Cách sử dụng should trong tiếng anh phần 2

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:05

Cách sử dụng Should trong tiếng Anh (Phần 2) Trang trước Trang sau A. Sử dụng should sau một số động từBạn có thể sử dụng should sau một số động từ, đặc biệt là các động từ:suggest: gợi ý, đề nghịpropose: đề nghịrecommend: tiến cử, giới thiệuinsist: nài nỉdemand: yêu cầuVí dụ: They insisted that we should have dinner with them.Họ nài nỉ chúng tôi dùng cơm tối với họ. I demanded that we should apologise.Tôi yêu cầu anh ấy phải xin lỗi. What do you suggest I should do?Bạn đề nghị tôi nên làm gì?Tương tự, should có thể được sử dụng sau: suggestionproposalrecommendation... What do you think of Janes suggestion that I should buy a car?Anh nghĩ gì về lời gợi ý của Jane rằng tôi nên mua một chiếc xe hơi?và sau các cụm từ: Its importantvitalnecessaryessential that... Its essential that you should be here on time.Điều thiết yếu là bạn nên đến đây đúng giờ. B. Bạn cũng có thể loại bỏ should trong tất cả các ví dụ ở phần AVí dụ: Its essential that you be here on time. (=that you should be here) I demanded that he apologise. What do you suggest I do?Với các dạng (you behe apologise...) đôi khi được gọi là Subjunctive (lối giả định).Và bạn cũng có thể sử dụng với các thì Hiện tại và Quá khứ:Ví dụ: Its essential that you are here on time. I demanded that he apologised.Bạn cũng nên cẩn thận trong khi sử dụng suggest. Bạn không được sử dụng to ... (ví dụ: to doto buy ...) sau suggest.Ví dụ: What do you suggest we should do?hoặc What do you suggest we do? (KHÔNG nói What do you suggest us to do?)Bạn đề nghị chúng ta nên làm gì? Jane suggested that I (should) buy a car.hoặc Jane suggested that I bought a car. (KHÔNG nói Jane suggested me to buy)Jane đã gợi ý tôi nên mua môt chiếc xe. C. Sử dụng should sau một số tính từBạn có thể sử dụng should sau một số tính từ, đặt biệt là:strange: lạ lùngodd: kỳ lạfunny: buồn cườitypical: điển hìnhnatural: tự nhiêninteresting: thú vị, lý thúsurprised: ngạc nhiênsurprising: kinh ngạcVí dụ: Its strange that he should be late. Hes usually on time.Thật lạ lùng là anh ấy có thể trễ. Anh ấy thường đúng giờ mà. I was surprised that she should say such a thing.Tôi ngạc nhiên rằng cô ấy lại nói một điều như vậy.D. Cách sử dụng của if...should trong tiếng AnhIf something should happen ...: nếu điều đó xảy ra.Ví dụ: If Tom should phone while Im out, tell him Ill phone him back later.Nếu Tom có gọi điện trong lúc tôi ra ngoài, nói với anh ấy là tôi sẽ gọi cho anh ấy sau.If Tom should phone tương tự như If Tom phone. Nhưng khi sử dụng với should, người nói cảm thấy khả năng xảy ra nhỏ hơn.Ví dụ: Ive left the washing outside. If it should rain, can you bring it in?Tôi đã phơi đồ ở bên ngoài. Nếu trời mưa, bạn có thể mang chúng vào được không?Bạn có thể đặt should ở đầu câu trong các ví dụ này (should something happen). Should Tom phone, can you tell him Ill phone him back later?E. Lời khuyên với I should...I shouldnt ...Bạn có thể sử dụng I should...I shouldnt ... để đưa ra lời khuyên với ai đó.Ví dụ: Shall I leave now? No, I should wait a bit longer. (if I were you)Tôi có nên đi bây giờ không? Không, tôi sẽ đợi thêm chút nữa (nếu tôi là anh)Ở đây, I should wait có nghĩa là Nếu tôi là anh, tôi sẽ ddowij, tức là tôi khuyên anh nên đợi.Ví dụ: Its very cold this morning. I should wear a coat when you go out.Sáng nay trời rất lạnh. Tôi sẽ mặc áo khoác khi đi ra ngoài. (nếu tôi là anh) I shouldnt stay up too late. Youll be tired tomorrowTôi sẽ không thức khuya (nếu tôi là anh). Ngày mai anh sẽ bị mệt.Bài tập động từ khuyết thiếu ShouldĐể làm bài tập động từ khuyết thiếu Should, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu Should.Các loạt bài khác:Động từ khuyết thiếu là gì?Can, could và (be) able toCould (do) và could have (done)Must và CantMay và Might (I)May và Might (II)Have to MustMust, mustnt needntCách sử dụng Should (I)Had better Cấu trúc Its timeCách sử dụng WouldLời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Cách sử dụng Should tiếng Anh Phần 2) Trang trước Trang sau A Sử dụng should sau số động từ Bạn sử dụng should sau số động từ, đặc biệt động từ:  suggest: gợi ý, đề nghị  propose: đề nghị  recommend: tiến cử, giới thiệu  insist: nài nỉ  demand: yêu cầu Ví dụ: - They insisted that we should have dinner with them Họ nài nỉ dùng cơm tối với họ - I demanded that we should apologise Tôi yêu cầu anh phải xin lỗi - What you suggest I should do? Bạn đề nghị tơi nên làm gì? Tương tự, should sử dụng sau: suggestion/proposal/recommendation/ - What you think of Jane's suggestion that I should buy a car? Anh nghĩ lời gợi ý Jane nên mua xe hơi? sau cụm từ: "It's important/vital/necessary/essential that " - It's essential that you should be here on time Điều thiết yếu bạn nên đến B Bạn loại bỏ should tất ví dụ phần A Ví dụ: - It's essential that you be here on time (=that you should be here) - I demanded that he apologise - What you suggest I do? Với dạng (you be/he apologise ) gọi Subjunctive (lối giả định) Và bạn sử dụng với Hiện Quá khứ: Ví dụ: - It's essential that you are here on time - I demanded that he apologised Bạn nên cẩn thận sử dụng suggest Bạn khơng sử dụng to (ví dụ: to do/to buy/ ) sau suggest Ví dụ: - What you suggest we should do? - What you suggest we do? (KHƠNG nói 'What you suggest us to do?') Bạn đề nghị nên làm gì? - Jane suggested that I (should) buy a car - Jane suggested that I bought a car (KHƠNG nói "Jane suggested me to buy") Jane gợi ý nên mua môt xe C Sử dụng should sau số tính từ Bạn sử dụng should sau số tính từ, đặt biệt là:  strange:  odd: kỳ lạ  funny: buồn cười  typical: điển hình  natural: tự nhiên  interesting: thú vị, lý thú  surprised: ngạc nhiên  surprising: kinh ngạc Ví dụ: - It's strange that he should be late He's usually on time Thật anh trễ Anh thường mà - I was surprised that she should say such a thing Tơi ngạc nhiên lại nói điều D Cách sử dụng if should tiếng Anh "If something should happen ": điều xảy Ví dụ: - If Tom should phone while I'm out, tell him I'll phone him back later Nếu Tom có gọi điện lúc tơi ngồi, nói với anh tơi gọi cho anh sau "If Tom should phone" tương tự "If Tom phone" Nhưng sử dụng với should, người nói cảm thấy khả xảy nhỏ Ví dụ: - I've left the washing outside If it should rain, can you bring it in? Tôi phơi đồ bên ngồi Nếu trời mưa, bạn mang chúng vào khơng? Bạn đặt should đầu câu ví dụ (should something happen) - Should Tom phone, can you tell him I'll phone him back later? E Lời khuyên với I should /I shouldn't Bạn sử dụng I should /I shouldn't để đưa lời khuyên với Ví dụ: - "Shall I leave now?" "No, I should wait a bit longer." (if I were you) "Tơi có nên không?" "Không, đợi thêm chút nữa" (nếu anh) Ở đây, "I should wait" có nghĩa "Nếu tơi anh, tơi ddowij", tức tơi khun anh nên đợi Ví dụ: - It's very cold this morning I should wear a coat when you go out Sáng trời lạnh Tơi mặc áo khốc ngồi (nếu anh) - I shouldn't stay up too late You'll be tired tomorrow Tôi không thức khuya (nếu anh) Ngày mai anh bị mệt Bài tập động từ khuyết thiếu Should Để làm tập động từ khuyết thiếu Should, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu Should Các loạt khác:  Động từ khuyết thiếu gì?  Can, could (be) able to  Could (do) could have (done)  Must Can't  May Might (I)  May Might (II)  Have to & Must  Must, mustn't & needn't  Cách sử dụng Should (I)  Had better & Cấu trúc It's time  Cách sử dụng Would  Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau ... strange that he should be late He's usually on time Thật anh trễ Anh thường mà - I was surprised that she should say such a thing Tôi ngạc nhiên lại nói điều D Cách sử dụng if should tiếng Anh "If something... Bạn đặt should đầu câu ví dụ (should something happen) - Should Tom phone, can you tell him I'll phone him back later? E Lời khuyên với I should /I shouldn't Bạn sử dụng I should /I shouldn't...  May Might (II)  Have to & Must  Must, mustn't & needn't  Cách sử dụng Should (I)  Had better & Cấu trúc It's time  Cách sử dụng Would  Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng should trong tiếng anh phần 2, Cách sử dụng should trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay