mẫu câu Have something done • Câu tường thuật - Reported Speech (I) • Câu tường thuật - Reported Speech (II) • Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I) • Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II) • Trợ động từ • Câu hỏi đuôi (Question Tag) • V + V-ing • V + to infinitive • V + (Object) + to infinitive Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau ... • V + V- ing • V + to infinitive • V + (Object) + to infinitive Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile... hành động hồn tất, bạn sử dụng having done/stolen/said V dụ: - She admitted having stolen the money Cô thú nhận việc lấy cắp tiền - I now regret saying (hoặc having said) what I said Giờ ân hận... tất việc lau chùi hộ - He tried to avoid answering my question Anh gắng né tránh trả lời câu hỏi - I don't fancy going out this evening Tơi chẳng thích thú v i việc chơi tối - Have you ever considered
- Xem thêm -

Xem thêm: V ving trong tiếng anh, V ving trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay