Have something done trong tiếng anh

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:12

Have something done trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng have something done trong tiếng AnhVí dụ tình huống: The roof of Jills house was damaged in a storm, so she arranged for somebodyto repair it. Yesterday a workman came and did the job.Mái nhà của Jill đã bị hư hỏng trong một cơn bão, vì thế cô ấy đã thu xếp cho người sửa chữa. Hôm qua một người thợ đã đến và tiến hành công việc. Jill had the roof repaired yesterday.Mái nhà của Jill đã được sửa ngày hôm qua.Câu trên có nghĩa là: Jill đã sắp đặt cho một người khác sửa chữa mái nhà. Cô ấy không tự sửa lấy.Chúng ta sử dụng have something done để nói rằng chúng ta đã sắp đặt để người khác làm một việc gì đó cho chúng ta.Bạn so sánh các ví dụ sau: 1. Jill repaired the roof. (= she repaired it herself)Jill đã sửa mái nhà. (= cô ấy đã tự sửa lấy) Jill had the roof repaired. (= she arranged for somebody else to repair it)Jill đã nhờ người sửa mái nhà mái nhà của Jill đã được sửa.(= cô ấy đã sắp đặt cho ai đó sửa mái nhà)2. Did you make those curtains yourself? Yes, I enjoy making things.Có phải bạn tự mình làm các bức màn cửa à? Ừ, tôi thích tự mình làm mọi thứDid you have those curtains made? No, I made them myself.Có phải bạn nhờ người làm các bức màn cửa không? Không, tôi tự làm đấy. B. Bạn cẩn thận với thứ tự từQuá khứ phân từ (ví dụ: repairedcut...) được đặt sau tân ngữ (ví dụ: the roofyour hair...)Cấu trúc: have + tân ngữ + Quá khứ phân từVí dụ: Jill had| the roof | repaired yesterday. Where did you have| your hair | cut?Your hair looks nice. Have| you had it | cut? Julia has just had|central heating | installed in her house. We are having| the house | painted at the moment. How often do you have| your car | serviced? I think you should have| that coat | cleaned soon. I dont like having| my photograph | taken.C. Cấu trúc get something done trong tiếng AnhBạn cũng có thể sử dụng get something done thay cho have something done (chủ yếu được sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp không trang trọng).Ví dụ: When are you going to get the roof repaired? (= have the roof repaired)Khi nào bạn dự định nhờ người sửa mái nhà? D. Cách sử dụng khác của have something doneĐôi khi have something done có một nghĩa khác.Ví dụ: Paul and Karen had all their money stolen while they were on holiday.Paul và Karen đã bị trộm hết tiền trong khi họ đi nghỉ.Ở đây câu này không có nghĩa là họ sắp xếp cho ai đó trộm tiền của họ. They had all their money stolen chỉ mang nghĩa là Tất cả số tiền của họ đã bị trộm mất bởi ai đó.Với nghĩa này, chúng ta sử dụng have something done để nói rằng cái gì đó xảy ra tới ai đó hoặc đồ vật mà họ sở hữu. Trường hợp thường sử dụng khi sự việc xảy ra mang nghĩa không tích cực.Ví dụ: Gary had his nose broken in a fight. (= his nose was broken)Gary bị vỡ mũi trong một vụ ẩu đả. (=mũi anh ta bị vỡ) Have you ever had your passport stolen?Bạn đã từng bị trộm mất hộ chiếu không?Bài tập Have something doneĐể làm bài tập Have something done, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Have something done.Các loạt bài khác:Câu điều kiện loại 1 và 2Cấu trúc I wishCâu điều kiện loại 3Cách sử dụng wishCâu bị động (I)Câu bị động (II)Câu bị động (III)Mẫu câu It is said that, He is said toMẫu câu Have something doneCâu tường thuật Reported Speech (I)Câu tường thuật Reported Speech (II) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành50 tình huống tiếng Anh thông dụng120 bí kíp luyện phần V TOEIC155 bài học Java tiếng Việt hay nhất100 bài học Android tiếng Việt hay nhất247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất197 thẻ HTML cơ bản297 bài học PHP85 bài học C hay nhất101 bài học C++ hay nhất97 bài tập C++ có giải hay nhất208 bài học Javascript có giải hay nhất Have something done tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng have something done tiếng Anh Ví dụ tình huống: The roof of Jill's house was damaged in a storm, so she arranged for somebody to repair it Yesterday a workman came and did the job Mái nhà Jill bị hư hỏng bão, thu xếp cho người sửa chữa Hôm qua người thợ đến tiến hành công việc - Jill had the roof repaired yesterday Mái nhà Jill sửa ngày hơm qua Câu có nghĩa là: Jill đặt cho người khác sửa chữa mái nhà Cô không tự sửa lấy Chúng ta sử dụng have something done để nói đặt để người khác làm việc cho Bạn so sánh ví dụ sau: Jill repaired the roof (= she repaired it herself) Jill sửa mái nhà (= cô tự sửa lấy) - Jill had the roof repaired (= she arranged for somebody else to repair it) Jill nhờ người sửa mái nhà - mái nhà Jill sửa (= đặt cho sửa mái nhà) "Did you make those curtains yourself?" "Yes, I enjoy making things." "Có phải bạn tự làm cửa à?"" "Ừ, tơi thích tự làm thứ" -"Did you have those curtains made?" "No, I made them myself." "Có phải bạn nhờ người làm cửa không?" "Không, tự làm đấy." B Bạn cẩn thận với thứ tự từ Quá khứ phân từ (ví dụ: repaired/cut/ ) đặt sau tân ngữ (ví dụ: the roof/your hair/ ) Cấu trúc: have + tân ngữ + Quá khứ phân từ Ví dụ: Jill had| the roof | repaired yesterday Where did you have| your hair Your hair looks nice Have| you had it | cut? | cut? Julia has just had|central heating | installed in her house We are having| the house How often you have| your car I think you should have| that coat | painted at the moment | serviced? | cleaned soon I don't like having| my photograph | taken C Cấu trúc get something done tiếng Anh Bạn sử dụng get something done thay cho have something done (chủ yếu sử dụng tiếng Anh giao tiếp khơng trang trọng) Ví dụ: - When are you going to get the roof repaired? (= have the roof repaired) Khi bạn dự định nhờ người sửa mái nhà? D Cách sử dụng khác have something done Đơi have something done có nghĩa khác Ví dụ: - Paul and Karen had all their money stolen while they were on holiday Paul Karen bị trộm hết tiền họ nghỉ Ở câu khơng có nghĩa họ xếp cho trộm tiền họ "They had all their money stolen" mang nghĩa "Tất số tiền họ bị trộm đó" Với nghĩa này, sử dụng have something done để nói xảy tới đồ vật mà họ sở hữu Trường hợp thường sử dụng việc xảy mang nghĩa khơng tích cực Ví dụ: - Gary had his nose broken in a fight (= his nose was broken) Gary bị vỡ mũi vụ ẩu đả (=mũi bị vỡ) - Have you ever had your passport stolen? Bạn bị trộm hộ chiếu không? Bài tập Have something done Để làm tập Have something done, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Have something done Các loạt khác: • Câu điều kiện loại • Cấu trúc I wish • Câu điều kiện loại • Cách sử dụng wish • Câu bị động (I) • Câu bị động (II) • Câu bị động (III) • Mẫu câu It is said that, He is said to • Mẫu câu Have something done • Câu tường thuật - Reported Speech (I) • Câu tường thuật - Reported Speech (II) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan • 160 học ngữ pháp tiếng Anh hay • 160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay • 72 ngữ pháp thực hành • 50 tình tiếng Anh thơng dụng • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC • 155 học Java tiếng Việt hay • 100 học Android tiếng Việt hay • 247 học CSS tiếng Việt hay • 197 thẻ HTML • 297 học PHP • 85 học C# hay • 101 học C++ hay • 97 tập C++ có giải hay • 208 học Javascript có giải hay ... vỡ) - Have you ever had your passport stolen? Bạn bị trộm hộ chiếu không? Bài tập Have something done Để làm tập Have something done, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Have something done. .. Anh Bạn sử dụng get something done thay cho have something done (chủ yếu sử dụng tiếng Anh giao tiếp khơng trang trọng) Ví dụ: - When are you going to get the roof repaired? (= have the roof repaired)... the roof repaired) Khi bạn dự định nhờ người sửa mái nhà? D Cách sử dụng khác have something done Đơi have something done có nghĩa khác Ví dụ: - Paul and Karen had all their money stolen while
- Xem thêm -

Xem thêm: Have something done trong tiếng anh, Have something done trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay