Câu bị động trong tiếng anh phần III

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:11

Câu bị động trong tiếng Anh (III) Trang trước Trang sau A. I was born ...Chúng ta nói: I was born ... (KHÔNG nói I am born).Ví dụ: I was born in Chicago.Tôi sinh ra ở Chicago. Where were you born? (KHÔNG nói where are you born?)Bạn sinh ra ở đâu?nhưng How many babies are born every day?Mỗi ngày có bao nhiêu em bé được sinh ra? B. Thể bị động với các động từ có hai túc từTrong tiếng Anh, một số động từ có hai túc từ (tân ngữ). Chẳng hạn như động từ give có ví dụ ở dạng chủ động (Active): We gave the police the information. (túc từ 1) (túc từ 2)= we gave the information to the police.Chúng tôi đã cung cấp cho cảnh sát các thông tin.Với mỗi túc từ này, khi chuyển sang dạng bị động (Passive), chúng ta sẽ có một câu bị động tương ứng với túc từ đó.Ví dụ trên được chuyển sang dạng bị động (Passive) như sau: The police were given the information.Cảnh sát được cung cấp thông tin.hoặcThe information was given to the police.Thông tin được cung cấp cho cảnh sát.Ngoài ra còn có một số động từ khác cũng có hai túc từ, đó là: ask, pay, show, teach, tell.Ví dụ: I was offered the job but I refuse it. (they offered me the job)Tôi đã được nhận làm việc nhưng tôi từ chối. (= họ đã nhận tôi làm việc) You will be given plenty of time to decide. (= we will give you plenty of time)Bạn sẽ có nhiều thời gian để quyết định. (= chúng tôi sẽ cho bạn nhiều thời gian) Have you been shown the new machine? (= has anybody shown you... ?)Bạn đã được xem chiêc máy mới chưa? (=đã có ai đó cho bạn xem ...?) The men were paid £200 to do the work. (= somebody paid the men £200)Những người đàn ông được trả 200 bảng để làm việc đó. (= ai đó đã trả 200 bảng cho những người đàn ông đó)C. Thể bị động của I dont like being ...Thể bị động của doingseeing ... là being donebeing sold ...So sánh:Thể chủ động (Active): I dont like people telling me what to do.Tôi không thích người ta sai bảo tôi phải làm gì.Thể bị động (Passive): I dont like being told what to do.Tôi không thích bị sai bảo.Một số ví dụ khác: I remember being given a toy drum on my fifth birthday. (= I remember somebody giving me a toy drum)Tôi nhớ mình đã được tặng một cái trống đồ chơi vào dịp sinh nhật lần thứ năm của tôi.(Tôi nhớ ai đó đã tặng tôi một cái trống đồ chơi) Mr Miller hates being kept waiting. (= he hates people keeping him waiting)Mr Miller ghét phải chờ đợi. (= ông ấy không thích mọi người làm ông phải chờ đợi) We managed to climb over the wall without being seen. (= ... without anybody seeing us) Chúng tôi đã tìm cách trèo qua bức tường mà không bị nhìn thấy. (= ... không ai nhìn thấy chúng tôi) D. Thể bị động với động từ get trong tiếng AnhĐôi khi bạn có thể sử dụng get thay cho be ở thể bị động (Passive).Ví dụ: There was a fight at the party but nobody got hurt. (= nobody was hurt)Đã có một trận ẩu đả tại buổi tiệc nhưng không ai bị thương cả. I dont often get invited to parties. (= Im not often invited)Tôi ít khi được mời dự tiệc. Im surprised Ann didnt get offered the job. (... Ann wasnt offered the job)Tôi ngạc nhiên là Ann đã không nhận được việc.Bạn có thể sử dụng get chỉ khi điều gì đó xảy ra. Ví dụ, bạn không thể sử dụng get trong các câu sau:Ví dụ: Jill is liked by everybody. (KHÔNG nói gets liked — đây không phải là một sự việc xảy ra)Jill được mọi người yêu mến. He was a mystery man. Nothing was known about him. (KHÔNG nói got known)Ông ấy là một người bí hiểm. Không ai biết gì về ông ấy cả.Chúng ta sử dụng get chủ yếu trong tiếng Anh giao tiếp thông thường.Nhưng bạn có thể sử dụng be trong tất cả các tình huống.Ngoài ra:Chúng ta có thể sử dụng các câu thành ngữ (mà không mang nghĩa bị động) sau: get married Lập gia đìnhget dressed Mặc quần áoget divorced Ly dịget changed Thay quần áoBài tập câu bị độngĐể làm bài tập câu bị động, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập câu bị động.Các loạt bài khác:Cách sử dụng Should (II)Had better Cấu trúc Its time Câu bị động tiếng Anh Phần III) Trang trước Trang sau A I was born Chúng ta nói: I was born (KHƠNG nói I am born) Ví dụ: - I was born in Chicago Tôi sinh Chicago - Where were you born? (KHƠNG nói 'where are you born?') Bạn sinh đâu? - How many babies are born every day? Mỗi ngày có em bé sinh ra? B Thể bị động với động từ có hai túc từ Trong tiếng Anh, số động từ có hai túc từ (tân ngữ) Chẳng hạn động từ give có ví dụ dạng chủ động (Active): - We gave the police the information (túc từ 1) (túc từ 2) = we gave the information to the police Chúng cung cấp cho cảnh sát thông tin Với túc từ này, chuyển sang dạng bị động (Passive), có câu bị động tương ứng với túc từ Ví dụ chuyển sang dạng bị động (Passive) sau: - The police were given the information Cảnh sát cung cấp thông tin The information was given to the police Thông tin cung cấp cho cảnh sát Ngồi có số động từ khác có hai túc từ, là: ask, pay, show, teach, tell Ví dụ: - I was offered the job but I refuse it (they offered me the job) Tôi nhận làm việc từ chối (= họ nhận làm việc) - You will be given plenty of time to decide (= we will give you plenty of time) Bạn có nhiều thời gian để định (= cho bạn nhiều thời gian) - Have you been shown the new machine? (= has anybody shown you ?) Bạn xem chiêc máy chưa? (=đã có cho bạn xem ?) - The men were paid £200 to the work (= somebody paid the men £200) Những người đàn ông trả 200 bảng để làm việc (= trả 200 bảng cho người đàn ơng đó) C Thể bị động I don't like being Thể bị động doing/seeing being done/being sold So sánh: • Thể chủ động (Active): • • - I don't like people telling me what to Tôi khơng thích người ta sai bảo tơi phải làm • Thể bị động (Passive): • • - I don't like being told what to Tơi khơng thích bị sai bảo Một số ví dụ khác: - I remember being given a toy drum on my fifth birthday (= I remember somebody giving me a toy drum) Tôi nhớ tặng trống đồ chơi vào dịp sinh nhật lần thứ năm (Tôi nhớ tặng tơi trống đồ chơi) - Mr Miller hates being kept waiting (= he hates people keeping him waiting) Mr Miller ghét phải chờ đợi (= ơng khơng thích người làm ơng phải chờ đợi) We managed to climb over the wall without being seen (= without anybody seeing us) Chúng tìm cách trèo qua tường mà khơng bị nhìn thấy (= khơng nhìn thấy chúng tơi) D Thể bị động với động từ get tiếng Anh Đơi bạn sử dụng get thay cho be thể bị động (Passive) Ví dụ: - There was a fight at the party but nobody got hurt (= nobody was hurt) Đã có trận ẩu đả buổi tiệc không bị thương - I don't often get invited to parties (= I'm not often invited) Tơi mời dự tiệc - I'm surprised Ann didn't get offered the job ( Ann wasn't offered the job) Tôi ngạc nhiên Ann khơng nhận việc Bạn sử dụng get điều xảy Ví dụ, bạn sử dụng get câu sau: Ví dụ: - Jill is liked by everybody (KHƠNG nói 'gets liked' — khơng phải việc xảy ra) Jill người yêu mến - He was a mystery man Nothing was known about him (KHƠNG nói 'got known') Ơng người hiểm Khơng biết ơng Chúng ta sử dụng get chủ yếu tiếng Anh giao tiếp thơng thường Nhưng bạn sử dụng be tất tình Ngồi ra: Chúng ta sử dụng câu thành ngữ (mà khơng mang nghĩa bị động) sau: get married Lập gia đình get dressed Mặc quần áo get divorced Ly dị get changed Thay quần áo Bài tập câu bị động Để làm tập câu bị động, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập câu bị động Các loạt khác: • Cách sử dụng Should (II) • Had better & Cấu trúc It's time ... áo get divorced Ly dị get changed Thay quần áo Bài tập câu bị động Để làm tập câu bị động, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập câu bị động Các loạt khác: • Cách sử dụng Should (II) • Had better... tơi tìm cách trèo qua tường mà khơng bị nhìn thấy (= khơng nhìn thấy chúng tơi) D Thể bị động với động từ get tiếng Anh Đôi bạn sử dụng get thay cho be thể bị động (Passive) Ví dụ: - There was... ơng Chúng ta sử dụng get chủ yếu tiếng Anh giao tiếp thông thường Nhưng bạn sử dụng be tất tình Ngồi ra: Chúng ta sử dụng câu thành ngữ (mà không mang nghĩa bị động) sau: get married Lập gia đình
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu bị động trong tiếng anh phần III, Câu bị động trong tiếng anh phần III

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay