Câu bị động trong tiếng anh

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:10

Câu bị động trong tiếng Anh (I) Trang trước Trang sau A. Thể bị động trong tiếng AnhVí dụ: This house was built in 1930.Ngôi nhà này được xây vào năm 1930.was built là thể bị động (Passive).So sánh dạng chủ động (Active) và bị động (Passive) qua hai ví dụ sau: Somebody built this house in 1930. (active)Ai đó đã xây ngôi nhà này vào năm 1930. This house was built in 1930. (passive)Ngôi nhà này được xây vào năm 1930.Ở thể chủ động (Active), chủ thể của hành động (động từ) là chủ ngữ: My grandfather was a builder. He built this house in 1930.Ông tôi là một nhà xây dựng. Ông cụ đã xây ngôi nhà này vào năm 1930. Its a big company. It employs two hundred people.Đó là một công ty lớn. Công ty này có 200 công nhân.Ở thể bị động (Passive), chủ ngữ là đối tượng của hành động (động từ): This house is quite old. It was built in 1930.Ngôi nhà này cũ kỹ quá. Nó đã được xây dựng vào năm 1930. Two hundred people are employed by the company.Hai trăm công nhân được thuê bởi công ty.Khi chúng ta dùng thể bị động (Passive), chủ thể hay tác nhân gây ra hành động thường không quan trọng và không được biết tới. Ví dụ: A lot of money was stolen in the robber. (somebody stole it but we dont know who)Một khoản tiền lớn đã bị mất trong vụ cướp. (ai đó đã lấy tiền nhưng chúng ta không biết là ai) Is this room cleaned every day? (does somebody clean it? — its not important who)Căn phòng này được lau chùi mỗi ngày phải không?(Ai đó đã lau chùi căn phòng? là ai đi chăng nữa thì cũng không quan trọng)Nếu chúng ta muốn nói thêm ai hay cái gì đã tạo nên hành động, chúng ta sử dụng by.Ví dụ: This house was built by my grandfather.Ngôi nhà này được xây dựng bởi ông tôi. Two hundred people are employed by the company.Hai trăm công nhân được thuê bởi công ty.B. Cấu trúc câu bị động trong tiếng AnhThể bị động được tạo bởi động từ be (iswashave been ...) + quá khứ phân từ (donecleanedseen...)So sánh thể chủ động (Active) và bị động (Passive) của hai thì: Hiện tại đơn và quá khứ đơn.Hiện tại đơn:Chủ động (Active): clean(s)see(s)... Somebody cleans this room every day.Ai đó đã lau chùi căn phòng này mỗi ngày.Thể bị động (Passive): amisare cleanedseen... This room is cleaned every day.Căn phòng này được lau chùi mỗi ngày. Many accidents are caused by careless driving.Nhiều vụ tai nạn xảy ra là do lái xe bất cẩn. Im not often invited to parties.Tôi không thường được mời dự các buổi tiệc. How is this word pronounced?Từ này được phát âm như thế nào? Quá khứ đơn:Chủ động (Active): cleanedsaw ... Somebody cleaned this room yesterday.Ai đã lau chùi căn phòng này ngày hôm qua.Thể bị động (Passive): waswere cleanedseen... This room was cleaned yesterday.Căn phòng này đươc lau chùi ngày hôm qua. We were woken up by a loud noise during the night.Trong đêm chúng tôi đã bị thức giấc bởi một tiếng động lớn. Did you go to the party? No, I wasnt invited.Bạn đã đi dự tiệc phải không? Không, tôi đã không được mời. How much money was stolen?Bao nhiêu tiền đã bị đánh cắp?Bài tập câu bị độngĐể làm bài tập câu bị động, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập câu bị động.Các loạt bài khác:Cách sử dụng Should (II)Had better Cấu trúc Its timeCách sử dụng WouldCâu điều kiện loại 1 và 2Cấu trúc I wishCâu điều kiện loại 3Cách sử dụng wishCâu bị động (I)Câu bị động (II)Câu bị động (III)Mẫu câu It is said that, He is said toMẫu câu Have something done Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp Câu bị động tiếng Anh (I) Trang trước Trang sau A Thể bị động tiếng Anh Ví dụ: - This house was built in 1930 Ngôi nhà xây vào năm 1930 "was built" thể bị động (Passive) So sánh dạng chủ động (Active) bị động (Passive) qua hai ví dụ sau: - Somebody built this house in 1930 (active) Ai xây ngơi nhà vào năm 1930 - This house was built in 1930 (passive) Ngôi nhà xây vào năm 1930 • Ở thể chủ động (Active), chủ thể hành động (động từ) chủ ngữ: • • - My grandfather was a builder He built this house in 1930 • Ơng tơi nhà xây dựng Ơng cụ xây ngơi nhà vào năm 1930 • • - It's a big company It employs two hundred people Đó cơng ty lớn Cơng ty có 200 cơng nhân • Ở thể bị động (Passive), chủ ngữ đối tượng hành động (động từ): • • - This house is quite old It was built in 1930 • Ngơi nhà cũ kỹ q Nó xây dựng vào năm 1930 • • - Two hundred people are employed by the company Hai trăm công nhân thuê công ty Khi dùng thể bị động (Passive), chủ thể hay tác nhân gây hành động thường không quan trọng khơng biết tới Ví dụ: - A lot of money was stolen in the robber (somebody stole it but we don't know who) Một khoản tiền lớn bị vụ cướp (ai lấy tiền ai) - Is this room cleaned every day? (does somebody clean it? — it's not important who) Căn phòng lau chùi ngày phải khơng? (Ai lau chùi phòng? - khơng quan trọng) Nếu muốn nói thêm hay tạo nên hành động, sử dụng by Ví dụ: - This house was built by my grandfather Ngôi nhà xây dựng ông - Two hundred people are employed by the company Hai trăm công nhân thuê công ty B Cấu trúc câu bị động tiếng Anh Thể bị động tạo động từ be (is/was/have been ) + khứ phân từ (done/cleaned/seen ) So sánh thể chủ động (Active) bị động (Passive) hai thì: Hiện đơn khứ đơn Hiện đơn: • Chủ động (Active): clean(s)/see(s)/ • • - Somebody cleans this room every day Ai lau chùi phòng ngày • Thể bị động (Passive): am/is/are cleaned/seen/ • • - This room is cleaned every day • Căn phòng lau chùi ngày • • - Many accidents are caused by careless driving • Nhiều vụ tai nạn xảy lái xe bất cẩn • • - I'm not often invited to parties • Tơi khơng thường mời dự buổi tiệc • • - How is this word pronounced? Từ phát âm nào? Quá khứ đơn: • Chủ động (Active): cleaned/saw • • - Somebody cleaned this room yesterday Ai lau chùi phòng ngày hơm qua • Thể bị động (Passive): was/were cleaned/seen/ • • - This room was cleaned yesterday • Căn phòng đươc lau chùi ngày hơm qua • • - We were woken up by a loud noise during the night • Trong đêm chúng tơi bị thức giấc tiếng động lớn • • - "Did you go to the party?" "No, I wasn't invited." • "Bạn dự tiệc phải khơng?" "Khơng, tơi khơng mời." • • - How much money was stolen? Bao nhiêu tiền bị đánh cắp? Bài tập câu bị động Để làm tập câu bị động, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập câu bị động Các loạt khác: • Cách sử dụng Should (II) • Had better & Cấu trúc It's time • Cách sử dụng Would • Câu điều kiện loại • Cấu trúc I wish • Câu điều kiện loại • Cách sử dụng wish • Câu bị động (I) • Câu bị động (II) • Câu bị động (III) • Mẫu câu It is said that, He is said to • Mẫu câu Have something done Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp ... Would • Câu điều kiện loại • Cấu trúc I wish • Câu điều kiện loại • Cách sử dụng wish • Câu bị động (I) • Câu bị động (II) • Câu bị động (III) • Mẫu câu It is said that, He is said to • Mẫu câu Have... - How much money was stolen? Bao nhiêu tiền bị đánh cắp? Bài tập câu bị động Để làm tập câu bị động, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập câu bị động Các loạt khác: • Cách sử dụng Should (II)... động tiếng Anh Thể bị động tạo động từ be (is/was/have been ) + khứ phân từ (done/cleaned/seen ) So sánh thể chủ động (Active) bị động (Passive) hai thì: Hiện đơn khứ đơn Hiện đơn: • Chủ động
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu bị động trong tiếng anh, Câu bị động trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay