Câu hỏi đuôi question tag trong tiếng anh

6 3 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:17

Câu hỏi đuôi (Question Tag) trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Ví dụ câu hỏi đuôi trong tiếng AnhCâu hỏi đuổi (Question Tag) là loại câu hỏi ngắn mà trong tiếng Anh đàm thoại chúng ta thường đặt ở cuối câu. Trong câu hỏi đuôi, chúng ta sử dụng một trợ động từ (Auxiliary Verb: havewaswillcan...). Đối với thì Hiện tại đơn (Present Simple) và thì Quá khứ đơn (Past Simple) chúng ta sử dụng dodoesdid.Ví dụ tình huống: 1. You havent seen Mary today, have you?No, Im afraid not.2. It was a good film, isnt it?Yes, I really enjoyed it.Trong hai ví dụ trên, Have you? và wasnt it? là các Câu hỏi đuôi (Question Tag).Dưới đây là một số ví dụ khác: 1. Karen plays the piano, doesnt she?Karen có chơi đàn piano, phải vậy không?Well, yes, but not very well.Ồ phải rồi, nhưng không giỏi lắm.2. You didnt lock the door, did you?Bạn đã không khóa cửa, đúng không?No, I forgot.Vâng, tôi đã quên. B. Dạng phủ định, khẳng định của câu hỏi đuôi trong tiếng AnhThông thường, chúng ta sử dụng Câu hỏi đuôi ở dạng phủ định (Negative Question Tag) sau một câu khẳng định (Positive Sentence): Positive Sentence + Negative Question Tag Mary will be here soon, wont she? There was a lot of traffic, wasnt there? Jim should pass the exam, shouldnt he?và sử dụng Câu hỏi đuôi ở dạng khẳng định (Positive Question Tag) sau một câu phủ định (Negative Sentence) Negative Sentence + Positive Question Tag Mary wont be late, will she? They dont like us, do they? You havent got a car, have you?Bạn cần chú ý tới ý nghĩa của yes và no trong câu trả lời của câu phủ định:Ví dụ: Youre not going out today, are you?Hôm này bạn không đi chơi phải không?Trả lời: Yes. (=Yes, I am going out)Có. (=Có, tôi có đi chơi) No. (=No, I am not going out)Không. (=Không, tôi không đi chơi)C. Ngữ điệu và ý nghĩa của Câu hỏi đuôi trong tiếng AnhÝ nghĩa của câu hỏi đuôi phụ thuộc vào ngữ điệu diễn đạt nó. Nếu bạn hạ giọng thì có nghĩa là bạn không thực sự đặt câu hỏi cho người đối thoại, mà là bạn có nhã ý muốn người nghe đồng tình với bạn.Ví dụ: 1. Its a nice day, isnt it?Thật là một ngày đẹp trời, anh có thấy như vậy không?Yes, lovely.Vâng, rất tuyệt.2. Tim doesnt look well today, does he?Tim hôm nay trông không được khỏe lắm, phải vậy không anh?No, he looks very tired.Vâng, anh ấy trong rất mệt mỏi.3. Shes very pretty. Shes got beautiful eyes, hasnt she?Cô ấy rất xin. Cô ấy có đôi mắt đẹp, có phải vậy không?Nhưng khi bạn lên giọng ở phần câu hỏi đuôi, thì đó thực sự là bạn muốn hỏi lại người nghe.Ví dụ: You havent seen Mary today, have you?(= Have you seen Mary today by any chance?)Hôm nay bạn không gặp Mary phải không?(= Hôm nay có lúc nào bạn gặp được Mary không?)No, Im afraid not.Vâng, tôi không gặp.Chúng ta thường sử dụng câu phủ định đi với với câu hỏi đuôi ở dạng khẳng định (Negative Sentence + Positive Question Tag) để hỏi điều gì đó. Câu hỏi được lên giọng ở phần cuối.Ví dụ: 1. You havent got a pen, have you?Bạn không có cây bút nào, phải không?Yes, here you are.Có chứ, bút đây.2. You couldnt do me a favour, could you?Anh không thể giúp em được, có phải không?It depends what it is.Phải tùy vào đó là chuyện gì đã.3. You dont know where Karen is, do you?Bạn không biết Karen đang ở đâu, phải không?Sorry, Ive no idea.Rất tiếc, tôi không biết. D. Câu hỏi đuôi cho Lets, câu mệnh lệnh cáchSau Lets ..., câu hỏi đuôi là ...Shall we?: Lets go for a walk, shall we?Sau câu mệnh lệnh cách (Do...Dont do ...), câu hỏi đuôi thường là ...will you?: Open the door, will you?Hãy mở cửa, được không? Dont be late, will you?Đừng đến trễ, được chứ?Ghi chú: Trong câu hỏi đuôi, ...arent I? = am I not? Im late, arent I?Tôi đến trễ, phải vậy không?Bài tập câu hỏi đuôiĐể làm bài tập câu hỏi đuôi, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập câu hỏi đuôi.Các loạt bài khác:Câu điều kiện loại 1 và 2Cấu trúc I wishCâu điều kiện loại 3Cách sử dụng wishCâu bị động (I)Câu bị động (II)Câu bị động (III)Mẫu câu It is said that, He is said toMẫu câu Have something doneCâu tường thuật Reported Speech (I)Câu tường thuật Reported Speech (II)Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (I)Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (II)Trợ động từCâu hỏi đuôi (Question Tag)V + VingV + to infinitiveV + (Object) + to infinitive Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất Câu hỏi đuôi Question Tag tiếng Anh Trang trước Trang sau A Ví dụ câu hỏi tiếng Anh Câu hỏi đuổi (Question Tag) loại câu hỏi ngắn mà tiếng Anh đàm thoại thường đặt cuối câu Trong câu hỏi đuôi, sử dụng trợ động từ ( Auxiliary Verb: have/was/will/can/ ) Đối với Hiện đơn (Present Simple) Quá khứ đơn (Past Simple) sử dụng do/does/did Ví dụ tình huống: - You haven't seen Mary today, have you? No, I'm afraid not - It was a good film, isn't it? Yes, I really enjoyed it Trong hai ví dụ trên, Have you? wasn't it? Câu hỏi đuôi (Question Tag) Dưới số ví dụ khác: - "Karen plays the piano, doesn't she?" "Karen có chơi đàn piano, phải không?" "Well, yes, but not very well." "Ồ phải rồi, không giỏi lắm." - "You didn't lock the door, did you?" "Bạn khơng khóa cửa, không?" "No, I forgot." "Vâng, quên." B Dạng phủ định, khẳng định câu hỏi đuôi tiếng Anh Thông thường, sử dụng Câu hỏi đuôi dạng phủ định (Negative Question Tag) sau  câu khẳng định (Positive Sentence):   Positive Sentence + Negative Question Tag  - Mary will be here soon,  - There was a lot of traffic, - Jim should pass the exam, won't she? wasn't there? shouldn't he? sử dụng Câu hỏi đuôi dạng khẳng định (Positive Question Tag) sau câu phủ  định(Negative Sentence)  Negative Sentence   - Mary won't be late,  - They don't like us, - You haven't got a car, + Positive Question Tag will she? they? have you? Bạn cần ý tới ý nghĩa yes no câu trả lời câu phủ định: Ví dụ: - You're not going out today, are you? Hôm bạn không chơi phải không? Trả lời: Yes (=Yes, I am going out) Có (=Có, tơi có chơi) No (=No, I am not going out) Không (=Không, không chơi) C Ngữ điệu ý nghĩa Câu hỏi đuôi tiếng Anh Ý nghĩa câu hỏi đuôi phụ thuộc vào ngữ điệu diễn đạt Nếu bạn hạ giọng có nghĩa bạn khơng thực đặt câu hỏi cho người đối thoại, mà bạn có "nhã ý" muốn người nghe đồng tình với bạn Ví dụ: - "It's a nice day, isn't it?" "Thật ngày đẹp trời, anh có thấy không?" "Yes, lovely." "Vâng, tuyệt." - "Tim doesn't look well today, does he?" "Tim hôm trông không khỏe lắm, phải không anh?" "No, he looks very tired." "Vâng, anh mệt mỏi." - She's very pretty She's got beautiful eyes, hasn't she? Cơ xin Cơ có đơi mắt đẹp, có phải khơng? Nhưng bạn lên giọng phần câu hỏi đi, thực bạn muốn hỏi lại người nghe Ví dụ: - "You haven't seen Mary today, have you?" (= Have you seen Mary today by any chance?) "Hôm bạn không gặp Mary phải khơng?" (= Hơm có lúc bạn gặp Mary không?) "No, I'm afraid not." "Vâng, không gặp." Chúng ta thường sử dụng câu phủ định với với câu hỏi đuôi dạng khẳng định (Negative Sentence + Positive Question Tag) để hỏi điều Câu hỏi lên giọngở phần cuối Ví dụ: - "You haven't got a pen, have you?" "Bạn khơng có bút nào, phải khơng?" "Yes, here you are." "Có chứ, bút đây." - "You couldn't me a favour, could you?" "Anh giúp em được, có phải khơng?" "It depends what it is." "Phải tùy vào chuyện đã." - "You don't know where Karen is, you?" "Bạn Karen đâu, phải không?" "Sorry, I've no idea."' "Rất tiếc, không biết." D Câu hỏi đuôi cho Let's, câu mệnh lệnh cách  Sau Let's , câu hỏi đuôi Shall we?:  - Let's go for a walk, shall we?  Sau câu mệnh lệnh cách (Do /Don't ), câu hỏi đuôi thường will you?:   - Open the door, will you?  Hãy mở cửa, không?   - Don't be late, will you? Đừng đến trễ, chứ? Ghi chú: Trong câu hỏi đuôi, aren't I? = "am I not?" - I'm late, aren't I? Tôi đến trễ, phải không? Bài tập câu hỏi đuôi Để làm tập câu hỏi đuôi, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập câu hỏi đuôi Các loạt khác:  Câu điều kiện loại  Cấu trúc I wish  Câu điều kiện loại  Cách sử dụng wish  Câu bị động (I)  Câu bị động (II)  Câu bị động (III)  Mẫu câu It is said that, He is said to  Mẫu câu Have something done  Câu tường thuật - Reported Speech (I)  Câu tường thuật - Reported Speech (II)  Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I)  Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II)  Trợ động từ  Câu hỏi đuôi (Question Tag)  V + V-ing  V + to infinitive  V + (Object) + to infinitive Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành  50 tình tiếng Anh thơng dụng  120 bí kíp luyện phần V TOEIC  155 học Java tiếng Việt hay  100 học Android tiếng Việt hay ... done  Câu tường thuật - Reported Speech (I)  Câu tường thuật - Reported Speech (II)  Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I)  Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II)  Trợ động từ  Câu hỏi đuôi (Question Tag) ... chú: Trong câu hỏi đuôi, aren't I? = "am I not?" - I'm late, aren't I? Tôi đến trễ, phải không? Bài tập câu hỏi đuôi Để làm tập câu hỏi đuôi, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập câu hỏi đuôi. .. định câu hỏi đuôi tiếng Anh Thông thường, sử dụng Câu hỏi đuôi dạng phủ định (Negative Question Tag) sau  câu khẳng định (Positive Sentence):   Positive Sentence + Negative Question Tag 
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi đuôi question tag trong tiếng anh, Câu hỏi đuôi question tag trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay