Mẫu câu it is said that he is said to và be supposed to trong tiếng anh

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:12

Mẫu câu It is said that, He is said to và (be) supposed to trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Mẫu câu It is said that và He is said to trong tiếng AnhVí dụ tình huống: Henry is very old. Nobody knows exactly how old he is, but:Ông Henry rất già. Không ai biết chính xác ông ấy bao nhiêu tuổi, nhưng:It is said that he is 108 years old.hoặcHe is said to be 108 years oldCả hai câu đều có nghĩa là: People said that he is 108 years old. (Người ta nói rằng ông ấy 108 tuổi).Bạn có thể sử dụng cấu trúc này với một số động từ khác, đặc biệt với: thought (nghĩ)believed (tin rằng)considered (xem xét, cho là) reported (báo cáo)known (biết)expected (mong chờ)alleged (buộc tội)understood (hiểu)Bạn theo dõi các ví dụ sau để so sánh hai cấu trúc này: Cathy works very hard. (Cathy làm việc rất chăm chỉ)1. It is said that she works 16 hours a day. hoặc2. She is said to work 16 hours a day.(1=2) Người ta nói rằng cô ấy làm việc 16 tiếng một ngày. The police are looking for a missing boy. (Cảnh sát đang tìm kiếm đứa bé mất tích)1. It is believed that the boy is wearing a white pullover and blue jeans.hoặc2. The boy is believed to be wearing a white pullover and blue jeans.(1=2) Người ta tin là một đứa bé mặc một cái áo thun trắng và quần jean xanh. The strike started three weeks ago. (Cuộc bãi công bắt đầu ba tuần trước)1. It is expected that it will end soon hoặc2. The strike is expected to end soon.(1=2) Người ta cho rằng cuộc bãi công sẽ sớm chấm dứt. A friend of mine has been arrested. (Một người bạn của tôi đã bị bắt)1. It is alleged that he kicked a policeman.hoặc2. He is alleged to have kicked a policeman.(1=2) Người ta buộc tội là anh ấy đã đá một người cảnh sát. Those two houses belong to the same family.(Hai ngôi nhà đó thuộc về cùng một gia đình)1. It is said that there is a secret tunnel between them.hoặc2. There is said to be a secret tunnel between them.(1=2) Người ta nói rằng giữa 2 ngôi nhà đó có một đường hầm bí mậtCác cấu trúc trên (ví dụ: It is said that he is said to ...) được sử dụng trong việc tường thuật hay đưa tin tức.Ví dụ trong một bản tin về tai nạn: It is reported that two people were injured in the explosion hoặc Two people are reported to have been injured in the explosion.Người ta đưa tin rằng có hai người đã bị thương trong vụ nổ. B. Cách sử dụng (be) suppose to trong tiếng AnhĐôi khi It is supposed to ... có nghĩa tương đương với It is said to ...Ví dụ: Lets go and see that film. Its supposed to be very good. (=it is said to be very good)Hay đi xem phim đó với tôi. Nghe nói phim đó hay lắm. Why was he arrested? Hes supposed to have kicked a policeman. (He is said to have kicked a policeman)Tại sao anh ấy bị bắt? Người ta nói là anh ấy đã đá một người cảnh sát.Nhưng đôi khi supposed to có một nghĩa khác.Something is supposed to happen mang nghĩa là một việc gì đó đã được sắp xếp, dự định hay mong chờ xảy ra. Thường thì điều này khác với những gì thực sự xảy ra. Id better hurry. Its nearly 8 oclock and Im supposed to be meeting Ann at 8.15.(= I have arranged to meet Ann. I said I would meet her)Tốt hơn là tôi phải khẩn trương. Đã 8h rồi và tôi dự định sẽ gặp Ann vào lúc 8h15.(= Tôi đã sắp xếp để gặp Ann, tôi đã nói là tôi sẽ gặp cô ấy) The train was supposed to arrive at 11.30 but it was an hour late. (=the train was expected to arrive at 11.30 according to the timetable)Đoàn tàu được dự tính sẽ đến vào lúc 11h30 nhưng nó đã trễ 1h rồi.(=theo lịch trình đoàn tàu sẽ đến lúc 11h30) You were supposed to clean the windows. Why didnt you do it?Anh đã dự định lau chùi các cửa sổ. Tại sao anh không làm việc đó? Youre not supposed to park your car here. Its private parking only.Ông không được phép đỗ xe ở đây. Chỗ này chỉ dành để đỗ xe tư nhân mà thôi. Mr Bond is much better after his illness but hes still not supposed to do any heavy work. (his doctor has advised him not to...)Sau khi khỏi bệnh, sức khỏe ông Bond đã khá hơn nhưng ông ấy vẫn chưa nên làm việc nặng.(=bác sĩ của ông ấy đã khuyên ông ấy)Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said to và (be) supposed toĐể làm bài tập Mẫu câu It is said that, He is said to và (be) supposed to, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said to và (be) supposed to.Các loạt bài khác:Cách sử dụng Should (II)Had better Cấu trúc Its timeCách sử dụng WouldCâu điều kiện loại 1 và 2Cấu trúc I wishCâu điều kiện loại 3Cách sử dụng wishCâu bị động (I)Câu bị động (II)Câu bị động (III)Mẫu câu It is said that, He is said toMẫu câu Have something done Mẫu câu It is said that He is said to be supposed to tiếng Anh Trang trước Trang sau A Mẫu câu It is said that He is said to tiếng Anh Ví dụ tình huống: - Henry is very old Nobody knows exactly how old he is, but: Ơng Henry già Khơng biết xác ơng tuổi, nhưng: It is said that he is 108 years old He is said to be 108 years old Cả hai câu có nghĩa là: "People said that he is 108 years old." (Người ta nói ơng 108 tuổi) Bạn sử dụng cấu trúc với số động từ khác, đặc biệt với: thought (nghĩ) believed (tin rằng) considered (xem xét, cho là) reported (báo cáo) known (biết) expected alleged (mong chờ) (buộc tội) understood (hiểu) Bạn theo dõi ví dụ sau để so sánh hai cấu trúc này: - Cathy works very hard (Cathy làm việc chăm chỉ) It is said that she works 16 hours a day She is said to work 16 hours a day (1=2) Người ta nói cô làm việc 16 tiếng ngày - The police are looking for a missing boy (Cảnh sát tìm kiếm đứa tích) It is believed that the boy is wearing a white pullover and blue jeans The boy is believed to be wearing a white pullover and blue jeans (1=2) Người ta tin đứa mặc áo thun trắng quần jean xanh - The strike started three weeks ago (Cuộc bãi công bắt đầu ba tuần trước) It is expected that it will end soon The strike is expected to end soon (1=2) Người ta cho bãi công sớm chấm dứt - A friend of mine has been arrested (Một người bạn bị bắt) It is alleged that he kicked a policeman He is alleged to have kicked a policeman (1=2) Người ta buộc tội anh đá người cảnh sát - Those two houses belong to the same family.(Hai nhà thuộc gia đình) It is said that there is a secret tunnel between them There is said to be a secret tunnel between them (1=2) Người ta nói ngơi nhà có đường hầm bí mật Các cấu trúc (ví dụ: It is said that/ he is said to/ ) sử dụng việc tường thuật hay đưa tin tức Ví dụ tin tai nạn: - It is reported that two people were injured in the explosion Two people are reported to have been injured in the explosion Người ta đưa tin có hai người bị thương vụ nổ B Cách sử dụng (be) suppose to tiếng Anh Đơi It is supposed to có nghĩa tương đương với It is said to Ví dụ: - Let's go and see that film It's supposed to be very good (=it is said to be very good) Hay xem phim với tơi Nghe nói phim hay - "Why was he arrested?" "He's supposed to have kicked a policeman." (He is said to have kicked a policeman) "Tại anh bị bắt?" "Người ta nói anh đá người cảnh sát." Nhưng đơi supposed to có nghĩa khác "Something is supposed to happen" mang nghĩa việc xếp, dự định hay mong chờ xảy Thường điều khác với thực xảy - I'd better hurry It's nearly o'clock and I'm supposed to be meeting Ann at 8.15 (= I have arranged to meet Ann I said I would meet her) Tốt phải khẩn trương Đã 8h dự định gặp Ann vào lúc 8h15 (= Tôi xếp để gặp Ann, tơi nói tơi gặp ấy) - The train was supposed to arrive at 11.30 but it was an hour late (=the train was expected to arrive at 11.30 according to the timetable) Đoàn tàu dự tính đến vào lúc 11h30 trễ 1h (=theo lịch trình đồn tàu đến lúc 11h30) - You were supposed to clean the windows Why didn't you it? Anh dự định lau chùi cửa sổ Tại anh không làm việc đó? - You're not supposed to park your car here It's private parking only Ơng khơng phép đỗ xe Chỗ dành để đỗ xe tư nhân mà - Mr Bond is much better after his illness but he's still not supposed to any heavy work (his doctor has advised him not to ) Sau khỏi bệnh, sức khỏe ông Bond ông chưa nên làm việc nặng (=bác sĩ ông khuyên ông ấy) Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said to (be) supposed to Để làm tập Mẫu câu It is said that, He is said to (be) supposed to, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said to (be) supposed to Các loạt khác:  Cách sử dụng Should (II)  Had better & Cấu trúc It's time  Cách sử dụng Would  Câu điều kiện loại  Cấu trúc I wish  Câu điều kiện loại  Cách sử dụng wish  Câu bị động (I)  Câu bị động (II)  Câu bị động (III)  Mẫu câu It is said that, He is said toMẫu câu Have something done ... tập Mẫu câu It is said that, He is said to (be) supposed to Để làm tập Mẫu câu It is said that, He is said to (be) supposed to, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Mẫu câu It is said that, He. .. film It' s supposed to be very good ( =it is said to be very good) Hay xem phim với tơi Nghe nói phim hay - "Why was he arrested?" "He' s supposed to have kicked a policeman." (He is said to have... Those two houses belong to the same family.(Hai ngơi nhà thuộc gia đình) It is said that there is a secret tunnel between them There is said to be a secret tunnel between them (1=2) Người ta nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu câu it is said that he is said to và be supposed to trong tiếng anh, Mẫu câu it is said that he is said to và be supposed to trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay