Câu tường thuật reported speech trong tiếng anh phần 1

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:13

Câu tường thuật (Reported Speech) trong tiếng Anh Phần 1 Trang trước Trang sau A. Câu tường thuật trong tiếng AnhVí dụ tình huống: You want to tell somebody else what Tom said.Bạn muốn kể cho ai đó những gì Tom đã nói.Có hai cách để diễn tả điều này:1. Bạn có thể lặp lại lời Tom nói (Direct Speech — trực tiếp) Tom said: Im feeling ill. Tom đã nói: Tôi đang bị ốm.Hoặc 2. Bạn có thể sử dụng lối tường thuật gián tiếp (Reported Speech Câu tường thuật) Tom said that he was feeling ill. Tom đã nói rằng anh ấy đang bị bệnh. Hãy so sánh:Direct (trực tiếp): Tom said I am feeling ill.Reported (gián tiếp): Tom said that he was feeling ill .Trong văn viết chúng ta sử dụng dạng này để diễn tả lối tường thuật trực tiếp. B. Động từ trong câu tường thuật (Reported Speech)Khi chúng ta sử dụng câu tường thuật (Reported Speech), động từ chính trong câu thường ở quá khứ (ví dụ: Tom said that...)Ví dụ: Tom said that he was feeling ill.Tom đã nói rằng anh ấy đang bị bệnh. I told her that I didnt have any money.Tôi đã nói với cô ấy là tôi không có tiền.Bạn cũng có thể bỏ that trong câu tường thuật (Reported Speech) Tom said (that) he was feeling ill. I told her (that) I didnt have any money.Thường thì dạng hiện tại trong câu trực tiếp (Direct Speech) được đổi sang quá khứ trong câu tường thuật (Reported Speech) amis > wasare > weredodoes > didwill > wouldhavehas > hadcan > couldwantlikeknowgo ... > wanted liked knew went ...Giả sử có một tình huống sau: Bạn đã gặp Judy và hai người đã nói chuyện với nhau. Sau đó bạn kể cho ai đó về những gì Judy đã nói.Bảng dưới liệt kê các câu trực tiếp (mà Judy đã nói khi hai người nói chuyện) và câu gián tiếp tương ứng (khi bạn kể cho ai đó):Direct SpeechReported Speech My parents are very well.Cha mẹ tôi rất mạnh khỏe. Judy said that her parents were very well.Judy nói rằng cha mẹ cô ấy rất mạnh khỏe. Im going to learn to drive.Tôi sẽ học lái xe. She said that she was going to learn to drive.Cô ấy nói rằng cô ấy sắp học lái xe. John has given up his job.John đã bỏ việc rồi. She said that John had given up his job.Cô ấy đã nói là John đã bỏ việc rồi. I cant come to the party on Friday.Tôi không thể đến dự tiệc vào thứ Sáu. She said that she couldnt come to the party on Friday.Cô ấy đã nói là cô ấy không thể đến dự tiệc vào thứ Sáu. I want to go away for a holiday but I dont know where to go.Tôi muốn đi nghỉ xa nhưng tôi không biết đi đâu cả. She said that she wanted to go away for a holiday but (she) didnt know where to go.Cô ấy đã nói là cô ấy muốn đi nghỉ xa nhưng cô ấy đã không biết đi đâu. Im going away for a few days. Ill phone you when I get back.Tôi sắp sửa đi xa ít ngày. Tôi sẽ gọi điện cho anh khi tôi về. She said that she was going away for a few days and would phone me when she got back.Cô ấy đã nói là cô ấy sắp sửa đi xa ít ngày và cô ấy sẽ gọi điện cho tôi khi cô ấy về. C. Câu tường thuật với thì quá khứ đơnThì Quá khứ đơn (Past Simple) có thể được giữ nguyên trong câu tường thuật (Reported Speech), hoặc bạn có thể đổi sang thì Quá khứ hoàn thành.Ví dụ: Direct Tom said: Im woke up feeling ill, so I didnt go to work.Tom đã nói: Tôi đã thức dậy và cảm thấy bệnh, nên tôi đã không đi làm.Reported Tom said (that) he woke up feeling ill, so he didnt go to work. hoặcTom said (that) he had woken up feeling ill, so he hadnt gone to work.Tom đã nói là anh ấy đã thức dậy và cảm thấy bệnh, nên anh ấy đã không đi làm.Bài tập câu tường thuậtĐể làm bài tập câu tường thuật, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập câu tường thuật.Các loạt bài khác:Câu điều kiện loại 1 và 2Cấu trúc I wishCâu điều kiện loại 3Cách sử dụng wishCâu bị động (I) Câu tường thuật Reported Speech tiếng Anh Phần Trang trước Trang sau A Câu tường thuật tiếng Anh Ví dụ tình huống: - You want to tell somebody else what Tom said Bạn muốn kể cho Tom nói Có hai cách để diễn tả điều này: Bạn lặp lại lời Tom nói (Direct Speech — trực tiếp) - Tom said: "I'm feeling ill." Tom nói: "Tơi bị ốm." Hoặc Bạn sử dụng lối tường thuật gián tiếp (Reported Speech - Câu tường thuật) - Tom said that he was feeling ill Tom nói anh bị bệnh Hãy so sánh: Direct (trực tiếp): Tom said I am feeling ill Reported (gián tiếp): Tom said that he was feeling ill Trong văn viết sử dụng dạng để diễn tả lối tường thuật trực tiếp B Động từ câu tường thuật (Reported Speech) Khi sử dụng câu tường thuật (Reported Speech), động từ câu thường khứ (ví dụ: "Tom said that "") Ví dụ: - Tom said that he was feeling ill Tom nói anh bị bệnh - I told her that I didn't have any money Tôi nói với tơi khơng có tiền Bạn bỏ that câu tường thuật (Reported Speech) - Tom said (that) he was feeling ill - I told her (that) I didn't have any money Thường dạng câu trực tiếp (Direct Speech) đổi sang khứ câu tường thuật (Reported Speech) am/is > was are > were do/does > did will > would have/has > had can > could want/like/know/go > wanted/ liked/ knew/ went Giả sử có tình sau: Bạn gặp Judy hai người nói chuyện với Sau bạn kể cho Judy nói Bảng liệt kê câu trực tiếp (mà Judy nói hai người nói chuyện) câu gián tiếp tương ứng (khi bạn kể cho đó): Direct Speech Reported Speech - "My parents are very well." - Judy said that her parents were very well "Cha mẹ mạnh khỏe." Judy nói cha mẹ mạnh khỏe - "I'm going to learn to drive." - She said that she was going to learn to drive "Tôi học lái xe." Cơ nói học lái xe - "John has given up his job." - She said that John had given up his job "John bỏ việc rồi." Cơ nói John bỏ việc - "I can't come to the party on Friday." - She said that she couldn't come to the party on Friday "Tôi đến dự tiệc vào thứ Sáu." Cơ nói cô đến dự tiệc vào thứ Sáu - "I want to go away for a holiday but I don't know where to go." - She said that she wanted to go away for a holiday but (she) didn't know where to go "Tôi muốn nghỉ xa đâu cả." Cô nói muốn nghỉ xa cô đâu - "I'm going away for a few days I'll phone you when I get back." - She said that she was going away for a few days and would phone me when she got back "Tơi sửa xa ngày Tơi gọi điện cho anh về." Cô nói sửa xa ngày cô gọi điện cho C Câu tường thuật với q khứ đơn Thì Q khứ đơn (Past Simple) giữ nguyên câu tường thuật (Reported Speech), bạn đổi sang Q khứ hồn thành Ví dụ: Direct - Tom said: "I'm woke up feeling ill, so I didn't go to work." Tom nói: "Tôi thức dậy cảm thấy bệnh, nên không làm." Reported - Tom said (that) he woke up feeling ill, so he didn't go to work Tom said (that) he had woken up feeling ill, so he hadn't gone to work Tom nói anh thức dậy cảm thấy bệnh, nên anh không làm Bài tập câu tường thuật Để làm tập câu tường thuật, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập câu tường thuật Các loạt khác: • Câu điều kiện loại • Cấu trúc I wish • Câu điều kiện loại • Cách sử dụng wish • Câu bị động (I) ... không làm Bài tập câu tường thuật Để làm tập câu tường thuật, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập câu tường thuật Các loạt khác: • Câu điều kiện loại • Cấu trúc I wish • Câu điều kiện loại... ngày Tơi gọi điện cho anh tơi về." Cơ nói sửa xa ngày cô gọi điện cho cô C Câu tường thuật với khứ đơn Thì Q khứ đơn (Past Simple) giữ nguyên câu tường thuật (Reported Speech) , bạn đổi sang Q... feeling ill - I told her (that) I didn't have any money Thường dạng câu trực tiếp (Direct Speech) đổi sang khứ câu tường thuật (Reported Speech) am/is > was are > were do/does > did will > would
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu tường thuật reported speech trong tiếng anh phần 1, Câu tường thuật reported speech trong tiếng anh phần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay